Postări recomandate

Părinte Iosif Trifa!... - CD audio

Preaiubiţi fraţi şi surori! Cu ajutorul Domnului, de Rusalii, la Adunarea Oastei de la Sibiu, va fi prezentat un nou ...

Read More

Adunarea anuală a Oastei Domnului din Oradea

Adunarea anuală a Oastei Domnului din Oradea

Cu binecuvântarea P.S. Episcop Sofronie, Episcopul Oradiei, duminică, 25 septembrie, a.c., după Sf. Liturghie, începând cu orele 14:00, va avea ...

Read More

Adunare anuală a Oastei Domnului la Reșița

Adunare anuală a Oastei Domnului la Reșița

Cu binecuvântarea părintelui paroh Petru Popovici, duminică, 4 septembrie, a.c., va avea loc, la orele 14:00, după Sf.Liturghie, Adunarea anuală ...

Read More

La Certege –  Adunarea anuală, pe Ţară a Oastei Domnului

La Certege - Adunarea anuală, pe Ţară a Oastei Domnului

Ziua şi adevărul istoric din 12 septembrie 1937 constituie pentru Lucrarea Oastei Domnului un important moment de aducere-aminte a ceea ...

Read More

Adunare anuală a Oastei Domnului – la Beiuș

Adunare anuală a Oastei Domnului - la Beiuș

Cu binecuvântarea P.S. Episcop Sofronie, Episcopul Oradiei, sâmbătă, 24 septembrie, a.c., începând cu orele 18:00, va avea loc, la biserica ...

Read More

Duminica a X‑a după Rusalii
Evanghelia de la Matei 17,14‑23

14 Şi mergând ei spre mulţime, s-a apropiat de El un om, căzându-I în genunchi, 15 şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. 16 Şi l-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece. 17 Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l aici la Mine. 18 Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela. 19 Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l scoatem? 20 Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. 21 Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post. 22 Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului va să fie dat în mâinile oamenilor. 23 Şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Şi ei s-au întristat foarte.

1. „Duh mut şi surd”. Duminica trecută L‑am auzit pe Mântuitorul mustrându‑l pe Apostolul Petru pentru puţinătatea credinţei sale: „Puţin credinciosule, pentru ce te‑ai îndoit?” (Mt 14,31). În Evanghelia acestei Duminici, Domnul vădeşte încă o dată necredinţa, mai întâi a mulţimii, apoi a ucenicilor înşişi. Şi arată puterea negrăită şi nelimitată a credinţei. Citeşte în continuare »

CUVÂNT TEOLOGIC al Părintelui Dumitru Stăniloae:

Duminica a zecea după Rusalii (Vindecarea lunaticului)

[…] Mărimea răului din lume şi din om nu s-ar putea explica numai din libertatea umană. Dacă vrem o explicaţie, care ţine seama de mărimea răului, dar nu-l vede ca pe un atribut al realităţii, care copleşeşte orice speranţă a omului de a scăpa de el prin libertate, trebuie să admitem ca origine suplimentară a răului libertatea unor spirite mai puternice decât spiritul uman, capabile de un rău cu mult mai mare; dar, totuşi, nu o origine a răului în libertatea spiritului divin atotputernic, căci aceasta n-ar mai face posibilă mântuirea lumii de rău şi Dumnezeu nu ar mai fi Dumnezeu.

Deşi sunt unii oameni care reuşesc să nu fie subiecte ale răului, în practică, mulţi din ei rămân subiecte ale lui. Ni se pare un fapt incontestabil că acest rău e mai mare decât suma relelor pe care şi le fac oamenii, că există nişte amplificatori mai presus de oameni ai răului făcut de oameni, în aşa măsură că ei nu pot scăpa de el numai prin ei înşişi. Firele de rău cu care se leagă oamenii unii pe alţii sunt răsucite şi îngroşate până la a alcătui un complex de legături de nedesfăcut. Citeşte în continuare »

(Mc. 9, 18) Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut.

După ce aceste duhuri și-au pierdut simplitatea ființei și perfecțiunea dintâi a naturii lor, s-au umplut de tot de ticăloșenie. Căci, după ce s-au dat pe sine de tot pierzaniei, diavolii și-au făcut din pierderea oamenilor și aducerea lor în aceeași stare ca a demonilor, singura lor lucrare. Ei înșiși fiind întruchiparea patimilor, se seamănă pe sine ca patimi în alții. Atunci când le poruncim în numele singurului Dumnezeu adevărat, mizerabilii și împietriții împotriva propriei voințe, se cutremură și fie fug din trupurile pe care le stăpânesc, fie pleacă încetul cu încetul, după credința celui cuprins, fie după harul doctorului.

(Miniciu Felix, Octavius 24-27, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip) Citeşte în continuare »

IPS Bartolomeu Anania

Iubiţii mei, avem mai multe cazuri rostite în Sfintele Evanghelii de vindecări ale demonizaţilor de către Domnul nostru Iisus Hristos, mai târziu şi de către ucenicii Săi. Această demonizare a fost o realitate în vremea veche, dar din păcate este şi în vremea noastră. Pentru că diavolul are libertatea de a-şi face mendrele prin lume pentru ca Dumnezeu să ne încerce prin el. Nu să ne pedepsească! Ci să ne încerce şi să ne călească pentru viaţa de aici şi pentru viaţa de dincolo. (…) Să ştiţi că şi necazurile când vin au un rol pedagogic. Odată în Ierusalim s-a dărâmat un turn şi i-au omorât pe oamenii care treceau pe sub el. Şi ucenicii l-au întrebat pe Iisus: “Învăţătorule, oare aceia care au murit sub prăbuşirea turnului au fost ei mai răi decât ceilalţi locuitori ai Ierusalimului?” Şi le-a răspuns: “Nu! N-au fost mai răi! Dar s-a făcut aşa cu cei puţini, pentru ca cei mulţi să ia aminte şi să fie treji”. Aşadar, din orice pe lumea aceasta căpătăm câte o lecţie. Citeşte în continuare »

Iubiţi credincioşi, iată deschidem Sfânta Evanghelie iară şi iară, pentru a ne întâlni încă o dată, şi în Duminica aceasta, cu Cuvântul lui Dumnezeu şi cu lecţia pe care El a rânduit-o pentru noi, oameni de la finele veacului, tocmai pentru a moşteni veacul ce va să vie. Evanghelia de astăzi, care cu-prinde vindecarea lunaticului, se găseşte în Evanghelia de la Matei, la capitolul 17, versetele 14-23. Să luăm aminte!

„Şi, mergând ei spre mulţime, s-a apropiat de El un om, câzându-I în genunchi şi zicând: «Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. Şi l-am adus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece». Iar Iisus, răspunzând, a zis: «O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l aici la Mine.» Citeşte în continuare »

– Matei 17, 14- 23 –

Un bolnav s-a apropiat de mine, astă-vară, într un sat. Nu tuşea acest bolnav, nu şchiopăta şi nici un alt fel de beteşug n-avea în oasele lui. Purta însă în sufletul lui o boală grea: beţia!

– Am încercat să mă las de beţie, domnule părinte, şi nu pot! mi se plângea omul. Am iscălit hotărârea în «Lumina Satelor», am ţinut-o până la un loc, dar, după o vreme, şi mai cumplit m-am îmbătat. Ce să fac ca să mă pot scăpa de acest rău?…

Ca răspuns eu i-am deschis Noul Testament şi am citit împreună cu el evanghelia fiului îndrăcit, de mai sus, şi i-am arătat că patru lucruri ne spune această evanghelie:

Întâia dată ne spune că un copil avea „duh mut“, care îl chinuia şi „îl arunca în foc şi în apă“. A doua oară, că părinţii lui l au adus la Iisus. A treia oară, că i a fost mai rău când s-a apropiat Iisus de el şi, a patra oară, că s-a tămăduit deplin. Citeşte în continuare »

Sfântul Ioan Gură de Aur

Scriptura ni-l arată pe acest om foarte slab în credinţă. Din multe fapte se vede aceasta: din cele spuse de Hristos: „Toate sînt cu putinţă celui ce crede”; din cele spuse chiar de cel care a venit la Hristos: “Ajută necredinţei mele!”; din porunca dată de Hristos demonului ca să nu mai intre în fiul lui; şi în sfîrşit din cele spuse de om lui Hristos: “Dacă poţi!”

Aş putea fi însă întrebat:
– Dar dacă necredinţa aceluia a fost de vină că ucenicii n-au scos demonul din fiul lui, pentru ce Hristos îi mai învinuieşte?
– Ca să le arate că pot vindeca întotdeauna, chiar fără credinţa celor ce se apropie de ei.
După cum de multe ori a fost de ajuns credinţa celui ce cerea pentru a dobîndi cererea chiar de la sfinţi mai mici, tot aşa de multe ori a fost de ajuns numai puterea sfinţilor pentru săvîrşirea unei minuni, chiar dacă nu credeau cei care veneau la ei. Amîndouă aceste cazuri se văd în Sfintele Scripturi. Corneliu şi cei din casa lui au atras harul Duhului numai prin credinţa lor. Pe vremea lui Elisei însă un mort a înviat fără să creadă cineva. Cei care au aruncat mortul în groapa lui Elisei, l-au aruncat fără nici o socoteală şi la întîmplare, nu din credinţă, ci de teamă; temîndu-se de tîlhari, au aruncat mortul în groapă şi au fugit; iar mortul a înviat numai prin puterea sfîntului trup al lui Elisei. De aici se vede că şi unii din ucenici erau slabi în credinţă, dar nu toţi. Stîlpii nu erau acolo. Citeşte în continuare »

† Sfântul Nicolae Velimirovici

Întunecatele duhuri ale răutăţii au săvârşit două nelegiuiri grele: prima a fost pricina lepădării lor din ceată sfinţilor îngeri; a doua a fost pricina lepădării lor fără putinţă de întoarcere, în cer ei s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu; căpetenia lor, oarbă din pricina părerii de sine, a vrut să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. Aruncaţi din cer în tărâmul de sub cer pentru nelegiuita lor încercare, ei au pizmuit fericirea omului nou-zidit şi au săvârşit o nouă fărădelege: amăgindu-l pe om, l-au tras în căderea lor. Citeşte în continuare »

Nu stingeti lumina dela Certege!Ziua şi adevărul istoric din 12 septembrie 1937 constituie pentru Lucrarea Oastei Domnului un important moment de aducere-aminte a ceea ce trebuie să însemne pentru fiecare ostaş misiunea sa în mijlocul Frăţietăţii.

Şi anul acesta, cu binecuvântarea Î.P.S. Sale Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia, va avea loc la Certege, la „Aşezământul Memorial Părintele Iosif Trifa”, sâmbătă, 10 şi duminică 11 septembrie, a.c., Adunarea anuală, pe Ţară, a Oastei Domnului, în cinstea adevărurilor Moţiunii din 12 septemnrie 1937 şi spre bucuria Părintelui Iosif Trifa, părintele nostru sufletesc.

Programul va începe sâmbătă, la orele 15:00, şi după repaosul din timpul nopţii, va continua duminică cu Sfânta Liturghie, la biserica din sat, după care va continua adunarea Oastei la Casa Părintelui, până către orele 17:00.

Aşteptăm, aşadar, cu toată dragostea, preoţi, fraţi şi surori din cuprinsul întregii ţări şi din străinătate la Certege, unde vom putea vedea şi stadiul lucrărilor ce au continuat şi în anul acesta la edificarea Aşezământului!

Sfatul Frăţesc Operativ

Cu binecuvântarea P.S. Episcop Sofronie, Episcopul Oradiei, duminică, 25 septembrie, a.c., după Sf. Liturghie, începând cu orele 14:00, va avea loc Adunarea anuală a Oastei Domnului din Oradea, la Catedrala episcopală «Învierea Domnului», care se află în centrul civic al oraşului. Se ajunge cu tramvaiele din toate direcţiile.

Invităm preoţi, fraţi şi surori de pretutindeni, ca bucuria noastră duhovniceasc, astfel încât aceasta să fie deplina în inimile tuturor.ă să fie, şi de această dată, deplină.

 

Adunarea Oastei Domnului din Oradea

Cu binecuvântarea părintelui paroh Petru Popovici, duminică, 4 septembrie, a.c., va avea loc, la orele 14:00, după Sf.Liturghie, Adunarea anuală a Oastei Domnului din Reșița, la biserica ortodoxă cu hramul ”Sf. Ap.Petru și Pavel” (ucraineană), situată pe B-dul Muncii ( lângă P-ța Trandafirul).

Așteptăm, cu drag, să vină în mijlocul adunării noastre preoți, frați și surori din toată țara.

Adunarea oastei din Reșița

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul!
Bucuria nemărginită a întâlnirii cu Hristos prin sfânta şi dumnezeiasca Liturghie va avea loc anul acesta, în localitatea Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul Botoșani, în ultima duminică a lunii august, 28, precedată de slujba Vecerniei din ajun, 27 august.

Cu nădejde, credinţă şi dragoste vă aşteptăm, în comuniunea rugăciunii, în parohia noastră, spre a ne împărtăşi duhovniceşte de darurile cereşti oferite de Bunul Dumnezeu.

Slăvit să fie Domnul!

Pr. Paroh  Ionuț Miorcăneanu

august 2016
L Ma Mi J V S D
« Iul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR