Postări recomandate

Adunare la Bâltanele

În zilele de sâmbătă, 2 și duminică, 3 august, a.c., cu binecuvântarea părintelui paroh al bisericii din satul Bâltanele, com. Greci, jud. Mehedinți, va avea loc Adunarea anuală a Oastei Domnului. Se poate ajunge cu trenul până la gara Streheaia și apoi cu microbuze. Așteptăm preoți, frați și surori la bucuria noastră ...

Citeşte în continuare »

Adunare anuală la Mânăstirea Bănceni – Ucraina

Adunare anuală la Mânăstirea Bănceni – Ucraina

În zilele de sâmbătă 26 şi duminică 27 iulie a.c., începând cu slujba Vecerniei, la mânăstirea Bănceni - Ucraina, după frumoasa tradiţie ostăşească din aceste ţinuturi, se va ţine Adunarea anuală a Oastei Domnului. Aşteptăm cu toată dragostea preoţi, fraţi şi surori din întreaga Românie şi de peste hotarele ei, spre ...

Citeşte în continuare »

La Durău – Adunarea anualã pe Ţară a Oas­tei Domnului,

La Durău - Adunarea anualã pe Ţară a Oas­tei Domnului,

“De n-ai fost pe Retezatul, pe Ceahlău ori Caraiman, pe-aceşti munţi cu vârfuri albe până-n cerul diafan, cu-nălţimi de măreţie şi cu ape de mărgean, şi cu spaţii de lumină, şi cu zări spre Canaan, – de nu poţi o dată-n lună, mergi măcar o dată-n an…” (Traian Dorz) Cu binecuvântarea ...

Citeşte în continuare »

Nevoia de manifestare a darului creator

Nevoia de manifestare a darului creator

Este adevărat că în învălmăşeala vieţii cotidiene, dar şi în faţa asaltului feluritelor tentaţii, ispite  ori solicitări profesionale, şcolăreşti sau familiale, tot mai puţini dintre noi ne mai găsim timp şi pentru suflet. Dat fiind faptul că în zilele acestea a început o nouă vacanţă pentru mulţi dintre tinerii noştri ...

Citeşte în continuare »

Cerurile-Ţi cântă, Doamne  – CD audio

Cerurile-Ţi cântă, Doamne - CD audio

  Preaiubiţi fraţi şi surori cu ajutorul Domnului s-au finalizat lucrările unui nou album de cântări interpretat cu vocea bine cunoscutului nostru frate Sandu Donici. Toate cântările sunt compoziţii noi şi alese ca text din poezia fratelui Traian Dorz, trezind poate interesul duhovnicesc al căutării sau rememorării unor poezii uimitoare, având ...

Citeşte în continuare »

„Aceasta nu mă priveşte pe mine“

„Aceasta nu mă priveşte pe mine“

N-au fost puţine cazurile când necazurile ostaşilor veneau din denunţurile unora dintre cei care-şi ziceau „credincioşi“ şi care făceau acest rău din interes sectar. Dar, până la urmă, Părintele Iosif va ajunge la cea mai înaltă încredinţare de la care nu se va mai coborî în arena luptelor cu aceşti rău-voitori ...

Citeşte în continuare »

Părintele Iosif Trifa – Un model în ortodoxia românească

Părintele Iosif Trifa - Un model în ortodoxia românească

La 90 de ani de „Oaste”, 125 de ani de la naşterea părintelui Iosif Trifa şi la 75 de ani de la strămutarea sa în Împărăţia lui Dumnezeu Iată doar câteva argumente în acest sens:Viziunea Părintelui faţă de preoţie - A fost convins că preotul trebuie să ...

Citeşte în continuare »

Un cuvânt către tineretul Oastei

Un cuvânt către tineretul Oastei

din foaia "Isus Biruitorul" nr. 1, 3 ianuarie 1937

Citeşte în continuare »

Ce este Oastea Domnului - Cuprins

CUPRINS Prefaţă Cuvânt înainte 1. Ce fel de mişcare este Oastea Domnului şi cum s-a pornit? Mişcarea aceasta este de la Dumnezeu 2. Războiul Oastei Domnului Cu cine se războiesc cei intraţi în ea? Cine a fost diavolul la început? Cum a fost alungat Satana din cer? Numirile Satanei Cum s-a apucat de lucru? Oastea Domnului cheamă la război Oare război ...

Citeşte în continuare »

Depinde ce e mai important pentru oameni

Depinde ce e mai important pentru oameni

Se povesteşte că un călugăr a fost nevoit a merge într-o bună zi într-un oraş mare, însoţit fiind de cineva foarte apropiat, din rudeniile sale. În mijlocul vacarmului din acea cetate, deodată monahul s-a oprit, pretinzând că a auzit un greiere. Uimit, tovarăşul său de drum nu l-a crezut. Trecând strada ...

Citeşte în continuare »

De la comemorarea Poetului Traian Dorz (Mizieş, 22 iun. 2014)

De la adunarea anuală a Oastei Domnului din Baia-Mare care a avut loc în Biserica Sf. Prooroc Ilie (Baia-Mare, 20 iul. 2014)

Suferinţă…
crin din care Domnul Şi-a-mpletit cununa,
mulţi te plâng când mergi la dânşii,
eu te cânt întotdeauna,
căci în leagănul tău dulce
când m-a pus întâi durerea,
am văzut la căpătâiu-mi,
veghetoare, mângâierea.

Suferinţă, soră scumpă
ce mă porţi de-atunci cu tine,
câte bucurii în suflet mi-ai dat tu
printre suspine!
Tu m-ai învăţat ca umbre
şi-amăgire, şi ispită
să le văd pe toate câte vine lumea să-mi promită.

Şi să aflu ce comoară e primirea slavei sfinte
şi cunoaşterea iertării,
şi iubirea ei fierbinte,
şi-a încrederii odihnă, şi-alinarea cea plăcută
care-o lasă Mâna dulce peste lacrima tăcută.

Tu mi-ai dezvelit în suflet zări necunoscute mie,
gura, tu mi-ai pus să cânte,
mâna, tu mi-ai pus să scrie
şi-n iubirea armoniei salbe şi cununi s-adune,
fericit cu ele Chipul Domnului să-l încunune.

Suferinţă, suferinţă,
astăzi când spre ceru-albastru,
pe-a’ recunoştinţei aripi,
zboară gândul meu sihastru,
eu Îl rog pe-Acel ce Crucea a purtat-o-n umilinţă
să mă facă să-ţi ştiu preţul
şi frumseţea,
suferinţă!…

de Traian Dorz

Pr. Iosif TrifaMulte, multe aş vrea să vă spun, iubiţii mei, din şcoala cea tainică a suferinţelor. Însă puterile mele trupeşti nu mă ajută să vi le spun acum pe toate. Voi da mai târziu la foaie unele din „lecţiile“ pe care le-am învăţat în „şcoala“ de la Geoagiu. Acum vă voi spune o întâmplare cu mult înţeles pentru şcoala suferinţelor.

Când am plecat de la Geoagiu să vin acasă, trecând printr-un sat de lângă Mureş, am văzut o mamă care-şi bătea copilul. Un pruncaş de vreo zece-doisprezece ani, stând sub nuiaua mamei sale. Cerea copilul ceva, iar ca răspuns mama îi ardea cu nuiaua, spunându-i: „Mureş îţi trebuie?!… Na! Mureş… Na Mureş!…“
Ce mamă tirană, mi-am zis în mine, când am văzut acest lucru. Uite cum plânge şi suspină copilaşul ei, cerând ceva, şi… drept răspuns mama îl lovea cu nuiaua.
Însă pe urmă, am înţeles totul. Copilul cerea să se scalde în Mureş. Sau, mai bine zis, copilul cerea să se înece în Mureş, iar mama îl ferea cu nuiaua de primejdia morţii. Din ce copilul cerea mai stăruitor să fie lăsat la Mureş, mama îl izbea mai tare cu nuiaua. Citeşte în continuare »

De la adunarea anuală a Oastei Domnului din Baia-Mare care a avut loc în Biserica Sf. Prooroc Ilie (Baia-Mare, 20 iul. 2014)

În întuneric nu rodeşte şi nici nu creşte bun nimic.
În umbră poate să şi crească, dar nu se coace nici un rod.
Doar în lumină e viaţă şi creştere, şi rod deplin!

Aşa trei stări sunt şi acelea în care oamenii trăiesc,
căci tot ce e pe lumea asta se-aseamănă-n adâncul lor.
Doar forma lor e alta numai, dar înţelesul e la fel.

În întuneric sunt prea mulţii fără viaţă sufletească.
Trăind în fărădelegi, ei umblă pe calea largă, spre abis,
neavând nici creşterea luminii, nici roada Duhului Ceresc.

În umbră sunt cei ce, de formă, fac parte-n lume din Credinţă,
dar care nu vor să trăiască în totul rupţi de ce e rău.
Ei pot avea frumoase frunze, dar rod frumos nicicând nu dau.

Iar în lumină-s prea puţinii născuţi din nou pentru Hristos,
ce zilnic credincioşi se luptă prin fapte şi prin adevăr.
Ei cresc rodind… căci numa-n Domnul e pururi creştere şi rod.

– Prietene de drum, ai grijă, priveşte spre viaţa ta,
căci vine, vine, vine grabnic culesul roadelor oricui,
să nu-ţi găsească numai frunze, să nu fii bun numai de foc!

de Traian Dorz

Numai după ce Domnul Hristos ajunge să stăpânească toată inima unui om, numai după aceea El îl cheamă, îl primeşte şi îl trimite să lucreze într-o slujbă sfântă pentru Dumnezeu. Pentru că numai atunci omul va fi curat deplin şi va fi statornic pentru orice lucrare bună la care va fi pus.

Ce minunată slujbă face pentru Dumnezeu un suflet sfinţit, curăţit şi binecuvântat, plin de Hristos, şi în fiinţa căruia stăpâneşte rodnic Duhul Sfânt! Oriunde este el şi orice slujbă ar împlini, de la cea mai mică până la cea mai mare, el însuşi va sfinţi locul şi îşi va împlini în felul cel mai vrednic datoria. Citeşte în continuare »

De la adunarea anuală a Oastei Domnului din Baia-Mare care a avut loc în Biserica Sf. Prooroc Ilie (Baia-Mare, 20 iul. 2014)

De la adunarea anuală a Oastei Domnului din Baia-Mare care a avut loc în Biserica Sf. Prooroc Ilie (Baia-Mare, 20 iul. 2014)

“Iubitul meu frate, pune-ţi întrebarea în modul cel mai serios şi fără părtinire: în care din cele două stări te afli?
Te afli, oare, în starea cea înaltă a “nebunilor” pentru Hristos?
Sau în starea cea joasă a “înţelepţilor” în Hristos?
Pune-te singur în faţa problemei duhovniceşti de la 1 Corinteni 4, 10.
“Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi însă înţelepţi întru Hristos. Noi suntem slabi; voi însă sunteţi tari. Voi sunteţi întru slavă, iar noi suntem întru necinste! ”
Cercetează-te cu multă băgare de seamă în faţa acestei oglinzi cereşti şi dă-ţi singur seama:
* Un vrăjmaş ţi-a pricinuit o pagubă. Datoria de creştin îţi cere să jertfeşti din al tău.
Ai fost îndată gata pentru pace, jertfind dreptul tău? Sau ai chibzuit să nu sacrifici nimic?
* Undeva, poate nu prea departe, un bolnav avea nevoie de mângâiere şi ajutor.
Ai fost gata să rupi din timpul tău şi să-l cercetezi?
Ai dat din pâinea ta, ca să-l hrăneşti?
Sau au chibzuit că eşti prea ocupat sau că nu ai nici tu de-ajuns şi nu poţi da?…” Citeşte în continuare »

Doamne, fă să nu ne temem
niciodată de acei
ce ne pot ucide trupul
cu puterea rea din ei,
dar nu mai pot dup-aceea
să ne facă nici un rău,
ci fă, Doamne, să ne temem
numai de Cuvântul Tău.

Doamne, să ne temem numai
de-ale Tale mari porunci,
căci doar Tu poţi în pierzare
sufletul să ni-l arunci;
Doamne, temerea de Tine
să ne facă treji să fim,
şi cu trupul şi cu duhul
de păcat să ne ferim…

Doamne,-apoi fă să ne-ncredem
că Tu-n toate ne ajuţi
cum grijeşti cinci vrăbioare
ce se vând cu doi bănuţi
şi nici una nu-i uitată
înaintea Ta nicicând,
cum atunci să fim noi oare,
mult mai mare preţ având!

Doamne, fă-ne să nu ţinem
prea mult la al lumii preţ,
ci s-avem mai mult ca toate
gândul veşnicei vieţi;
căci, să aibă lumea-ntreagă,
omul moare tot sărac,
numai cei ce Te-au pe Tine
fericiţi vor fi în veac.

de Traian Dorz

Mânăstirea BănceniÎn zilele de sâmbătă 26 şi duminică 27 iulie a.c., începând cu slujba Vecerniei, la mânăstirea Bănceni – Ucraina, după frumoasa tradiţie ostăşească din aceste ţinuturi, se va ţine Adunarea anuală a Oastei Domnului.

Aşteptăm cu toată dragostea preoţi, fraţi şi surori din întreaga Românie şi de peste hotarele ei, spre a ne bucura cu toţii în dulcea părtăşie ostăşească.

Cu toată dragostea în Hristos-Domnul, 

P.S. LONGHIN (Mihail) JAR

Episcop-Vicar de Bănceni

“De n-ai fost pe Retezatul, pe Ceahlău ori Caraiman,
pe-aceşti munţi cu vârfuri albe până-n cerul diafan,
cu-nălţimi de măreţie şi cu ape de mărgean,
şi cu spaţii de lumină, şi cu zări spre Canaan,
– de nu poţi o dată-n lună,
mergi măcar o dată-n an…” (Traian Dorz)

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, la Durău, prin grija fraților din zona Neamțului, se va ţine şi a­nul acesta Adunarea anualã pe Ţară a Oas­tei Domnului, cu prilejul sărbătorii «Schim­barea la Faţă», în zilele de 2 şi 3 august, în cortul Oastei Domnului de pe Valea Bistriţei. Citeşte în continuare »

CopMarturiade Traian Dorz, din volumul “Hristos – mărturia mea”

Cap. 3 – PRIMII PAŞI SPRE LUMINĂ

 Astăzi, când din nou, Iisuse, mă întorc din căi de jale
şi văd iarăşi copilaşii împrejurul ieslei Tale,
îl întreb pe copilaşul care-Ţi stă la căpătâie:
– Cum te cheamă?
El îmi spune:
– Dorz Traian, din clasa-ntâie…

Când n-ai nici un îndrumător pe calea vieţii şi eşti nevoit ca tu singur să-ţi desfunzi drumul pas cu pas, răzbind nu numai prin piedicile cele mai mari, ci şi prin locurile cele mai necunoscute, îţi trebuie, desigur, nu numai o muncă grea, dar şi o voinţă tare şi o stăruinţă încrezătoare.

Când ai pe cineva care, luându-te de mână, să-ţi zică: „Vino după mine, că eu ştiu calea“, este uşor să mergi. Nici nu iei seama pe unde calci, nici nu ai grijă ori teamă ca să cercetezi. Ai siguranţă deplină în cel ce te conduce. Şi te încrezi în el fără nici o îndoială. Ce uşor şi liniştit poţi fi atunci! Citeşte în continuare »

În zilele de sâmbătă, 2 și duminică, 3 august, a.c., cu binecuvântarea părintelui paroh al bisericii din satul Bâltanele, com. Greci, jud. Mehedinți, va avea loc Adunarea anuală a Oastei Domnului.

Se poate ajunge cu trenul până la gara Streheaia și apoi cu microbuze.

Așteptăm preoți, frați și surori la bucuria noastră întru Domnul!

Fratele Gicu Ciocan

iulie 2014
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Iun    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Categorii
Video
Colecţia Isus Biruitorul
Lumina de la Certege

Calendar
Icoana Zilei
Sinaxar
Biblioteca
Vă recomandăm
Medalia Oastei