Postări recomandate

Centenar Traian Dorz - CD audio

Preaiubiţi fraţi şi surori! Avem bucuria ca anul acesta la împlinirea celor 100 de ani de la naşterea Psalmistului Oastei Domnului Traian Dorz şi 25 de ani de la plecarea sa la Domnul, printre alte feluri de-a fi sărbătorit, ne-am gândit un grup de fraţi să-l sărbătorim şi noi pe ...

Citeşte în continuare »

Adunarea anuală a Oastei Domnului din Bistriţa

Adunarea anuală a Oastei Domnului din Bistriţa

Cu binecuvântarea preoților parohi: Grigore Conea şi Bechiş Tudor-Ioan, va avea loc Adunarea anuală a Oastei Domnului din Bistriţa, duminică, 16 noiembrie 2014, de la ora 14:00, la Biserica Sfânta Ana (zona Big). Vă așteptăm, cu mare drag, să învăţăm împreună din Cuvântul lui Dumnezeu, din învăţăturile înaintaşilor şi ale Sfinţilor Părinţi! Adunarea ...

Citeşte în continuare »

Adunare anuală a Oastei Domnului din Braşov

Adunare anuală a Oastei Domnului din Braşov

Cu binecuvântarea Părinţilor Eugen şi Ciprian Comşulea, duminică, 09 noiembrie 2014, la Biserica «Schimbarea la Faţă», de pe Bulevardul Saturn, nr. 33 (lângă Micşunica),  se va ţine Adunarea anuală a Oastei Domnului din Braşov. Prilejuită de rememorarea evenimentului din 7 noiembrie 1976, însemnat în calendarul Oastei Domnului ca ”A treia zi istorică” pentru ...

Citeşte în continuare »

Apel la responsabilizare

Apel la responsabilizare

Creaţia Oastei Domnului a suscitat întotdeauna o tentaţie destul de mare, atât pentru credincioşii înrolaţi în această Mişcare, cât şi pentru cei din afara ei. Nu întotdeauna însă această provocare a fost una sinceră, curată, în duhul şi sub imperativele duhovniceşti ale celor care au fost hăruiţi de Dumnezeu să ...

Citeşte în continuare »

Ajutor frăţesc

Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos (Gal. 6,2) Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, Nu putem să fim indiferenți, nu putem să trecem ușor cu vederea când vedem şi auzim despre persoane cu probleme în jurul nostru. Fiecare dintre noi avem probleme, dar sunt unii ...

Citeşte în continuare »

Aşezământul memorial Preot Iosif Trifa

  Ne gândeam ce frumos şi fericit ar fi dacă Domnul ne va ajuta să putem răscumpăra aceste bunuri care pentru noi şi pentru istoria Oastei au valoare unică. – fratele Traian Dorz - Certege, an jubiliar 1988. Iubiţi fraţi şi surori, Iată că Bunul Dumnezeu a îngăduit ca acest lucru să se ...

Citeşte în continuare »

Nevoia de manifestare a darului creator

Nevoia de manifestare a darului creator

Este adevărat că în învălmăşeala vieţii cotidiene, dar şi în faţa asaltului feluritelor tentaţii, ispite  ori solicitări profesionale, şcolăreşti sau familiale, tot mai puţini dintre noi ne mai găsim timp şi pentru suflet. Dat fiind faptul că în zilele acestea a început o nouă vacanţă pentru mulţi dintre tinerii noştri ...

Citeşte în continuare »

„Aceasta nu mă priveşte pe mine“

„Aceasta nu mă priveşte pe mine“

N-au fost puţine cazurile când necazurile ostaşilor veneau din denunţurile unora dintre cei care-şi ziceau „credincioşi“ şi care făceau acest rău din interes sectar. Dar, până la urmă, Părintele Iosif va ajunge la cea mai înaltă încredinţare de la care nu se va mai coborî în arena luptelor cu aceşti rău-voitori ...

Citeşte în continuare »

Părintele Iosif Trifa – Un model în ortodoxia românească

Părintele Iosif Trifa - Un model în ortodoxia românească

La 90 de ani de „Oaste”, 125 de ani de la naşterea părintelui Iosif Trifa şi la 75 de ani de la strămutarea sa în Împărăţia lui Dumnezeu Iată doar câteva argumente în acest sens:Viziunea Părintelui faţă de preoţie - A fost convins că preotul trebuie să ...

Citeşte în continuare »

Un cuvânt către tineretul Oastei

din foaia "Isus Biruitorul" nr. 1, 3 ianuarie 1937

Citeşte în continuare »

Corabia-lui-Noe-192x300N-AVEAU ÎNŢELEGERE PENTRU CHEMĂRILE SUFLETEŞTI ALE POTOPULUI

… Ca şi pe timpul lui Noe, ştiinţa n-are nici azi ochi să vadă mâna şi mânia lui Dumnezeu dindărătul multelor năpăstuiri ce ne îmblătesc de ani de zile. Semnele şi arătările vremilor aparţin credinţei, de aceea ştiinţa n-are ochi să le vadă şi să le înţeleagă.

Ştiinţa şi învăţaţii n-au înţelegere pentru chemările sufleteşti ale urgiilor din zilele noastre.

Nici ştiinţa, nici oamenii din ziua de azi n-au ochi sufleteşti să vadă mâna şi mânia lui Dumnezeu dindărătul urgiilor ce vin peste noi. Când se va apropia sfârşitul lumii cu: cutremure de pământ, cu semne în lună şi în soare, cu zguduirea pământului (Matei 24), lumea se va prăpădi, citind comunicatele liniştitoare ale Institutului de Meteorologie. Citeşte în continuare »

„Duhul Sfânt este autorul Bibliei, iar cel ce vrea s-o înţeleagă trebuie să dobândească mai întâi roadele Duhului: „dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea” .*(Gal. 5, 22-23) Când răsare soarele se aprind de lumină mai întâi piscurile cele înalte ale munţilor; tot astfel, Soarele Dreptăţii, care răsare din cuvintele Bibliei, luminează mai întâi de toate minţile curate ale sfinţilor. „Aceasta ştiind mai dinainte de toate trebuie să ştiţi că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia; pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul Sfânt” (II Petru l, 20-21). Etalonul valorilor este aurul; al spaţiului este metrul, şi al greutăţii este kilogramul. Dar etalonul adevărului este Iisus Hristos. „Eu sunt lumina lumii” (In. 8, 12); „Fără Mine nu puteţi face nimic” (In. 15, 5). Fără lumina lui Iisus noi nu putem înţelege nici lumea înconjurătoare, nu ne putem înţelege nici pe noi înşine, precum nu putem înţelege nici Sfânta Scriptură. Citeşte în continuare »

Nici o lucrare omenească n-ar trebui să fie mai gândită şi chibzuită decât căsătoria.

Nu te grăbi să te arunci în lac, mai nainte să chibzuieşti posibilităţile sigure de a supravieţui şi a ieşi singur la mal.

Tineri şi tinere făuresc planuri, pun fel de fel de temelii, clădesc şi iar clădesc. Spre marea lor mirare şi dezamăgire când zidul planurilor făurite se destramă, cărămidă după cărămidă tot ce au clădit, sau printr-o erupţie zgomotoasă, când nici istoria nici cronicarii, nici cei mai renumiţi medici psihiatri nu pot să redea prin cuvinte pagubele materiale, sufleteşti, psihice, vieţii ucise şi multe altele…

Cu ani în urmă, un tânăr student, după câteva ore de discuţii cu o tânără fată, amândoi din adunare de credincioşi, s-a îndrăgostit de ea şi foarte serios plănuia căsătoria lor. Când fata i-a spus că nu se căsătoreşte cu el, atât de mult l-a zdruncinat acel „NU”, încât s-a îmbolnavit rău de tot.

Medici au stabilit amânarea anului de facultate, au stabilit termen îndelungat în care timp, tânărul, nu numai să nu citească, ci nici să nu gândescă măcar. Dacă nu ai gând serios de căsătorie, nu da prilej de păcătuire sau de îmbolnăvire. Citeşte în continuare »

N-AVEAU ÎNŢELEGERE PENTRU CHEMĂRILE SUFLETEŞTI ALE POTOPULUI

Biblia nu ne spune mai amănunţit ce fel de lume era înainte de potop. Ne spune numai atât că se înmulţiseră oamenii şi se stricaseră foarte. Cu siguranţă însă se poate spune că înainte de potop a trăit o lume foarte înaintată. Însăşi corabia lui Noe – cea clădită cu mare meşteşug – este şi ea o dovadă despre ştiinţa şi înaintarea oamenilor din acele vremuri. Lumea dinaintea potopului era plină de bogăţie, de luxuri, de cultură şi de ştiinţă. Dar, vai, toate acestea nu erau de nici un folos, pentru că toate erau otrăvite cu otrava păcatelor şi stricăciunilor sufleteşti (şi oare azi nu e tot aşa?)

Lumea dinaintea potopului va fi fost plină de ştiinţă şi de oameni învăţaţi, aşa cum e şi cea de azi. Dar ştiinţa şi învăţaţii n-au dat nici o importanţă lui moş Noe şi predicilor lui. Citeşte în continuare »

Centenar TD

Preaiubiţi fraţi şi surori! Avem bucuria ca anul acesta la împlinirea celor 100 de ani de la naşterea Psalmistului Oastei Domnului Traian Dorz şi 25 de ani de la plecarea sa la Domnul, printre alte feluri de-a fi sărbătorit, ne-am gândit un grup de fraţi să-l sărbătorim şi noi pe fratele şi Părintele nostru duhovnicesc, într-un scurt montaj audio, alcătuit din poezii, cântări şi meditaţii, toate acestea în lectura autorului intitulat; Centenar Traian Dorz. Au interpretat următorii fraţi: Petrică Arseni poeziile: (Zi de toamnă şi Oltule mărinimos ), Dorel Ieremie cântările: (Nu pot să tac şi O, nu-ţi fie teamă), Sandu Donici (Binecuvânat să fie), Ghiţă Bujoreanu (Poate-i cea din urmă luptă), Timotei şi Adina Donici cântă împreună o nouă cântare pe textul bine cunoscut al fratelui Traian Dorz (O, om!..  ). După meditaţia (Ce bine-i printre voi), cântă fratele Ionuţ Pag, cântarea (Ţara Minunată), iar după rugăciunea de final rostită de fratele Traian, tot fratele Ionuţ cântă cântarea (Oricât de frumos odată), cu care se încheie întregul album. Cele două cântări interpretate de fratele Ionuţ Pag, sunt extrase de pe bandă magnetică având o vechime de peste 30 de ani, dar care fac o legătură potrivită cu trecutul cântării de la Oaste şi sunt ca o încununare la sărbătorirea fratelui nostru drag. Prin intermediul acestui anunţ, dorim să facem şi umătoarele precizări; La Adunarea anuală de la Braşov din 9 noiembrie a.c. vor fi şi CD-urile Zile şi Adevăruri Istorice nr.1 şi nr. 2  potrivite momentului adunării respective în care sunt incluse mai multe pasaje din Istoria Oastei, cu evenimentul din 7 noeimbrie 1976 – Poiana Braşov, Moţiunea , Răspunsul celor trei fraţi şi altele. Pe lângă acestea mai sunt şi alte noutăţi audio: Cerurile-Ţi cântă Doamne, un CD integral cu fratele Sandu Donici, unde sunt numai compoziţii noi aduse ca un pios omagiu în amintirea fratelui Traian Dorz. Darul Cântării - un alt CD audio în cuprinsul căruia sunt aşezate cântări vechi şi un cuvânt excepţional al fratelui Traian, care ne arată clar, felul frumos al cântării şi trăirii duhovniceşti al acestui dar. Citeşte în continuare »

Simţim lucrând în inimă două forţe potrivnice, dintre care una se opu­ne cu înverşunare celeilalte şi care, atunci când pătrunde în inimă, silnic sau prin vicleşug, aduce primejdie de moarte. Cealaltă, pe care înţelep­ciunea o face să se simtă batjocorită de orice întinăciune, se îndepărtează în linişte când inima este atinsă de cea mai mică necurăţie. Una ucide, cealaltă aduce desfătare vieţii şi bucurie inimii.

Prezenţa acestor două forţe în mine mă poate lesne convinge că există, neîndoielnic, diavolul, întotdeauna uci­gător de oameni, şi Hristos, dintotdeauna Dătătorul de viaţă şi Mântuitorul nostru. Unul este întuneric şi moarte, Altul lumină şi viaţă. De aceea, iubitorule de Dumnezeu, dacă ţi se întâmplă vreodată să-ţi descoperi în minte şi în inimă întuneric absolut, mâhnire, urât, strâmtorare şi necredinţă, unite într-o putere care se împotriveşte cu tărie credinţei în Dumnezeu, să ştii că a intrat în tine o forţă diavolească, potrivnică lui Hristos. Citeşte în continuare »

Ca-o-oaie-fara-de-glas-209x300„Fiul meu, nu dispreţui certarea Dom­nului, nici nu te descuraja când eşti mustrat de El. Căci, pe cine îl iubeşte, Domnul îl ceartă şi biciuieşte pe tot fiul pe care îl primeşte. Răbdaţi spre înţelepţire, Dumnezeu Se poartă cu voi ca faţă de fii. Căci care este fiul pe care tatăl său nu-l pedepseşte?“ (…) „Iar aceasta, spre folosul nostru, ca să ne împărtăşim de sfinţenia Lui“ (Evrei 12, 5-7; 10).

 „Ah! – zici tu – dar cu necazul meu lucrurile stau altcum. Suferinţa mea nu vine de-a dreptul de la Dumnezeu, ci vine de la om; vine de la neamurile mele, de la fraţii şi verii mei, care ar trebui să mă cinstească. Nu mi-ar fi ciudă, dacă ar veni de la noii duşmani, dar vine de la ai mei…“

Fratele meu! În numele Domnului, eu te asigur că orice rău şi orice necaz nu vine de la „duşmani“, ci vine, indirect, de la Dumnezeu. Să iei cunoştinţă că Dumnezeu este autorul tuturor necazurilor tale. Citeşte în continuare »

41Două evenimente cel puţin, din Noul Testament, ne atrag atenţia asupra unui adevăr îngrijorător: anume că dacă noi doar gândim să-L ucidem pe Hristos şi gândul nostru nu poate deveni faptă, urmaşii vor duce la îndeplinire dorinţa noastră, dacă ne vor urma ideologia.

Iată-l pe Irod cel Mare. Pe când cerul şi pământul cântau împreună de bucuria vederii lui Dumnezeu întrupat, regele Ierusalimului ucide toţi pruncii din Betleem şi din jur, crezând că între ei Se va afla neîndoielnic şi noul rege vestit de magi ca fiind de curând născut.
A vrut să-L ucidă pe Hristos, dar n-a reuşit. Între pruncii vizaţi era şi pruncul Elisabetei. Dar nici pe el sabia lui Irod nu l-a ajuns.

N-a trecut mult şi a murit tiranul. Însă n-a luat cu el în mormânt şi gândurile sale. Ele au fost moştenirea lăsată fiilor săi pentru a le duce la îndeplinire. Şi, într-adevăr, unul din fiii lui Irod cel Mare, Irod Antipa, săvârşeşte crima rămasă în istorie prin tăierea capului celui mai mare bărbat născut din femeie, Sfântul Ioan Botezătorul. Ceea ce a dorit să facă tatăl şi n-a reuşit, a împlinit fiul său. Şi nu numai pe Ioan l-a ucis, dar şi-a dat consimţământul să fie dat la moarte şi Iisus Hristos. Şi ştim asta din referatul biblic al Patimilor Domnului. Citeşte în continuare »

Dar va zice cineva: Foarte bine, e uşor a grăi că nu numai cu pâine va trăi omul, dar viaţa e tocmai contra; e tocmai o luptă aspră pentru pâine. Ba încă în punctul acesta, Evangheliei i se aduc chiar şi învinuiri. Socialismul, comunismul mustră Evanghelia că nu se ocupă destul cu pâinea, cu starea materială a omului. Ei spun: Pâine mai întâi, bunăstare materială mai întâi, pentru că unor oameni flămânzi în zadar le vorbeşti, degeaba le vorbeşti despre pâinea şi mâncarea cea duhovnicească.

Dar Evanghelia ţine şi aici calea cea dreaptă, cea adevărată. Învinuirile ce i se aduc sunt fără temei. Evanghelia nu spune că poţi trăi fără pâine. Evanghelia nu spune că nu trebuie să umbli după pâinea cea de toate zilele. Citeşte în continuare »

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

Fără îndoială că Sărbătoarea Sfântului Dimitrie este una din marile sărbători ale Bisericii, pentru că ea ne odihneşte în poiana binecuvântată cu sfinţi, de această dată în cea cu numele Dimitrie Basarabov, acolo de unde slava lui Dumnezeu ne va lumina şi ne va întări, pentru ca, văzând faptele lui, să Îl preamărim pe Dumnezeu din ceruri. Şi preamărindu-L pe Dumnezeu din ceruri, Îl aducem iarăşi şi iarăşi în apropierea inimilor noastre, în cuprinderea sufletelor noastre şi în binecuvântarea buzelor noastre.

Născut fiind în cetatea Tesalonicului, mai bine zis undeva în sudul ei, Dimitrie avea să fie mai întâi ostaş şi mai apoi, urcând pe treptele ierarhiei soldăţeşti – cum spune o veche traducere a Vieţilor Sfinţilor -, să ajungă ceva mai sus de gradul de centurion, deci unul pus peste mai mult de o sută de oameni. Citeşte în continuare »

43Nu ştiu de ce la vremea toamnei – poate pentru că toamna se numără „bobocii” – suntem mult mai aplecaţi către sfinţi şi sfinţenie. Pe lângă sărbătorile din calendar însemnate cu roşu şi, mai nou, cu albastru, nu este zi în care, chiar dacă e însemnată cu negru, să nu găsim minunate vieţi de sfinţi, zugrăvite cu măiestria martorului ocular aşezate în cartea dedicată lor – Vieţile Sfinţilor. Parcurgând numai săptămâna ce se încheie cu viaţa şi mucenicia Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, găseşti un întreg buchet de minunaţi sfinţi martiri, cuvioşi, sihaştri, dar şi evlavioşi mireni, curajoşi ostaşi ai lui Hristos. Imaginea este completă: de la Apostoli ai lui Hristos (Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului, pe 23 octombrie) sau întocmai cu Apostolii (Sf. Ierarh Averchie, pe 22 octombrie) la înalţi ofiţeri în armata romană (Sf. M. Mc. Dimitrie) şi cuvioşi apărători ai Ortodoxiei pe pământ românesc (Sfinţii ardeleni, pe 21 oct.) etc. Citeşte în continuare »

Biblia ne spune că oarecând şarpele diavol a înşelat pe strămoşii noştri cu un măr şi cu acest măr i-a atras în moarte trupească şi sufletească. Azi se pare că şarpele diavol a aflat un altfel de «măr» cu care înşeală pe oameni şi-i atrage la moarte şi pieire. Acest «măr» e sticla de băutură. Diavolul pune şi această patimă în faţa omului ca un măr mic, ca un păhărel de băutură. Patima beţiei se începe cu un măr, cu cel dintâi pahar şi se gată cu pieire trupească şi sufletească. Mărul cu care a ispitit diavolul pe Adam şi Eva se pare că în zilele noastre e păhărelul cu alcool.

Şarpele din grădina Edenului pândeşte azi din sticla de alcool.

Mărul cel din rai a fost un izvor de nesfârşite răutăţi trupeşti şi sufleteşti pentru neamul omenesc. Aşa-i şi sticla cu băutură, un izvor de răutăţi: sudălmi, bătăi, omoruri, desfrânări etc., etc… Mărul cel din rai li s-a părut lui Adam şi Eva frumos la vedere şi dulce la gustare, dar pe urmă amare au fost roadele lui. Aşa-i şi băutura, precum zice Sfânta Scriptură: „Nu te uita la băutură când face spume în pahar; alunecă uşor, dar pe urmă muşcă, ca un şarpe, şi înţeapă ca o viperă. Ochii tăi se vor uita după muiere străină şi gura ta va grăi prostii. Şi vei ca un om culcat în mijlocul mării şi ca un cârmaci ce doarme la cârmă…“ (Pilde 23, 31-34).

Din sticla de alcool, şarpele diavol muşcă de moarte trupul şi sufletul omului. Cu ajutorul alcoolului şarpele diavol bea vlaga cea trupească şi sufletească a omului.

Fugiţi de alcool ca de şarpele ce muşcă de moarte.

Fratele meu! Te-a muşcat şarpele-alcool? Scapă îndată la Domnul Iisus căci El singur te poate tămădui şi scăpa.

Părintele Iosif Trifa, din  “Alcoolul duhul diavolului”

Vai, te miri cu câtã trudã
se câștigã azi un ban;
dar cu câtã ușurințã,
merge-n mâna lui satan.

Șase zile-n sãptãmânã
bietul om s-a ostenit,
și duminica la crâșmã
iatã, tot a cheltuit.

Copilașii plâng acasã,
plâng grozav cu mama lor,
pare c-a uitat de dânșii
vai! sãracul muncitor! Citeşte în continuare »

(Duminica a 23-a după Rusalii – Luca VIII, 26-39)

 În ţinutul Gherghesenilor, ca mereu de-atunci, Hristos vindecă astăzi de îndrăcire. Izbăveşte sufletul de-acel soi de moarte care-i mai rea decât moartea. Pentru că a te aşeza, de bunăvoie, de partea opusă lui Dumnezeu şi în starea opusă minunilor Sale e mai rău decât a intra – fizic – în împărăţia pe care El n-a creat-o. Căci Dumnezeu este Dătătorul de Viaţă, Care, acceptând moartea, cu moartea pe moarte a călcat.

Glasul diavolului vorbind: „Ce-ai cu mine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt? Rogu-te să nu mă chinuieşti…“ (Luca 8, 29) m-a cutremurat întotdeauna. Cu parşivenia-i cunoscută, exprimarea diavolului cuprinde un adevăr şi-o minciună deopotrivă. Că Hristos era Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt nu se îndoia diavolul, şi aceasta pe când mulţi din jurul Domnului o făceau. Era mai lucid diavolul decât mulţi din Israel, căci recunoştea în Drumeţul obosit şi prăfuit pe Acela Care era (este!) Calea, Care-l dărâmase pe el din strălucirile cerului în adâncul pământului, punitiv şi definitiv. Dar, pe de altă parte, „pentru ce mă chinuieşti?…“ era o constatare mincinoasă. Căci Hristos îi ceruse „să iasă din om“ (Luca 8, 29 a). Şi-acesta era chinul pentru diavol, ruperea din co-locuirea lui cu „purtătorul“ netrebniciei sale. Hristos Îşi apăra chipul din omul acela, Îşi curăţa prin suflare de lumină icoana dumnezeirii din fibra de os şi duh a omului aceluia. Rămas om cu toate distorsiunile fizice şi spirituale la care-l supunea duşmanul liniştii sale. Citeşte în continuare »

Cucernice pãrinte! Cum s-ar putea sã vã uit scumpe pãrinte, când eu nu ascultam nici de tata nici de mama, ci ședeam câte 2-3 zile pe la crâșmã și dormeam ca porcii în gunoaie – unde mã apuca noaptea? Venea sãraca mama dupã mine, dar eu nu vream sã mã duc, ba o luam și la înjurãturã. Și venea acasã tot plângând.

Dar acum, de când am primit duioasele foi și cãrți de la scumpul nostru pãrinte Iosif Trifa, m-am lãsat de toate.

Cum sã vã mulțumesc, scumpe pãrinte? Cãci acum, seara zic rugãciuni și cântãri de ale Oastei, și mã culc și eu pe perinã, nu ca porcii în gunoaie! Acum, unde vãd bând și fumând mi-e greațã.

Dragi frați care aveți patima bãuturii și a fumatului, abonați foaia Isus Biruitorul și cãrțile de la scumpul nostru pãrinte. Cãci eu vã spun cã, așa cum am scris mai sus, nici tata, nici mama nu m-au putut desface de patimi, numai pãrintele Trifa cu ajutor de la Dumnezeu și Fiul Sãu.

Slãvit sã fie Domnul!

Vasile Buta, ostaș – Podeni – Turda.

Părintele Iosif Trifa, din  “Alcoolul duhul diavolului”

octombrie 2014
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Categorii
Video
Colecţia Isus Biruitorul
Lumina de la Certege

Calendar
Icoana Zilei
Sinaxar
Biblioteca
Vă recomandăm
Medalia Oastei