Postări recomandate
Adunarea anuală  a Oastei Domnului din Cluj-Napoca

Adunarea anuală a Oastei Domnului din Cluj-Napoca

Vă invităm să participați la Adunarea Oastei Domnului din Cluj-Napoca ce se va desfășura în Biserica Sf. Ier. Alexandru, de ...

Read More

Comemorare – Fratele Gheorghiţă Simion

Comemorare - Fratele Gheorghiţă Simion

Se împlinesc 12 ani de când a plecat la Domnul fratele Gheorghiţă Simion, veteranul Oastei, aşa cum îl ştiau toţi ...

Read More

Când va începe nunta noastră - CD audio

Preaiubiţi fraţi şi surori! S-a împlinit un an de când fratele nostru Traian Barna a plecat la Domnul, bucurându-se împreună ...

Read More

Adunarea anuală la Pecinișca (Băile Herculane)

Cu binecuvântarea Părintelui Paroh Pavel Găină, duminică, 2 octombrie, a.c., după Sfânta Liturghie, va avea loc, începând cu orele 14:00, ...

Read More

Adunarea anuală a Oastei Domnului din Deva

Cu binecuvântarea Preasfinției Sale Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, Duminică, 16 octombrie, 2016, vă invităm la Adunarea anuală a Oastei Domnului din Deva. Adunarea ...

Read More

Viitorul e-al Iubirii;

cine vrea triumful ei

fie sigur că va-nvinge,

fie anii cât de grei.

 

Înfrânţi vor fi toţi răii

cu toată ura lor,

Hristos e Cel din Urmă

Măreţ Biruitor.

 

Viitoru-i cu-Adevărul;

cine luptă pentru el

fie sigur că va-nvinge

ne-adevărul de-orice fel. Citeşte în continuare »

Cine seamãnã iubire
sã culeagã fericire,
cine seamãnã cântare
sã culeagã desfãtare.

Bun Iisus, Drag Iisus,
fericit, fericit, fericit
cel ce Te-a iubit.
Binecuvântat, binecuvântat
cel ce ți-a cântat.

Doamne, fã-mã iubitor,
bucurie tuturor
Doamne, fã-mã cântãreț
veșnicelor frumuseți.

Cã-n iubire și-n cântãri
sunt cele mai sfinte stãri
și din ele cresc mereu
roduri dulci lui Dumnezeu.

de Traian Dorz

Iisus Hristos PantocratorVrei să cunoşti pe Dumnezeu? Dumnezeu este iubire. Iubirea care lucrează, iubirea care dă totul, jertfeşte totul, jertfeşte pe Însuşi Fiul Său pentru mântuirea celor păcătoşi şi pierduţi.

Nu-i nevoie să fii om învăţat ori să te omori cu stăruinţele şi alergările pe la locuri sfinte, ca să cunoşti pe Dumnezeu şi să te mântuieşti. Dumnezeu este iubire. Apropie-te de El cu inima plecată şi priveşte cu încredere la viaţa şi la jertfa Domnului Iisus şi vei descoperi pe Dumnezeul iubirii (In 15, 9). Privindu-L pe Domnul Iisus, cunoaştem pe Tatăl.

Mulţi caută „descoperiri dumnezeieşti“; dar nu poţi afla pe Dumnezeu prin teorii savante şi critici biblice; învăţătura lui Iisus nu poate fi înţeleasă numai prin teorie; Dumnezeul lui Iisus nu-i un Dumnezeu teoretic al filosofului: „Absolutul“, „Infinitul“; El este viaţa (In 1, 1-4). Numai prin iubire poţi cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu. Hrăneşte pe cei înfometaţi, îmbracă pe cei goi, dă vedere orbilor, scapă pe cei prinşi în lanţurile robiei (păcatului), ajută pe cei săraci, mângâie pe cei oropsiţi şi vei vedea zilnic „descoperiri dumnezeieşti“. Citeşte în continuare »

1 – O, dacã am iubi familia noastrã, casa noastrã, pe cei imediat ai noștri, mai cald și mai duios ca pe oricare alții!…
Ce rai ar deveni cãminul nostru. Ce bucuroși pãrinții noștri. Ce binecuvântați ne-ar crește copiii!
– Și ce fericitã ne-ar fi inima.

2 – O, dacã ne-am iubi frãțietatea noastrã mai mult ca pe oricare alta, – cât am vedea-o de frumoasã, de înzestratã, de fãrã cusur.
Și dacã n-am pãrãsi-o niciodatã. Ci ne-am strãdui neîncetat s-o împodobim cu și mai multe pietre scumpe, sã fie ea și mai frumoasã.
Nu-i inimã mai asemãnãtoare cu a lui Dumnezeu, ca inima ce iubește.

3 – Toatã taina pãcii, armoniei și fericirii, stã în dragoste.
Unde este dragoste, acolo totul este frumos.
Numai unde este ea.
Și numai cât ține ea. Citeşte în continuare »

Niciun cuvânt nu este de-ajuns faptului de a vorbi despre iubire după vrednicie, pentru faptul că aceasta nu este de pe pământ, ci din cer. Dar socot că şi limba îngerilor cu greu poate8 să o cerceteze întocmai, fiindcă ea purcede neîncetat din mărinimia lui Dumnezeu. Aşadar, de vreme ce nici limba <îngerilor>9 , nici a oamenilor nu este potrivită pentru a o tâlcui cu deplină temeinicie, oare vom da şi noi înapoi? Nicidecum! Deoarece în faţa lui Dumnezeu sunt bine-primite şi jertfele cu totul bogate ale celor înstăriţi, dar şi jertfele celor lipsiţi de făţărnicie, cu inimă veselă, chiar dacă se întâmplă să fie foarte mărunte, aşa cum jertfa acelei văduve care a aruncat doi bănuţi în cutia milei10 a fost preferată celor care aduceau mult aur. Astfel şi noi, punândune nădejdea în Domnul, sprijinitorul şi îndreptătorul celor rostite, să aruncăm, cu inimă râvnitoare, cei doi dinari ai iubirii în vistieria cugetului vostru. Căci socot că aceşti doi dinari sunt cele două porunci, „de care atârnă toată Legea şi proorocii”. Căci s-a spus de către Domnul în Evanghelii: „Iubeşte-L pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. De aceste două porunci <atârnă>11 Legea şi proorocii”12. Iubire faţă de Dumnezeu şi iubire faţă de aproapele – două porunci strâns legate una de alta: cel ce o ţine pe una dintre acestea, dar pe cealaltă n-o ţine, acela n-o are nici pe cea pe care pare că o ţine. Citeşte în continuare »

„Sfinte Părinte Ierarhe Antim, cu vrednicie ai rânduit păstori și învățători turmei tale și cu înțelepciune dumnezeiască ai revărsat râurile sfintelor tale cuvinte. Viața ai pus-o pentru păstoriții tăi și cununa muceniciei ai dobândit de la Hristos, Dumnezeu, pe care roagă-L, Sfinte Părinte ierarhe Antim, să dăruiască pace și mare milă celor ce săvârșesc sfântă pomenirea ta.” (Troparul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul)

„Învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu, Părinte Ierarhe Antim, lauda arhiereilor Ţării Românești, podoaba cărturarilor și dulce grăitor al înțelepciunii dumnezeiești în graiul românesc te-ai arătat. Lupta cea bună luptând și dreapta credință mărturisind, cu haină mucenicească preafrumos te-ai împodobit și împărăția lui Hristos ai dobândit. Pentru aceasta împreună cântăm, zicând: Bucură-te, Sfinte Preafericite Părinte Antim.” (Condacul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul)

Dascăl neîntrecut al pocăinței, ierarh înțelept și bun liturghisitor, om de carte și de arte, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul (aprox. 1640/1650 – 1716), fascinează nu numai prin ceea ce se vede din puternica și roditoarea sa personalitate, dar și prin ceea ce nu se vede, prin tainele pe care numai Dumnezeu le știe despre el și care ne atrag sufletele într-o căutare însuflețită de mirare sfântă. Aflați la trei secole distanță, nu putem vedea decât parțial acea lumină descoperită sub vălul smereniei sfântului de pronia lui Dumnezeu. Viața Sfântului Antim rămâne încă, cel puțin în prima jumătate a ei, o taină pentru noi. Citeşte în continuare »

Când a fost despărţită lumina de întuneric şi a fost numită lumina zi, iar întunericul noapte, Cuvântul sfânt nu spune că a fost o zi şi apoi o noapte… ci că a fost o seară, apoi a fost o dimineaţă…

A fost o seară, adică o stare când lumina este amestecată cu întunericul, dar lumina scade, iar întunericul creşte până ce cuprinde totul;

şi a fost o dimineaţă, adică o stare când întunericul este amestecat cu lumina, dar întunericul scade şi lumina creşte până ce ea cuprinde totul.

 

În lumea asta, de la început chiar, n-au fost deci separate total lumina de întuneric, nici binele de rău, nici grâul de neghină, nici cei drepţi de cei nedrepţi.

În fiecare lumină este şi puţin întuneric, în fiecare bine este şi puţin rău, în fiecare rău este şi puţin bine. În fiecare întâmplare, în fiecare lucru, în fiecare stare este un amestec şi de bucurie şi de necaz.

Sunt vremuri în care se pare că totul se cufundă în întuneric. Citeşte în continuare »

 Pr.prof.univ.dr. Valer BEL

În acest context trebuie arătat că evoluţionismul, ca şi creaţionismul sunt două teorii care se bazează pe autonomia lumii naturale faţă de cea supranaturală şi încearcă să explice existenţa omului şi a lumii fără să ia în consideraţie Logosul divin şi ordinea raţională şi unitară a întregii creaţii prin care toate au fost create (Ioan 1,1-2). Datorită acestui fapt, ambele teorii consideră că lumea naturală sau văzută apare şi se dezvoltă în două direcţii contradictorii. În opoziţie cu evoluţionismul, creaţionismul consideră că lumea naturală, creată de Dumnezeu în chip desăvârşit la început, a fost profund afectată de păcat şi cunoaşte un proces de degradare din ce în ce mai accentuat, dominat de legea entropiei, care sfârşeşte cu distrugerea ei finală41. Citeşte în continuare »

Vorbirea şi rugăciunea fratelui
Traian Dorz

la nunta de la Torceşti – 29 iulie 1984

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Slăvit să fie Domnul!

Mai avem câteva clipe până când vor intra mirii şi atunci, după obiceiul cel curat şi frumos al cinstirii şi al urării noastre pentru ei, [fiindcă] s-a întocmit o cântare potrivită, frumoasă, consacrată acestui moment, în timpul ei ne vom ridica cu toţii în picioare, să consemnăm pentru totdeauna momentul cel frumos al venirii mirilor în mijlocul nunţii, care închipuie venirea Domnului la Biserica Sa, la mântuirea sufletelor noastre.

Dorim din toată inima ca un astfel de moment să fie consemnat pentru totdeauna în amintirea noastră; pentru că atât evenimentul venirii mirilor în mijlocul nunţii, cât şi conţinutul cântării care se va cânta de către toată nunta sunt în cinstea lor şi în însemnarea minunată a acestui moment şi ne-amintesc nouă despre Taina cea mare şi sfântă a Nunţii. Citeşte în continuare »

PILDĂ DIN EVANGHELIE

Un împărat făcu nuntă fiiului său și trimése slugile sale să chéme chemații la nuntă. Tâlcul: Chemații, acéia sunt ovréii, pre carii i-au chemat Dumnezeu întâi cu prorocii, iar după acéia veni însuși Dumnezeu la dânșii, iar ei, fiind neam rău și nemulțumitoriu, nu pohtiră, nici voiră mila milelor lui Dumnezeu, ci mai mult încă îi făcură în ponciș și împotrivă. Că pe proroci îi uciseră, iar pre împăratul tuturor și Dumnezeul mântuirii noastre, Iisus Hristos, îl răstigniră pre cruce și-l împunseră cu sulița în coaste și-l déderă morții și îngropării. Iar el cu putérea lui învie a treia zi, ca un Dumnezeu, și după 40 de zile s-au înălțat la ceriu la tatăl, de unde să și pogorî pentru mila cea multă ce avu cătră noi. Iar ovréii cei ce fură chemați, nu fură harnici, nici vrédnici nuntei și cămărăi cei cerești. Citeşte în continuare »

Neagoe Basarab(1512-1521) a fost supranumit „Marc Aureliu al Ţării Româneşti, principe, artist şi filosof” (B. P. Hasdeu) sau „domn cu apucături împărăteşti” (Nicolae Iorga). Prin activitatea culturală și-a pus amprenta asupra a sute de ani de gândire în Țara Românească, mai ales prin veritabilul tratat de diplomație „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie“.

Născut la 1481 în puternica familie a Craioveștilor, era fiul marelui vornic Pârvu Craiovescu și al Neagăi din Hotărani. A primit o educaţie aleasă de la călugărul Macarie de la Bistriţa, patriarhul Nifon, refugiat la curtea Craioveştilor, şi Maxim Brancovič, reuşind să cunoască bine mai multe limbi de circulaţie europeană, dar şi greaca, slavona sau latina. A participat, se pare, alături de Macarie, la tipărirea Liturghierului slavon (1508), a Octoihului (1510) şi a Tetraevangheliarului (1512), primele de acest gen din Ţara Românească. Citeşte în continuare »

Fiecare zi este un început. Fiecare dimineaţă urmează după o noapte care este un sfârşit. În fiecare dimineaţă totul e altfel de cum a fost seara.

Seara totul e îmbătrânit şi moare; dimineaţa totul e tânăr şi renaşte.

În fiecare seară o lume moare şi în fiecare dimineaţă o altă lume învie.

Aşa a fost şi la începutul acestei lumi în care trăim noi acum.

Numai Domnul Dumnezeu Care este Veşnic, El singur ştie câte alte zile au mai fost înainte de ziua acestei lumi de acum şi câte alte vieţi înainte de forma asta a vieţii de acum…

O veche scriere ebraică spune că Domnul Dumnezeu a creat mereu lumi – şi tot El le-a nimicit, până când a creat lumea asta în care trăim noi acum, cu istoria ei aşa cum o ştim .

La începutul fiecăreia însă, a fost Dumnezeu. Citeşte în continuare »

septembrie 2016
L Ma Mi J V S D
« Aug    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR