Postări recomandate
Apel umanitar : „Apa trece, lacrimile rămân – IMPLICĂ-TE ŞI TU!’

Apel umanitar : Apa trece, lacrimile rămân - IMPLICĂ-TE ŞI TU!'

În urma inundaţiilor din zona Galaţi din localităţiile:  Pechea, Cuza Voda, Slobozia Conachi, un grup de fraţi ne-am deplasat la ...

Read More

Nevoia de manifestare a darului creator

Nevoia de manifestare a darului creator

Este adevărat că în învălmăşeala vieţii cotidiene, dar şi în faţa asaltului feluritelor tentaţii, ispite  ori solicitări profesionale, şcolăreşti sau ...

Read More

Adunare anuală a Oastei Domnului la Piatra Neamţ

Adunarea anuală a Oastei Domnului ce se desfășoară în zona Neamț cu ocazia sărbătorii „Nașterii Domnului“, va avea loc, anul ...

Read More

Almanah audio 2017 - CD audio

Preaiubiţi fraţi şi surori! Cu ajutorul Domnului s-au finalizat lucrările Almanahului audio, pentru anul 2017. Întreg CD-ul, cuprinde înregistrări de cântări, ...

Read More

Cerul şi pământul (bis)
în cântec răsună,
îngeri şi oameni (bis)
cântă împreună:

Hristos Se Naşte,
Domnul coboară,
îngerii cântă,
magii Îl adoră,
păstorii-aleargă,
ieslea o-nconjoară
mari minuni se întâmplară.

Din Răsărit vin (bis)
magi cu bucurie,
cu dar de smirnă, (bis)
aur şi tămâie.

Hristos Se Naşte, (bis)
veniţi la-nchinare
cu vesel suflet, (bis)
veselă cântare.

Prima vorbire a fratelui David Bălăuţă
de la nunta de la Leorda – 26 iulie 1981

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

M-am gândit să vorbesc ceva în legătură cu un verset din Epistola Apostolului Pavel către Coloseni 2, 10. Citesc numai acest verset, pentru scurtimea timpului: „Voi aveţi totul deplin în El, Care este capul oricărei domnii şi stăpâniri”.

Noi, care cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu, ştim despre cine vorbeşte; cine este acest „El”: este Domnul Iisus Hristos. Deci în Domnul Iisus Hristos cel Răstignit noi avem totul deplin, adică tot ceea ce cuprinde lucrarea mântuirii noastre, aşa cum indică şi anumite versete care spun: „în El avem răscumpărarea”, „în El avem iertarea păcatelor, prin sângele Lui”, „în El avem sfinţirea”. La I Corinteni 1, 30 spune că El este sfinţirea noastră, El este neprihănirea noastră. Şi mai sunt ele multe versete, le ştiţi frăţiile voastre Deci pe toate le avem în Domnul Iisus Hristos, Cel ce S-a răstignit, adică Cel Răstignit. Citeşte în continuare »

Fericita mea Nãdejde
Dulce Domnul meu Iubit
ce nãlţimi, ce slãvi, ce haruri
vieţii mele-ai dezvelit!…

Ce oceane de luminã
ce-adâncimi de har mãreţ,
ce trãiri necunoscute
ce nespuse frumuseţi. Citeşte în continuare »

Colo Sus şi cel mai Sus, sunt doi sori cum alţii nu-s;
în lumina făr-apus şade Maica, şade Maica şi Iisus;
Fiul stă pe-un tron arzând, Maica-n dreapta Lui şezând,
Maica-n dreapta Lui şezând…

Colindăm, colindăm, Doamne, colind. (bis)

Dintre coruri răsunând, Fiul zice Maicii blând:
– Maică, mai gândeşti acum la al Crucii, la al Crucii noastre drum?
Îţi mai vine-n gând cumva cât ai suferit cândva,
cât ai suferit cândva?

– Domnul meu şi Fiul meu – zice Maica – ce spun eu?
Greul parcă-a fost un vis, azi e-un veşnic, azi e-un veşnic Paradis;
scurt a fost amarul chin şi-azi e-un Rai pe veci senin,
şi-azi e-un Rai pe veci senin…

Lângă Tine, Fiul meu, nicăieri nu mi-a fost greu,
toată fericirea mea după Tine, după Tine se ţinea;
iar acum cu Tine-n Rai, fericirea n-are grai,
fericirea n-are grai…

– Spune-Mi, dulce Maica Mea, mai e ceva care-ai vrea?
– Da, Mântuitorul meu: fericirea, fericirea ce-o am eu
s-o dai şi la câţi mai sunt cum am fost noi pe pământ,
cum am fost noi pe pământ!…

Domnul Hristos a răscumpărat cu Sângele Lui Sfânt nu numai toată Biserica Sa, ci şi pe fiecare suflet în parte. De aceea, nu numai toată Biserica, în întregimea ei, este a Lui, ci şi fiecare suflet în parte. Noi, când ne predăm personal Domnului ca să fim ai Lui, facem doar un act de dreptate, predându-I Domnului ceea ce era şi este al Lui, răscumpărat cu preţul cel mai mare, al morţii Sale pe Cruce.

Când însă noi ne strângem de Domnul cu toată puterea iubirii noastre fierbinţi, simţământul că Îi aparţinem total este atât de fericit!

Eu sunt a iubitului meu şi iubitul meu este al meu.

El îşi paşte turma între crini…

Nu sunt pe pământ cuvinte care să cuprindă ceea ce simte dragostea adevărată şi fierbinte. Citeşte în continuare »

consiliul-judetean-neamt

Adunarea anuală a Oastei Domnului ce se desfășoară în zona Neamț cu ocazia sărbătorii „Nașterii Domnului“, va avea loc, anul acesta, în localitatea Piatra Neamț, în ziua de 26 decembrie 2016, începând cu orele 15:00, la Sala de Conferinţe Calistrat Hogaş a Consiliului Judeţean Neamț, de pe str. Alexandru cel Bun, nr 27, lângă Teatrul Tineretului.
Tematica adunării este „Familia creştină, în lumina Sf. Scripturi, a scrierilor Sf. Părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi a înaintaşilor Oastei Domnului – Părintele Iosif Trifa şi fraţii: Ioan Marini şi Traian Dorz”.
Aşteptăm cu toată dragostea, preoţi, fraţi şi surori din zonă, din ţară şi de peste hotare, să petrecem câteva momente de părtăşie duhovnicească, spre bucuria Pruncului Iisus şi spre a noastră mântuire.

Sfatul Frăţesc Zonal, Valea Bistriţei

 

Viflaime, Viflaime, cum de n-ai primit în tine
pe Fecioara Maria să nască pe Mesia? (bis)

N-ai ştiut tu, Viflaime, cu câtă dragoste vine
cea mai sfântă-ntre fecioare, a Domnului Născătoare? (bis)

N-ai primit tu, Viflaime, în casele tale bune,
să-I dai un pic de sălaş celui mai Sfânt Copilaş! (bis)

Pat moale pe fân uscat numai vitele I-au dat,
lumină I-a dăruit Steaua de la Răsărit. (bis)

Peştera întunecoasă a fost a Domnului casă
la venirea Sa în lume, din vina ta, Viflaime!… (bis)

“Hristos – puterea apostoliei”„Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.“ (Efeseni 6, 10)

În cele ce urmează, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu ne înştiinţează despre marea şi puternica mulţime a duhurilor vrăjmaşe cu care toţi cei porniţi pe calea mântuirii şi pe urmele Domnului Iisus vom avea de luptat în toate felurile şi până la sfârşit.
Dar mai înainte de a ne sfătui cu privire la fiecare luptă în parte şi la fiecare mijloc prin care să ne pregătim pentru această luptă, Duhul Domnului ne îndeamnă să ne luăm cea dintâi şi cea mai însemnată măsură de apărare, adică pe Domnul şi puterea tăriei Lui.

Toată garanţia biruinţei noastre în marea luptă, care în clipa legământului nostru începe între noi şi puterile răului, stă numai în Domnul nostru Iisus Hristos şi în puterea tăriei Lui. Adică în puterea Crucii şi a Jertfei Sale de pe Golgota prin care El a câştigat marea şi definitiva Lui biruinţă asupra diavolului şi asupra tuturor puterilor sale.
Din chiar clipa când noi ne predăm Domnului, când ne hotărâm pentru El şi când El ne scoate de sub robia diavolului, noi devenim nişte ostaşi ai Domnului nostru Iisus Hristos. Şi intrăm în război cu satan, vechiul nostru asupritor. Citeşte în continuare »

O, neosteniţi lucrători ai Domnului, voi care sunteţi inima harnică şi fierbinte a Lucrării Oastei Domnului, voi, fraţii şi surorile mele, încă puţină jertfă, încă puţină osteneală, încă puţină veghere…

Voi purtaţi greul Lucrării Domnului. Voi sunteţi inima ei, voi trebuie să fiţi tari şi calzi întotdeauna.

Ceilalţi pot să se odihnească noaptea, dar voi, deşi sunteţi zdrobiţi de truda zilei, nu puteţi sta .

Ceilalţi pot să se retragă de la greu. Pot să aştepte după alţii, îi pot părăsi pe fraţi… Dar voi n-aţi putut aceasta niciodată.

I-aţi căutat pe toţi. I-aţi ajutat pe toţi. I-aţi vegheat pe toţi. Citeşte în continuare »

„În epistola sa către Efeseni cap. 6, Apostolul Pavel are o minunată înfăţişare a creştinului luptător contra ispititorului diavol. Iată ce fel de arme recomandă Apostolul Pavel pentru un bun ostaş al lui Hristos:
«Îmbrăcaţi-vă în toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii… Pentru aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua aceea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul.
Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu… Faceţi în toată vremea tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi cu rugăciune pentru toţi sfinţii (fraţii)» (Efes. 6, 11-18).
Să cercetăm mai cu de-amănuntul cele spuse mai sus de Sf. Ap. Pavel – căci ele ne privesc îndeaproape pe noi, toţi ostaşii Domnului.
Ele sunt în chip deosebit ale noastre. Citeşte în continuare »

Primească în bucurie inima noastră şi astăzi, la încununarea dumnezeieştii liturghii, mai întâi cuvântul, şi apoi, pentru cei pregătiţi, trupul şi sângele Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Părintelui Ceresc, întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria. În această aşezare şi vibraţie duhovnicească, să ascultăm şi să primim acum dumnezeiescul cuvânt.

„În vremea aceea învaţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. Şi iată o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum; iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta. Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-a îndreptat, şi slăvea pe Dumnezeu. Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, vindecaţi-vă, dar nu în ziua sâmbetei! Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătură aceasta, în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei ce erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El” (Luca 13, 10-17). Citeşte în continuare »

Lupta creştinului nu este o luptă trupească, ci una duhovnicească, spirituală. „Căci noi n-a­vem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duh­rilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.“ „De aceea, zice Apostolul Pavel, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.“ Care sunt armele ce alcătuiesc „armătura lui Dumnezeu“?

 Ni le arată şi chipul de alături care, după cum se vede, alcătuiesc „armătura“ unui soldat roman bine pregătit şi să atace şi să se apere. Citeşte în continuare »

decembrie 2016
L Ma Mi J V S D
« Noi    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR