Postări recomandate
Adunare de comemorare a fratelui Cornel Rusu şi a soţiei sale, sora Maria

Adunare de comemorare a fratelui Cornel Rusu şi a soţiei sale, sora Maria

Cu binecuvântarea Părintelui paroh Ioan Coța și a Părintelui Marius Draia, va avea loc la Simeria, duminică 3 mai, a.c., după Sfânta Liturghie, în Biserica cu hramul "Înălţarea Domnului" (lângă şoseaua naţională), adunarea de comemorare a fratelui Cornel Rusu (de la a cărui mutare la cele veșnice se împlinesc anul ...

Citeşte în continuare »

Adunare anuală la Hunedoara

Adunare anuală la Hunedoara

Cu binecuvântarea Preasfinției Sale Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, și a părintelui paroh Ioan Georgiu, duminică, 10 mai 2015, va avea loc Adunarea anuală a Oastei Domnului din Hunedoara. În semn de prețuire față de fratele Traian Dorz, cu această ocazie, dorim ca, după Sfânta Liturghie și înainte de adunarea Oastei, ...

Citeşte în continuare »

Adunarea de Tineret pe Țară a Oastei Domnului – Cluj-Napoca, sâmbătă, 18 aprilie 2015

Adunarea de Tineret pe Țară a Oastei Domnului - Cluj-Napoca, sâmbătă, 18 aprilie 2015

După doăzeci de ani de la ultima Adunare de Tineret pe Țară ținută în municipiul Cluj-Napoca, revenim în orașul de pe Someș spre a da o nouă mărturie despre cunoașterea lui Dumnezeu. Astfel, sâmbătă, 18 aprilie 2015, tineretul Oastei Domnului este chemat la Adunarea specifică elanului tineresc în Hristos, spre ...

Citeşte în continuare »

Prima Adunare anuală a Oastei Domnului la Focșani

  Cu binecuvântarea ÎPS Sale Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, sâmbătă, 4 aprilie, 2015, va avea loc prima Adunare anuală a Oastei Domnului din Focșani, la Sala Polivalentă, Bulevardul Unirii, nr. 12, Focșani, jud. Vrancea, începând cu orele 12:00. Tema adunării va fi: Cu Domnul spre Golgota. Invităm și așteptăm cu toată ...

Citeşte în continuare »

Almanah audio 2015

  Preaiubiţi fraţi şi surori, începând de anul acesta, cu ajutorul Domnului, va fi prezentată o nouă lucrare audio, diferită faţă de albumele de cântări obişnuite pe care le ascultăm. Almanahul audio apare, pentru prima dată, având un conţinut divers. Au fost înregistrate cântări, poezii şi mărturii în ordinea pe care ...

Citeşte în continuare »

Despre bârfă și bârfitori

Despre bârfă și bârfitori

Ce spune Sfânta Scriptură: ”Să nu iei aminte la zvon deşert; să nu te uneşti cu cel nedrept, ca să fii martor mincinos!” ( Ieșirea, 23, 1) ”Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse.” ( Pildele lui Solomon, 11, 13) ”Omul viclean pregăteşte ...

Citeşte în continuare »

Direcționează 2% din impozitul pe venit către asociația misionară „Oastea Domnului”

Reamintim și anul acesta faptul că toți cei care depun la termen declarațiile de venit au posibilitatea să redistribuie 2% din impozitul pe care îl datorează statului către o asociaţie non-profit. DIRECŢIONEAZA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE ASOCIAŢIA MISIONARĂ “OASTEA DOMNULUI” DIN CADRUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE Termenul de depunere: 25 mai ...

Citeşte în continuare »

Un dar preţios ar putea fi acela al unui abonament la Foaia «Iisus Biruitorul»

"... Pe lângă darurile specifice acestor sărbători, un abonament-cadou la Foaie se va constitui într-un adevărat pomelnic pentru un an de zile pe buzele celor care-l vor citi săptămână de săptămână. Această Foaie misionară dăruieşte învăţătură curată şi bogată celor ce se apleacă asupra ei cu dor de mântuire. Sunt mulţi oameni care s-ar putea ...

Citeşte în continuare »

Noi apariții editoriale - Cea dintâi condițe a mântuirii: Nașterea din Nou

Selecție de texte din opera scrisă și vorbită a omului lui Dumnezeu, Traian Dorz, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2014, 680 p., ediție îngrijită de Ovidiu Rus Puține sunt cărțile-punte care să producă limpezimi radicale, intuiții duhovnicești ce țin de iconomia revelației, de dezvăluirea lui Dumnezeu către marii Săi oameni, pentru ca, ...

Citeşte în continuare »

Centenar Traian Dorz - CD audio

Preaiubiţi fraţi şi surori! Avem bucuria ca anul acesta la împlinirea celor 100 de ani de la naşterea Psalmistului Oastei Domnului Traian Dorz şi 25 de ani de la plecarea sa la Domnul, printre alte feluri de-a fi sărbătorit, ne-am gândit un grup de fraţi să-l sărbătorim şi noi pe ...

Citeşte în continuare »

18 aprilie – Psalmul 46, vers 3Como ofrenda de mi alma

Adevărata credinţă este ca adevărata dragoste: statornică pe totdeauna,
în orice vreme,
în orice stare,
în orice loc
şi în orice întâmplare.
Adevăratul credincios nu pune condiţii lui Dumnezeu: cât să creadă, până când — şi din ce loc să nu mai creadă ca la început
sau cât loc din inimă şi din viaţă să-I dea.
Ci primeşte el condiţiile puse de Hristos oricui care crede şi care vrea să-L urmeze pe El.
Dacă Domnul Iisus Hristos spune: «Doresc ca tu să Mă iubeşti pe Mine mai mult decât pe părinţi tăi sau pe soţia ta sau pe copiii tăi, decât casa ta sau averea ta sau fraţii şi surorile tale
sau chiar mai mult decât viaţa ta» (Mat. 10, 37; Marcu 10, 29-30; Luca 14, 26),
atunci adevăratul credincios răspunde hotărât şi sincer: «Da, Doamne Iisuse! Doresc din adâncul inimii mele să Te iubesc aşa! Ajută-mă să Te pot iubi aşa!»

Dacă Domnul Iisus Hristos îi cere: «Fii credincios până la moarte» (Apoc. 2, 10)…, Citeşte în continuare »

După doăzeci de ani de la ultima Adunare de Tineret pe Țară ținută în municipiul Cluj-Napoca, revenim în orașul de pe Someș spre a da o nouă mărturie despre cunoașterea lui Dumnezeu. Astfel, sâmbătă, 18 aprilie 2015, tineretul Oastei Domnului este chemat la Adunarea specifică elanului tineresc în Hristos, spre a dezbate tema generală și subpunctele acesteia: Citeşte în continuare »

Toate sfintele cuvinte ale lui Dumnezeu lăsate nouă în Sfânta Sa Evanghelie sunt întru totul adevărate şi întocmai aşa cum sunt scrise. Sfintele buze ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care a venit de la Tatăl Ceresc, ne-au vestit numai adevărul şi în gura Lui n-a aflat nimeni niciodată minciună.
De aceea oricine aude sau citeşte Sfânta Evanghelie trebuie să creadă din tot sufletul lui tot ce este cuprins în ea
. Oricine se îndoieşte de vreunul din aceste cuvinte seamănă cu necredincioşii.
Iar necredincioşia este un mare păcat.
Dar dacă noi avem un cuget curat şi dacă din inimă dorim să cunoaştem adevărul, Domnul Iisus nu ne lasă în necredinţă, ci ne ajută să ajungem să vedem că tot ce a spus El este întocmai aşa.
Aşa s-a petrecut şi cu Sfântul Apostol Toma, care, la Învierea Domnului, n-a putut crede că Hristos a înviat, chiar dacă toţi ceilalţi îi spuseseră că ei L-au văzut pe Domnul. Citeşte în continuare »

Într-o carte de curând apărută, «Riscul de a fi ortodox» (interviuri realizate de Costin Nicolescu cu o serie de „curajoşi“ ai ortodoxiei, Ed. Sofia, Bucureşti, 2003, 335 p), un text reţine atenţia măcar prin titlu. Părintele Dimitrie Balan spune la un moment dat, citându-l pe prof. Simion Mehedinţi: „Un popor şi un individ atâta preţuiesc: cât au înţeles din Evanghelie“ (p. 67-94). Citindu-l, mi-am adus aminte cât de aspru este poporul cu Apostolul Toma atunci când, după înţelepciunea gândului omenesc, îl numesc Toma necredinciosul.

Parte din Evanghelia zilei de acum (Ioan 20, 19-25) s-a constituit în argumentul celei dintâi Evanghelii citite după Înviere, la slujba numită şi „a Doua Înviere“. Atunci, în câte limbi poate sluji soborul sau cunoaşte preotul, cât mai multe aşadar, s-au citit versetele care-l nedumereau pe Toma, căci, nefiind de faţă, nu crede, zicând: „Dacă nu voi vedea în palmele Sale semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede“ (Ioan 20, 25). Citeşte în continuare »

Deci, fiind seară în ziua aceea, într-una din sâmbete, şi uşile fiind încuiate, unde erau ucenicii adunaţi de frica iudeilor, venit-a Iisus şi a stătut în mijloc şi a zis lor: „Pace vouă!”

Şi acestea zicând, a arătat lor mâinile şi coasta Sa. Şi s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul.

Deci a zis lor iarăşi: „Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, şi Eu vă trimit pe voi”. Şi aceasta zicând, a suflat şi a zis lor: „Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, se vor ierta lor, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute”.

Iar Toma, unul din cei doisprezece, care se zice Geamăn, nu era cu dânşii când a venit Iisus. Deci au zis lui ceilalţi ucenici: „Am văzut pe Domnul”. Iar el le-a zis lor: „De nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi de nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi de nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede”… Citeşte în continuare »

Cu binecuvântarea Părintelui paroh Ioan Coța și a Părintelui Marius Draia, va avea loc la Simeria, duminică 3 mai, a.c., după Sfânta Liturghie, în Biserica cu hramul “Înălţarea Domnului” (lângă şoseaua naţională), adunarea de comemorare a fratelui Cornel Rusu (de la a cărui mutare la cele veșnice se împlinesc anul acesta 20 de ani) şi a soţiei sale, sora Maria.

Aşteptăm cu drag preoţi, fraţi şi surori, ostaşi de pretutindeni la această manifestare duhovnicească pentru a învăța împreună din Cuvântul lui Dumnezeu şi din pilda fericiţilor noştri înaintaşi.

Finii: Mariana și Laurean Gherman din Simeria

Cu binecuvântarea Preasfinției Sale Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, și a părintelui paroh Ioan Georgiu, duminică, 10 mai 2015, va avea loc Adunarea anuală a Oastei Domnului din Hunedoara.

În semn de prețuire față de fratele Traian Dorz, cu această ocazie, dorim ca, după Sfânta Liturghie și înainte de adunarea Oastei, să punem parastas pentru sora Nina Tufan ( Dorz ), fiica cea mică a fratelui Traian, la aceeași biserică.

Programul va începe cu participarea la Sfânta Liturghie la biserica ”Sf. Nicolae”, situată în Piața Unirii, nr. 2, și va continua cu slujba parastasului, de la ora 13:30, se va continua cu adunarea Oastei Domnului.

Invităm preoți, frați și surori de pretutindeni să petrecem împreună o zi binecuvântată.

 

Adunarea Oastei Domnului din Hunedoara

 

17 aprilie – Psalmul 46, vers 1cruce-primavara

Cu cât înaintează un om pe calea vieţii şi pe calea credin-ţei, cu cât i se deschid ochii mai bine şi mintea mai larg,
cu atâta vede mai limpede lucrarea ocrotitoare a lui Dumnezeu
şi grija iubirii Sale ajutătoare
în toate căile şi în toate zilele prin care a trecut şi trece.
O minte sănătoasă şi deschisă nu poate să nu descopere zilnic nenumărate forme în care purtarea de grijă plină de bunătate a lui Dumnezeu trimite fiecăruia ajutorul Său,
fără de care n-ar putea exista nici viaţă, nici bucurie,
pentru nici o fiinţă de pe pământ şi din el.
Ce-ar face omenirea întreagă fără ajutorul pe care Dumnezeu i-l trimite în fiecare clipă şi neîncetat
prin soarele Său,
prin apa Sa,
prin aerul Său,
prin pâinea Sa…,
prin ocrotirea de relele ce i s-ar putea întâmpla în atâtea feluri.
Dacă numai o zi am fi lipsiţi de aceste binefaceri ale lui Dumnezeu, dar ce zicem noi: o zi, Citeşte în continuare »

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! Amin.

Iubiţi credincioşi, Prea Cuvioase Maici, Hristos a înviat!

După o slujbă atât de intensă în rugăciune, cu o Sfântă Liturghie şi cu toată minunata alcătuire a slujbei Aghiasmei, va fi greu să mai adăugăm ceva în cuvânt omenesc. Mai ales că prăznuirea de astăzi urmează unei săptămâni întregi de rodire în lumină a Bisericii, pe deplin meritat numită Săptămâna luminată.

Iată, aşadar, borna de lumină care ne face trecerea dinspre Săptămâna Luminată în anul aşteptării celuilalt Paşte, al celui care, o dată trecută Învierea din anul acesta, se pregăteşte deja. Asemeni bobului de grâu aşezat sub haina de lumină şi căldură a zăpezii pentru ca în anul ce vine să izbucnească în sute de alte boabe, mărgăritare de preţ prinse-n aurul prescurilor ce vor fi ridicate pe Altare. Citeşte în continuare »

16 aprilie – Psalmul 45, vers 9biserica-ortodoxa-a-aparitiei-sfintei-fecioare_1373

Unii tâlcuitori ai acestui verset din Psalmi spun că locul acesta cuprinde o profeţie despre starea slăvită pe care o are şi o va avea pe veşnicie Biserica Domnului Iisus Hristos, Mireasa cea scumpă a Mielului, câştigată cu scump Sângele Lui (Mat. 25, 34; Fapte 20, 28; 1 Petru 1, 18-19; 2 Cor. 11, 2; Efes. 5, 25-32).
Ei sunt de părere că între toate stările fericite ale celor răscumpăraţi de Hristos din toate vremurile, Biserica, Mireasa Împăratului împăraţilor (Apoc. 17, 14), va avea starea cea mai aleasă şi mai strălucită (2 Tim. 2, 11-12).
Fiindcă Biserica a suferit împreună cu Hristos şi pentru El (Rom. 8, 17).
Şi ea trebuie să şi împărăţească cu El şi lângă El, pe veşnicie (Ioan 14, 3; 1 Petru 4, 13; Efes. 5, 24-32).
Ce nădejde fericită şi strălucită este aceasta!
Cu câtă putere şi îndrăzneală umple ea inimile tuturor celor credincioşi care şi ei, umblând ca nişte străini şi călători pe pământ, pentru Domnul lor Iisus Hristos
şi din pricina Numelui Lui,
au parte de aceleaşi suferinţe în lume din partea aceluiaşi împotrivitor… Citeşte în continuare »

ÎNVIERE este atunci când cineva începe să aibă râvnă pentru mântuirea sufletului său;

ÎNVIERE înseamnă o hotărâre nouă de a te întoarce la Hristos Iisus atât pe dinăuntru, cât şi pe dinafară. Numai aşa cele vechi trec şi toate se fac noi;

ÎNVIERE înseamnă lepădarea deprinderilor vechi, a plăcerilor pătimaşe cărora le-ai slujit cu osârdie în latura umbrei morţii;

ÎNVIERE înseamnă tăierea patimilor şi a poftelor murdare;

ÎNVIERE presupune LUPTĂ care are drept finalitate tăierea împrejur a inimii, despre care pomeneşte dumnezeiescul Pavel;

ÎNVIERE înseamnă să trăieşti NUMAI PENTRU DUMNEZEU;

ÎNVIERE înseamnă să-ţi cercetezi întreaga viaţă, gândurile, înclinările, toate dispoziţiile sufleteşti. Vezi dacă sunt conforme cu Evanghelia (Sf. Ioan de Kronstadt);

ÎNVIERE înseamnă să-ţi înnoieşti legământul cu Hristos. Poate l-ai stricat printr-un gând viclean, printr-o faptă murdară. FEREŞTE-TE DE O NOUĂ TRĂDARE (Sf. Teofan Zăvorâtul, fr. Traian Dorz);

ÎNVIERE înseamnă Citeşte în continuare »

Pe tânărul din Nain, Domnul l-a înviat datorită lacrimilor mamei sale… La învierea celor trei morţi, din Evanghelie, Domnul a ţinut seama de lacrimile celor ce se rugau pentru ei… Mama Sf. Augustin, Monica, a fost aceea care, prin rugăciunile ei, a ajutat ca fiul ei să se facă, dintr-un păcătos, un sfânt… Mare lucru şi mare dar sunt lacrimile şi rugăciunile părinţilor pentru copiii lor căzuţi. Câţi însă dintre părinţii de azi se roagă cu lacrimi pentru copiii lor pierduţi? Citeşte în continuare »

15 aprilie – Psalmul 45, vers 4Ostas_2

Cunoaşterea lui Hristos şi a învăţăturii Sale,
adică a Adevărului,
cuprinde pentru fiecare din noi nu numai datoria de a păstra cele auzite şi cunoscute întocmai precum ne-au fost încredinţate şi transmise,
ci cuprinde şi datoria de conştiinţă să apărăm acest Adevăr împotriva oricărui vrăjmaş al Său (1 Cor. 15, 1-2; Gal. 1, 8-9; Apoc. 22, 18-19; Tit 1, 9).
Un adevărat credincios al lui Hristos este un ostaş bine înarmat cu toată armătura Duhului Sfânt,
treaz întotdeauna şi gata să apere cu vitejie Adevărul,
stând pe temelia Adevărului,
fiind încins cu Adevărul
şi înarmat cu toate armele Adevărului,
cunoscând bine rânduielile potrivit cărora poate lupta (Efes. 6, 11-17).
El se ţine de Cuvântul adevărat, potrivindu-l cu învăţătura,
fiind astfel în stare să sfătuiască pe alţii
şi să înfrunte pe vrăjmaşii sau stricătorii Adevărului (Tit 1, 9).

Un credincios care cunoaşte Adevărul, dar rămâne nepăsător atunci când aude cum învăţătura cea dreaptă este batjocorită sau falsificată de cineva, şi dacă poate să se ridice şi poate sări în apărarea Adevărului, dar nu sare,
este un laş şi un fricos.
Un credincios care aude că un neştiutor sau un nestatatornic răstălmăceşte Cuvântul lui Dumnezeu Citeşte în continuare »

aprilie 2015
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Categorii
Video
Colecţia Isus Biruitorul
Lumina de la Certege

Calendar
Icoana Zilei
Sinaxar
Biblioteca
Vă recomandăm
Medalia Oastei