Postări recomandate

Almanah «Iisus Biruitorul» - 2017

Cu ajutorul Preaiubitului şi Scumpului nostru Mân­tu­itor Iisus Biruitorul, şi anul acesta, o dată cu sosirea Sfintelor Săr­bă­tori, soseşte în ...

Read More

Concurs grafică Atelier Literar

Concurs grafică Atelier Literar

Cu ajutorul lui Dumnezeu în ianuarie 2012,  am deschis atelierul literar online cu un concurs de grafică pentru realizarea siglei ...

Read More

din foaia ”Isus Biruitorul”, anul II, nr. 18, Sibiu, 26 Aprilie, 1936

Plouase o săptămână întreagă. Fusese tot tim­pul o vreme posomorâtă şi întunecoasă. Astăzi deo­dată, sfios, razele soarelui începură a străbate prin pânza de nori. Cu încetul apoi, norii se risipiră. Pă­mântul fu îmbrăcat în dulce şi mângâietoare lu­mină. Plante, copaci, pajişti, toate râdeau în soare. Cerul devenise de un albastru atât de minunat, încât parcă seninul lui ţi se cobora până în suflet. Citeşte în continuare »

din foaia ”Isus Biruitorul”, anul II, nr. 18, Sibiu, 26 Aprilie, 1936

«Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul…»
(Apoc. 1, 8).

Când am venit întâia dată
La şcoala asta minunată,
Câţiva „copii“, mai mari ca mine,
M-au tras deoparte şi mi-au spus:
– De azi încolo, ţin’te bine,
Tu eşti şcolar al lui Iisus! Citeşte în continuare »

Despre pocăinţă

• Două căi sunt cele care duc la rai: nevinovăţia şi pocăinţa.
• Spune Sfântul Marcu Ascetul: „Păcat spre moarte este tot păcatul nepocăit”. Chiar de se va ruga un sfânt pentru un asemenea păcat al altuia, nu va fi auzit.
• Priveşte spre cer şi cugetă: „Iată unde voi sta pe veci numai dacă mă voi pocăi cum se cuvine”.
• Nevoieşte-te în post şi înfrânare sau în alt chip, fă milostenie, ca să-ţi dea Dumnezeu pocăinţă adevărată şi să te căieşti de păcatele tale.
• Cine este atât de neînţelegător, chiar de ar fi tânăr, încât să fie încredinţat că are să trăiască până seara? Seneca învăţa acelaşi lucru: Citeşte în continuare »

din foaia ”Oastea Domnului”, anul II, nr. 16-17, Sibiu, 26 Aprilie, 1931

Slavă, slavă, slavă Ţie,
Bun şi Blând, şi Sfânt Păstor
Care-aduci cu bucurie
mântuirea tuturor!
– Slavă, slavă, slavă Ţie,
Bun şi Blând, şi Sfânt Păstor!

Slavă Ţie ce din jalea
morţii ne-ai eliberat
şi ne duci la Cer pe calea
unui unic har curat!
– Slavă Ţie ce din jalea
morţii ne-ai eliberat!

Slavă Ţie, Care-o turmă
nesfârşită-Ţi pregăteşti
ca mărirea cea din urmă
peste ea să-Ţi străluceşti!
– Slavă Ţie, Care-o turmă
nesfârşită-Ţi pregăteşti!

Slavă Ţie-n fericirea
unui veşnic Viitor
când pe toată Nesfârşirea
va fi-o turmă şi-un Păstor!
– Slavă Ţie-n fericirea
unui veşnic Viitor!

TRAIAN DORZ
din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

din foaia ”Oastea Domnului”, anul II, nr. 16-17, Sibiu, 26 Aprilie, 1931

Tu, omule, care ai ajuns până acolo că, în loc să-L lauzi, să-L preamăreşti pe Dumnezeu, batjoco­reşti Sfântul Lui Nume prin cele mai murdare înju­rături, nu mai simţi nici o mustrare de conştiin­ţă? Ţi s-a întunecat cu totul mintea? Cum? Porun­ca lui Dumnezeu este ca nici să nu rostim numele Lui numai aşa, în deşert; şi tu ai îndrăzneala să-L amesteci în tot felul de josnicii?

Nu auzi glasul Lui strigându-ţi: „Unde eşti?”? Nu-ţi dai seama unde eşti, unde ai ajuns? Nu-ţi dai seama că ai ajuns într-un hal de strică­ciu­ne mult mai grozav decât bărbaţii Sodomei?

Citeşte, te rog, Biblia la cartea Facerii, capitolul 19, versetul 5, şi vezi ce au strigat sodomenii la adresa ce­lor doi îngeri veniţi la Lot! Şi dacă te îngrozeşte neruşinarea acelora, apoi cutremură-te şi înfricoşează-te, căci neruşinarea ta e de milioane de ori mai mare: tu strigi aceeaşi gro­zavă nebunie chiar la adresa Bunului Dumnezeu Însuşi! Citeşte în continuare »

din foaia ”Oastea Domnului”, anul II, nr. 16-17, Sibiu, 26 Aprilie, 1931

26 M Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Dezlegare la peşte)

Noul Testament – Luca 22, 37-71
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 197 şi 198
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 17: Lupta cu leul, lupta cu ursul…

Când pomenim numele Sfântului Ioan Gură de Aur, pe lângă marea şi luminoasa lui figură, pe lângă neîntrecutele lui cuvinte de aur şi de foc, pe lângă neîntrecutele lui învăţături şi pe lângă neuitatul nume al credincioasei lui mame, Antuza, involuntar ne aducem aminte şi de Sinodul din anul 403.

Da, sinod de greşeli şi de adversari violenţi.

Căci doar în scopul îndreptării greşelilor s-a ţinut sinodul din anii 343–344, care avea tocmai această misiune de a îndrepta răul altora.

În „Istoria Bisericească Universală“, cartea I, ediţia a II-a, din anul 1925, la paginile 55-56, aflăm la punctul 4 următoarele:

Sinodul ce s-a ţinut în anii 343–344 la Tarsica, în Dieceza Dacia, alipită la Iliricul răsăritean: „…a dat 20 de canoane; trei dintre aceste canoane (3, 4, 5) conferă lui Iuliu, episcop al Romei… drept de revizuire în procesele despre depunerea episcopilor persecutaţi prin atari procese ale adversarilor violenţi.“

Spunem aceasta pentru a nu rămâne cineva surprins, când, pe parcursul acestei istorisiri, va mai afla asemenea hotărâri şi ale altor sinoade. Să nu avem naivitatea de a crede că sinoadele nu pot greşi sau că, în compunerea lor, nu pot fi şi oameni violenţi, care iau decizii contrare voii lui Dumnezeu şi împotriva hotărârii Duhului Sfânt. Citeşte în continuare »

din foaia ”Oastea Domnului”, anul II, nr. 16-17, Sibiu, 26 Aprilie, 1931

Cu binecuvântarea Preasfinției Sale Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, și a părintelui paroh Ioan Georgiu, duminică, 21 mai 2017, va avea loc Adunarea anuală a Oastei Domnului din Hunedoara.

Programul va începe cu participarea la Sfânta Liturghie la biserica ”Sf. Nicolae”, situată în Piața Unirii, nr. 2, urmată de slujba parastasului pentru sora Nina Tufan (n. Dorz ), fiica cea mică a fratelui Traian, dar și a tuturor fraților plecați la Domnul din localitate,  iar de la ora 14, se va continua cu adunarea Oastei Domnului.

Invităm preoți, frați și surori de pretutindeni să petrecem împreună o zi binecuvântată.

Adunarea Oastei Domnului din Hunedoara

din foaia ”Lumina Satelor”, anul V, nr. 18, Sibiu, 25 Aprilie, 1926

Slăvită fii, Lumină
ivită fericit
spre ochii care-n vină
şi-n noapte-au rătăcit!…

Slăvit fii Tu, Iisus,
Ce-n suflet ne-ai adus
lumina cea de Sus,
– Slăvit fii Tu, Iisus!

Slăvită fii, Puterea
luminii, Ce-ai deschis
viaţa şi-nvierea
din veşnicul abis!

Slăvită fii, Izbânda
luminii, Ce-ai înfrânt
blestemul şi osânda
atâtui greu mormânt! Citeşte în continuare »

Iubirea şi ascultarea de Dumnezeu

• Să ardem de dragostea de Dumnezeu şi de aproapele, să nu fim reci, căci atunciDomnul ne aruncă afară.
• Nimic în lumea aceasta nu merită atenţie, decât numai gândul la Dumnezeu, restul fiind deşertăciune -cum zice înţeleptul Solomon (cf. Eclesiastul l, 14).
• Dreptatea divină cere să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice pe lume.
• Să ne lepădăm cu totul de lume, chiar şi de cei mai iubiţi ai noştri, fraţi, surori şi părinţi; nimic să nu întreacă mai mult ca iubirea de Dumnezeu.
• Să facem voia lui Dumnezeu, să-L lăudăm şi să-I dăm mărirea care I se cuvine, pentru că El este plenitudinea tuturor măririlor.
• Aşa trebuie să ardem pentru Dumnezeu cu viaţa şi fiinţa noastră, precum arde o lumânare în sfeşnic. Citeşte în continuare »

25 M Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului

Noul Testament – Luca 22, 21-38
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 195 şi 196
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 17: Lupta cu leul, lupta cu ursul…

Despre viaţa creştinului în general

• Viaţa o avem de la Dumnezeu: prin El trăim, ne mişcăm şi suntem.
• Ne-a adus Dumnezeu din nefiinţă la fiinţă, dar să ne mântuiască nu poate fără noi.
• Să nu credeţi că la lepădarea de lume şi luarea crucii de fiecare zi sunt chemaţi numai călugării. Toţi sunt chemaţi, pentru că toţi au un suflet de mântuit şi o moştenire de câştigat în Împărăţia Cerurilor. Pe vremea când Domnul  Iisus îndemna poporul la lepădarea de lume şi luarea crucii de fiecare zi nici nu existau călugări, şi cu toate acestea El spunea nu numai atât, ci: „Fiţi desăvârşiţi precum şi Tatăl vostru desăvârşit este” (Matei 5,48).’
• Să luăm aminte la viaţa noastră, că nu suntem decât hoit şi mâncare viermilor. Citeşte în continuare »

aprilie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR