Postări recomandate

Adunare anuală a Oastei Domnului la Reșița

Cu binecuvântarea părintelui paroh Petru Popovici, duminică, 7 septembrie, a.c., va avea loc, la orele 14:00, după Sf.Liturghie, Adunarea anuală a Oastei Domnului din Reșița, la biserica ortodoxă cu hramul ”Sf. Ap.Petru și Pavel” (ucraineană), situată pe B-dul Muncii ( lângă P-ța Trandafirul). Așteptăm, cu drag, să vină în mijlocul adunării ...

Citeşte în continuare »

Adunare anuală a Oastei Domnului la Mănăstirea Izbuc

Adunare anuală a Oastei Domnului la Mănăstirea Izbuc

Cu prilejul Sărbătorii Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, vineri 29 august 2014, va avea loc, la Mănăstirea Izbuc, Adunarea anuală a Oastei Domnului. De pe traseul Deva-Brad-Hălmagiu, din satul Cărpinet, spre stânga, la 5 km, se află Mănăstirea Izbuc, satul Călugări. Așteptăm cu toată dragostea părinți frați și surori de pretutindeni. Viețuitorii Mănăstirii ...

Citeşte în continuare »

Aşezământul memorial Preot Iosif Trifa

  Ne gândeam ce frumos şi fericit ar fi dacă Domnul ne va ajuta să putem răscumpăra aceste bunuri care pentru noi şi pentru istoria Oastei au valoare unică. – fratele Traian Dorz - Certege, an jubiliar 1988. Iubiţi fraţi şi surori, Iată că Bunul Dumnezeu a îngăduit ca acest lucru să se ...

Citeşte în continuare »

Adunare anuală a Oastei Domnului la Arad

Adunare anuală a Oastei Domnului la Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale Timotei Arhiepiscopul Aradului, în ziua de duminică, 24 august, a.c., va avea loc, la Catedrala Veche, după participarea la Sfânta Liturghie, Adunarea anuală a Oastei Domnului din Arad. Așteptăm, cu toată dragostea, la bucuria noastră duhovnicească, preoți, frați și surori de pretutindeni, ca împreună să-L mărturisim și ...

Citeşte în continuare »

Adunare la Tudor Vladimirescu, BT

Cu bucurie și cu dragoste vă facem cunoscută perioada întrunirii anuale a Asociației Oastea Domnului din parohia ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul Botoșani: sâmbătă, 30 august și duminică 31 august 2014. Vă așteptăm cu drag. Pr. Ionuț Miorcăneanu

Citeşte în continuare »

Nevoia de manifestare a darului creator

Nevoia de manifestare a darului creator

Este adevărat că în învălmăşeala vieţii cotidiene, dar şi în faţa asaltului feluritelor tentaţii, ispite  ori solicitări profesionale, şcolăreşti sau familiale, tot mai puţini dintre noi ne mai găsim timp şi pentru suflet. Dat fiind faptul că în zilele acestea a început o nouă vacanţă pentru mulţi dintre tinerii noştri ...

Citeşte în continuare »

Cerurile-Ţi cântă, Doamne - CD audio

  Preaiubiţi fraţi şi surori cu ajutorul Domnului s-au finalizat lucrările unui nou album de cântări interpretat cu vocea bine cunoscutului nostru frate Sandu Donici. Toate cântările sunt compoziţii noi şi alese ca text din poezia fratelui Traian Dorz, trezind poate interesul duhovnicesc al căutării sau rememorării unor poezii uimitoare, având ...

Citeşte în continuare »

„Aceasta nu mă priveşte pe mine“

„Aceasta nu mă priveşte pe mine“

N-au fost puţine cazurile când necazurile ostaşilor veneau din denunţurile unora dintre cei care-şi ziceau „credincioşi“ şi care făceau acest rău din interes sectar. Dar, până la urmă, Părintele Iosif va ajunge la cea mai înaltă încredinţare de la care nu se va mai coborî în arena luptelor cu aceşti rău-voitori ...

Citeşte în continuare »

Părintele Iosif Trifa – Un model în ortodoxia românească

Părintele Iosif Trifa - Un model în ortodoxia românească

La 90 de ani de „Oaste”, 125 de ani de la naşterea părintelui Iosif Trifa şi la 75 de ani de la strămutarea sa în Împărăţia lui Dumnezeu Iată doar câteva argumente în acest sens:Viziunea Părintelui faţă de preoţie - A fost convins că preotul trebuie să ...

Citeşte în continuare »

Un cuvânt către tineretul Oastei

din foaia "Isus Biruitorul" nr. 1, 3 ianuarie 1937

Citeşte în continuare »

Matei XIX, 16-26

Duminică avem la rând Evanghelia cu tânărul cel bogat care s-a apropiat de Iisus cu întrebarea: Învăţătorule bune, ce voi face să moştenesc viaţa de veci? Păzeşte poruncile, i-a zis Domnul. Le am păzit, a răspuns tânărul. Şi i-a zis Iisus lui: Încă una îţi lipseşte: împarte-ţi averile la săraci şi vino după Mine. Iar tânărul, auzind acestea, s-a întristat, căci era bogat foarte. Şi a zis Iisus: Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei avuţi!
Să cercetăm înţelesul acestei evanghelii. Întâi să ne întrebăm: de ce a venit tânărul la Iisus? Ce l-a adus la Iisus, căci avea şi avere şi avea şi paza Poruncilor? A venit la Iisus, pentru că nici una, nici alta nu-i dădeau liniştea şi pacea sufletească. Sufletul nostru se doreşte spre izvorul păcii şi fericirii: spre Iisus Mântuitorul. Tânărul din evanghelie plecase spre acest izvor pentru a veni la El, dar, vai, nu L-a aflat. El îi adresează Domnului cuvintele: „Învăţătorule bune“; el venise la Domnul ca la un mare cărturar, ca la un rabin învăţat; de aceea Mântuitorul îi răspunde: „Ce Mă numeşti bun?“ Citeşte în continuare »

numele-biruitorului-1392021 – Nu toți oamenii pot fi bogați pe pãmânt, dar cei care au avuții, nu le au prin meritul lor, ci numai prin mila și prin îngãduința lui Dumnezeu.
De aceea ele ar trebui sã fie puse în slujba Lui.
Înțelepciunea și hãrnicia care fac așa, sunt cele mai mari și mai adevãrate avuții din lume.

2 – Un dar al milei lui Dumnezeu este cã cineva s-a nãscut în sânul unei familii avute…
Cu cine s-ar fi judecat el dacã nu se nãștea acolo, ci în coliba unui sãrac, sau în cortul unui țigan nomad?
De aceea fiule al bogatului, fii recunoscãtor numai lui Dumnezeu pentru avuția ta – și pune-o în slujba Lui.

3 – Un dar al milei lui Dumnezeu este sãnãtatea și mintea și condițiile prin care datoritã acestora, noi putem avea mai mult decât au alții…
Cu cine se pot judeca cei ce se nasc infirmi și fãrã pricepere și fãrã noroc?…
De aceea voi cei sãnãtoși și pricepuți, mulțumiți numai lui Dumnezeu pentru darurile voastre – și slujiți-L pe El cu ele! Citeşte în continuare »

18 – Mulți oameni pot avea gânduri bune și pot avea fapte bune.
Mulți pot sã fi pãzit toate bunele rânduieli și toate poruncile “Legii”, din tinerețea lor, ca tânãrul bogat (Marcu 10, 17-23),
- dar dacã n-au intrat prin Hristos, în slujba Sa, ei nu sunt ai Lui.
Pot fi ai oricui, – dar nu ai Sãi.

19 – Nici unii sã nu ne mirãm: porunca este categoricã și pentru toți: trebuie sã vã nașteți din nou (Ioan 3, 7).
Trebuie ca sã intrați pe ușa cea strâmtã care este Hristos (Matei 7, 14).
Cãci numai așa o sã ajungem ca sã fim socotiți nevinovați și ca nițte copii (Matei 18, 3).
Cine va asculta ca un copil va fi binecuvântat ca un copil.

20 – Trebuie ca sã intrãm pe ușa Nașterii din nou. Singura prin care se poate ajunge la mântuire, – dupã cum Însuși Dumnezeu a spus.
Trebuie sã intrãm toți prin Ușa aceasta, pe care o aflã atât de puțini, dar singura fãrã de care nimeni nu poate intra altfel la mântuirea lui Dumnezeu.
Prin Ușa aceasta, cãci numai calea ei este singura cale și singura Ușã la care primești dreptul de copil al lui Dumnezeu (Rom. 8, 17; Gal. 4, 4-7).
Și haina de nuntã.
O, Dumnezeul nostru, Te rugãm dãruiește-ne-o tuturor.

Traian Dorz, din „Lumina Iubitului Fiu

Avuția cea mai mare e credința-adevãratã
care îți îndrumã viața pe cãrarea cea curatã
și-i nãdejdea neclintitã în izbânda jertfei sfinte
care-ți dã mereu tãria sã-ți duci lupta înainte
și-I iubirea neschimbatã, una-n veci cu legãmântul
- și-o va moșteni acela care-și va ținea cuvîntul.

Nu-i comoarã-n lumea-ntreagã mai de preț ca mântuirea
fericit acela care ia aceastã moștenirea
cine-i știe prețul mare și rãsplata ce-o aduce
poartã pentru ea-n viațã orice sarcinã și cruce
rabdã pentru ea oricâte nedreptãți și suferințe
ea dã veșnica rãsplatã a cereștii biruințe. Citeşte în continuare »

Nu este nimeni care să aducă ceva pe pământ când se naşte din mama sa. Tot ce a adunat şi are pe lumea asta, fiecare om a aflat aici şi va lăsa aici.

Când omul se naşte pe lume, vine cu pumnii strânşi, ca şi cum ar spune: Voi cuceri totul, voi strânge totul. Iar când pleacă din lume, moare cu palmele desfăcute ca şi cum ar spune: N-am luat nimic şi nu duc nimic din tot ce am strâns pe pământ. De aceea este scris:

Este un rău pe care l-am văzut sub soare şi care se întâlneşte des între oameni.

Este, de pildă, un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogăţii şi slavă, aşa că nu-i lipseşte nimic din ce-i doreşte sufletul – dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele. Ci un străin se bucură de ele: aceasta este o deşertăciune şi un rău mare…

Iată deci adevărul că orice avere, orice bogăţie şi orice slavă sunt date omului de către Dumnezeu.

Averea trupească, bogăţiile duhovniceşti şi slava unui loc mai ridicat printre ceilalţi sunt dăruite omului numai de către Dumnezeu. Citeşte în continuare »

Iată-ne, iubiţi credincioşi, ajunşi în Duminica numită şi a „tânărului celui bogat”, a cărui poveste este cuprinsă în Evanghelia de la Matei, la capitolul 19, versetul 16-26. Să luăm împreună aminte la text!

„Şi, iată, venind un tânăr la El, I-a zis: «Învăţătorule bun, ce bine voi face, ca să am viaţa veşnică?» Iar El a zis: «De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile». El I-a zis: «Care?» Iar Iisus a zis: «Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi».

Zis-a Lui tânărul: «Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte?» Citeşte în continuare »

Citeşte în continuare »

Moartea Sf. Ioan Botezătorul ar trebui să stea neîncetat în faţa noastră şi în gândul nostru căci e plină de adânci învăţături.

Ioan era urât de Irod pentru că îl mustra că ţine pe muierea fratelui său (Marcu 6, 18). Ioan nu putea suferi păcatul, ci striga după el oriunde îl vedea, chiar şi la curtea lui Irod. Desigur, să fi fost un predicator „modern“ din zilele noastre, ar fi închis ochii faţă de păcatul lui Irod (aşa cum se închid şi azi ochii faţă de păcatele celor mari).

Dar diavolul – „tatăl minciunii“ – urăşte cu toate puterile sale adevărul şi pe mărturisitorii adevărului. Aşa a fost şi cu Sfântul Ioan. Prin ura lui Irod şi Irodiada, diavolul umbla să-l piardă pe Ioan. Nu putea însă pentru că Ioan era foarte iubit de popor. Citeşte în continuare »

Parohia ortodoxă „Sfântul Alexandru” din Cluj-Napoca își va serba, sâmbătă, 30 august 2014, hramul, în ziua de prăznuire a acestui sfânt al Bisericii Ortodoxe.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei va oficia Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi și va binecuvânta lucrările realizate la demisolul bisericii situate pe bulevardul Muncii.

Acestea au demarat anul trecut, la sfârșitul lunii august, când a fost pusă piatra de temelie a noului locaș de cult. În doar un an, s-a reușit ridicarea și dotarea demisolului cu toate cele necesare pentru oficierea sfintelor slujbe.

„Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a învrednicit ca după un an de la punerea pietrei de temelie să reușim cu sprijinul ctitorilor noștri, a familiei Bucur, să finalizăm demisolul bisericii. Au contribuit la această lucrare și frații din „Oastea Domnului”, cu ajutorul cărora s-au realizat lucrările de finisare a locașului de cult. Dorim ca în această zi de sărbătoare să fie și sfințirea acestui demisol, care credem că va fi un locaș de slujire a lui Dumnezeu, până când vom reuși să ridicăm întreaga biserică”, a declarat părintele paroh Claudiu Melean.

Sărbătoarea hramului va continua la biserica „Sfântul Alexandru” de pe bulevardul Muncii și duminică, 31 august 2014, cu Sfânta Liturghie și cu programul duhovnicesc susținut de Asociația “Oastea Domnului”. Parohia ortodoxă „Sfântul Alexandru” din Cluj-Napoca a fost înființată la 1 ianuarie 2013.

Andreea Pâgleşan, Radio Renaşterea

Notă: Duminică, 31 august, de la ora 16.00 se va ţine Vecernia urmată de programul duhovnicesc al mişcării „Oastea Domnului” care îşi va desfăşura activitatea în fiecare duminică în Parohia „Sfântul Alexandru” de pe Bulevardul Muncii numărul 8.

Vă aşteptăm cu drag,

Pr. Claudiu Melean

Demisolul Bisericii “Sfântul Alexandru”

FRICOSII-500x500Şi s-a temut Adam (Facere 3, 9)

Tot ce a creat bunul Dumnezeu a fost bun şi desăvârşit. Aşa a fost şi omul. Dumnezeu a creat un om desăvârşit; o creatură desăvârşită. Frica n-a fost nici ea în firea omului. Nici frica, nici alte scăderi n-au fost în firea omului.

Dar îndată ce ispita l-a biruit pe Adam, urmările păcatului au început a se arata în toată puterea lor. Păcătuind, Adam a simţit că a ieşit din ascultarea lui Dumnezeu, şi acest simţ a trezit în el frica. „Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam şi i‑a zis: «Adame, unde eşti?» El a răspuns: «Ţi-am auzit glasul în grădină şi mi-a fost fric㻓 (Facere 3, 9-10).

Frica este aşadar fiica păcatului; este urmarea firească a păcatului. Păcatul a născut frica şi păcatul o ţine în viaţă. Frica s-a născut în grădina Edenului şi o vedem călătorind împreună cu omul prin VechiulTestament. Ovedem mai ales în Vechiul Testament. De ce? Pentru că Vechiul Testament avea Legea, iar Legea avea în sine şi călcarea Legii şi păcatul. Iar frica se ţinea de păcat, pentru că unde este păcatul, acolo este şi frica. Citeşte în continuare »

Ne gândeam ce frumos şi fericit ar fi dacă Domnul ne va ajuta să putem răscumpăra aceste bunuri care pentru noi şi pentru istoria Oastei au valoare unică. – fratele Traian Dorz – Certege, an jubiliar 1988.

Iubiţi fraţi şi surori,

Ni se bucură sufletele noastre, privind la felul în care gândul fratelui Traian Dorz, începe să ia chip la locurile sfinte de la Certege. După o săptămână de lucru, aducem la cunoștința Frăţietății Oastei Domnului din țară și de peste hotarele ei, modul în care decurg lucrările la proiectul “Spaţiu de locuit şi adunare” , construcție ce va fi situată lângă Casa Părintelui Iosif Trifa de la Certege.  Fotografiile de mai sus, redau etapele prin care a trecut proiectul în săptămâna 1.

Facem încă o dată un apel călduros din suflet, către frații de aproape sau de departe, să sprijine această sfântă lucrare! Este nevoie de ajutor de orice fel: post, rugăciune, forță de muncă cât și sprijin material.

Vom încerca cât ne este îngăduit, să informăm Frățietatea Oastei Domnului cu privire la desfășurarea lucrărilor!

Rugăm pe cei ce vor dori să ajute, să folosească aceste numere de telefon:
0755 19 80 67 – Pr. Ieromonah Pimen Lupu
0745 32 32 04 – fr. Gheorghe Neagu
0743 20 62 89 – fr. Simion Tănase.

Domnul să ne ajute!
Slăvit să fie Domnul!

În multe locuri se vorbește în Sf. Scripturã despre fericirea veșnicã ce-I așteaptã pe cei credincioși în lumea cealaltã.

O, dacã ne-ar putea vorbi cineva din rai, ce lucruri minunate ne-ar spune! Sã-l ascultãm pe Ion, omul cel credincios care a câștigat viața cea veșnicã. Dacã ar putea, Ion acesta astfel ne-ar grãi:

Oameni buni, care trãiți încã pe pãmânt, ascultați cuvântul meu! Fost-am și eu odatã un creștin ca toți creștinii cei mulți din lume. Trãiam în duhul care este în lume…trãiam și eu la rând cu lumea mare: cu modele ei, cu minciunile ei, cu înșelãtoriile și pãcatele ei. Mai dam câteodatã și pe la bisericã (și regulat pe la crâșmã). Mã mai și rugam câteodatã (și suduiam regulat). Trãiam în credința cã mi-am fãcut datoria și fațã de cele sufletești. Într-o zi însã mi-a cãzut în mânã Noul Testament. Am citit în el cele 4 Evanghelii și am rãmas pe gânduri. M-am întrebat: oare e adevãrat ce spune aici? Dacã e adevãrat, atunci eu sunt pierdut… toatã viața mea de creștin e o minciunã mare, cãci viața mea nu se potrivește deloc cu ceea ce spune Iisus Hristos în Evanghelie . Ori Evanghelia este o minciunã ce nu se poate trãi, ori viața mea e o minciunã mare ce nu vrea sã trãiascã cum spune la Evanghelie. Citeşte în continuare »

ScreenShot008ScreenShot009ScreenShot012 (1)

 

Ne gândeam ce frumos şi fericit ar fi dacă Domnul ne va ajuta să putem răscumpăra aceste bunuri care pentru noi şi pentru istoria Oastei au valoare unică. – fratele Traian Dorz – Certege, an jubiliar 1988.

Iubiţi fraţi şi surori,

Iată că Bunul Dumnezeu a îngăduit ca acest lucru să se îndeplinească, iar noi, cei ce citim acum aceste rânduri, să fim contemportani acestor vremuri prielnice.

Încă de acum doi ani, câţiva fraţi tineri inimoşi, au mers la Certege, şi-au croit drum prin lăstăriş şi au început restaurarea casei parintelui şi anexelor din jur. Anul trecut, cu ajutorul Domnului, un grup de fraţi din zona Galaţi, împreună cu părintele ieromonah Pimen Lupu pe care Sfatul Frăţesc l-a propus să locuiască la Certege, am reuşit să curăţăm curtea, să reparăm şi să igienizăm interiorul şi exteriorul Casei unde s-a născut Părintele Iosif Trifa.

Dar pentru că dorinţa părinţilor şi fraţilor noştri a fost şi este ca această Casă să devină Casă memorială, fără a se locui în ea, Sfatul Frăţesc pe ţară a hotărât să se construiască alături un spaţiu de locuit şi de adunare. În acest scop, câţiva fraţi tineri arhitecţi şi proiectanţi au realizat şi finalizat proiectul pe hârtie.

Acum, facem un călduros apel către Frăţietatea Oastei din Ţară şi nu numai, să sprijine cu rugăciune, post, cu ajutor material şi cu forţa de muncă acest măreţ început de la Certege.

Aşadar, începând de luni 18 august 2014, vom organiza o Tabără de muncă şi părtăşie frăţească la Certege.

Rugăm pe cei ce vor dori să ajute, să folosească aceste numere de telefon:
0755 19 80 67 – Pr. Ieromonah Pimen Lupu
0745 32 32 04 – fr. Gheorghe Neagu
0743 20 62 89 – fr. Simion Tănase.

Domnul să ne ajute!
Slăvit să fie Domnul!

Corabia-lui-Noe-192x300Adevărat e lucrul acesta: Biserica e de origine divină şi de natură duhovnicească.

Dacă Hristos este Noul Adam, Biserica cea născută din coasta Lui este Noua Evă. El, Viaţa şi Capul ei; Ea, rodul şi trupul Lui duhovnicesc şi etern.

Biserica s-a născut prin Voinţa Tatălui, dar din Jertfa Fiului, prin Lucrarea Sfântului Duh.

Şi după cum în Hristos – Mirele Bisericii – există două Firi, cea omenească şi cea dumnezeiască, cea văzută şi cea nevăzută, tot aşa este şi cu Biserica, Mireasa Lui (Efes. 5, 23-25).

Biserica este acum în lume ca o sculptură încă în lucru. Duhul Sfânt, Slăvitul Maestru Ceresc, încă lucrează la această operă, făcând din „pietre, fii ai lui Avraam“ – după profeţia Mântuitorului (Matei 3, 9). Citeşte în continuare »

august 2014
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Iul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Categorii
Video
Colecţia Isus Biruitorul
Lumina de la Certege

Calendar
Icoana Zilei
Sinaxar
Biblioteca
Vă recomandăm
Medalia Oastei