Postări recomandate
Adunarea de Tineret pe Țară a Oastei Domnului – Cluj-Napoca, sâmbătă, 18 aprilie 2015

Adunarea de Tineret pe Țară a Oastei Domnului - Cluj-Napoca, sâmbătă, 18 aprilie 2015

După doăzeci de ani de la ultima Adunare de Tineret pe Țară ținută în municipiul Cluj-Napoca, revenim în orașul de pe Someș spre a da o nouă mărturie despre cunoașterea lui Dumnezeu. Astfel, sâmbătă, 18 aprilie 2015, tineretul Oastei Domnului este chemat la Adunarea specifică elanului tineresc în Hristos, spre ...

Citeşte în continuare »

Prima Adunare anuală a Oastei Domnului la Focșani

Prima Adunare anuală a Oastei Domnului la Focșani

Cu binecuvântarea ÎPS Sale Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, sâmbătă, 4 aprilie, 2015, va avea loc prima Adunare anuală a Oastei Domnului din Focșani, la Sala Polivalentă, Bulevardul Unirii, nr. 12, Focșani, jud. Vrancea, începând cu orele 12:00. Tema adunării va fi: Cu Domnul spre Golgota. Invităm și așteptăm cu toată ...

Citeşte în continuare »

Anunț adunare Burdujeni

Anunț adunare Burdujeni

Cu binecuvântarea părintelui paroh Ioan Duțuc, va avea loc la Biserica ”Sfântul Andrei” Burdujeni, din Suceava, duminică, 29 martie, a.c., după Sfânta Liturghie, începând cu orele 15.00, Adunarea anuală a Oastei Domnului din Suceava, Burdujeni. Așteptăm cu drag preoți, frați și surori să fie părtași la bucuria noastră duhovnicească. Adunarea Oastei Domnului ...

Citeşte în continuare »

Almanah audio 2015

  Preaiubiţi fraţi şi surori, începând de anul acesta, cu ajutorul Domnului, va fi prezentată o nouă lucrare audio, diferită faţă de albumele de cântări obişnuite pe care le ascultăm. Almanahul audio apare, pentru prima dată, având un conţinut divers. Au fost înregistrate cântări, poezii şi mărturii în ordinea pe care ...

Citeşte în continuare »

Despre bârfă și bârfitori

Despre bârfă și bârfitori

Ce spune Sfânta Scriptură: ”Să nu iei aminte la zvon deşert; să nu te uneşti cu cel nedrept, ca să fii martor mincinos!” ( Ieșirea, 23, 1) ”Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse.” ( Pildele lui Solomon, 11, 13) ”Omul viclean pregăteşte ...

Citeşte în continuare »

Direcționează 2% din impozitul pe venit către asociația misionară „Oastea Domnului”

Reamintim și anul acesta faptul că toți cei care depun la termen declarațiile de venit au posibilitatea să redistribuie 2% din impozitul pe care îl datorează statului către o asociaţie non-profit. DIRECŢIONEAZA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE ASOCIAŢIA MISIONARĂ “OASTEA DOMNULUI” DIN CADRUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE Termenul de depunere: 25 mai ...

Citeşte în continuare »

Un dar preţios ar putea fi acela al unui abonament la Foaia «Iisus Biruitorul»

"... Pe lângă darurile specifice acestor sărbători, un abonament-cadou la Foaie se va constitui într-un adevărat pomelnic pentru un an de zile pe buzele celor care-l vor citi săptămână de săptămână. Această Foaie misionară dăruieşte învăţătură curată şi bogată celor ce se apleacă asupra ei cu dor de mântuire. Sunt mulţi oameni care s-ar putea ...

Citeşte în continuare »

Noi apariții editoriale - Cea dintâi condițe a mântuirii: Nașterea din Nou

Selecție de texte din opera scrisă și vorbită a omului lui Dumnezeu, Traian Dorz, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2014, 680 p., ediție îngrijită de Ovidiu Rus Puține sunt cărțile-punte care să producă limpezimi radicale, intuiții duhovnicești ce țin de iconomia revelației, de dezvăluirea lui Dumnezeu către marii Săi oameni, pentru ca, ...

Citeşte în continuare »

Centenar Traian Dorz - CD audio

Preaiubiţi fraţi şi surori! Avem bucuria ca anul acesta la împlinirea celor 100 de ani de la naşterea Psalmistului Oastei Domnului Traian Dorz şi 25 de ani de la plecarea sa la Domnul, printre alte feluri de-a fi sărbătorit, ne-am gândit un grup de fraţi să-l sărbătorim şi noi pe ...

Citeşte în continuare »

Apel la responsabilizare

Apel la responsabilizare

Creaţia Oastei Domnului a suscitat întotdeauna o tentaţie destul de mare, atât pentru credincioşii înrolaţi în această Mişcare, cât şi pentru cei din afara ei. Nu întotdeauna însă această provocare a fost una sinceră, curată, în duhul şi sub imperativele duhovniceşti ale celor care au fost hăruiţi de Dumnezeu să ...

Citeşte în continuare »

29 martie – Psalmul 39, vers 13parinti 9

Şi tu, frate cititor, eşti tot aşa de trecător ca şi mine!

Şi tu eşti doar ca o suflare, oricât de tare te-ai ţinea,

oricât de mare ţi se pare că eşti

şi oricât de puternic îţi pare că sună călcâiul tău când loveşti cu el în pământ

sau pumnul tău, în masă.

Sunetul pe care îl fac aceste acte ale tale este la fel cu acela pe care îl face pe pământ pasul unei furnici…

 

Dar actele tale totuşi pot lăsa prin lume urme şi urmări nespus de grele şi de adânci,

pentru tine şi pentru alţii,

atunci când tu eşti ceva mai mult decât un simplu individ.

De aceea dacă ştii că, oricum, tot te duci ca să nu mai fii Citeşte în continuare »

Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula

(Duminica a V-a din Postul Mare – a Mariei Egipteanca)

 Duminica aceasta soseşte în calen­darul sufletesc al Postului după ce, mai întâi, a trecut prin „zdroaba“ duhov­nicească a unei săptămâni de foc duhovnicesc. Miercuri sea­ra, în slujba Deniei s-a cântat, scară suitoare întru pocăinţă, canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul, iar vineri seara, la Denia Acatistului Maicii Domnului, cântarea plină de lumină a Acatistului. Două refrenuri sunt, aşadar, cele care ne însoţesc în exegeza Evangheliilor citite în Duminica a V-a a Postului, numită şi a Sfintei Maria Egipteanca (a cărei viaţă s-a citit în cadrul slujbei Canonului): „Milu­ieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă“ şi „Bucură-te Mireasă, pururea Fe­cioară“. Refrenul unei adânci pocăinţe şi a unei adânci înălţări prin smerenie, întru slava cerească. Citeşte în continuare »

„Şi au adus la Iisus fariseii şi cărturarii pe o femeie prinsă în adulter. Şi, aşezând-o în mijloc, au zis Lui: «Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă asupra faptului de adulter; iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar Tu ce zici?» Şi aceasta ziceau ispitindu-L, ca să aibă de ce să-L învinuiască. Iar Iisus, plecându-Se în jos, scria cu degetul pe pământ. Şi stăruind să-L întrebe, El S-a ridicat şi le-a zis: «Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei». Iarăşi plecându-Se, scria pe pământ. Iar ei, auzind aceasta şi mustraţi fiind de cuget, ieşeau unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni şi până la cei din urmă. Şi a rămas Iisus singur şi femeia stând în mijloc. Şi ridicându-Se Iisus şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: «Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu te-a osândit nici unul?» Iar ea a zis: «Nici unul, Doamne.» Şi Iisus i-a zis: «Nu te osândesc nici Eu; de acum să nu mai păcătuieşti»“ (In. 8, 3-11).

Grozave clipe trăia femeia cea desfrânată din evanghelie. Ea îşi aştepta moartea; o moarte fioroasă. Ea trebuia să moară în puterea Legii dată de Dumnezeu lui Moise (citiţi această lege în Levitic 20,10).
Domnul Iisus a sosit tocmai în clipa când femeia stătea între moarte şi viaţă. Domnul Iisus a scos-o de sub puterea Legii şi i-a dat iertare tocmai în clipa când trebuia să moară. Citeşte în continuare »

28 martie – Psalmul 39, vers 4fotolia_26839679_subscription_xxl_0

Adesea spunem: «acum câteva zeci de ani», aşa de simplu cum am spune «acum câteva clipe».

Spunem «ieri» unei vremi care a trecut cu mulţi ani în urmă…, poate zeci, poate sute, poate chiar mii de ani…

Căci Trecutul este ca o apă fără fund în care tot ce se adânceşte de la suprafaţă în jos este acoperit la fel, fie că este mai puţină apă, fie că este mai multă deasupra lui.

 

Cât de trecător sunt!

N-am decât trei zile de viaţă: ieri, azi şi mâine…

Trei zile, atât de scurte cât sunetul numelui lor.

Trei zile scurte din care cea mai scurtă este azi.

Ziua de azi, adică prezentul meu în care mă mişc, vorbesc, lucrez.

În care mă mişc pe un drum bun sau rău…

Vorbesc adevăr sau minciună.

Lucrez pentru Dumnezeu sau pentru diavolul.

O, cât de trecător sunt într-adevăr! Citeşte în continuare »

Preotul Teodor Heredea din Beiuş

A trecut la Domnul în ziua de 28 martie 1986, în timp ce era îngenuncheat în rugăciune în biserica din Beiuş. A fost înmormântat cu multe rugăciuni şi lacrimi, de o mare mulţime de fraţi.

S-a născut în satul Mizieş din judeţul Bihor.
De copil a dus o viaţă foarte grea. Trebuia să alerge singur după câştigarea pâinii zilnice, având o foarte grea stare materială şi părinţi săraci şi bolnavi, cu mulţi copii… Dar munca aceasta l-a făcut răbdător şi smerit. A fost unul dintre sufletele cu cea mai multă răbdare şi smerenie.
S-a hotărât pentru Domnul în anul 1945, intrând în Oastea Domnului în care a luptat şi a răbdat ca un bun ostaş al lui Hristos până la sfârşitul vieţii sale, fiind nelipsit din toate adunările şi misiunile frăţeşti.
După mai mulţi ani, a făcut în particular liceul la Beiuş, apoi, într-o împrejurare binecuvântată, prin câteva examene, a obţinut, cu aprobare specială, diploma de preot, fiind numit în parohia Mizieş, judeţul Bihor… Citeşte în continuare »

Adanciri in Evanghelia Mantuitorului-500x500Luca 7, 36-50 

O ce plină de iubire şi iertare cerească este aceas­tă evanghelie! Dar, pe lângă acestea, e plină şi de învăţătură sufletească. Să ne întrebăm înainte de toate ce a adus-o pe această femeie desfrânată la picioarele lui Iisus? Maria era o femeie vestită în desfrânări şi păcate; ce i-a venit dar să se apropie de Iisus? Poate undeva în oraş era tocmai petrecere şi joc, de la care Maria niciodată nu lipsea; ce a făcut-o pe ea acum să lase jocul şi petrecerea şi să alerge la Iisus? Pe Maria a adus-o la Iisus o greutate pe care o simţea în suflet, o greutate sufletească pe care lumea n-o putea uşura, nici jocurile, nici plăcerile şi desfrânările lumeşti.

Cercetătorii evangheliilor spun că această femeie des­frânată a fost Maria Magdalena, despre care ne spune o altă evanghelie că din ea a scos Iisus şapte diavoli (Luca 8, 2). Această greutate sufletească o adusese pe Maria la picioarele Domnului. Această greutate a scos lacrimi fierbinţi din ochii ei. Citeşte în continuare »

Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula

„Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia”.

Iubiţi credincioşi,

Dacă vă aduceţi aminte, acestea erau ultimele cuvinte ale Evangheliei din Duminica ce a trecut, şi iată că Sfinţii Părinţi au rânduit astăzi, în Duminica a V-a, numită şi a Sfintei Maria Egipteanca, să continue citirea din acelaşi capitol 9 al Evangheliei de la Marcu, până la sfârşit. Iată, aşadar, să ascultăm cu luare aminte Evanghelia de astăzi: Citeşte în continuare »

Părintele VLADIMIR POPOVICI

A trecut la Domnul în ziua de 28 martie 1984, la Cluj. A fost înmormântat în cimitirul din Mănăştur. A avut şi el, ca Părintele Iosif, la moartea sa încă o împotrivire din partea celor ce l-au urât. Dar nu poate fi prietenul mai mic scutit de ceea ce a avut parte prietenul său mai mare.

A văzut lumina zilei în oraşul Chişinău – Basarabia, în 6 februarie 1896, din părinţii: preot Vasile Popovici şi Eufrosina. Amândoi pă­rinţii erau de o mare credinţă, cinste şi evlavie, împlinindu-şi toate îndatoririle sfintei lor slujbe în cel mai frumos fel, spre slava şi voia lui Dumnezeu. Ta­tăl Ceresc i-a binecuvântat cu 11 copii, pe ca­re i-au crescut cu mul­tă grijă în dragostea şi frica lui Dumnezeu…
La naşterea celui de-al 11-lea copil, ma­ma a murit, fiind înmormântată la Mere­şeni – Lăpuşna, unde era atunci tatăl preot. A fost jelită cu multă durere şi lacrimi.

Mai ales pentru fiul ei Vladimir, pierderea mamei scumpe a fost o pricină de mare şi îndelungă durere. Plecarea mamei l-a făcut să dorească nespus de mult Împărăţia Cerească şi să se pregătească şi el pentru o viaţă care să-l facă tot mai vrednic de a fi în Împărăţia lui Dumnezeu, unde a plecat mama lui.
Mai târziu, când şi soţia sa iubită va pleca cu mulţi ani înaintea lui la Domnul, se va aprinde şi mai mult focul iubirii cereşti în inima sa. Era văr de-al doilea cu preotul Alexei Mateevici din Basarabia, care a scris poezia nemuritoare „Limba noastră-i o comoară”… Citeşte în continuare »

În vremea aceea, luând Iisus pe cei doisprezece învăţăcei, a început a le spune lor cele ce erau să I se întâmple Lui: „Iată, ne suim în Ierusalim şi Fiul Omului Se va da arhiereilor şi cărturarilor şi-L vor judeca pe El spre moarte şi-L vor da pe El neamurilor. Şi-L vor batjocori pe El, şi-L vor bate pe El, şi-L vor scuipa pe El, şi-L vor omorî pe El, şi a treia zi va învia”. Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedei, zicând: „Dă-ne nouă ca să şedem unul de-a dreapta Ta şi unul de-a stânga Ta, întru slava Ta”. Iar Iisus le-a zis lor: „Nu ştiţi ce cereţi. Citeşte în continuare »

Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropite peste cei întinaţi, îi sfinţesc şi le aduc curăţirea trupului, cu cât mai mult Sângele lui Hristos, care prin Duhul cel Veşnic S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu… (Evrei 9, 13-14)

Dacă se face cu adevărat în cineva lucrarea curăţitoare a Sângelui Sfinţit şi Sfinţitor al lui Hristos, această lucrare curăţitoare începe neapărat din cea mai ascunsă şi mai profundă parte a fiinţei acelui cineva, adică din cugetul său. Căci cugetul este în fiecare om această cea mai ascunsă şi tainică parte a fiinţei sale.Tot ce vine din afară, fie bun, fie rău, în fiinţa oricărui om, vine mai întâi şi mai întâi în cugetul său. Dar cugetul acesta este ceva pe care nu-l poţi spune dacă este în minte, ori dacă este în inimă. Se pare că el este în amândouă, după cum poate fi şi gândul omului în amândouă aceste părţi ale fiinţei noastre.Cuvântul Domnului scrie într-un loc: cuget adânc înlăuntrul inimii mele (Ps 76, 6). Citeşte în continuare »

11084286_791483697599539_216602308877623677_n

Slăvit să fie Domnul!

Oastea Domnului Roma vă invită la ADUNAREA DE TINERET cu tema : „HRISTOS – Învierea noastră”.
Adunarea va avea loc sâmbătă 25 APRILIE 2015, începând cu orele 14:30, în LARGO CESIDIO DA FOSSA NR.18 – DRAGONA.
Va continua duminică 26 APRILIE 2015, începând cu orele 14:30, în LARGO AUGUSTO CORELLI NR.1 – LA RUSTICA.

Info: oasteadomnuluiroma@yahoo.it
Contact : 0039/3201193316

27 martie – Psalmul 39, vers 1NIOGbqAIQrurEwoWOYHm_goliat

Un om credincios trebuie să vegheze totdeauna cu grijă asupra fiecărui cuvânt al său
şi să-şi păzească nu numai picioarele, spre a nu merge pe căi greşite,
şi nu numai mâinile, ca să nu facă ceea ce nu este permis,
ci trebuie mai ales să vegheze cu grijă asupra buzelor sale,
asupra cuvintelor sale cărora trebuie să le pună un puternic frâu şi o bună pază.
Pentru că orice faptă şi cuvânt,
orice cale şi lucrare,
noi le facem înaintea lui Dumnezeu,
în faţa Ochilor Lui cei sfinţi şi pătrunzători,
în faţa urechilor Sale şi a judecăţilor Lui,
Care ne va pregăti pentru fiecare din actele noastre o răsplată sau o plată, potrivit dreptăţii Sale sau milei Lui.

Însă în vremea când cel rău stă înaintea noastră,
în vremea când suntem supravegheaţi, pândiţi şi urmăriţi îndeaproape şi pas cu pas cu toată atenţia de vrăjmaşul sufletului nostru,
de prigonitorul credinţei noastre,
de uneltitorii şi iscoadele sale —
atunci credinciosul trebuie să fie de o sută de ori mai treaz şi mai atent asupra întregii sale umblări şi vorbiri,
căci vrăjmaşul stă permanent cu ochii asupra lui.
Iar vrăjmaşul nu este nici drept, nici milostiv. Citeşte în continuare »

În urmă cu nouă ani de zile, Radio Oastea Domnului începea emisia on-line, ”cam pe la ora când scriu acest mesaj, ora 21, dintr-un computer din sufrageria casei unde locuiam, ceea ce peste puţin timp s-a numit “Radio Oastea Domnului” a început să trimită în spaţiul internet primele cântări care împlineau vorba Poetului “Zburaţi cântări, pe dragoste şi unde…” spunea unul din fraţii fondatori, la un an de radio, adăugând și următoarea rugăciune pe care noi o repetăm an de an, plini de mulțumire și recunoștință Dumnezeului nostru care ne-a dat acest dar:

Doamne, au trecut nouă ani! “[…] şi nu întotdeuauna am fost vrednici de Lucrarea pe care ne-ai încredinţat-o, dar ai turnat mereu bucurii şi binecuvântări peste noi mai mult decât meritam.

Recunoştinţă veşnică Domnul nostru şi te rugăm să rămâi cu noi, chiar dacă uneori uităm să te chemăm. Suntem încredinţaţi că în slăbiciunea nostră, Tu ai fost mereu cu noi şi ne-ai luat pe braţele Tale, ne-ai mângâiat şi ne-ai întărit, ne-ai dat înţelepciune şi putere.

Doamne, fii Tu, pe mai departe, Candela paşilor noştri şi Îndrumătorul noastră! Numele Tău, am vrut să fie slăvit, Părinte, iar fraţilor noştri dragi, să le fim mângîiere şi încurajare. Astăzi când Oastea Ta suferă, am dorit să ne cunoaştem bogaţia de Har Ceresc, pe care ne-au lăsat-o înaintaşii, am dorit să cântăm smerit o cântare, am dorit să împărţim bucurile întâlnirilor noastre cu fraţii.

Cu ochii scăldaţi în lacrimi şi cu inimile pline de bucurie sfântă, spunem: mai îndură-te de noi, la acești opt ani Părinte… şi poate fiinţele noastre slabe îţi vor aduce mai mult ROD…”

La ceas de sărbătoare, mulțumim tuturor celor care au ascultat, au încurajat şi au susţinut financiar acest proiect. Mulțumim celor care au purtat în rugăciunile lor pe cei implicați în funcționarea radioului. Mulţumim celor care ne-au dat încrederea lor.

La mulți ani ROD! La mulți ani cu “Rod” frumos tuturor fraţilor şi surorilor!

Slăvit să fie Domnul pentru toate!

Ce spune Sfântul Efrem Sirul  despre lupta duhovnicească a celui credincios

„Iată, pe ascuns, cu vicleşug, îi luptă Satana pe oameni, zice Sfântul Efrem Sirul, dar Hristos îi risipeşte toată bântuirea lui şi pe noi ne întăreşte pentru a-l birui pe dânsul.

Lupta ta, frate, nu este aşa cum s-ar întâmpla, nici vrednică de râs. Ci toţi îngerii şi Însuşi Stăpânul acestora privesc lupta pe care tu o dai împotriva vrăjmaşului. Deci când tu te vei face biruitor împotriva vrăjmaşului, atunci îngerii, bucu­rându-se, Îl slăvesc pe Dumnezeu, Cel ce ţi-a dat ţie putere ca să-l birui pe cel viclean. Pentru aceasta şi războiul mai mult se creşte, ca mai lămurit şi mai iscusit să te faci şi Dumnezeu să Se slăvească iar oamenii să se facă ţie următori.

Ioan Marini, din vol. “Gânduri creştine” (vol. 1)

Ispite şi atacuri din partea ispititorului. Cazuri grele. Cum trebuie dusă lupta în numele Biruitorului

Cei care trăiesc viaţă duhovnicească ştiu că în unele împrejurări de ispite mai uşoare (în­tristare, nelinişte, urât, frică, răceală) e destul o cântare duhovnicească, o rugăciune caldă sau simplă încredere în Domnul, şi ispita se depărtează. Alteori, o făgăduinţă a Domnului, pe care ai citit-o în Sfânta Evanghelie, îţi întăreşte inima şi te umple de nădejde şi putere. Vrăjmaşul nu mai poate pătrunde.

În alte împrejurări, ascultarea cu credinţă a slujbelor dumnezeieşti, a predicii făcute cu puterea Duhului Sfânt şi cercetarea adunărilor religioase ţi-au „fortificat“ sufletul pentru o săptămână întreagă. Ochiul îţi este ager, puterea de veghere şi rugăciune destul de mare, aşa că trăieşti cu adevărat viaţă de biruitor. Citeşte în continuare »

martie 2015
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Feb    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Categorii
Video
Colecţia Isus Biruitorul
Lumina de la Certege

Calendar
Icoana Zilei
Sinaxar
Biblioteca
Vă recomandăm
Medalia Oastei