Postări recomandate
Anunț adunare Băile Herculane

Anunț adunare Băile Herculane

Cu binecuvântarea PS Lucian, Episcopul Caransebeșului, a părintelui protopop Nicolae Pereș și a Părintelui Constantin Cilibia, duminică, 5 octombrie, a.c., după Sf. Liturghie, începând cu ora 14:00, va avea loc Adunarea anuală a Oastei Domnului, la Biserica ”Schimbarea la Față”, din Băile Herculane. Așteptăm cu drag preoți, frați și surori din ...

Citeşte în continuare »

Comemorarea celui cunoscut de toți: fratele Aurică Androne

Comemorarea celui cunoscut de toți: fratele Aurică Androne

Îl știa toată țara: era cel peste care căzuse răspunderea pentru noi toți, după plecarea fratelui Moise Velescu: neuitatul frate Androne Aurică. Sunt patru ani de când și el a lăsat-o pe umerii altcuiva, adăugându-se înaintașilor, care erau inima lui. În ultima vreme, îi era dor de ei, că-și aflase liniștirea ...

Citeşte în continuare »

Tabără de muncă şi părtăşie frăţească la Certege – săptămâna 4

"Ne gândeam ce frumos şi fericit ar fi dacă Domnul ne va ajuta să putem răscumpăra aceste bunuri care pentru noi şi pentru istoria Oastei au valoare unică." – fratele Traian Dorz – Certege, an jubiliar 1988. Iubiţi fraţi şi surori, Aducem înaintea Frățietății Oastei Domnului, imaginiile de mai sus, în care ...

Citeşte în continuare »

Ajutor frăţesc

Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos (Gal. 6,2) Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, Nu putem să fim indiferenți, nu putem să trecem ușor cu vederea când vedem şi auzim despre persoane cu probleme în jurul nostru. Fiecare dintre noi avem probleme, dar sunt unii ...

Citeşte în continuare »

Aşezământul memorial Preot Iosif Trifa

  Ne gândeam ce frumos şi fericit ar fi dacă Domnul ne va ajuta să putem răscumpăra aceste bunuri care pentru noi şi pentru istoria Oastei au valoare unică. – fratele Traian Dorz - Certege, an jubiliar 1988. Iubiţi fraţi şi surori, Iată că Bunul Dumnezeu a îngăduit ca acest lucru să se ...

Citeşte în continuare »

Nevoia de manifestare a darului creator

Nevoia de manifestare a darului creator

Este adevărat că în învălmăşeala vieţii cotidiene, dar şi în faţa asaltului feluritelor tentaţii, ispite  ori solicitări profesionale, şcolăreşti sau familiale, tot mai puţini dintre noi ne mai găsim timp şi pentru suflet. Dat fiind faptul că în zilele acestea a început o nouă vacanţă pentru mulţi dintre tinerii noştri ...

Citeşte în continuare »

Cerurile-Ţi cântă, Doamne - CD audio

  Preaiubiţi fraţi şi surori cu ajutorul Domnului s-au finalizat lucrările unui nou album de cântări interpretat cu vocea bine cunoscutului nostru frate Sandu Donici. Toate cântările sunt compoziţii noi şi alese ca text din poezia fratelui Traian Dorz, trezind poate interesul duhovnicesc al căutării sau rememorării unor poezii uimitoare, având ...

Citeşte în continuare »

„Aceasta nu mă priveşte pe mine“

„Aceasta nu mă priveşte pe mine“

N-au fost puţine cazurile când necazurile ostaşilor veneau din denunţurile unora dintre cei care-şi ziceau „credincioşi“ şi care făceau acest rău din interes sectar. Dar, până la urmă, Părintele Iosif va ajunge la cea mai înaltă încredinţare de la care nu se va mai coborî în arena luptelor cu aceşti rău-voitori ...

Citeşte în continuare »

Părintele Iosif Trifa – Un model în ortodoxia românească

Părintele Iosif Trifa - Un model în ortodoxia românească

La 90 de ani de „Oaste”, 125 de ani de la naşterea părintelui Iosif Trifa şi la 75 de ani de la strămutarea sa în Împărăţia lui Dumnezeu Iată doar câteva argumente în acest sens:Viziunea Părintelui faţă de preoţie - A fost convins că preotul trebuie să ...

Citeşte în continuare »

Un cuvânt către tineretul Oastei

din foaia "Isus Biruitorul" nr. 1, 3 ianuarie 1937

Citeşte în continuare »

Traian_Dorz__Piatra_scumpa1. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa, harul lui Dumnezeu este ploaia.
Sămânţa, noi trebuie s-o semănăm. Ploaia, Dumnezeu o dă. Sămânţa depinde de noi, ploaia nu. Principalul este ca ploaia să afle sămânţa în pământ. Principalul este ca Duhul să afle Cuvântul în mintea şi în inima oamenilor.
De aceea noi trebuie să propovăduim Cuvântul neîncetat.
Aceasta depinde de noi, după cum semănatul grâului depinde de plugar.
Mărturisirea Evangheliei depinde de noi, revărsarea Duhului însă nu.
Asta depinde de Duhul Sfânt. Dacă noi ne facem lucrul nostru, şi-l face şi Domnul pe al Lui.

2. Punerea seminţei în pământ depinde de plugar, revărsarea ploii însă nu, ci de Dumnezeu. Datoria plugarului este să-şi facă lucrul său la timp, pentru ca, atunci când Dumnezeu va aduce darul ploii, sămânţa să fie pusă. Ploaia să găsească sămânţa totdeauna semănată.
Tot aşa, vestirea Evangheliei este datoria noastră şi trebuie noi s-o facem la timp şi ne la timp. Pentru ca, oricând va voi harul lui Dumnezeu să trimită ploaie cerească, revărsarea Duhului Sfânt să afle Cuvântul lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Şi să facă rodirea lui, adică naşterea din nou. Citeşte în continuare »

Ne gândeam ce frumos şi fericit ar fi dacă Domnul ne va ajuta să putem răscumpăra aceste bunuri care pentru noi şi pentru istoria Oastei au valoare unică.” – fratele Traian Dorz – Certege, an jubiliar 1988.

Iubiţi fraţi şi surori,

Aducem înaintea Frățietății Oastei Domnului, imaginiile de mai sus, în care este redat stadiul lucrărilor de la proiectul “Spaţiu de locuit şi adunare” de la Certege, la data de 30.09.14

Rugăm pe cei ce vor dori să ajute, pot folosi aceste numere de telefon:
0755 19 80 67 – Pr. Ieromonah Pimen Lupu
0745 32 32 04 – fr. Gheorghe Neagu
0743 20 62 89 – fr. Simion Tănase.

Donațiile se pot face în contul RO60RNCB0008109189360001, deschis la BCR.

Detalii pentru donații se pot obține de la Pr. Ieromonah Pimen Lupu.

Domnul să ne ajute!
Slăvit să fie Domnul!

 

Cu binecuvântarea PS Lucian, Episcopul Caransebeșului, a părintelui protopop Nicolae Pereș și a Părintelui Constantin Cilibia, duminică, 5 octombrie, a.c., după Sf. Liturghie, începând cu ora 14:00, va avea loc Adunarea anuală a Oastei Domnului, la Biserica ”Schimbarea la Față”, din Băile Herculane.

Așteptăm cu drag preoți, frați și surori din toată țara să ne bucure întru Domnul.

Adunarea Oastei Domnului din Băile Herculane

13 – Hristos ar fi putut mântui lumea și fãrã ucenicii Sãi, dacã ar fi vrut sã înlãture cu totul împreunã-lucrarea lor cu El.
Dupã cum Dumnezeu ar fi putut face acest lucru și fãrã Întruparea ca Om a Fiului Sãu Iisus Hristos, din Preasfânta Fecioarã Maria.
Cãci lui Dumnezeu toate lucrurile Îi sunt cu putințã (Matei 10, 26).
– Dar în Înțelepciunea Sa cea veșnicã El a ales sã fie astfel mântuirea noastrã, cãci în acest fel a gãsit El cã va fi cel mai bine.

14 – Mântuitorul ar fi putut sã Se Întrupeze venind în lume și în alt fel, pentru cã Dumnezeu fiind, El nu putea fi îngrãdit de legi omenești și de piedici de netrecut în alegerea cãilor Sale, – dar a ales-o pe Preasfânta Fecioarã Maria ca mijlocitoarea celei mai binecuvântate cãi, prin care trebuia sã vinã El între oameni – pentru mântuirea oamenilor. Citeşte în continuare »

 S-a întâmplat aceasta luni 1 Octombrie 2012, ora 21.
De acolo de sus, din rândurile Bisericii Triumfatoare, sora Siuca privește spre noi și ne îndeamnă să călcăm pe urmele strălucite și înmiresmate ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Redăm în continuare un material realizat de fr. Romeo Petrașciuc, cu  și despre sora noastra scumpă, Siuca (Anisia) Duca, din Alba-Iulia:

„Nu am avut altceva mai drag sufletului meu decât Lucrarea Oastei”

Biserică între false biserici

La cei 80 de ani ai săi, împliniţi în aprilie, sora Siuca Duca – aşa cum o ştiu dintotdeauna fraţii, chiar dacă numele ei e Anisia – e plină de vioiciune, cu ochii mereu căutând a Cer, a Dumnezeu. Pe sora o ştiam mereu de la adunările mari, în special de la Sibiu, de la mormântul Părintelui Iosif, atunci când, cu sfială şi emoţie, declama întotdeauna poezii, cernită de vremi şi de durere. Acum, după trei ani de când boala a ţintuit-o lângă casă şi nu a i-a mai îngăduit să ajungă şi cu trupul la februarele de la Sibiu, am reuşit să aducem puţin din Sibiu în casa ei, cercetând-o pentru cuvânt de luare-aminte. Citeşte în continuare »

Mulţi oameni cântă toată viaţa lor numai pentru pricini lumeşti, pentru pricini deşarte sau chiar şi urâte… Dar puţini sunt oamenii care cântă pentru pricini binecuvântate şi folositoare.
Puţini sunt cei ale căror cântări şi lacrimi izbucnesc din pricina lui Hristos şi din pricina adorării lui Dumnezeu sau din pricina bucuriei şi a revărsării Duhului Sfânt şi a laudelor Lui. Prea mulţi sunt acei oameni care preamăresc prin cântările lor păcatul şi ura, sau răzbunarea şi stricăciunea, sau desfătarea, sau deşertăciunea lumii acesteia.

Sunt mulţi care cântă toată viaţa lor cu veselie pentru diavolul. Vai de ei, căci cântecele acestora li se vor preface foarte curând în gemete veşnice şi chiuiturile lor de veselie, în ţipete de groază, de deznădejde şi de durere veşnică (Lc 6, 25 şi 16, 24).
Puţini sunt cei care cântă pentru Dumnezeu, – dar cântările acestora sunt adeseori scăldate în lacrimi, căci pe pământul acesta, cei care cântă pentru Hris­tos trebuie să cânte în pribegie şi în necazuri, în suferinţe şi în prigoniri sau în singurătate şi în batjocuri, – iar acolo totdeauna cântările sunt însoţite de lacrimi. Citeşte în continuare »

Intrând cu Domnul Iisus Hristos într-o strânsă legătură de iubire, credinciosul a intrat ca într-o grădină plină de mireasma florilor şi se bucură cu o bucurie negrăită şi strălucită. Ce are el în Domnul Iisus, numai el ştie şi numai el preţuieşte. De aceea, duce o viaţă ascunsă în Dumnezeu, aşa de ascunsă cum era locul prea sfânt din cortul Vechiului Testament, loc în care nu intra nimeni decât marele preot o singură dată pe an. Ce este în ea însăşi această viaţă ascunsă, nu se arată nici pe faţa celui ce stă în credinţă, nici în vreun lucru din afară, nici în rugăciuni, nici în despărţirea de oameni (Is 65, 5); ea nu poate să fie văzută cu ochii trupeşti. Numai Prietenul inimii o vede şi o acopere cu umbra aripilor Lui, dând unui astfel de suflet asigurarea: ,,Mireasă, tu eşti o grădină închisă, un izvor închis, o fântână pecetluită“ (Cânt 4, 12). Citeşte în continuare »

Ucigaş de oameni fiind de când lumea, diavolul caută şi acum prin orice mijloace să-l ucidă pe om, cu minciuna şi cu tot felul de uneltiri. Când se strecoară în inimă sub forma necredinţei sau a vreunei patimi, nu va înceta să-şi descopere mai târziu adevărata faţă şi anume prin neîndurare şi răutate.

Atunci când ţi-ai dat seama că a intrat în tine, de cele mai multe ori nu vei reuşi să-l scoţi dintr-o dată. Aceasta fiindcă diavolul caută să blocheze toate căile prin care ar putea fi scos din inimă şi face aceasta cu ajutorul necredinţei, al cruzimii şi al altor mijioace care îi stau la îndemână. Zadarnic te zvârcoleşti în mine, arhanghele căzut! Eu sunt robul Domnului meu Iisus Hristos. Tu, cel ce te-ai înălţat cândva cu trufie, te înjoseşti acum luptându-te atât de cumplit cu mine, cel slab! Aşa să-i spui în gând duhului celui rău, care îţi stă ca un pietroi pe inimă şi care te îndeamnă la tot răul.

Duhului celui trufaş aceste cuvinte îi cad ca un bici de foc; ruşinat de tăria şi de înţelepciunea ta duhovnicească, el va fugi de tine. Îţi vei da seama îndată de aceasta, vei vedea şi simţi săvârşindu-se în tine schimbări minunate; nu vei mai simţi apăsându-ţi inima povara ucigătoare de suflet; ţi se va părea că ai devenit uşor ca fulgul şi te vei convinge, din proprie experienţă, că există duhuri ale răului, cele de sub cer, care caută mereu să ne ducă spre pierzare, folosindu-se de otrava gândurilor negre şi ticăloase, cele care ne înveninează inima, căznindu-se să nimicească dragostea de oameni şi dorinţa de a intra în comuniune unii cu alţii.

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Viaţa mea în Hristos)

sursa: https://ioandekronstadt.wordpress.com

Oricât de frumos, odată,
orice drum ţi-ajunge greu,
numai căile iubirii
le-ai umbla cu drag mereu.
Oricât de plăcute-odată,
toate cântecele tac,
numai cântecul iubirii
l-ai cânta cu drag în veac

Cât de buni să-ţi fie anii,
toţi ţi-i uiţi nedezgropaţi,
numai anii daţi iubirii
până-n veci ţi-s neuitaţi.
Cât de tari, se rup odată
orice legături se fac,
numai ce-a legat iubirea
nu se poate rupe-n veac.

Orice rană se închide
mai târziu ori mai curând,
numai ranele iubirii
nu se mai închid nicicând.
Orice lacrimă fierbinte
se mai uscă uneori,
numai lacrima iubirii
nu se uscă până mori.

Orice soţ şi orice frate
pot uita ce-au spus plângând,
numai dragostea curată
nu te va uita nicicând.
– Doamne, orişice pe lume
pot să las şi să jertfesc,
numai fără-a Ta iubire,
nici să mor, nici să trăiesc!

de  Traian Dorz 

Cu multă durere, Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei aduce la cunoștință că duminică seara, 28 septembrie 2014, la ora 23:10, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Nicolae Corneanu, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a trecut la viaţa veşnică.

Decesul mult iubitului și regretatului nostru arhipăstor a survenit, după o perioadă de grea suferință, la reședința mitropolitană din Timișoara, așa cum Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat dorinţa, în mai multe rânduri. Citeşte în continuare »

Traian DorzEra în primăvara anului 1956, când autorul rândurilor de mai jos se afla cu D.O. (domiciliu obligatoriu) la muncile agricole din Bărăgan, ajuns acolo după ani grei de temniţă. Temniţă şi domiciliu obligatoriu pentru vina de a-I sluji Mântuitorului Iisus Hristos.

„Într-o zi, acolo, după citirea unei scrieri batjocoritoare de Dumnezeu, a lui Voltaire, acel nefericit filosof necredincios din Franţa, de acum aproape două sute de ani, mi s-a luminat şi mai bine marele adevăr şi rost al Judecăţii de Apoi. Cartea pe care o citeam se tipărise în zeci de mii de exemplare, mai ales pentru tineret. Şi era plină de tot felul de batjocuri contra Numelui Sfânt al lui Dumnezeu, contra Sfintelor Scripturi, contra Bisericii lui Hristos, contra Maicii Domnului, contra oricărui lucru sfânt.

Scriitorul acestei cărţi murise, putrezise în pământ şi arde în iad de aproape două sute de ani… Dar cartea aceasta şi alte cărţi ale lui continuă să otrăvească şi să piardă mereu şi mereu, de atunci şi până astăzi, milioane de suflete din toate ţările pământului pe unde se răspândesc şi se citesc aceste scrieri ale lui. (…) Citeşte în continuare »

1. Pentru că Marea Minune a tuturor veacurilor s-a petrecut pe Golgota, Ea va străluci peste toate veacurileşi peste toată veşnicia, atât de aproape şi atât de departe,  încât nimeni nu-i va putea nici  cuprinde  adevărata măreție şi frumusețe, nici socoti adevăratul ei preț. Toți cei ce vor vrea să se mântuiască va  trebui să privească spre Crucea ei şi toți cei ce s-au mântuit o vor privi la fel, cu aceeaşi veşnică recunoştință. Nimeni  nu  s-a  putut,  nici  nu  se  va  putea mântui

vreodată în alt fel decât prin răscumpărarea Ei. Iisus Hristos, Domnul nostru, este singurul, unicul şi veşnicul Mântuitor.

2. Hristos face toate lucrurile noi. El face oameni noi, opere noi, vremuri noi. În curând El va veni din cea mai mare  strălucire, făcând ceruri noi şi un pământ nou în care va locui ne-prihănirea. Atunci  toate  lumile  înnoite  Îl vor slăvi numai pe El. Toți cei ce au fost smeriți vor fi înălțați atunci, toți cei nedreptățiți vor căpăta o răsplată veşnicăşi toți cei ce L-au iubit vor primi o strălucire ca a Lui. O, ce înnoire va fi atunci! Dacă tu te naşti acum din nou, şi tu vei fi atunci acolo. Citeşte în continuare »

O, iată, Doamne, noaptea întreagă m-am trudit,
dar luntrea mea e goală, nimic n-am pescuit!

Cu ce am să Te întâmpin când ai să-mi vii în zori
pe ţărmul mării mele şi-n luntre-ai să-mi cobori?

Cu fruntea asudată şi trupul tremurând
încerc şi-ncerc zadarnic de fiecare rând,

E marea agitată şi vântul mi-e contrar,
nădejdea-mi luminează din ce în ce mai rar.

… O, iată, Doamne, zorii – e vremea să Te-araţi,
mi-e inima mâhnită şi ochii-nlăcrimaţi!

Tu vii!… Şi luntrea-i goală, şi nu ştiu ce să spun
că, iată, înainte eu n-am nimic să-Ţi pun!

Dar când îmi vezi sudoarea şi trupul istovit
de nici un dar din lume n-ai fi mai mulţumit,

Căci când, cu toată truda, nu pot ce-am vrut, Iisus,
dorinţa de-a aduce e cum aş fi adus!

de Traian Dorz

octombrie 2014
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Categorii
Video
Colecţia Isus Biruitorul
Lumina de la Certege

Calendar
Icoana Zilei
Sinaxar
Biblioteca
Vă recomandăm
Medalia Oastei