Postări recomandate

Comemorarea fratelui Moise Velescu, la opt ani de la trecerea sa la Domnul

Cu binecuvântarea şi participarea Î.P.S. Sale Timotei, Arhiepiscopul Aradului, duminică, 28 februarie, a.c., va avea loc Adunarea de comemorare a fratelui Moise Velescu, la biserica ortodoxă din cartierul Grădişte, municipiul Arad, la împlinirea a 8 ani de la trecerea sa la Domnul. Programul va începe cu Sfânta Liturghie, după care se ...

Citeşte în continuare »

Punguța cu mai mulți bani - CD audio (vol.1)

Preaiubiţi fraţi şi surori, preaiubiţi copii! Cu ajutorul şi mila Lui Dumnezeu, mai la început de an vă prezentăm o nouă lucrare audio potrivită copiilor, dar poate şi celor mari, un CD cu povestiri în lectura fratelui şi Înaintaşului nostru Ghiţă Precupescu. Povestirile sunt în două volume, dar deocamdată s-a ...

Citeşte în continuare »

Adunare Comemorativă în memoria Părintelui Iosif Trifa

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale,  Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ar­dea­lului, comemorarea din acest an a tre­cerii la Domnul a Părintelui Iosif Trifa, în­te­meietorul pământesc al Oastei Dom­nului, va avea loc în zilele de 13 şi 14      fe­bruarie. Cu această ocazie, în ziua de vineri, 12 februarie, începând cu orele 19:00, va ...

Citeşte în continuare »

Direcționează 2% din impozitul pe venit către asociația misionară „Oastea Domnului”

Reamintim și anul acesta faptul că toți cei care depun la termen declarațiile de venit au posibilitatea să redistribuie 2% din impozitul pe care îl datorează statului către o asociaţie non-profit. DIRECŢIONEAZA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE ASOCIAŢIA MISIONARĂ “OASTEA DOMNULUI” DIN CADRUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE Termenul de depunere: 25 mai ...

Citeşte în continuare »

Noi apariţii editoriale - Profetul vremilor noastre, vol. IV

Moise Velescu, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2015, 456 p. Editura Oastea Domnului reuşeşte să ofere cititorilor încă un titlu de excepţie. E vorba de volumul IV din seria Profetul vremilor noastre, al fratelui Moise Velescu. Cartea e cu atât mai importantă cu cât paginile ei au fost acerate vreme îndelungată de către ...

Citeşte în continuare »

Noi apariţii editoriale - Almanah Iisus Biruitorul 2016

Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2015, 364 p. Cel ce stă în fruntea Oştirii Sale, Domnul nostru Iisus Biruitorul, ne-a ajutat să avem, pentru acest început de an, şi tradiţionalul nostru Almanah. Continuând tradiţia Părintelui Iosif Trifa, cel care a dat tiparului primele ediţii ale acestei cărţi atât de folositoare fraţilor ostaşi, ...

Citeşte în continuare »

Un dar preţios ar putea fi acela al unui abonament la Foaia «Iisus Biruitorul»

"... Pe lângă darurile specifice acestor sărbători, un abonament-cadou la Foaie se va constitui într-un adevărat pomelnic pentru un an de zile pe buzele celor care-l vor citi săptămână de săptămână. Această Foaie misionară dăruieşte învăţătură curată şi bogată celor ce se apleacă asupra ei cu dor de mântuire. Sunt mulţi oameni care s-ar putea ...

Citeşte în continuare »

DOVADA TRIMISULUI: MĂRTURISIREA DESPRE LUMINĂ

DOVADA TRIMISULUI: MĂRTURISIREA DESPRE LUMINĂ

din vorbirea fratelui Arcadie Nistor la adunarea de Rusalii de la Sibiu – 10 iunie 1984 (...) Dulcele Tată din ceruri ne-a iubit atât de mult şi, în dragostea Sa, L-a trimis pe Fiul Său pentru noi, ca Jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre, pentru ca oricine va crede în El ...

Citeşte în continuare »

Dumnezeu, după secole de suferinţă şi de jertfă, a ascultat rugăciunile părinţilor

Dumnezeu, după secole de suferinţă şi de jertfă, a ascultat rugăciunile părinţilor

Noi suntem un popor creştin. Toate evenimentele vieţii noastre ar trebui să le petrecem în mod creştinesc. Aşa a fost, într-adevăr, la începutul existenţei istorice a poporului nostru. Noi ne-am născut din acei exilaţi romani creştini cu care a fost populat pământul acestei Dacii acum aproape două mii de ani. ...

Citeşte în continuare »

Afară începu să ningă cu fulgi mari şi moi, ca un văl de înmormântare sau ca o mângâiere…

Ce măreţ şi ce liniştit intrase în veşnicie acest uriaş al lui Dumnezeu, solemn şi calm ca o corabie care a luptat o noapte îndelungată cu înspăimântătoarele primejdii ale unei vrăjmaşe furtuni, iar acum, în lumina unui strălucitor răsărit, intră zdrenţuită, dar biruitoare, în portul liniştit, mântuitor.

Din pricină că îi eram încă atât de aproape, nu-i puteam vedea adevărata lui măreţie…

De ce oare a vrut el să rămână singur chiar în ultima lui clipă? Nu ştiu.

Poate, pentru ca frumuseţea fericitei sale întâlniri cu Dulcele său Mântuitor să-i fie deplin slobodă; prezenţa mea ar fi stingherit această intimitate sfântă… Poate pentru că mila şi iubirea noastră îi deveniseră prea grele… Poate pentru că trebuia să plece, iar prezenţa noastră îl prea reţinea… Citeşte în continuare »

În ziua din februarie 1950, când se împlineau 12 ani de la izbăvirea de suferinţe a Părintelui Iosif, s-au petrecut următoarele:

Eram chemat la primăria din satul unde locuiam, să ajut cuiva la o lucrare pe care o avea de făcut.

Într-un timp, cineva intră unde lucram eu şi îmi spuse că sunt chemat până afară. Am ieşit pe sală.

Acel cineva care mă chemase era în uniformă de căpitan. Mă întrebă aspru:

– Cum te numeşti?

Îmi spusei numele.

– Eu sunt şeful Securităţii. Vii cu mine imediat, aşa cum eşti! Nu mai faci nici o mişcare. Ai înţeles?

Şi îmi arătă uşa de la ieşire. Am ieşit înaintea lui. Afară era o zi frumoasă şi călduţă. Era pe la amiază.

În faţa primăriei, pe câmpul gol, era o mulţime de săteni care săpau la o fântână pentru sat. Toţi lăsaseră lucrul şi se uitau după mine cum eram dus arestat de către omul stăpânirii. Citeşte în continuare »

 12 februarie – Psalmul 21, vers 5206407613-c8d3583e3f

Nu există nici o stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu.

Orice stăpânire care există undeva,

în vreun loc sau în vreun timp,

orice funcţie de conducere

este şi poate fi numai prin voia sau îngăduinţa lui Dumnezeu.

Fără această voie sau îngăduinţă nu poate fi nimic (Rom. 13, 1).

Şi toate se ţin prin Hristos (Col. 1, 16 şi 2, 10).

Fără El nu se poate ţine nimic.

Prin înţelepciunea Lui există şi se menţin stăpânitorii neamurilor…

Prin ea pot lucra judecătorii popoarelor.

Prin voia Lui sunt înălţaţi sau prăbuşiţi dregătorii şi toţi mai-marii noroadelor pământului (Prov. 8, 15-16).

 

El, Domnul, schimbă vremurile şi împrejurările.

El răstoarnă pe unii împăraţi

şi El pune pe alţii.

El dă înţelepciune şi pricepere.

El descoperă ceea ce este adânc şi ascuns… Citeşte în continuare »

…în 12 februarie 1974, am fost luat şi dus din nou sub escorta miliţianului la Securitatea din Oradea.

Mi-am luat iarăşi de la căpătâiul meu traista gata de zece ani mereu, în orice vreme – şi am plecat!

Mă aşteptam să fiu întrebat despre problema crucii Părintelui Iosif şi despre toată activitatea frăţească din ţară, ca şi despre a mea din timpul de după cealaltă anchetă.

Am fost dus în faţa căpitanului cunoscut, dur şi încruntat. De la început m‑a întâmpinat tăios:

– Iar ai venit cu bagajul?

– Dar cum era să vin când mă aduceţi sub escortă ca pe un condamnat?

– Nu vrei să te astâmperi deloc? Ce vrei? Să întrebuinţăm faţă de tine şi alte mijloace? Să ştii că noi suntem români şi ştim să batem româneşte!

L-am privit în ochi cu mustrare şi cu durere şi i-am răspuns:

– Da! Până acum m-au bătut ungurii, m-au bătut evreii, m-au bătut străinii… Acum am ajuns bătrân, acum să mă mai bată şi românii, în ţara pentru care am făcut şapte ani militărie şi front… Citeşte în continuare »

Traian DorzAl câtelea februarie este acesta, de la acele atâtea februarii neuitate câte mi-a fost dat să le-ngrop în sufletul meu: al părintelui Vasile – din 1937, al Părintelui Iosif – din 1938, al fratelui Marini – din 1947, al tatălui meu, Constantin – din 1967!…

Îmi place câteodată să stau în cimitir,
s-aud prin şoapta frunzei şi-a ierbii naintaşii
cum vin cu bucurie spre mine şir cu şir,
cum dragostea le-nvie privirile şi paşii.

Şi nu ştiu, din adâncul acestei scumpe glii,
sau din atât de-adâncul şi tainicul trecut,
sau din adâncul zării iubirii mele vii
se-ntoarce neamu-acesta cucernic şi tăcut.

Ştiu cine odihneşte sub cruce-n orice loc
şi-aşa de adânc prieten mă simt cu fiecare;
simt inima bătându-i sub pajiştea de foc
şi glasu-i cum mă cheamă mai dulce şi mai tare.

Ce-apropiate astăzi sunt lumea mea şi-a lor,
cum n-ar fi fost vreo moarte şi nici vreo despărţire,
cum ar fi-n tot Prezentul, Trecut sau Viitor
şi-n ambele hotare, o unică trăire.

Un dor de veşnicie mă-ncearcă-atunci arzând
şi-aşa de grea-mi devine povara firii mele
când fiecare-ntoarce Acasă, aprinzând
la geamul unei lacrimi lumina unei stele.

Traian Dorzdin “Istoria unei jertfe”, voI .III, pag 596

… într-o duminică de februarie, am fost scoşi şi mutaţi de cealaltă parte a coridorului, de unde se vedea în curtea şi clădirea Prefecturii. Eram atât de aproape încât puteam vedea şi chiar cunoaşte pe cei care treceau pe acolo.

– Să nu priviţi pe geam! ne porunci paznicul de pe coridor. Nu cumva să faceţi semne sau să vorbiţi cu cineva, că vă pun în lanţuri şi vă bag la carceră!

– Bine, domnu’ şef, nu vă temeţi! îl asigurarăm noi, abia aşteptând să ne înghesuim la fereastră, fiecare nădăjduind să vedem pe cineva cunoscut, spre a‑i da de ştire că suntem aici.

Îndată ce plecă el deci, doi dintre noi se aşezară în faţa uşii, ca şi cum ar vorbi ceva între ei acolo, spre a acoperi vizeta, ca să nu ne vadă de pe sală, iar ceilalţi ne grămădirăm la gratiile ferestrei să vedem libertatea sau pe binefăcătorul care ar putea duce o veste familiei ce nu mai ştia nimic de nici unii dintre noi, de mai mult de o lună. Poate vor veni astfel şi la noi cu pachete, fiindcă suntem atât de slăbiţi de foame, încât de-abia ne mai putem ţine pe picioare. Dar, chiar dacă dincolo ar fi cineva dintre ai noştri, nu ştim cum i-am mai putea desluşi cu ochii noştri slăbiţi.

În aceste condiţii am sărbătorit 12 februarie 1948, zece ani de la sfârşitul pământesc al Părintelui Iosif. Citeşte în continuare »

Isaia 35, 1

O, cât de mult face pentru un suflet amărât o veste de bucurie! Cât de mult face în vremea apăsării şi a descurajării o ştire îmbucurătoare! Cât de mult bine le face celor căzuţi într-o robie fără nădejde un cuvânt încurajator!

Am cunoscut în vremea şi în locul apăsării oameni atât de fără nădejde, încât îmi ziceau întruna: Aici vom muri. În ei înşişi nu mai aveau nici o rază de speranţă, ci tot sufletul lor era plin numai de întunericul deznădejdii şi al descurajării.

Aceşti oameni nu puteau rămâne nici o clipă numai cu ei înşişi. Citeşte în continuare »

Sfântul Ioan Gură de Aur

Nu-i puţin lucru acela de a nu ne interesa de fraţii noştri.

Iată pilda cu omul care şi-a îngropat talantul. Purtarea lui, în ce-l priveşte, părea a nu fi greşită. El nu păcătuise    nimic    cu    privire    la    păstrarea    lucrului încredinţat, pentru că l-a înapoiat întreg. Dar el a păcătuit cu  privire  la  felul  în care  a  folosit acest  lucru.  N-a înmulţit ceea ce i se încredinţase – şi de aceea a fost pedepsit.

Vedem aşadar, că pentru a fi mântuiţi, nu-i de ajuns ca noi înşine să fim plini de foc, luminaţi, cuprinşi de dorinţa de a asculta Sfânta Scriptură. Ci trebuie să valorificăm lucrul încredinţat şi să-l înmulţim atunci când, lucrând la propria mântuire, să facem legământ de a avea grijă şi faţă de alţii.

Luaţi aminte, cât de uşoare sunt poruncile Stăpânului, în cele omeneşti, cei ce împrumută banii stăpânului lor, sunt ţinuţi să-i împlinească. Aţi împrumutat – li se zice – vi se cade a-i împlini; eu, eu n-am a face cu cel care i-a primit.

Dumnezeu nu face aşa: el ne porunceşte numai de a da, iar de împlinire, nu mai răspundem noi. (…)

Să ducem învăţătura la fraţii noştri, fie că ne ascultă, fie că nu. De ne ascultă, câştig va fi şi pentru ei şi pentru noi. Nu ne ascultă, îşi asumă răspunderea. Făcut-am ceea ce ni se cerea, dându-le sfaturi; iar ei de nu le lucrează, nimic supărător nu va veni pentru noi. Greşeala nu-i de a încredinţa, ci de a nu-i sfatui.

După ce lucrarea am împlinit şi i-am sfătuit cu bună urmare şi stăruinţă, – nu mai suntem noi, ci vor fi ei cei care vor da socoteală lui Dumnezeu.

Se cade să fim folositori nu numai nouă, ci, asemenea, şi altora.

Hristos ne-a învăţat aceasta, asemuindu-ne sării, dospiturii, făcliei; toate lucruri de folos şi cu folosinţă pentru alţii.

Făclia nu arde pentru ea însăşi, ci pentru cei aflaţi în întuneric. Sunteţi o făclie nu numai pentru voi înşivă, ci pentru a scoate din rătăcire pe cel aflat în ea. La ce bună, făclia, dacă nu luminează pentru cel aflat în întuneric?

La ce bun un creştin, dacă nu câştigă pe nimeni, dacă nu aduce pe nimeni la virtute?

Sarea, la rându-i, nu lucrează numai a se păstra pe sine, ci păstrează lucrurile supuse degradării, împiedicându-le de a se strica şi a se pierde. Asemenea voi, din care Dumnezeu a tăcut o sare duhovnicească, trebuie să ţineţi în picioare, să păstraţi mădularele care se strică, adică pe acei dintre fraţii voştri care sunt comozi şi fără grijă, sau nepăsători, aducându-i la trupul Bisericii. Şi tot aşa.

Mântuitorul v-a spus că sunteţi dospitură. Ea nu se creşte pe sine, ci cu toate că-i mică şi neînsemnată, face să crească cealaltă parte covârşitoare a aluatului. Aşa şi voi. Dacă sunteţi puţini, înmulţiţi-vă prin puterea credinţei şi prin râvna cea dumnezeiască. Şi după cum dospeala e cu tărie, deşi-i mică, cum o ia înainte din pricina căldurii din ea şi a alcătuirii ei, tot aşa voi, de vreţi, puteţi face părtaşi râvnei care vă însufleţeşte, pe încă mulţi alţii…

11 februarie – Psalmul 21, vers 1pastorul-cel-bun_3cab9faba5466e

Numai acela care a pribegit pe căi neumblate (Ps. 107, 4),

în mijlocul tuturor primejdiilor (2 Cor. 11, 23-26),

în focul tuturor încercărilor, ispitirilor şi vrăjmaşilor,

numai acela poate şti cu adevărat cât de puternică este ocrotirea pe care o dă Dumnezeu

şi cât de sigură este apărarea adăpostului Său.

N-am fi aflat niciodată ce puternică este ocrotirea pe care o dă Hristos, dacă n-am fi trecut prin necazuri, strâmtorări, prigoniri, foamete, lipsuri şi primejdii de moarte (Rom. 8, 35-37).

N-ar fi aflat niciodată Sfinţii Apostoli,

Sfinţii Părinţi,

martirii şi mucenicii

sau ceilalţi adevăraţi credincioşi ai Domnului,

cât de mare este puterea ocrotitoare şi mântuitoare a Lui,

dacă n-ar fi fost trecuţi prin nebănuite încercări, Citeşte în continuare »

Doamne, răsplăteşte-acelor
care-ajută lucrul sfânt,
care, pentru-a Ta vestire,
zi şi noapte gata sînt…

Răsplăteşte-n veac
celor care tac
binele când fac,
dă-le celor buni
sfintele cununi
care-n cer le-aduni…

Răsplăteşte-i pe aceia
care-şi dau tot ce-i al lor,
Doamne-acelora fii veşnic
cel mai binefăcător.

Doamne răsplăteşte-acelor
care plâng cu cei zdrobiţi
şi îi apără pe-aceia
mai uitaţi şi mai loviţi.

Răsplăteşte-i pe aceia
care-alină plânsu-amar,
Doamne-acelora dă Raiul
plin cu cel mai dulce har…

Cuvinte înţelepte

Cel şi mai înalt de ceruri,
Cel şi mai adânc de jos,
Cel şi mai ascuns de taină,
Cel şi mai decât frumos,
Cel şi mai străvechi ca vecii,
Cel şi mai de-acum ivit,
Cel şi mai prezent ca nimeni,
El e Cel în veci slăvit.

Traian Dorz

AAA037ACu binecuvântarea şi participarea Î.P.S. Sale Timotei, Arhiepiscopul Aradului, duminică, 28 februarie, a.c., va avea loc Adunarea de comemorare a fratelui Moise Velescu, la biserica ortodoxă din cartierul Grădişte, municipiul Arad, la împlinirea a 8 ani de la trecerea sa la Domnul.

Programul va începe cu Sfânta Liturghie, după care se va oficia slujba de parastas pentru sufletul fratelui Moise, al surorii Eliţa, soţia sa, precum şi pentru al înaintaşilor Oastei. Urmează deplasarea la mormântul fratelui Moise, unde se va ţine un scurt program duhovnicesc, urmând ca, între orele 15:00-18:00, să aibă loc, tot la biserica din cartierul Grădişte, adunarea propriu-zisă de comemorare a înaintaşului nostru drag.

Aşteptăm cu bucurie participarea a cât mai mulţi preoţi, fraţi şi surori din toată ţara.

Slăvit să fie Domnul!

Familia şi Adunarea Oastei Domnului din Arad

Parintele Iosif Trifa

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale,  Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ar­dea­lului, comemorarea din acest an a tre­cerii la Domnul a Părintelui Iosif Trifa, în­te­meietorul pământesc al Oastei Dom­nului, va avea loc în zilele de 13 şi 14      fe­bruarie.

Cu această ocazie, în ziua de vineri, 12 februarie, începând cu orele 19:00, va avea loc, în Aula Casei Oastei din Sibiu, Sfatul Frățesc Operativ al Oastei Domnului.

A doua zi, sâmbătă, 13 februarie, începând cu orele 8:30, se vor desfășura, tot în Aula Casei Oastei, lucrările Sfatului Frățesc Lărgit al Oastei Domnului.

De asemenea, sâmbătă, între orele 14:00 – 17:00, va avea loc, la Casa Oas­tei, deja tradiţionala Adunare de Tineret.

În continuare, la orele 17:30, din cur­tea Casei Oastei, strada Ch. Darwin, nr. 11, se va pleca, în coloană de marş ostăşesc, către Catedrala Mitropolitană, pentru a participa la slujba Vecerniei, ce va începe la orele 18:00, după care, tot în Catedrală, se va desfăşura Adunarea Oastei Domnului.

A doua zi, duminică, la orele 6:30, co­loana ostăşească va porni de la Casa Centrală a Oastei către Cimitirul Central Dumbrava, unde se vor săvârşi Sfânta Liturghie şi Parastasul, în memoria Pă­rintelui Iosif, şi Adunarea Oastei de come­morare şi cinstire a marelui nostru îna­intaş, până la orele 13:30.

Nădăjduim că Părintele nostru Iosif se roagă permanent lui Dumnezeu pentru ca lucrarea Sa de pe pământ să se afle şi de data aceasta sub ploaia de binecuvântări a Duhului Sfânt, astfel încât să ne regăsim fiecare locul şi rostul mântuirii noastre întru ea.

Cu ajutorul Domnului, toate manifestările anunţate mai sus vor fi transmise în direct la www.OasteaDomnului.tv.

Slăvit să fie Domnul!                                               Sfatul Frăţesc Operativ

Sfântul Ioan Gură de Aur

Cel ce vorbeste de rau manânca suflet de om.

Ca sa se înspaimânte, Pavel a zis: „Daca va mâncati între voi si va sfâsiati unii pe altii, bagati seama sa nu va distrugeti laolalta”. N-ati înfipt dintii în carnea altuia, ci i-ati înfipt bârfirea în suflet, ati sfâsiat prin relele voastre judecati, ati pricinuit mii de rele – si voua însiva si celui bârfit si multor altora.

Caci, defaimând pe aproapele, ati înrait pe cel ce va asculta; daca-i pacatos, numaidecât îsi va afla tovaras întru pacat; daca-i un drept, trufia îl va încalzi, greseala altuia îi va sta prilej, gata, sa se amageasca de mândrie. Mai mult, veti strica prin aceasta însasi obstei Bisericii, caci cei care va asculta, nu vor judeca numai pe cel care a pacatuit, ci îsi vor extinde dojanele asupra întregii obsti crestinesti. Citeşte în continuare »

10 februarie – Psalmul 20, vers 7cruciulitaod

Pe Numele cel Puternic al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne-am bizuit când am luat hotărârea de a intra în Oastea Lui,

deşi ştiam bine câte primejdii şi câţi duşmani se vor ridica împotriva noastră. Îndată. Şi până la moarte.

Pe Numele cel Biruitor al lui Iisus ne-am bizuit în ceasul cel greu al luptelor mântuirii noastre,

în vremea când eram lăsaţi, pentru încercarea credinţei, în mâinile puternice şi mânioase ale vrăjmaşului nostru,

din care, omeneşte vorbind, scăparea era cu neputinţă.

Pe Numele Lui cel Milostiv ne-am bizuit în vremile de slăbiciune, de suferinţă, de îndoială sau de cădere,

când nici o altă temelie şi nici un alt reazem nu mai aveam. Citeşte în continuare »

„Dintre cele şapte operaţii ale Părintelui Iosif, ultimele două, făcute în 1937, nu s-au mai închis. Până la moartea sa, cei doi fraţi, Popovici şi Opriş, care lucrau la administraţia şi librăria Oastei, îngrijeau zilnic de pansarea rănilor sale deschise şi sângerânde, înfăşurându-l cu vată, cu multă, multă vată. Era într-adevăr nevoie de aceasta, fiindcă sângele se prelingea permanent şi puroiul supura continuu din aceste răni nespus de dureroase şi de grele. La toate acestea, se adăugau acum şi noile eforturi cerute de munca grea a întocmirii foii. Numerele de Crăciun şi de Anul Nou trebuia să apară totdeauna într-un număr sporit de pagini şi cu un conţinut deosebit de frumos. Aceasta cerea o muncă uriaşă, în care părintele aducea partea cea mai mare şi mai grea. Dar o făcea cu toată pasiunea sufletului său care părea că se întăreşte şi creşte cu atât mai mare cu cât trupul slăbea şi se împuţina din zi în zi. Citeşte în continuare »

februarie 2016
L Ma Mi J V S D
« Ian    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
Categorii
Video
Colecţia Isus Biruitorul
Lumina de la Certege

Calendar
Icoana Zilei
Sinaxar
Biblioteca
Vă recomandăm
Medalia Oastei