Postări recomandate

Prezentare CD audio - Cântări de demult ale Oastei Domnului

Preaiubiţi fraţi şi surori! Cu ajutorul Domnului s-a finalizat primul CD din noua colecţie de cântări cu titlul: "Cântărilor de demult”. Această ...

Read More

Concurs grafică Atelier Literar

Concurs grafică Atelier Literar

Cu ajutorul lui Dumnezeu în ianuarie 2012,  am deschis atelierul literar online cu un concurs de grafică pentru realizarea siglei ...

Read More

Nu uitaţi mormintele înaintaşilor voştri.

Nu uitaţi mormintele înaintaşilor voştri. Nu uitaţi numele lor. Nu uitaţi cãrţile lor, - cãci uşor veţi uita apoi şi ostenelile lor. Domnul vã aduce ...

Read More

Direcționează 2% din impozitul pe venit către asociația misionară „Oastea Domnului”

Reamintim și anul acesta faptul că toți cei care depun la termen declarațiile de venit au posibilitatea să redistribuie 2% ...

Read More

PESTE ARIPILE VÂNTULUI

Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vântului...(Psalmul 103, 4) O pace cerească se aşterne în suflet ...

Read More


Tot drumul cu Hristos umblat
ne-a fost păzit şi ajutat,
sub al iubirii adăpost,
feriţi de orice rău am fost.

 Slăvit să fii, slăvit, Iisus,
de cât ne-ai dat
şi cum ne-ai dus,
Te vom slăvi de mii de ori,
în veci mai recunoscători! Citeşte în continuare »

„A atribui episcopului Romei mai mult decât se poate acorda în dogma creştină unui om, a-l numi mai mult decât poate fi numit un om şi a-l cinsti cu gesturi cu care se cinsteşte nu un om şi cu care n-a fost de fapt cinstit nici un om, nici chiar un sfânt, înseamnă a-l diviniza şi a-l face obiect de cult. Dacă papa ar fi măcar un sfânt, i s-ar cuveni, fireşte, un respect deosebit, deşi sfinţii se venerează cultic după moarte. Dar papa nu este un om sfânt, nu este încă declarat sfânt. Teologia romano-catolică admite deocamdată chiar că, din punct de vedere moral, papa este un om ca noi toţi şi că poate păcătui. El este totuşi divinizat şi ca şi adorat. Formularea dogmatică a acestei concepţii şi a acestei atitudini, cu lung trecut, nu este încă făcută oficial, dar ideea există, există şi o anumită practică, şi întemeierea ei nu va fi lucru prea greu; dimpotrivă, va putea fi mai uşor decât dogmatizarea infailibilităţii de la 1870. După prerogativa divină, care este infailibilitatea, se vor putea acorda papei şi alte titluri şi drepturi divine, cuvenite urmaşului lui Petru, «vicarul lui Hristos», reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Cuvintele din Psalmul 81, 6 («Eu am zis: sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fiii Celui Preaînalt!») şi de la Ioan 10, 34 («Nu e scris în legea voastră că Eu am zis că dumnezei sunteţi?») nu pot justifica nicidecum dumnezeirea papei.”

(Prof. Dr. Teodor M. Popescu) Citeşte în continuare »

din foaia ”Lumina Satelor”, anul VI, nr. 22, Sibiu, 29 mai, 1927

Mărit fii Tu, Mijlocitorul
Cel dintre Dumnezeu şi noi,
Mărit Iisus, – Aducătorul
şi Miezul Legii-Celei-Noi!

Mărit fii Tu, Cel ce mereu
ne duci pe noi spre Dumnezeu
şi, cu-ndurări de-a pururi noi,
ne-aduci pe Dumnezeu spre noi!

Mărit fii Tu, Ce-n rugăciune
ai mijlocit să fim sfinţiţi,
prin Adevăr şi prin Minune
în veci să fim nedespărţiţi!

Mărit fii Tu, Ce prin iubire
ne-ai învăţat să biruim,
a Ta nepământească Fire,
născuţi din nou, s-o dobândim!

Mărit fii Tu, Ce prin răbdare
ne-ai înfiat şi ne-ai slăvit,
Eterna noastră închinare,
Mijlocitor-Nemijlocit!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

29 L Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru

Noul Testament – Ioan 14
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 253 şi 254
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 22:

din foaia ”Lumina Satelor”, anul XII, nr. 22, Sibiu, 28 mai. 1933

Din nou ne cheamă Părintele Iosif – Rusaliile Oastei la Sibiu

”Ascultarea” – tema principală a Adunării de Tineret de la Sibiu

PR. PROF. DR. VASILE MIHOC

Duminica a VII-a după Paşti

(a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic)

Evanghelia de la Ioan 17,1-13

1 Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească. 2 Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. 3 Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. Citeşte în continuare »

Hristos e totul pentru noi,
şi-n fericire, şi-n nevoi;
şi-n libertate, şi-n surghiun,
Hristos ni-e Soţul cel mai bun.

Hristos ni-e scutul nepătruns,
Hristos ni-e aurul ascuns,
Hristos ni-e-al vieţii-adânc şuvoi,
Hristos e totul pentru noi.

Hristos ni-e casă şi părinţi,
şi ţinta ultimei dorinţi,
şi Rai cu haruri veşnic noi,
Hristos e totul pentru noi. Citeşte în continuare »

28 D Sf. Sfintit Mc. Eutihie, Ep. Melitinei; Sf. Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului;

Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13

 

13. O, ce luptă minunată este iubirea! Ce prăbuşiri şi ce înălţări împreunate, până când ajung să rămână îmbrăţişate, în dreptul unei raze eterne.

14. Postul şi rugăciunea sunt cei doi soţi ai iubirii care îi fac ei casa cea mai puternică.

15. Binefacerea şi dărnicia sunt fiicele cele mai scumpe.

16. Casa poate fi puternică prin soţi, dar fericită poate fi numai prin copii.

17. Casa zilei acesteia a fost o astfel de casă.Întreagă, familia sfântă a Iubirii s-a îmbrăţişat la Poarta Îndurării, aşezând la picioarele Tale, Preaiubitule, o cerere cu o jumătate de lacrimă pentru o minune întreagă.

18. O, Tu, Cel care creşti pâinea în cuptorul înalt,şi peştele în apa adâncă,primeşte înălţarea şi numai a unei singure mâini când cealaltă este încă prea slabă.

19. Şi, când ajung în împrejurări în care trebuie să lucrez prea repede şi să prevăd atâtea situaţii încât, omeneşte, mi-ar fi cu neputinţă să le trec cu bine, atunci intervino Tu, Izbăvitor Prieten. Fă atunci minunea care singură mai poate să mă salveze şi salvează-mă! Citeşte în continuare »

Discursul irenic al Sfântului Pavel în Milet

 

Iubiți frați și surori. Grăbindu-se spre a duce Bisericii din Ierusalim colecta inițiată spre ajutorarea materială a creștinilor marginalizați de aici, apostolul Pavel nu mai tranversează Efesul din rațiuni legate de timp, ci îi cheamă la Milet, un punct intermediar din cea de-a treia călătorie misionară, pe preoții și episcopii din Efes (Fapte 20, 17). Lor le rostește o înflăcărată cuvântare duhovnicească, eminamente pastorală, insistând pe dezvoltarea moștenirii lăsate de el, în special prin păzirea turmei de lupii cei răpitori ai eresurilor[1] (Fapte 20, 28-30). Citeşte în continuare »

6. Ce dureros este când Lucrarea Domnului trece prin locurile pline de primejdii,
prin stările pline de răspundere,
printre vrăjmaşii plini de vicleşuguri
şi chiar cei ce stau la masă nu înţeleg aceasta,
chiar cei mai din frunte parcă sunt nişte străini,
chiar cei mai cu răspundere pentru toate acestea nu pot nici simţi şi nu pot nici ajuta cu nimic,
fiindcă nu înţeleg. Citeşte în continuare »

Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13

Arhivă articole pe acest subiect:
Sfântul Spiridon al Trimitundei la Sinodul I Ecumenic Citeşte în continuare »

din foaia ”Lumina Satelor”, anul VII, nr. 22, Sibiu, 27 mai, 1928

Acesta este gândul lui Hristos: unitatea în învăţătură, în credinţă, în vorbire, în umblare,
unitate în răbdare, în blândeţe, în bunătate, în iertare, în dragoste a fiecăruia cu toţi.

6. Dacă este să luptăm împotriva cuiva, să vorbim împotriva cuiva, să ne împotrivim contra cuiva, – acela să fie păcatul, şi nu învăţătura.
Căci învăţătura n-a fost şi nu este rea. Rău a fost numai păcatul îngâmfării sau al neştiinţei celui ce s-a grăbit cu „zvonul”, cu interpretarea deosebită care a făcut ruperea credinţei fraţilor. Citeşte în continuare »

Şi a grăit Iisus acestea, ridicând ochii Săi la cer: „Părinte, a sosit ceasul; preamăreşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te preamărească pe Tine. Tu I-ai dat Lui stăpânire peste toată suflarea, ca tot ce I-ai dat Lui să le dea viaţă veşnică. Şi aceasta este să Te cunoască pe Tine unul adevăratul Dumnezeu şi pe cel ce L-ai trimis, pe Iisus Hristos. Eu am săvârşit lucrul Tău pe pământ, arătat-am numele Tău oamenilor. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-am păzit. Ei au crezut că Tu M-ai trimis. Pentru aceştia Mă rog… păzeşte-i în numele Tău, să fie una precum suntem şi Noi. Păzeşte-i de cel viclean, sfinţeşte-i întru adevărul Tău. Eu întru ei şi Tu întru Mine… pentru ca să creadă lumea că Tu M-ai trimis.

Despre unirea tuturor creştinilor

Până şi pe sate, dar mai ales la oraşe, creştinii nu au aceeaşi credinţă, nu aparţin la aceeaşi Biserică. Însăşi lăcaşurile sfinte nu sunt zidite şi aranjate la fel. Ale noa­stre biserici sunt cu altarul către răsărit, cele catolice către apus. Unele au în tur­nuri crucea izbăvitoare, altele un glob. În bisericile noastre sunt icoane şi candelabre, în altele pereţii sunt goi şi fără podoabe. Citeşte în continuare »

În faţa ucenicilor Săi, pe care îi aducea acum înaintea Tatălui spre binecuvântare,
ca pe cea dintâi pârgă frumoasă şi fericită a lucrării pe care o săvârşise El,
Mântuitorul Iisus Hristos Se ruga acum pentru lu-crarea pe care trebuia să o înceapă ei:
Eu Te-am proslăvit pe pământ! Am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac…

Adevărata proslăvire a lui Dumnezeu stă în împlinirea lucrării pe care El ţi-a dat-o s-o faci.
„Nu cel ce-Mi zice Doamne-Doamne va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri” – a spus Mântuitorul (Mt 7, 21).
Cuvântul Adevărului spune: „Căci noi… am fost zidiţi în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Ef 2, 10).
În împlinirea aceasta cu credincioşie a voii lui Dumnezeu (Ef 1, 4-6) Citeşte în continuare »

27 S Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul

Noul Testament – Ioan 13
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 251 şi 252
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 21: Tipografia, un minunat și  frumos ideal

Mărit fii Tu, Mijlocitorul,
Cel dintre Dumnezeu şi noi,
Mărit Iisus – aducătorul
şi miezul Legii-celei-noi. Citeşte în continuare »


1. Sunt felurite limbile, dar Cuvântul este acelaşi.

2. Sunt felurite inimile, dar iubirea este la fel.

3. Sunt felurite stările, dar harul este unic.

4. Sunt felurite vasele, dar izvorul este neschimbat. Şi din Tine se umplu toate, după cât pot cuprinde ele.

5. Acelaşi Cuvânt – dar este auzit de fiecare minte după limba sa. Şi după măsura ascultării de el.

6. Aceeaşi Iubire – dar se cuprinde în fiecare inimă după capacitatea ei. Şi după dorinţa de care ea este înflăcărată.

7. Acelaşi Har – dar îl simţim, fiecare din noi, după curăţia stării noastre sufleteşti, la ceasul revărsării lui. Citeşte în continuare »

mai, 2017
L Ma Mi J V S D
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR