Postări recomandate

Prin multe țări frumoase - Pr. Marian Mărcuș (CD audio)

Preaiubiţii noştri, după mai bine de trei ani avem bucuria ascultării unui nou CD audio cu vocea duioasă a părintelui Marian Mărcuş, încercând de data aceasta să aducă un nou buchet de cântări mai deosebit, care să mângâie şi să îmbărbăteze pe toţi fraţii şi surorile din Lucrarea Oastei Domnului ...

Citeşte în continuare »

Certege: Un vis ce devine realitate – au reînceput lucrările

Certege: Un vis ce devine realitate - au reînceput lucrările

Pe lângă Locurile Sfinte din Nazaret ori Betleem, ori Ghetsimani, ori Golgota – noi şi-ale noastre le avem. Avem şi noi atâtea locuri în care s-au născut profeţi, eroi şi jertfe, şi morminte cu nume de un veşnic preţ. Avem zidiri în care jertfă ce-aveam mai scump am îngropat, şi văi, şi munţi, şi cruci – cu nume ce-n veci nu ...

Citeşte în continuare »

Din nou ne cheamă Părintele Iosif – Rusaliile Oastei la Sibiu

Din nou ne cheamă Părintele Iosif - Rusaliile Oastei la Sibiu

Pogorârea Duhului Sfânt prilejuiește și anul acesta împlinirea bucuriei ostașilor Domnului de a poposi la Sibiu în adunarea ”de Sărbătoare”, întâlnire ce se va desfășura cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, Dr. Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului. Ca în fiecare an, adunarea va fi precedată de lucrările Sfatului Frățesc Lărgit al Oastei Domnului, care ...

Citeşte în continuare »

Despre bârfă și bârfitori

Despre bârfă și bârfitori

Ce spune Sfânta Scriptură: ”Să nu iei aminte la zvon deşert; să nu te uneşti cu cel nedrept, ca să fii martor mincinos!” ( Ieșirea, 23, 1) ”Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse.” ( Pildele lui Solomon, 11, 13) ”Omul viclean pregăteşte ...

Citeşte în continuare »

După făgăduinţa Domnului, Duhul adevărului rămâne în Biserică, îi povăţuieşte la tot adevărul pe păstori, precum şi pe ceilalţi membri binecinstitori, ai Bisericii. Priviţi cum a orânduit El dumnezeieştile slujbe ale Bisericii noastre, cât de frumoase, de măreţe, de înţelepte, de instructive, de pline de umilinţă şi zdrobitoare sunt ele! – Priviţi cât de mişcător, de solemn, de înălţător se săvârşeşte pomenirea celui mai mare şi mai uluitor eveniment care a avut loc vreodată în lume: întruparea, viaţa, învăţătura, pătimirea, moartea, învierea şi inalatarea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a mântuitoarei Sale Cine celei de Taină, care se săvârşeşte şi acum şi se va săvârşi până la sfârşitul veacurilor cu adevăratul Trup şi Sânge al Mântuitorului.

În cultul său divin, Biserica, reţine atenţia rugătorilor asupra unor subiecte de cea mai mare trebuinţă, vitale pentru om, şi de care el trebuie să ţină seamă neîncetat: crearea lumii de către Dumnezeu; poruncă ce i-a fost dată omului şi încălcarea ei din nepăsare; caracterul pierzător al păcatului, care a dat naştere blestemului şi morţii; izgonirea din rai sau din locul vieţii fericite a primilor oameni; nevoia fiecărui om de a se pocăi; făgăduinţă făcută lumii lovite de pierzanie de a i se trimite un Mântuitor; venirea Mântuitorului; naşterea Lui în sărăcie, viaţa Lui înainte şi după începutul slujirii oamenilor; propovăduirea şi minunile Lui; împlinirea de către El a toată dreptatea Legii; patimile şi moartea Sa, Învierea şi înălțarea. Tot cultul divin al Bisericii noastre e rânduit cu înţelepciune, dumnezeieşte!

din “Liturghia: cerul pe pamant”, de Sf. Ioan de Kronstadt

Pe lângă Locurile Sfinte
din Nazaret ori Betleem,
ori Ghetsimani, ori Golgota
– noi şi-ale noastre le avem.
Citeşte în continuare »

În ziua de pomenire şi de sărbătorire a Sfântului Împărat Constantin şi a maicii sale Elena, cuvântul pe care îl so­cotesc cel mai potrivit pentru această prăznuire, având în vedere că de numele Sfântului Constantin se leagă libertatea creştinilor, cred că este cuvântul acesta pe care l‑am pus în fruntea cuvântării mele, şi anume: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenicii Mei şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi„. Este vorba de libertatea morală. Este vorba de libertatea pe care o poate avea cineva când nu mai este rob păcatului. Citeşte în continuare »

Ce divine stări aveau ucenicii care Îl vedeau pe Domnul, în tot timpul prezenţei Lui cu ei!
Astfel de trăiri erau mai mult cereşti, decât pământeşti. Ele trebuie să le fi creat totdeauna nişte clipe ca acele de pe Tabor, când se făcuse Schimbarea Lui la faţă înaintea celor trei ucenici. Priveliştea aceea, Cuvintele acelea, Simţirile acelea îi făcuseră ca pe nişte beţi care nu ştiu ce vorbesc şi ce văd… Ci numai după plecarea Lui de la ei, după trecerea acestor clipe când ei îşi reveneau în fire ca dintr-un vis dumnezeiesc, abia atunci începeau ei să-şi pună în rânduială gândurile şi simţirile ameţite de bucurie, îmbătate de dragoste, orbite de strălucirea minunii din care se deşteptau… Citeşte în continuare »

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! Amin.

Hristos a înviat!

Pentru că dacă n-ar fi înviat Hristos, zadarnică ar fi fost şi lauda împăratului pe care Dumnezeu ni l-a dăruit spre slava Sa şi spre mărirea Sfintei Biserici a lui Hristos Cel Înviat!

Iată, iubiţilor, astăzi sărbătoare mare se face nu numai pe pământ, ci şi în ceruri. Pentru că, fără-ndoială, cel care avea – aşa cum spuneau cântările duhovniceşti – binecuvântarea lui David şi misiunea lui Pavel, împărat şi misionar deopotrivă, nu poate să bucure numai pământul, ci neapărat bucură mai întâi cerul.

S-au spus multe despre Sfântul Împărat Constantin cel Mare. S-au spus foarte multe: unele de bine, altele de rău, ca despre toţi oamenii de pe pământ. Dar nimeni nu poate nega un singur lucru: extraordinara convertire a aceluia care părea, într-un moment, pierdut nu numai pentru credinţă, ci şi pentru eternitate. Cel care părea la un moment dat pierdut într-o lume bolnavă, iată, converteşte întreaga ţară la Crucea lui Hristos şi la binecuvântarea Lui. Citeşte în continuare »

Totul este profetic şi divin aici. Drumul Eroilor până la Scara Îngerilor are un urcuş continuu. Pe tot acest drum sunt presărate lupte, înfrângeri, ocolişuri, piedici, lacrimi, sudori şi sânge – dar fiecare dintre acestea au un rost, un scop, un rod nemuritor.

Pe acest drum de foc nu pot merge şi nu-l pot sfârşi decât eroii, profeţii şi martirii. Drumul însuşi le conferă acelora ce-l urcă până la sfârşit aceste nume şi aceste cununi nemuritoare.

Ce mult seamănă Coloana Infinitului de la Târgu-Jiu cu scara îngerilor de la Genesa 28, 12! De fapt, ea este aceeaşi, numai că primele cincisprezece trepte se văd şi jumătate din a şaisprezecea. Celelalte nu se mai văd de jos în sus, ci numai de Sus în jos. Dacă n-ar fi decât cele ce se văd de jos, ea ar fi o scară finită. Dar nu, ci ea continuă. Însă de la jumătatea aceasta în sus ea nu se mai vede decât cu ochii sufletului.

Eroii, profeţii şi martirii ce urcă pe ea sunt oameni până la această jumătate văzută. De acolo ei devin îngeri şi urcă în alt fel, precum este scris la Marcu 12, 25. De la acest tainic punct, oamenii devenind îngeri, trec hotarul nevăzut, intrând în Cer prin Arcul de Triumf al Eternităţii. Citeşte în continuare »

De lângă Locul Mângâierii,
Te-ai înălţat spre zări cereşti,
desăvârşit se împlinise
tot ce veniseşi să-mplineşti.

În urmă-Ţi rămâneau trimişii
încredinţaţi de tot ce-ai spus,
să-Ţi meargă martorii-Nvierii
din Răsărit până-n Apus.

Priveau îndureraţi Plecarea,
dar fericiţi, Nădejdea lor,
nemângâiaţi de-această clipă,
dar răsplătiţi de Viitor. Citeşte în continuare »

Capela ”Sfânta Elena”

Şi acum să ne pogorâm la locul unde a fost aflată Crucea Mântuitorului.
Coborâm într-un adânc de stâncă 30 de trepte unde apoi se desface un loc larg. Aici e capela „Sf. Elena”.
Dam pe pagina de alături chipul acestui loc. În acest loc a statut împărăteasa Elena şi, arătând ostaşilor unde să sape, privea cum decurg lucrările. Călugării arată o deschizătură (se vede în dreapta fotografiei) unde ar fi stătut împărăteasa şi ar fi privit lucrările. Pe acest loc atârnă o icoană cu chipul împărătesei Elena.
Locul unde s-a aflat Sf. Cruce e şi mai în adânc. Din capela „Sf. Elena” coborâm în adânc încă vreo 15-20 de trepte. Acest coborâş e mai îngust Prin săpătura stâncii abia pot străbate deodată câţiva oameni. Jos în adânc se află un loc ceva mai larg. Acesta e locul unde a fost aflată Crucea Mântuitorului. Citeşte în continuare »

Prin multe tari (final)

Preaiubiţii noştri, după mai bine de trei ani avem bucuria ascultării unui nou CD audio cu vocea duioasă a părintelui Marian Mărcuş, încercând de data aceasta să aducă un nou buchet de cântări mai deosebit, care să mângâie şi să îmbărbăteze pe toţi fraţii şi surorile din Lucrarea Oastei Domnului atât din ţară cât şi din străinătate. Părintele se gândea la un album de cântări, având ca titlu ceva legat de ţară şi de locurile frumoase pe unde suntem sau călătorim cu toţii, dorind să fie ca o mângâiere şi bucurie duhovnicească, mai ales pentru cei dragi ai noştri din diaspora. Paradoxal titlul noului album, pune accent pe cel mai frumos loc din lume şi nu este altul pentru noi, decât cel de la Golgota. Duhul Domnului l-a inspirat pe fratele Traian Dorz cu referire la acest măreţ şi frumos loc Sfânt, unde S-a Jertfit Domnul Iisus pentru noi.

Citeşte în continuare »

din “Predici la duminici şi sărbători” de Sfantul Ioan Gura de Aur

Cuvânt la Înălţarea Domnului

„Deci, Domnul Iisus, după ce a grăit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16, 19)

Ce sărbătoare este astăzi? Este o sărbătoare înaltă şi mare, care covârşeşte mintea omenească, şi vrednică de marea bunătate a Aceluia ce a aşezat-o, adică a lui Dumnezeu. Astăzi neamul omenesc iarăşi s-a împăcat cu Dumnezeu. Astăzi vrăjmăşia cea îndelungată s-a ridicat, războiul cel îndelungat s-a sfârşit. Astăzi s-a încheiat o minunată pace, care mai înainte niciodată nu se putea aştepta. Căci cine ar fi nădăjduit că Dumnezeu iarăşi se va împăca cu oamenii? Nu pentru că Domnul era vrăjmaş al oamenilor, ci pentru că robul era uşuratic la minte; nu pentru că Stăpânul era aspru, ci pentru că robul era nemulţumit. Citeşte în continuare »

Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula

Hristos S-a înălţat! Iată că ne-a îngăduit Dumnezeu, din Vinerea în care erau tulburate cele mai de jos al pământului şi ne şopteau morţii că a intrat Hristos să zdrobească lanţul cu care am fost legaţi, ne-a îngăduit să vedem sfânta zi a Învierii şi să ne bucurăm toţi, plângând şi strigând unul către celălalt că: „Hristos a înviat din morţi / Cu moartea pe moarte călcând / şi celor din mormânturi / Viaţă dăruindu-le.”

A urmat apoi lecţia pe care Dumnezeu a rânduit, prin Biserică, s-o primim fiecare dintre noi, pentru că nu ne-a lăsat Dumnezeu fără cuvântul Lui şi fără dragostea Lui nici în trecerea celor patruzeci de zile, de la sfânta zi a Învierii până, iată, în Joia aceasta minunată a Înălţării Domnului. Citeşte în continuare »

Oamenii din Sodoma şi Gomora voiau să desfrâneze cu doi îngeri… Aşa fac şi suduitorii de cele sfinte

Când îngerii Domnului s-au prezentat la casa lui Lot în chip de bărbaţi cu vestea că Dumnezeu vrea să prăpădească Sodoma şi Gomora – ne spune Biblia că bărbaţii din Sodoma au alergat să desfrâneze cu ei. Bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat casa, strigându-i lui Lot: „Unde sunt oamenii care au intrat aici la tine? Scoate-i afară, să ne împreunăm cu ei“. Iar când Lot i-a oprit, desfrânaţii l-au împins pe Lot cu sila şi s-au apropiat să spargă uşa. Dar în clipa aceea îngerii „i-au lovit cu orbie, de la cel mic până la cel mare, aşa că degeaba se trudeau să găsească uşa“ (Fac. 19, 11).

Ce lucru grozav! Sodomenii voiau să desfrâneze cu doi îngeri coborâţi din cer. Ce grozăvie!… Ce nebunie!… Citeşte în continuare »

Citeşte în continuare »

Oriunde te-ai mişca printre oameni, la sate ca şi oraşe, dai peste plângeri, greutăţi, necazuri. La sate ca şi la oraşe s-aude acelaşi cântec: viaţa e tot mai grea, greutăţile tot mai mari. Un lucru însă nu-l bagă de seamă oamenii şi nu-l spune nimeni. Greutăţile cresc în rând cu răutăţile. Trăim vremuri grele pentru că suntem răi.

Voi spune o pildă:

Mai anul trecut am fost la casa şi moşia mea de la ţară. Un om a venit să mă ducă cu căruţa de la gară. Cât a ţinut drumul s-a jeluit mereu de greutăţi. Dar jelania nu‑l împiedica să se oprească puţin la fiecare birt. Se tânguia omul de greutăţi, dar treaba asta nu-l împiedica să-şi deschidă punga la fiecare cârciumă. Suduia ţara şi cârmuitorii, însă lui nu-şi băga nici o vină că îşi bea banii şi mintea pe drum. Pe urmă, omul cel cu „jalbele“ s-a îndobitocit de tot şi ne-a răsturnat cu căruţa în drum. Citeşte în continuare »

Pogorârea Duhului Sfânt prilejuiește și anul acesta împlinirea bucuriei ostașilor Domnului de a poposi la Sibiu în adunarea ”de Sărbătoare”, întâlnire ce se va desfășura cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, Dr. Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului.

Ca în fiecare an, adunarea va fi precedată de lucrările Sfatului Frățesc Lărgit al Oastei Domnului, care se va desfășura sâmbătă, 30 mai, a.c. , începând cu orele 8:30, în Aula Casei Oastei.

În jurul amiezii, între orele 14:00 – 17:00, se va ține, tot în Aula Casei Oastei, Adunarea de Tineret, intrată deja în tradiția marilor adunări ce se desfășoară la Sibiu.

Programul acestei sărbători duhovnicești va continua după cum urmează: Citeşte în continuare »

mai 2015
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Categorii
Video
Colecţia Isus Biruitorul
Lumina de la Certege

Calendar
Icoana Zilei
Sinaxar
Biblioteca
Vă recomandăm
Medalia Oastei