Arhiva pentru duminică, 2 aprilie 2017


Simeria – 01.04.2017 – lângă crucea la umbra căreia fratele Cornel Rusu şi soţia sa sora Maria, așteaptă Înviera.

Femeia păcătoasă

Când la Simion în casă
intră Domnul ca să stea,
se uimeau toţi ascultându-L
de puterea ce-o avea.

Iată, intră o femeie,
se prosterne-n faţa Sa
şi începe-a plânge-ntruna,
multe lacrimi a vărsa.

Udând sfintele-I picioare,
aplecată, cum stătea,
nu-nceta să le sărute
şi cu părul le ştergea.

Însă Simion, întruna,
tare o mai judeca:
– Doamne de-ai şti cine-i asta
repede o-ai depărta. Citeşte în continuare »

Sfințirea adusă nouă de Arhiereul bunătăților veșnice

            Iubiți frați și surori. Sfințirea oferită nouă de Sângele Mielului Iisus Hristos, ne spune apostolul Petru, (1 Petru 1, 2) ne cheamă la responsabilitate și conlucrare cu harul primit, pentru că sfințirea vieții nu este o opțiune, ci un imperativ. Noi am fost aleși de Dumnezeu spre a ne sfinți neîncetat!

            Apostolul de astăzi face trimitere indirectă la o realitate genuină a Vechiului Testament, la sistemul jertfelor, când preoții din seminția lui Aaron, aduceau jertfe de animale pe jertfelnicul din curtea cortului întâlnirii, pentru ca Dumnezeu să ierte păcatele poporului Său (Evrei 9, 12), care s-a îndepărtat de sfințenie.  Citeşte în continuare »

02Cântările Eterne vin
din zări de Taine pline
când gândurile-abia mai ţin
luminile divine
şi mâini de îngeri dragi ating
ascunse simţăminte,
şi sunetele se preling
din lacrimi în cuvinte.

Cântările Eterne sânt
tăceri sfinţite-rouă
şi rugăciuni şoptite sfânt,
în nopţi cu lună nouă,
şi-nmiresmări îmbrăţişând
grădinile-nflorite,
şi dulci săruturi suspinând
pe lacrimi fericite.

…Cântările Eterne vreau
să-mi vină doar spre Tine,
Iisus, căci toate Ţi le dau
cu dorul tot din mine.
– Din Tine-au izvorât pe rând
şi-n Tine vin, Iisuse,
primeşte-mi-le lăcrimând,
aşa cum Ţi-s aduse!…

de Traian Dorz
din „Cântările Eterne” – ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului
Sibiu, 2014

Basarabia – ţinutul dintre „marile ape“ – nu este numai o vatră de istorie multiseculară, ci şi un loc binecuvântat de Dumnezeu întru cele ale spiritului. În secolul al XIX-lea, din acest sol fertil al sufletului românesc a ţâşnit spre bolta culturii naţionale şi a celei universale figura copleşitoare prin multilateralitatea domeniilor abordate a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. În secolul al XX-lea, ţara întemeiată de Basarabii – „dătători de legi şi datini“ – cum îi numea marele Eminescu, ne-a dăruit printre alte personalităţi de seamă, ca de exemplu a lingvistului de audienţă internaţională Eugen Coşeriu, şi pe aceea, de excepţie, a poetului, publicistului, a omului de cultură şi a înflăcăratului luptător creştin Sergiu Grossu. Citeşte în continuare »

Iosif TrifaEV. DUMINICII A V-A DIN POSTUL MARE
(a Cuvioasei Maria Egipteanca)

În vremea aceea, luând Iisus pe cei doisprezece învăţăcei, a în¬ceput a le spune lor cele ce erau să I se întâmple Lui: „Iată, ne suim în Ierusalim şi Fiul Omului se va da arhiereilor şi cărturarilor şi-L vor judeca pe El spre moarte, şi-L vor da pe El neamurilor. Şi-L vor batjocori pe El, şi-L vor bate pe El, şi-L vor scuipi pe El, şi-L vor omorî pe El, şi a treia zi va învia”. Şi au venit la el Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedei, zicând: „Dă-ne nouă ca să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta”. Iar Iisus le-a zis lor: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi paharul care Eu beau? Şi cu bote¬zul cu care Eu Mă botez să vă botezaţi?”. Iar ei au zis Lui: „Putem”. Iar Iisus a zis lor: „Paharul pe care Eu voi bea, cu adevărat veţi bea şi cu botezul cu care Eu Mă botez vă veţi boteza. Citeşte în continuare »

Popa-Petru-Batiza fratelui Popa Petru (Batiz)
la adunarea de la Reşiţa – 1974

„Doamne, Tu ne cercetezi de aproape şi ne cunoşti şi când stăm jos, şi când ne sculăm şi de departe ne pătrunzi gândul şi când umblăm, şi când ne culcăm şi cunoşti toate căile noastre. Căci nu ne-ajunge cuvântul pe limbă şi Tu, Doamne, îl cunoşti întru totul. Tu ne înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi Îţi pui Mâna peste noi. O ştiinţă atât de minunată este mai presus de puterile noastre – este prea înaltă ca s-o putem pătrunde.

Unde vom fugi departe de Duhul Tău

şi unde vom fugi departe de Faţa Ta?

Dacă ne vom sui în ceruri, Tu eşti acolo…

Dacă ne vom culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo! Citeşte în continuare »

TD6Un înger măreţ se ridică
Solia Cerească purtând
Tăria întreagă despică
slăvita chemare strigând:

Hristos porunceşte: porniţi
în lupta credinţei uniţi
s-ajungă pe-ntregul pământ
El Domn, Crucea Lui – Steagul Sfânt!

Un steag se ridică spre soare
mai sus, mai măreţ strălucind,
e Crucea în veci salvatoare
cereasca poruncă vestind:

O goarnă cerească răsună
mai larg, mai adânc străbătând
în lume-mpărţind Vestea Bună
pe toţi pentru ea-nflăcărând.

O sabie Sfântă străluce
şi-ndeamnă viteaz: Îndrăzniţi,
Hristos şi Credinţă şi Cruce
iubind şi slujind, mai uniţi!

Credinţa străbună v-aşteaptă
uniţi, să slujiţi credincios
o singură cale: cea dreaptă
şi-o singură ţintă: H r i s t o s.

de Traian Dorz

Ioan LazarDumnezeu Cel Atotputernic a creat întregul univers văzut şi nevăzut numai prin gândire şi Cuvânt; a zis şi s-au făcut şi toate erau bune şi frumoase.

La sfârşit, ca o încununare a creaţiei, Dumnezeu l-a făcut pe om; în el a adunat ca-ntr-un mănunchi perfecţiunea întregii lumi.

Omul era o făptură superioară şi deosebită de toate cele înconjurătoare. Numai lui, Creatorul i-a dăruit pecetea „chipului Său”; dorind ca „asemănarea” s-o dobândească prin ascultare şi comuniune. Trupul omului a fost făcut din ţărâna pământului; apoi Dumnezeu a suflat în faţa lui suflare de viaţă. Era scânteia divină din care s-au născut raţiunea, gândirea, voinţa şi libertatea – câteva din însuşirile Creatorului. Citeşte în continuare »

2 D Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni;
Sf. Mc. Amfian şi Edesie
(Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a V-a din Post
(a Cuv. Maria Egipteanca);
Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29;
Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50

Sf. Ignatie Briancianinov

Domnul ne-a arătat mijlocul prin care putem şi suntem datori să întărim neputinţa firii omeneşti atunci când vin necazurile. El S-a rugat cu osârdie. Ucenicilor biruiţi de somn le-a poruncit: Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită (Matei 26, 41). Ca necazul venit să nu pună stăpânire pe el, să nu-l înghită, este neapărată nevoie de rugăciune. Este neapărată nevoie în vremea necazului de acea putere duhovnicească, de acea pace dumnezeiască pe care le aduce rugăciunea. Pentru a-l birui pe satana, ce năzuieşte ca prin gândurile de întristare şi deznădejde să-l clatine şi să îl piardă pe omul supus necazului cu îngăduinţa lui Dumnezeu, pentru a nu se împuţina credinţa noastră în vremea necazului, este nevoie de rugăciune. Avem nevoie de ea ca în chiar mijlocul necazului să putem simţi, după spusa Apostolului, toată bucuria pe care ne-a poruncit el s-o avem când cădem în multe feluri de ispite (Iac. 1, 2). Citeşte în continuare »

Sf. Luca al Crimeei

Minunată viaţă (a Sf. Maria Egipteanca – n. n.), care nu seamănă deloc cu vieţile oamenilor obişnuiţi! În ea uimesc mai ales două lucruri, în primul rând, harul lui Dumnezeu, neasemuita Lui milostivire şi prevedere a faptului că jalnica desfrânată va deveni o sfântă dintre cele mai mari. Al doilea – repeziciunea, neaşteptata adâncime şi hotărâre a întoarcerii cuvioasei Maria de la viaţa sa păcătoasă dinainte la nevoinţa ei neasemuită din pustie. Cuvioasa Maria a împlinit lucrul despre care vorbeşte prorocul: Intoarceţi-vă la Mine din toată inima voastră, cu post, cu plângere şi cu rugăciune, şi sfâşiaţi inimile voastre, iar nu hainele voastre, şi vă întoarceţi la Domnul Dumnezeul vostru, că Milostiv şi îndurat este, Îndelung-Răbdător şi Mult-milostiv, şi Îi pare rău de răutăţi (Ioil 2, 12-13). Şi Sfânta Maria şi-a sfâşiat inima şi s-a întors din toată inima, deodată, la Dumnezeu. Citeşte în continuare »

Sfântul Ioan Gură de Aur

Cuvânt la Duminica a Cincea a Marelui Post

“Desigur, nimic nu este mai puternic decat rugaciunea. Un imparat in haina de porfira nu e mai marit decat rugatorul pe care il impodobeste vorbirea sa cu Dumnezeu. Precum un om , vorbind cu imparatul in przenta intregii ostiri, a comandantilor si a domnilor, prin aceasta atrage asupra-si ochii tuturor si capata insemnatate, asa se intampla si cu cel ce se roaga. Socoteste numai ce inseamna cand un om, in prezenta tuturor Ingerilor, Arhanghelilor, Serafimilor, Heruvimilor si a tuturor puterilor ceresti, cu toata bucuria si siguranta , se apropie de imparatul imparatilor si cuteaza a vorbi catre Dansul? Care cinste s-ar putea asemana cu aceasta? Dar nu numai cinste, ci si un mare folos urmeaza pentru noi din rugaciune, chiar inainte de a fi primit lucrul pentru care ne rugam. Citeşte în continuare »

Eftimiu FloreaEftimiu Florea

„Unde eşti?”

Această întrebare scurtă, telegrafică, a fost pusă de Domnul Dumnezeu strămoşului nostru Adam, după săvârşirea primului păcat.

„Unde eşti?”

Această întrebare a răscolit conştiinţa primului păcătos, făcându-l să-şi dea seama de starea lui în faţa Domnului Dumnezeu.

„Unde eşti?” Citeşte în continuare »

aprilie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Mar   Mai »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR