Arhiva pentru miercuri, 12 aprilie 2017

Încheiem Meditaţia de Marţi, amintind că urmează Miercurea pocăinţei femeii şi a arginţilor trădării. Să luăm aminte la Evanghelia zilei, aflată în Evanghelia de la Matei 26, 6-16:

 „În vremea aceea, fiind Iisus în Betania, în casa lui Simian Leprosul, s-a apropiat de El o femeie, având un alabastru cu mir de mare preţ, şi l-a turnat pe capul Lui, pe când şedea, şi, văzând ucenicii, s-au mâniat şi au zis: «De ce s-a făcut risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor».

Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis: «Pentru ce faceţi supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea faţă de Mine, căci pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. Că ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, a făcut-o spre îngroparea Mea. Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut ea, spre pomenirea ei». Citeşte în continuare »

IM 1936

din foaia „Isus Biruitorul”, anul II, nr. 16, Sibiu, 12 aprilie, 1936

ganduri-crestine-ii_139096Un frate tânăr scrie undeva: Ca fiecare tânăr, plin de râvnă pentru Domnul, aveam şi eu planurile mele pentru El, şi-mi era teamă ca nu cumva Domnul să mi le schimbe. Mergând odată pe drum, mă gândeam că s-ar putea întâmpla ca Domnul să-mi schimbe roata planurilor şi atunci… ce va fi? Atunci, amărât, răspundeam: Voi face aşa cum va voi Domnul, pentru că eu îmi sunt duşman, iar Dumnezeu îmi e cel mai mare binevoitor. Cu El trăiesc, fără El mă distrug.

În acest timp de apăsare sufletească şi de nepotrivire între gândurile mele şi Dumnezeu, mintea mea este luminată de cuvintele: „Jertfa arderii de tot“. Nu m-am gândit la acest lucru niciodată. Această jertfă înseamnă că se consumă în întregime pentru Dumnezeu, în flăcări, pe altar. Această jertfă e prima între jertfe, este cea mai însemnată. După ea, urmează jertfa de mâncare, închinare, ispăşire, mulţumire, de vină etc. Adică aceasta înseamnă că în viaţa mea vine mai întâi predarea mea în braţele lui Dumnezeu pe deplin, în întregime, fără să mai păstrez ceva pentru mine. Citeşte în continuare »

IB 1936

din foaia „Isus Biruitorul”, anul II, nr. 16, Sibiu, 12 aprilie, 1936

Aşa s-a încheiat „Sfatul Frăţesc” de la treizeci şi opt de ani după 12 septembrie 1937. Aşa s-a încheiat frumosul gând pe care îl aveam, de a arăta încă o dată fraţilor adevărul Oastei Domnului care nu trebuie să primească şi să aibă în ea nimic străin de Evanghelie, de neamul nostru şi de Biserica noastră. Nimic din învăţăturile lucrurilor străine de sufletul şi de credinţa noastră şi a străbunilor noştri.

Frumosul gând de a ne strânge inimile şi gândurile tuturor lângă vatra caldă şi dulce a ceea ce este al nostru, curat şi sfânt, dăruit de la Dumnezeu şi rămas de la părinţii noştri a trebuit din nou plătit din greu.

Ce adevăr minunat era acesta! Ce specific minunat are Oastea prin acest adevăr! Ce lucrare curată şi sfântă, atât prin învăţătura, cât şi prin scopul ei profund evanghelic şi profund uman românesc este această Mişcare a Oastei Domnului!

Nimic străin de interesul lui Hristos şi nimic străin de interesul Neamului şi al Bisericii nu este în ea. Citeşte în continuare »

Când a început a învãța Mântuitorul pe pãmânt, diavoleștile gloate s-au umplut de spaimã și cutremur. În toatã ziua diavolii de pe pãmânt alergau cu raport la iad cã-i vai de ei. Ne prãpãdim! – ziceau unii. Vai de noi, cã Iisus ne-a bãgat în porci și ne-a aruncat în mare – se tânguiau alții. Atunci Lucifer ținu un mare sfat și pe unii dintre diavoli îi trimise, zicându-le:

– Mergeți și bãgați urã în farisei și cãrturari și în poporul iudeu, șoptindu-le mereu cã Iisus stricã mereu legea lui Moise și prorocii. Citeşte în continuare »

marturii 1936

din foaia „Isus Biruitorul”, anul II, nr. 16, Sibiu, 12 aprilie, 1936

O, ce reazem dulce şi sfânt este acesta!

Istoria Cinei celei de Taină este plină de duioşie religioasă şi de adânci învăţături sufleteşti. Mişcător este îndeosebi un amănunt pe care Evanghelistul Ioan îl istoriseşte astfel:
„Iisus, zicând aceasta, S-a tulburat cu duhul şi a zis: Adevărat, adevărat zic vouă că unul dintre voi Mă va vinde. Deci ucenicii se uitau unii la alţii, nedum-erindu-se despre cine vorbeşte. Iar la masă era rezemat la pieptul lui Iisus unul dintre ucenicii Lui, pe care-l iubea Iisus (Ioan). Deci Simon Petru i-a făcut semn acestuia şi i-a zis: «Întreabă cine este acela despre care vorbeşte.» Şi ucenicul acela (Ioan) s-a rezemat pe pieptul lui Iisus şi I a zis: «Doamne, cine este?» Iisus i-a răspuns: «Ace¬la este căruia Eu, întingând bucăţica de pâine, i-o voi da». Şi întingând bucăţica, a luat-o şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul“ (In. 13, 21-26). Citeşte în continuare »

TD 1936

din foaia „Isus Biruitorul”, anul II, nr. 16, Sibiu, 12 aprilie, 1936

Voi întrebaţi: “Doamne, Doamne, oare uşor este să fii prigonit? Oare uşor este să mergi prin uşa cea strâmtă şi pe calea cea pietroasă?”. Voi întrebaţi cu nedumerire, poate că în inima voastră se strecoară îndoiala: “Oare chiar este uşor jugul lui Hristos?”. Iar eu vă spun: “Da, da! Uşor, din cale-afară de uşor!”.

Dar de ce uşor? De ce este uşor să mergi pe urma Lui pe calea cea spinoasă? Fiindcă nu vei fi singur, istovit de puteri, ci te va însoţi Însuşi Hristos; fiindcă harul Lui cel nemăsurat îţi va întări puterile când te vei chinui sub jugul Lui, sub sarcina Lui, fiindcă El Însuşi te va sprijini, te va ajuta să porţi această sarcină, această cruce.

Citeşte în continuare »

Pr. Vladimir1936

din foaia „Isus Biruitorul”, anul II, nr. 16, Sibiu, 12 aprilie, 1936

1. Când ai ochii pironiţi spre ţintă, atunci toată fiinţa ta aleargă spre ea.
Spre ţinta ochilor tăi îţi aleargă atunci picioarele tale,
ţi se întind mâinile tale
şi ţi se îndreaptă toate simţurile şi mădularele fiinţei tale.
Pentru atingerea ţintei tale laşi totul şi dai totul,
– uiţi totul, jertfeşti totul şi faci totul.
O, dacă am face toţi aşa spre Ţinta noastră Iisus!

2. Când ţinta fiinţei tale este fericită, atunci tot ce dai tu pentru ea este fericit
– şi tot ce primeşti tu prin ea este la fel.
Dar când ţinta aceasta este o deşertăciune, – cât de nefericit eşti şi când alergi către ea – şi când îţi pare că ai atins-o! Citeşte în continuare »

12 M Sf. și Marea Miercuri; †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine şi apă)

Noul Testament – Luca 15
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 173 şi 174
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 15: Călătoria la Ierusalim

poezie 1936

din foaia „Isus Biruitorul”, anul II, nr. 16, Sibiu, 12 aprilie, 1936

Traian DorzUnde să-mi mai aflu oare
un alt Dumnezeu şi cer,
dacă-mi lepăd pe Cel Unul
pentru astea câte pier?
Unde să-mi mai aflu oare
un Mântuitor la fel
ca Hristosul meu cel dulce,
dacă nu rămân cu El?

Doamne, nu lăsa, nu lăsa
să-mi despart iubirea mea
nici de Tine, nici de-ai mei,
ci să fiu pe veci cu ei. Citeşte în continuare »

1936 IB

din foaia „Isus Biruitorul”, anul II, nr. 16, Sibiu, 12 aprilie, 1936

opuseleTot cel ce-şi doreşte botezul lui Iisus Hristos doreşte o viaţă nouă. Să părăsească deci viaţa cea veche, pentru a ajunge la viaţa cea nouă: N-a fost oare Vechiul Testament, cântarea cea veche, omul cel vechi? Astăzi este Noul Testament, cântarea cea nouă pentru omul cel nou. Să demonstrăm cele ce spunem prin mărturiile Sfintelor Scripturi. Citim la Ieremia: „Iată că vin zile, zice Domnul, şi voi împlini Testamentul Meu cel Nou peste casa lui Iuda” (Ier 31, 31). David zice şi el: „O, Dumnezeule, cântare nouă Îţi voi cânta Ţie” (Ps 143, 9); şi iarăşi: „Cântaţi Domnului cântare nouă” (Ps 95, 1); Sfântul Apostol Pavel adaugă: „Dezbrăcându-vă de omul cel vechi, îmbrăcaţi-vă în cel nou” (Col 3, 9); şi într-o altă parte: „Tot ce era vechi a trecut, totul a devenit nou” (II Cor 5, 17). Care lucruri vechi au trecut? Care au devenit noi? Citeşte în continuare »

1936 poezie

din foaia „Isus Biruitorul”, anul II, nr. 16, Sibiu, 12 aprilie, 1936

aprilie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Mar   Mai »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR