Arhiva pentru sâmbătă, 15 aprilie 2017

Duminica Sfintei Învieri

 Evanghelia de la Ioan 1,1-17

 1 La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. 2 Acesta era întru început la Dumnezeu. 3 Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. 4 Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. 5 Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o. 6 Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. 7 Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toţi să creadă prin el. 8 Nu era el Lumina ci ca să mărturisească despre Lumină. 9 Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume. 10 În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. 11 Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Citeşte în continuare »

Parintele Iosif TrifaÎn Ziua Marelui Proces, când, în faţa Tronului Divin, se vor scoate la iveală faptele oamenilor, atunci vor da glas, spunându-şi cuvântul şi cele peste 15 milioane de exemplare ale publicaţiilor editate de Părintele Iosif, sub titlurile:

«Lumina satelor»

«Oastea Domnului»

«Isus Biruitorul»

«Ostaşul Domnului»

«Glasul Dreptăţii»

«Tineretul Domnului»

«Voinţa Dragostei»

«Ecoul» etc.

Ele vor mărturisi despre vrednicia şi nevinovăţia lui, atârnând greu în cumpăna dreptăţii lui Dumnezeu şi dând de ruşine hotărârile nedrepte şi vremelnice ale unor oameni care, crezând că-L apără pe Dumnezeu, luptau, de fapt, împotriva voii Lui. Oamenii pot răstigni Adevărul, dar ultimul cuvânt al lui Dumnezeu este: Învierea. Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Popa Petru (Săucani)
la adunarea de la Săucani – 1981

El îi cheamă azi pe toţi pierduţii, pe toţi cei care au fost biruiţi. Veniţi toţi sărmanii şi amărâţii la Hristos cel Viu! El a biruit! El e viu! El vă iubeşte. Veniţi voi, bolnavi şi străini. Spuneţi-le celor slabi de inimă: „Fiţi tari, nu vă temeţi! Hristos a biruit. Şi voi veţi birui. Îndrăzniţi, El a biruit”.

Dar acum lupta se mai dă încă o dată cu fiecare în parte şi trebuie şi noi să biruim. În luptă nu-i tot una să fii biruit sau să birui. În luptă nu toţi biruie. Unii dezertează, alţii cad prizonieri şi numai unii biruie. Şi ei sunt premiaţi, biruitori.

Dacă noi astăzi avem o mândră ţară, frumoasă şi bogată, este pentru că am avut oameni viteji, oameni mari, care au luptat cu îndrăzneală şi au biruit. Sângele lor este la temelia credinţei, a Bisericii noastre şi a Patriei noastre. Citeşte în continuare »

Ioan Marini„Tot aşa şi voi: acum sunteţi plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăşi, inima vi se va bucura şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră“ (In 16, 22).

Grele şi triste zile au trăit ucenicii în timpul Patimilor Mântuitorului. Trei zile, cât veacul de lungi – pentru inimile lor îndurerate – au fost petrecute în cea mai amară noapte de îndoieli, deznădejde şi tristeţe. Ca nişte lumini stinse, stăteau fără nici un rost… Soarele nu mai era pentru ei şi nici o stea de nădejde nu mai licărea în noaptea întristării lor… Toate bucuriile şi fericirea trecutului sunt un vis plăcut care s-a topit în prezentul plin de jale, frică şi nelinişte. Viitorul? Nici unul! Ci doar întunericul ce-i învăluie şi-i umple de groază şi nesiguranţă. Citeşte în continuare »

Pr.-Iosif-Trifa-1504-502x1024Un „Hristos a înviat!“ din fereastra unei bodegi

 

Imaginea de mai jos am văzut-o în fereastra unei bodegi, a unei cârciumi în care se vinde şi de-ale mâncării. Şi cum am văzut-o, îndată mi-am zis: Iată, aceasta este învierea creştinilor de azi… Iată o icoană adevărată a praznicelor de azi.

Mâncare şi băutură; petrecere şi chef – ăsta e praznicul creştinilor de azi. Asta e bucuria Învierii.

Bodegarul cu fereastra încărcată a fost foarte sincer când a aranjat un „Hristos a înviat!“ cu mâncare şi băutură. Căci bucuria Învierii, ca şi a celorlalte praznice, răsună pe la cârciumi, pe la chefuri şi beţii. Citeşte în continuare »

Paştile – anafora – pe care le mâncăm în Ziua Învierii închipuie pe Mielul Cel ce S-a jertfit pentru noi şi învierea noastră la o via­ţă nouă.

Praznicul Învierii es­te praznicul Mielului, praz­nicul adu­cerii-amin­te că Mielul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre şi prin moar­tea Lui am scăpat din robie la libertate şi din moarte la viaţă.

Alături de „Hris­tos a înviat!“, în Ziua Învierii ar trebui să răsune şi cântarea „Slă­vit să fie Mielul!“, căci prin El şi jertfa Lui am scăpat din moarte şi osândă.

Noi suntem în chipul muncitorului din Ruhr. Toţi suntem într-o neîncetată alunecare şi prăbuşire în moar­te şi păcat. Ce s-ar alege de noi dacă dedesubtul căderii noastre n-ar fi Mielul lui Dumnezeu, Cel care moare pentru noi şi ne scapă prin moartea Lui? Citeşte în continuare »

felicitare

Arhivă articole pe acest subiect:

Mie­­lul de Paşti nu lipseşte nici din căsuţa celui mai umil creştin. Câţi însă înţeleg însemnătatea acestui miel? – Pr. Iosif Trifa Citeşte în continuare »

Parintele Iosif TrifaLa mormântul Mântuitorului am mers cu lumâ­nări pe care să le aprind şi pentru cei din Oastea Domnului şi pentru cititorii foii «Lumina Satelor». După ce am isprăvit cu rugăciunea mea personală am început să mă rog şi pentru dânşii, zicând:

„Eu mă rog Ţie, Mântuitorul meu, nu numai pentru mine, ci şi pentru acei pe care i-ai trezit prin mine din somnul păcatelor… mă rog pentru cei care s-au hotărât să iasă din ticăloşia patimilor rele şi să înceapă o viaţa nouă cu Tine… mă rog pentru cei care s-au strâns la luptă în Oastea Ta contra păcatelor… Mântuitorule Doamne, noi suntem nişte fiinţe slabe şi neţndincioase. Farade Tine noi nu putem face nimic. Fără de Tine nu ne putem ridica din ticăloşie şi nu putem învia la o viaţa noua. Inviază-ne Tu, Doamne, cu viaţa şi învierea Ta, luminează-ne cu lumina Ta, întăreş-te-ne cu darul Tău, du-ne la biruinţă cu puterea Ta… Aprind aceste lumânări în numele lor, ca şi în sufletul lor să se aprindă lumină din lumina Ta, viaţă din viaţa Ta, dar din darul Tău. Aprind aceste lumânări, să se lumineze cărările lor şi gândurile lor, să umble ca fiii luminii în lumina Evangheliei Tale… Aprind aceste lumânări şi pentru cei care citesc cu râvnă de mântuire sufletească învățăturile din foaia «Lumina Satelor», unde Tu, Mântuitorule, m-ai pus să predic Evanghelia. Fie ca Evanghelia Ta pe toţi să-i învieze din moartea păcatelor şi la o viațăn nouă să-i aducă…”

  Părintele Iosif  Trifa
din volumul “Pe urmele Mântuitorului

Sâmbăta cea binecuvântată întru care Hristos, adormind, va învia a treia zi. Fărădelegea s-a săvâr-şit. Noaptea care a trecut are un ecou dens: „Săvârşitu-s-a”. Domnul Şi-a împlinit răscumpărarea. Umbra prelungă, Crucea acoperă cu lumină lumea, dar lumea nu ştie. Cele trei stări ale Prohodului care mai vibrează încă în aburul dimineţii ne-au arătat încă şi mai deplin negrăita coborâre a Domnului, Care merge până în cele mai de jos ale iadului. De la spaima întipărită în cuvintele şi gesturile noastre, ale celor care am descoperit că am devenit ucenici de taină ai Domnului, care-L pogorâm în groapa ce va fi pecetluită de iudei, n-a trecut vreme multă. Prohodul a făcut deja trecerea la odihna Sâmbetei celei mari, care surpă fapta cea neagră de Vineri, lăsând să se întrevadă zorile albe ale Învierii. Ziua de azi mai înainte a închipuit-o cu taină marele Moise, zicând: „Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea, că aceasta este sâmbăta binecuvântată în care S-a odihnit de toate lucrurile Sale Unul Născut, Fiul lui Dumnezeu, prin rânduiala morţii. După trup odihnindu-Se şi la ceea ce era iarăşi întorcân-du-Se, prin Înviere ne-a dăruit nouă viaţă veşnică, ca un singur Bun şi Iubitor de oameni”. Citeşte în continuare »

1504 Pr. Iosif Trifa

din foaia ”Lumina Satelor”, anul VII, nr. 16, Sibiu, 15 Aprilie, 1928

RV14953_ArticoloOdată L-am văzut trecând
Cu turma pe Păstorul Blând,
Mergea cu dânsa la izvor,
Blândul Păstor, Blândul Păstor. Citeşte în continuare »

15 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa (Post negru)

Noul Testament – Luca 18, 1-30
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 179 şi 180
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 15: Călătoria la Ierusalim

1504

din foaia ”Lumina Satelor”, anul VII, nr. 16, Sibiu, 15 Aprilie, 1928

marturie Pr. Iosif Trifa - 1504

din foaia ”Lumina Satelor”, anul VII, nr. 16, Sibiu, 15 Aprilie, 1928

Iisus Hristos Pantocrator15. Care este învăţătorul cel ce ne învaţă? Nu este un om oarecare, ci un Apostol. Şi dacă e Apostolul cel care vorbeşte, nu el învaţă. „Vreţi să vedeţi puterea lui Iisus Hristos care vorbeşte prin gura mea?” (II Cor 13, 3). Iisus Hristos este Cel ce învaţă, iar scaunul Lui este în cer, cum spuneam acum câteva clipe. Şcoala Lui e pe pământ, iar şcoala este Trupul Său. Capul învaţă mădularele, limba vorbeşte picioarelor. Citeşte în continuare »

1504 Pr. Iosif Trifa

din foaia „Lumina Satelor”, anul II, nr. 14, Sibiu, 15 Aprilie, 1923

Popa-Petru-Batizdin vorbirea fratelui Popa Petru (Batiz)
la adunarea de la Reşiţa – 1974

Vor veni furtuni când mai mari, când mai mici, dar cu siguranţă că vor veni peste fiecare din voi. Numai aşa veţi putea sta şi rezista, dacă vă veţi înrădăcina adânc în Stânca-Hristos. Aceasta e ţinta şi propovăduirea pe care ne-am silit totdeauna din partea Domnului să v-o putem spune. Căci nu vrem să ridicăm alt nume în adunare… Nu vrem să ridicăm alt nume, decât pe Iisus cel Răstignit. Nu vrem să ştim nimic între voi – ne spune Sfântul Pavel – decât pe Iisus cel Răstignit.

Nu v-am pus altă ţintă şi nu vă punem niciodată.

E Lucrarea cea născută în Biserica aceasta, Lucrare născută de Dumnezeu – şi aici vom rămâne. Noi nu predicăm în adunările noastre, cum ne comandă alţii, noi nu predicăm crucea goală. Noi dăm dovadă despre Cruce şi preţuim Crucea ca pe un altar pe care a fost jertfit Fiul lui Dumnezeu. Citeşte în continuare »

Pr. Iosif Trifa - 1504

din foaia „Lumina Satelor”, anul II, nr. 14, Sibiu, 15 Aprilie, 1923

aprilie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Mar   Mai »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR