Arhiva pentru luni, 1 mai 2017

Fraţi ostaşi, cu toţii mâna pe „plug”, pe „sapă”,pe „seceră”!
— Acestea sunt „statutele” şi „regulamentele” noastre.

Am arătat pe larg ce ispită şi pierzare este lenea cea duhovnicească.
Şi cum îşi pierde mântuirea leneşul cel duhovnicesc.
Un creştin adevărat este un lucrător harnic, un plugar harnic.
Un creştin adevărat este veşnic cu mâna pe ,,plug”, pe „sapă”, pe „seceră”.
El lucrează neâncetat în ogorul mântuirii lui şi al altora. Citeşte în continuare »

din foaia ”Oastea Domnului”, anul III, nr. 18, Sibiu, 1 mai, 1932

Pentru ce necazurile noastre sunt dese şi succesive.

Dar oare pentru ce întristările noastre sunt atât de dese şi atât de numeroase? Această nedumerire ne-o dezleagă Sfânta Scriptură, care arată pricina pătimirilor noastre – pricină care coboară până la păcatul strămoşesc – când zice: „Precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat, moartea aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii fiindcă toţi au păcătuit în el.”[1] Prin urmare păcatul şi moartea pe care le-am moştenit sunt cele dintâi pricini ale chinurilor pe care le îndurăm, fiindcă pe de o parte păcatul, interpunându-se ca o potrivnicie despărţitoare între Dumnezeu şi oameni[2], l-a înstrăinat pe om de Dumnezeu. Citeşte în continuare »

Cântări Nemuritoare
pe veacuri vin şi vin,
de neauă şi de soare
e corul lor divin;

Hotare de lumină
vuiesc spre Sus şi Jos,
înalţă şi închină
un Nume Glorios:

Iisus, Iisus, Iisus, Iisus,
de corul veacurilor dus,
cântat de mii spre alte mii,
– slăvit, slăvit să fii!

Din Taina cea Ascunsă
nainte de-nceput,
Cântare nerăspunsă
răzbate nevăzut

prin Poarta de Lumină
a Primului Cuvânt…
vuirea ei Divină
înalţ-un Nume Sfânt: Citeşte în continuare »

Când se cântă pentru mai mulţi, cel care cântă trebuie să rostească fiecare cuvânt cât mai clar şi cât mai dulce, ca să dea har şi plăcere celor care ascultă, după cum este spus în Cuvântul lui Dumnezeu.

Pentru că mulţi fraţi şi surori, îndeosebi tineri, ne‑au cerut să le redăm clar atât textul, cât şi melodiile unor cântări mai noi sau mai puţin cunoscute, le vom reda într-un fel nou: întâi vom citi textul clar, pentru a fi cunoscut bine conţinutul, apoi se va reda cântarea după melodia ei. Însă la începutul fiecărei cântări vom stărui puţin asupra înţelesului conţinutului ei. Pentru că, aşa cum am spus, fiecare cântare este o meditaţie care conţine un adevăr. De aceea ea nu trebuie să fie numai o distracţie duhovnicească pentru noi, o îndeletnicire frumoasă, ci trebuie să fie o adâncire a unui cuvânt al lui Dumnezeu, o meditare care să rămână în inima noastră, cu înţeles adânc şi puternic, şi sfânt. Citeşte în continuare »

din foaia ”Oastea Domnului”, anul III, nr. 18, Sibiu, 1 mai, 1932

1 L Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora

Noul Testament – Luca 24 36-53
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 205 şi 206
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 18: Frumosul an 1930

Pe o stradă întunecoasă, locuieşte un om nenorocit; un beţiv. Dacă vrei să ştii ce este iadul, intră numai o clipă la el în casă. Este ceva îngrozitor. În toate părţile se vede numai nenorocire, strâmtorare, sărăcie lucie. Dar, tăcere! Se aud paşi pe scară; îndată copiii aleargă să se ascundă după pat. Sărmana femeie, zdrobită şi răbdătoare, stă gata să-l primească. Acest om i-a pricinuit mult zbucium şi multă durere. Ea a purtat săptămâni întregi semnele pumnilor primiţi de la el. Şi acum ea îl aşteaptă sigură că va auzi din nou înjurături şi, înfiorată, stă gata să primească iarăşi loviturile sale. El intră. Dar, spre mirarea celor din casă, se aşează pe scaun liniştit, îşi pune capul între mâini, apoi se ridică şi vorbeşte. Vorbeşte cum n-a mai vorbit niciodată. Glasul îi tremură, ochii îi joacă în lacrimi: „Dragii mei, iertaţi-mă! V-am făcut mult rău şi v‑am pricinuit multe dureri. Dar de-acum nu va mai fi aşa. Vin de la o adunare unde mi s-a spus că trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Eu cred că Domnul Iisus a murit şi pentru mine. Dumnezeu poate să mă scape şi să mă mântuiască şi pe mine”. Citeşte în continuare »

din foaia ”Oastea Domnului”, anul III, nr. 18, Sibiu, 1 mai, 1932

CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR