Arhiva pentru joi, 4 mai 2017

„Trezvia este o metodă duhovnicească, care izbăveşte cu totul pe om, cu ajutorul lui Dumnezeu, de înţelesuri pătimaşe, de gânduri şi de fapte rele… Ea este, propriu-zis, curăţia inimii… Trezvia e calea a toată virtutea şi porunca lui Dumnezeu. Ea e numită şi liniştea inimii, iar [fiind] desăvârşită până la golirea de orice nălucire, devine şi pază a minţii… Citeşte în continuare »

17. Să nu mai amărâm pe nimeni.
Să ne fie milă chiar şi de vrăjmaşii noştri, fiindcă ei au şi mai mare nevoie de mântuirea lui Dumnezeu decât prietenii.
Să le înlăturăm pe cât putem orice piedică din drumul lor spre Hristos, Domnul nostru, ca să-L poată afla şi ei pe scumpul nostru Mântuitor, Care a suferit pe Crucea Lui şi pentru ei.
Şi să facem slujba aceasta cu bucurie, cu milă, cu dragoste – şi nu de silă, ca ei s-o poată primi.
Puterea şi iubirea Lui ne va ajuta. Citeşte în continuare »

Slăvită Viţă-a Vieţii
din Care odrăslim,
– cu zorii Tinereţii,
Iisuse, Te slăvim!
Fiinţa şi mişcarea
din Tine ne primim,
urmându-ne chemarea,
Iisuse, Te slăvim.

Slăvită Viţă-a Vieţii
din care înflorim,
– cu lupta Bărbăţiei,
Iisuse, Te slăvim!
Sub frunzele vestirii,
rod dulce-Ţi pârguim
– cu harfele iubirii,
Iisuse, Te slăvim!

Slăvită Viţă-a Vieţii
spre care năzuim
– cu-amurgul Bătrâneţii,
Iisuse, Te slăvim!
Din ramuri cărunţite,
rod sfânt Îţi dăruim,
– cu slujbele-mplinite,
Iisuse, Te slăvim!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos…“
(Rom. 1, 16).

Te-ai coborât din alt meleag, din Cer,
Să faci o şcoală pentru cei ce pier,
Să faci o şcoală sfântă pentru toţi:
Şi pentru ciungi, şi pentru orbi, şi pentru hoţi…

La poarta şcolii cu ceresc chilim
Bătu şi tânărul bogat şi Nicodim;
Dar n-au rămas să-nveţe carte
Decât pescarii Tăi fără de moarte! Citeşte în continuare »

4 J Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor

Noul Testament – Ioan 2
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 211 şi 212
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 18: Frumosul an 1930

CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR