Arhiva pentru sâmbătă, 6 mai 2017

38 de ani zăcuse bolnavul din evanghelie. Grozav lucru să pătimeşti 38 de ani, când te gândeşti că după câteva zile de boală ţi se face amară viaţa. Cu mare răbdare şi-a purtat boala bolnavul din evanghelie. 38 de ani de suferinţă n-au putut să-i frângă credinţa nădejdea tămăduirii. Când Iisus l-a întrebat, după 38 de boală: „Voieşti să fii sănătos?”, el primeşte cu linişte şi cu credinţă întrebarea, se încrede din tot sufletul său în acest Mântuitor şi îndată se ridică de jos şi începe a umbla. Citeşte în continuare »

Cu apostolul Petru pe urmele Domnului Iisus Hristos
 
Iubiți frați și surori. Apostolul de astăzi ne relatează două minuni săvârșite de apostolul Petru față de paraliticul Enea și credincioasa Tavita, în numele și cu ajutorul Domnului Iisus Hristos. Dacă cercetăm cu atenție cuvintele rostite de sfântul Petru, pentru săvârșirea celor două minuni, observăm că ele se inspiră exact din cuvintele Mântuitorului Iisus. Apostolul Petru îi spune paraliticului Enea: “Ridică-te și strângeți patul” în 9, 34 – cuvinte ce seamănă izbitor cu cele ale Domnului Iisus, la săvârșirea minunii cu slăbănogul din Capernaum: “Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta” din Marcu 2, 9. În cazul învierii din morți a ucenicei Tavita,  Petru rostește următoarele cuvinte: “Tavita, scoală-te!” în 9, 40 – cuvinte care de asemenea par identice cu cele spuse de Iisus Hristos în cazul învierii fiicei lui Iair: “Talita kumi, care se tâcuiește Fiică, ție zic, scoală-te!” din Marcu 5, 41. Citeşte în continuare »

Sfântul Ioan Gură de Aur

„Prietenul sincer este cu mult mai dorit decât chiar lumina. Şi să nu te miri că zic aceasta, pentru că mai bine ne-ar fi dacă s-ar stinge soarele, decât a fi lipsiţi de prieteni adevăraţi; mai bine ne-ar fi de a trăi în întuneric decât de a fi fără prieteni. Şi cum este aceasta, eu vă voi spune. Mulţi văzând soarele, sunt în întuneric, pe când dacă sunt înconjuraţi de prieteni, nu ar suferi nici o scârbă. Eu vorbesc de prietenia cea duhovnicească şi de prietenii duhovniceşti, care nimic nu preferă înaintea prieteniei.” (Comentariile sau Explicarea Epistolei I către Tesaloniceni,omilia II, în vol. Comentariile sau Explicarea Epistolei către Coloseni, I şi II Tesaloniceni, p. 179) Citeşte în continuare »

din cuvântul fratelui Traian Dorz
către fraţii din comuna Roma (Botoşani)
– 24 noiembrie 1987

Fericiţi cei care au ascultat chemarea cea dulce şi blândă şi au primit îndemnurile şi mângâierile Domnului. (…) Lor li s-a turnat pe răni un calmant sfânt. Când Mântuitorul spune: „Veniţi la Mine voi, toţi cei împovăraţi şi cei chinuiţi şi Eu vă voi da odihnă”, ce calmant mângâietor este pe rana sufletelor noastre un astfel de untdelemn vindecător… Îi mulţumim Domnului pentru această stare. El n-a venit să ne mustre cum ne mustră alţii când cădem în vreo nenorocire: „Aşa‑ţi trebuie! De ce te-ai dus? De ce n-ai avut grijă? De ce n-ai avut minte? De ce ai făcut aşa? De ce ai făcut aşa?”. Numai mustrări şi judecăţi… Citeşte în continuare »

7 D Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim;
Sf. Mc. Acachie şi Codrat
Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15

Arhivă articole pe acest subiect:
Pe urmele Mântuitorului – La lacul Vitezda, scăldătoarea oilor… – Pr. Iosif Trifa Citeşte în continuare »

din foaia ”Lumina Satelor”, anul II, nr. 17, Sibiu, 6 mai, 1923

Duminica a IV-a după Paşti

(a Slăbănogului)

Evanghelia de la Ioan 5,1-15

1 După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. 2 Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare. 3 În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. 4 Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut. 5 Şi era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani. 6 Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? 7 Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. 8 Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. 9 Citeşte în continuare »

Iubire, dă-ne harul
ce încă nu-l ştim noi:
în stare ca vrăjmaşul
să-l scoată din noroi,
să-l spele, să-l sărute,
să-l pună-n loc de sus;
– Iubire, dă-ne harul
din Duhul lui Iisus.

Lumină, dă-ne harul
ce încă noi nu-l ştim:
spre orice suferinţă,
cereşte să privim, Citeşte în continuare »

Zi de Sabat în cetatea lui Dumnezeu, Ierusalim. Poarta oilor, scăldătoarea Betesda. Deși Legea cerea ca în această zi să nu umbli mai mult decât calea unui drum de Sabat și trebuia să te ferești să atingi lucruri, locuri sau persoane impure, Hristos tocmai în mijlocul lor Se arată. Dispus la minuni. Un om bolnav de 38 de ani, mai mult decât viața Mântuitorului, șade în pridvorul Vitezdei așteptând tulburarea apei, semn că un înger al Domnului trasmitea energia vindecătoare apei. Un spațiu plin de bolnavi, de oameni în suferință, care nu prea țineau regulile Sabatului, nu-i așa? Și care, oricum, nu prea contau pentru societatea iudaică, fie ea religioasă sau nu. Domnul, prin cuvânt, redă sănătatea ologului. Porunca e fermă: „Ridică-te, ia patul și umblă!” (Ioan 5, 8). Și omul se însănătoșește, ia patul și umblă. Revine la viață. Trăiește, saltă de bucurie… Citeşte în continuare »

Vorbirea fratelui Martin Bugărin (Beiuş)
la adunarea de la Beiuş – 13 septembrie 1981

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Bunul Dumnezeu, după ce l-a făcut pe om, i-a dat viaţă. A pus în lut suflare de viaţă, dar Domnul a ştiut că nu e de ajuns numai viaţa în om, ci i-a făcut încă mai înainte raiul şi fericirea în care să trăiască, i-a făcut soţia şi tot ce era necesar pentru o viaţă fericită.

Deci Domnul Dumnezeu, iată cum a lucrat de minunat! Nu i-a dat omului numai viaţa, suflarea de viaţă – şi cu asta gata –, ci i-a făcut omului şi i-a dat belşug, adică viaţă din belşug, să aibă tot ce-şi dorea, punându-l stăpân peste toate. Citeşte în continuare »

6 S Sf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion

Noul Testament – Ioan 4 1-42
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 215 şi 216
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 18: Frumosul an 1930

din foaia ”Lumina Satelor”, anul II, nr. 17, Sibiu, 6 mai, 1923

CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR