Arhiva pentru duminică, 7 mai 2017

din vorbirea fratelui Costică Feder
(Sălaşu de Sus)

la adunarea de la Reşiţa – 1974

Plini de o recunoştinţă sfântă, Îl slăvim pe Dumnezeu.

Plini de dragostea pe care a putut-o revărsa Jertfa de pe Golgota în inimile noastre, vă îmbrăţişăm şi vă sărutăm pe toţi. Şi această îmbrăţişare v-o transmi­tem şi v-o aducem în persoana noastră umilă, în mijlocul frăţiilor voastre, al tuturor fraţilor chemaţi să alcătuim o turmă al cărui Păstor şi Dumnezeu, şi Mântuitor, şi Salvator să fie El, Iisus Hristos. Slăvit să fie Numele Lui!

Am vrea, dintr-o dragoste fierbinte, să vă aducem salutul nostru şi să vă rugăm din toată inima ca să ne credeţi că nu citim numai ca să înţelegem sau ca să vă spunem frăţiilor voastre că aşa au făcut Sfinţii Apostoli cândva. Citeşte în continuare »

Doamne, numai Tu ştii Singur arzătoarea-mi cruce,
– dacă nu mi-o porţi Tu, oare cine mi-o va duce?
Că pe lume n-am pe nimeni s-o mai poată duce.

Numai Tu-mi poţi înţelege lacrimile-amare,
nu-mi mai ştie-n lumea asta nimeni ce mă doare,
nu mai ştie ca şi Tine nimeni ce mă doare.

Numai Singur Tu poţi astăzi să-mi mai fii aproape,
– dacă nu-mi ajuţi Tu, oare cine-o să mă scape?
N-am pe nimeni ca pe Tine, altul, să mă scape.

Numai de la Tine Singur mai aştept scăpare,
– numai Tu ştii ce-i iubirea singură sub soare,
când aşteaptă şi când plânge singură sub soare!

 (In 5, 1-15).

Această frumoasa evanghelie este plină de învăţături pentru noi. De la slăbănogul care şi-a purtat boala cu răbdare şi nă­dejde 38 de ani, să luăm pildă de răbdare şi noi, care, după câteva zile de încercare şi necaz, ne blestemăm zilele şi strigăm în gura mare că nu-i nimeni mai pedepsit de Dumnezeu ca noi.

Să învăţăm apoi că şi sufletul îşi are bolile lui. Păcatul este acela care răneşte şi îmbolnăveşte sufletul. Citeşte în continuare »

„CAUT UN OM”…

Despre Diogene, un învăţat din vremea lui Alexandru Macedon, istoriile ne spun că a ieşit odată ziua la amiază cu lămpaşul (felinarul) aprins în târg.
– Ce cauţi, Diogene, cu lu¬mânarea ziua la amiază? îl întrebară oamenii.
– Caut un om, răspunse Diogene.
– D’apoi bine, măi Diogene, ziseră oamenii, iacă, târgu-i plin de oameni…
Iar alţii adăugară:
– Diogene a bolunzit.
Dar învăţatul îşi ţinea înainte vorba: „Caut un om”… Diogene căuta un om înzestrat cu toate acele însuşiri sufleteşti care îl fac pe om să fie om adevărat şi deplin. Un astfel de om nu afla el. Citeşte în continuare »

7 D Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim;
Sf. Mc. Acachie şi Codrat
Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda);
Ap. Fapte IX, 32-42;
Ev. Ioan V, 1-15;

Să lăsăm gândurile să se ducă spre slăbănogul, a cărui tămăduire minunată este istorisită în Sfânta Evanghelie de astăzi: un om, peste care suferinţa apăsa greu, de 38 de ani, dar care nădăjduise mereu, an după an, că se va afla vreun semen al său, un om sănătos, ca să-l arunce la vreme potrivită în apa tămăduitoare a lacului Vitezda. Dar timp de 38 de ani nu se găsise nimeni care să împlinească dorinţa fierbinte a slăbănogului. Nu ne purtăm oare şi noi asemenea celor ce trecuseră de atâtea ori nepăsători pe lângă sărmanul bolnav? Când suntem sănătoşi când nicio mâhnire nu împovărează inimile noastre, nu uităm oare şi noi pe atâţia alţii, – semeni ai noştri, care ar putea scăpa de suferinţe, cu sprijinul nostru? Citeşte în continuare »

CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR