Arhiva pentru luni, 8 mai 2017

În ziua de duminică, 14 mai 2017, va avea loc comemorarea Părintelui Vasile Ouatu, la 80 de ani de la trecerea sa la Domnul, la mormântul său din Cimitirul Ghencea Civil, din București.

Programul începe la 8:30 cu participarea la Sfânta Liturghie, ce se va săvârși la biserica ”Sf. Elefterie Vechi”, din București, situată pe strada Sf. Elefterie, sector 5, și va continua la mormântul Părintelui Vasile, la orele 11:30, cu săvârșirea slujbei Parastasului, urmat, de la ora 12:00, de adunarea Oastei Domnului.

Cimitirul Ghencea Civil se află pe B-dul Ghencea, nr. 18, sector 6. Se poate ajunge de la Gara de Nord cu trolebuzul nr. 96, cu coborâre la stația ”13 Septembrie”. La biserica Sf. Elefterie Vechi se poate ajunge cu metroul până la stația ”Eroilor” sau cu autobuzul 13, până la stația ”Pod Eroilor”.

Spre a marca precum se cuvine împlinirea a 80 de ani de la înveșnicirea Părintelui Vasile, invităm la acest  popas comemorativ preoți, frați și surori din toată țara.

Adunarea Oastei Domnului din București

din vorbirea fratelui Costică Feder
(Sălaşu de Sus)

la adunarea de la Reşiţa – 1974

O, dacă ne-am putea da seama cât de mare este harul răscumpărării noastre, aşa cum zice Sfântul Ioan Apostolul: „Acum sunteţi copii ai lui Dumnezeu. Ce va fi nu s-a arătat încă, dar atunci când Se va arăta El ştim că vom fi ca El.” Auzi, frate şi soră? Să fii ca Dumnezeu, la aceasta eşti chemat.

Dacă la unii dintre noi, cei mici, aşa cum suntem, nemernici şi neînvăţaţi, ar veni un sol tocmai de la Bucureşti şi ar spune: „Uite, sunt trimis de tovarăşul conducător de stat ca să te pun alături de el, să fii alături de el…” Cum ţi-ar bate inima ta atunci, parcă nici nu ţi-ar veni să crezi!… Tu, om de nimic, să meriţi chemarea aceasta? Tu, care eşti slab, să ajungi la chemarea aceasta? Tu… care nu ai decât două, trei clase primare, să fii pus acolo? Tu, care n-ai fost un învăţător, ci ai fost un pierdut, o unealtă în slujba vrăjmaşului… să fii cerut de unul care să te pună aşa de sus? Citeşte în continuare »

din foaia ”Oastea Domnului”, anul III, nr. 19-20, Sibiu, 8 mai, 1932

Tovărăşiile şi societatea au o mare înrîurire asupra omului. Tovărăşia şi apropierea unui învăţat aduce multă ştiinţă, a unui poet multe gînduri şi simţiri înalte, a unui călător multe cunoştinţe despre ţările străine, despre obiceiurile şi datinile altor popoare. E limpede: tovărăşia şi apropierea Sfinţilor aduc sfinţenie. Cu cel cuvios, cuvios vei fi, şi cu bărbatul nevinovat, nevinovat vei fi, şi cu cel ales, ales vei fi (Psalmi 17, 28, 29).

Fă cunoştinţă cu Sfinţii încă de pe acum din vremea vieţii pămînteşti, pe care Scriptura nici măcar nu o numeşte viaţă, ci pribegie. Vrei ca în cer să te numeri în obştea lor, vrei să fii părtaş al fericirii lor?
Fă-te părtaş al lor încă de pe acum. Cînd vei ieşi din casa trupului, te vor primi la ei ca pe un cunoscut, ca pe un prieten (Luca 16, 9). Nu este prietenie mai apropiată, nu este legătură mai strînsă decît legătura unirii în cuget, a unirii în simţiri, a unirii în ţeluri (1 Corinteni 1, 10). Citeşte în continuare »

din foaia ”Lumina Satelor”, anul VI, nr. 19, Sibiu, 8 mai, 1927

În vechile cetăţi Sodoma şi Gomora, urmările păcatului originar au năpădit din nou asemeni unor buruieni cu neputinţă de stârpit. Aceleaşi patimi şi plăceri trupeşti, aceleaşi gânduri şi dorinţe năprasnice de împreunare sexuală, ajunse la paroxism, au fost pervertite în nelegiuiri împotriva firii.

Din iubire şi grijă faţă de semenii lui cei stăpâniţi de patima desfrâului, Avraam a încercat să înlăture mânia divină ce plutea asupra Sodomei; dar abia atunci s-a văzut că în tot cuprinsul ei nu mai erau nici măcar zece oameni neprihăniţi.

Cât de adânc a pătruns această perversiune în viaţa sodomenilor se poate observa din faptul că voiau să se împreuneze chiar şi cu cei doi îngeri care au intrat în casa lui Lot, singurul drept din cetate. Citeşte în continuare »

8 L Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia

Noul Testament – Ioan 4 43-54
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 217 şi 218
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 19: Omul trimis de Dumnezeu

din foaia ”Oastea Domnului”, anul III, nr. 19-20, Sibiu, 8 mai, 1932

 

Când vezi pe câţi viteji i-nfrânge
păcatul blestemat şi hâd,
te bucuri de-orişicine plânge
şi-i plângi pe toţi cei care râd.

Când vezi pe câţi nebuni i-mpinge
nesocotinţa-n iad de vii,
să fugi de tot ce-ţi poate stinge
lumina sfintei curăţii. Citeşte în continuare »

CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR