Arhiva pentru marți, 9 mai 2017

Iată ce mărturiseşte o soră ostaşă de prin regiunea Clujului:

Era prin anul 1939 când fratele Marini se afla la Cluj împreună cu fratele Traian Dorz. Într-o adunare la Apahida, i-am spus fratelui Marini că aş dori să anunţe o adunare şi la mine acasă, într-una din duminici, când soţul meu este plecat la serviciu, fiindcă el este necredincios şi nu mi-ar permite să-mi aduc fraţii în casă.

Dar mai întâi i-am povestit ce fel de om e soţul meu, ce via­ţă grea duc cu el, că are patima beţiei şi ieşiri violente ce îmi aduc multă suferinţă. De ani de zile mă rog pentru el ca Dumnezeu să-l întoarcă de pe drumul pierzării. Se laudă că e ortodox, dar nu caută biserica şi nici de Dumnezeu nu vrea să audă. Citeşte în continuare »

din foaia ”Lumina Satelor”, anul V, nr. 20, Sibiu, 9 mai, 1926

Cum să învăţăm viaţa duhovnicească?
Vieţuind în singurătate, mă hrănesc din Dumnezeieştile Scripturi, după poruncile Domnului, şi din tâlcuirea lor şi, de asemenea, din predaniile apostoleşti, din vieţile şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi ascult de ele; şi ceea ce este pe măsura înţelegerii mele spre a-I face pe plac lui Dumnezeu şi spre folosul meu sufletesc, transcriu şi învăţ: în aceasta constau viața şi suflarea mea. Vă sfătuiesc să faceţi la fel. Eu vă dau sfatul acesta spre binele sufletului, propunându-vă ceea ce pentru mine însumi socotesc a fi folositor (Sfântul Nil Sorski).
(1000 de întrebări şi răspunsuri despre viaţa duhovnicească – Alcătuite pe baza operelor Sfinţilor Părinţi şi ale nevoitorilor bunei credinţe, Editura Cartea Ortodoxă, p. 6)
Sursa: Doxologia

din vorbirea fratelui Costică Feder
(Sălaşu de Sus)
la adunarea de la Reşiţa – 1974

Dragii noştri, scumpii noştri, iubitele noastre surori şi tineri dragi, să nu daţi prilej nici în şcoală, nici – aşa cum a spus fratele – la serviciu, ca slujba voastră să fie defăimată. Slujba la care te-a chemat Dumnezeu… Poate că tu încă nu-ţi dai seama bine la ce slujbă te-a chemat Dumnezeu! El te-a chemat la mântuire! E o slujbă mare aceasta! Vrea Dumnezeu ca împreună cu tine să clădească ceva, să facă din tine o piatră de diamant în Marea Cunună a Lui în Împărăţia Lui cea Veşnică. E o slujbă destul de mare! Căci pe această piatră sfântă suntem noi şi voi, „fraţi sfinţi care aţi avut parte de chemarea cerească”. Voi nu mai sunteţi şi noi nu mai suntem ai noştri şi nu mai avem numele pe care l-am avut la botez, ci avem numele de piatră. Şi frăţia ta, şi sora, şi eu suntem o pia­tră din Templul mare al lui Dumnezeu. Dar cum să nu ne punem întrebarea: ce fel de piatră suntem? Pot fi eu o piatră din capul unghiului? Pot fi o piatră pusă acolo să rezeme toată clădirea şi să nu se dărâme? Pot fi eu asta? Sau nu încă? Sau sunt o piatră rotundă, care nicăieri nu-şi află loc? Sau sunt moale, nisipoasă, care de îndată mă sfărâm? Necazuri, îndoieli, ispite mă dărâmă şi mâine nu mă mai vezi în clădirea aceasta binecuvântată a lui Dumnezeu… Citeşte în continuare »

Mărire Ţie, Doamne,
Iisuse Preaiubit,
Izvorul Păcii noastre
şi Ţelul ei slăvit!
Prin Jertfa Crucii Tale,
păcatul ne-ai iertat,
dreptatea împlinind-o,
viaţa ne-ai salvat.

Mărire Ţie, Doamne,
că-n toţi ai Tăi ai pus
încrederea şi pacea,
cât moartea mai presus,
încrederea şi pacea
mai tari ca orice greu,
acestea ţin viaţa
ascunsă-n Dumnezeu.

Mărire Ţie, Doamne,
al Păcii veşnic Rai,
Îţi mulţumim de starea
cerească ce ne-o dai!
De tot ce-avem acuma
şi tot ce ne-ai mai spus,
Mărire Ţie-al Păcii
Izvor Etern, Iisus…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

9 M Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor

Noul Testament – Ioan 5, 1-30
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 219 şi 220
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 19: Omul trimis de Dumnezeu

din foaia ”Lumina Satelor”, anul V, nr. 20, Sibiu, 9 mai, 1926

CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR