Arhiva pentru miercuri, 10 mai 2017

din foaia „Isus Biruitorul”, anul II (nr. 72), nr.20, Sibiu, 10 mai 1936

7 – Numai un Hristos Nevãzut, nu ar fi putut mântui lumea. A fost nevoie de un Hristos Vãzut… De Hristos Iisus Domnul şi Mântuitorul Întrupat şi Rãstignit între noi.
Este nevoie ca adevãrul sã devinã o realitate vie şi trãitã în viaţa noastrã – prin învãţãtura Lui.
Şi dragostea sã devinã vie, – prin unitatea şi umblarea frãţeascã, – altfel nu vom putea fi mântuiţi.
Trebuie Cuvântul sã Se facã Trup, în învãţãturã sã Se facã faptã şi milã între noi şi prin noi.
Numai o credinţã fãrã fapte, este ca un cuvânt fãrã împlinire, ca un cap fãrã trup, ca o coroanã fãrã trunchi…

8 – În chinurile vieţii mele o, iubire mântuitoare, – eu nu voi dori nimic altceva decât sã Te am pe Tine, şi sã-Ţi pot spune fericit cã Ţi-am fost credincios.
Iar Tu sã simţi în tot adâncul Tãu cã eu spun adevãrul cã Te-am iubit pânã-n ultima mea suflare…
Iisuse Domnul meu, încredinţeazã-Te de acest lucru: Tu ai fost cea Dintâi şi cea din urmã Coroanã a inimii mele. Numai Tu Iisuse Preaiubitul meu. Citeşte în continuare »

din foaia „Isus Biruitorul”, anul II (nr. 72), nr.20, Sibiu, 10 mai 1936

Sudalma„Oare din acelaşi izvor ţâşneşte şi apă dulce, şi apă amară?“ (Iacob 3, 11).

 Multe minuni se mai văd în lumea asta. Dar asta încă nu s-a văzut: un izvor din care să curgă în acelaşi timp două feluri de apă – apă dulce şi apă amară, apă bună şi apă rea. Cum spune şi Apostolul Iacob: „Oare din acelaşi izvor ţâşneşte şi apă dulce, şi apă amară?“ Desigur, o astfel de minune nu s-a văzut.

Şi totuşi… o astfel de minune, în viaţa cea spirituală a omului, se poate vedea. Se poate vedea în viaţa omului suduitor. Omul suduitor este ca un izvor cu două feluri de apă. Gura lui este ca un izvor cu două feluri de apă. „Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea, şi blestemul“ (Iacob 3,10). Cu aceeaşi gură, suduitorul Îl „binecu­vântează“ pe Domnul şi Tatăl nostru şi tot cu ea îi blestemă pe oameni, care sunt făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (cf. Iacob 3, 9).

Cu aceeaşi gură, suduitorul se şi roagă lui Dumnezeu şi Îl şi suduie pe Dumnezeu. Îl şi laudă pe Dumnezeu şi Îl şi huleşte pe Dumnezeu. Cu aceeaşi gură se roagă dimineaţa la biserică şi suduie după-amiaza la cârciumă. Cu aceeaşi gură cântă şi lui Dumnezeu şi cântă şi diavolului. Iată deci minunea izvorului cu două feluri de apă. Numai că o astfel de „apă“ nu e de treabă de nimic. Citeşte în continuare »

din foaia „Isus Biruitorul”, anul II (nr. 72), nr.20, Sibiu, 10 mai 1936

Mărire Îndelung-răbdării Tale,
Iisus, Cerescul Miel Ispăşitor,
Tu ne-ai scăpat de-a’ noastre mari greşale
dând preţul jertfei noastre-a tuturor.

Mărire Ţie, mărire Ţie,
Iisus, Cerescul Miel Ispăşitor!

Mărire Îndelung-răbdării Tale
Îţi vom cânta pe veci, mărturisind
că din adânc de moarte şi de jale
ne-ai izbăvit, cu Sânge Sfânt plătind.

Mărire Îndelung-răbdării Tale
şi Jertfei Tale-aduse pentru noi,
din ea ne umplem sufletele goale,
prin ea, primim Viaţa de Apoi.

Mărire Îndelung-răbdării Tale,
Mărire Dragostei ce Te-a trimis,
Mărirea Ta e-a slavei noastre cale
şi-n Crucea Ta ni-e Cerul nou deschis.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

din foaia „Isus Biruitorul”, anul II (nr. 72), nr.20, Sibiu, 10 mai 1936

Plângerile lui Ieremia 5, 14

Aceasta este cea mai mare durere a credincioșilor Domnului în vremea cea grea a ocării și nedreptății: faptul că cei rămași înapoi sunt stăpâniți de frică sau de deznădejde.

Starea de nepăsare care urmează imediat oricărei prigoniri asupra Bisericii are asupra multora o urmare nimicitoare.

În primele zile de la pornirea valului de suferințe și de încercări, cei mai mulți se zăpăcesc de tot… Bătrânii nu mai merg… Tinerii nu mai cântă…

Zac toți apăsați, fiecare în adăpostul său, ca niște păsări în furtună și în noapte. Citeşte în continuare »

din foaia „Isus Biruitorul”, anul II (nr. 72), nr.20, Sibiu, 10 mai 1936

„CU SMERENIA SĂ BIRUIEŞTI DUŞMĂNIA”

Iacov, dorind să îl îmblînzească pe fratele său cel mîndru, Esau, şi să se împace cu el, la început a trimis înaintea lui daruri; apoi văzîndu-l de departe, i s-a închinat de şapte ori cu smerenie, iar la acestea a adăugat şi cuvinte de iubire: „Am văzut faţa ta – a spus el – ca şi cum ar fi fost faţa lui Dumnezeu.” Astfel, a prefăcut o fiară într-un miel. De aici fiecare poate învăţa cum să îi potolească pe cei ce se mînie, să îi îmblînzească pe cei înverşunaţi, să îi împace pe cei învrăjbiţi şi să îi facă prieteni iubitori pe oamenii care nu au iubire. Vrei să ţi-1 faci pe duşmanul tău prieten? Fii blînd, smerit, arată-i dragoste şi nu răsplăti răul cu rău şi ocara cu ocară, pentru că focul nu îl stingi cu foc, răul nu îl biruieşti cu rău şi duşmănia nu o biruieşti cu duşmănie, ci nu faci decît să aţîţi şi mai mult; iar cu blîndeţea, dragostea şi smerenia biruieşti uşor orice înverşunare. Cu dreptate spune Sfînta Scriptură: Un răspuns blînd domoleşte mînia, iar un cuvînt aspru aţîţă mînia (Pilde 15, 1). Citeşte în continuare »

10 M Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie (Înjumătățirea praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la peşte)

Noul Testament – Ioan 5, 31-47
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 221 şi 222
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 19: Omul trimis de Dumnezeu

din foaia”Oastea Domnului”, anul II, nr. 19, Sibiu, 10 mai, 1931

CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR