Arhiva pentru vineri, 12 mai 2017

Mântuitorul nostru împreună cu de-Dumnezeu-purtătorii Părinţi ne învaţă că singura noastră grijă din această viaţă trebuie să fie mântuirea sufletelor. Episcopul Ignatie scrie: “Viaţa pământească – această scurtă vreme – îi este dată omului, din mila Creatorului, pentru ca acesta să o folosească pentru mântuirea lui, adică să depăşească moartea şi să treacă la viaţă (Arena). Pentru aceasta, trebuie “ca pe toate din această lume să le privim ca pe nişte umbre trecătoare şi să nu ne lipim inima de nimic din ea (…) pentru că nu privim la cele văzute, ci la cele nevăzute; deoarece cele văzute sunt trecătoare, iar cele nevăzute sunt veşnice” (Sfântul ioan din Kronstadt, Sfaturi duhovniceşti). Pentru noi, creştinii ortodocşi, centrul vieţii nu este aici, ci dincolo, în lumea veşnică. Citeşte în continuare »

din foaia „Lumina Satelor”, anul VIII, nr. 20, Sibiu, 12 mai, 1929

Educaţia creştină a tineretului – şi nu numai al lui, ci a tuturor cetăţenilor – era considerată un delict grav de către regimul politic ateu de la conducerea statului. Prin urmare, propovăduitorii Evangheliei lui Hristos trebuiau înlăturaţi, anihilaţi. Astfel, fratele Popa Petru a intrat, evident, în atenţia Securităţii; iar urmările consecvenţei sale în crezul pe care-l mărturisea, ale verticalităţii, tenacităţii şi fidelităţii cu care şi‑a păstrat legământul pus, la vârsta de 12 ani, Domnului şi Mântuitorului său n-au întârziat să se arate până la sfârşitul vieţii sale, prin tot felul de prigoniri şi persecuţii care uneori ajungeau la o sălbăticie ca a fiarelor.

Ceea ce a fost cel mai greu pentru mine, când am început să aştern pe hârtie aceste gânduri, a fost să-mi rea­mintesc clipele acelea când era luat de-acasă şi dus în pădurea apropiată, legat de copaci şi bătut… Şi n-a cedat!… Nimic nu l-a putut despărţi de dragostea lui Hristos. A fost luat odată, într-o seară de iarnă, şi dus… Ninsese, era zăpadă proaspătă. Şi a mers mama pe urme… Ea l-a dezlegat… pentru că, după ce l-au bătut, călăii l-au lăsat acolo, să îngheţe. Ea l-a dezlegat. Citeşte în continuare »

din foaia „Lumina Satelor”, anul VIII, nr. 20, Sibiu, 12 mai, 1929

Nu va fi belşug de-a pururi,
nici tot mesele-ncărcate,
vor veni şi ani de lipsuri
şi de căi întunecate.

Ce-i face-n suferinţă
dac-astăzi nu-ţi aduni
răbdare prin credinţă
şi har prin rugăciuni? Citeşte în continuare »

din foaia ”Isus Biruitorul”, anul I, nr. 20, Sibiu, 12 mai, 1935

Imaginea de mai sus arată lupta israeliţilor cu Amalec, pe care Biblia o istoriseşte astfel:
„Şi a zis Moise lui Iosua (Iisus Navi): «Alege ţie bărbaţi tari şi ieşi de te luptă cu Amalec şi iată, eu voi sta pe vârful muntelui şi toiagul lui Dumnezeu în mâna mea.» Şi ieşind Iosua, a stătut împotriva lui Amalec, iar Moise şi Aron, şi Or s-au suit pe vârful dealului. Şi a fost când îşi ridica Moise mâinile sale, biruia Israel; iar când lăsa jos mâinile, biruia Amalec. Şi mâinile lui Moise s-au îngreunat şi, luând piatră, au pus sub el şi şedea pe ea şi Aron şi Or îi sprijineau mâinile unul de o parte, altul de alta şi au fost mâinile lui Moise ridicate până la apusul soarelui şi Iosua a biruit pe Amalec”… (Citiţi pe larg la Ieşire 17, 9-13.) Citeşte în continuare »

din foaia ”Isus Biruitorul”, anul I, nr. 20, Sibiu, 12 mai, 1935

15. Nici un miez nu poate fi fără coajă, nici un conţinut fără formă.
Chiar Cuvântul cel Viu al lui Dumnezeu ne este dat sub forma unei cărţi.
Cine preţuieşte Cuvântul va preţui şi forma lui – Cartea.
Nu cartea este Cuvântul,dar el este în ea.
Tot aşa, Trupul şi Sângele Domnului sunt Pâinea şi Vinul luate cu credinţă (Ioan 6, 53-56).
Nu poţi preţui una fără cealaltă.
Nu poţi păstra miezul dacă arunci coaja lui.

16. Nu cartea pipăită este Cuvântul, dar Cuvântul este chiar în ea. Citeşte în continuare »

12 V Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la peşte)

Noul Testament – Ioan 6, 22-71
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 225 şi 226
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 19: Omul trimis de Dumnezeu

din foaia „Lumina Satelor”, anul VIII, nr. 20, Sibiu, 12 mai, 1929

CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR