Arhiva pentru iunie, 2017

1. Iată, mi-am pregătit şi veşmintele mele de înmormântare.

2. Priveşte-le, Preaiubitule regăsit! Priveşte-le pe rând. Le-am pus alături de cele de sărbătoare aici, atât de aproape de aşternutul meu, încât oricine să le afle uşor atunci cândva fi nevoie. Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Opriş Ioan
la adunarea de la Reşiţa – 1974

Scumpi fraţi şi surori iubite! Dacă mila şi dragostea lui Dumnezeu ne-a învrednicit ca în seara aceasta să ne vedem aici în această casă, Îl rugăm pe El să ne întărească, pentru ca să săvârşim câte ceva din ceea ce ne spune şi ne învaţă Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt, Călăuza noastră şi a frăţiilor voastre.

În capitolul 11 din Evanghelia de la Luca, versetele 40 şi 41, citim următoarele cuvinte: „Nebunilor, oare Acela care a făcut partea din afară nu a făcut şi pe cea dinăuntru? Daţi mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru şi atunci toate vă vor fi curate”.

Aici este un capitol care îi judecă foarte mult pe cărturari, pe farisei, pe oamenii învăţaţi, pe cei cu carte multă, cu şcoală multă, şi le spune: „nebunilor”… Citeşte în continuare »

Răspunzi în faţa lui Hristos
de tot ce faci – sau n-ai făcut,
de orice pas fără folos,
de orice timp sau har pierdut. Citeşte în continuare »

Noi, cu Oastea Domnului, lucrăm mai mult în cadrele aşa-numitului apostolat laic. Adică, îi chemăm şi pe mireni la lucru pentru vestirea Domnului, pentru vestirea mântuirii.

Nici acest lucru nu e o „noutate“ a noastră. Apostolatul laic este porunca Scripturii. Începând de la cele două femei – Samarineanca şi Maria Magdalena, care s-au făcut nişte vestitoare ale Domnului, după ce L-au aflat pe Domnul – de-a lungul tuturor Scripturilor, aflăm apostolatul laicilor şi porunca acestui apostolat. E destul să amintim cuvântul Apostolului Iacov: „Să ştie că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet din moarte şi va acoperi mulţime de păcate“ (Iacov 5, 20). Citeşte în continuare »

30 V † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ (Post) (Dezlegare la peşte)

Noul Testament – Fapte 16, 1-15

Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 309 şi 310

T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. II – Capitolul 2: Slăvit să fie Domnul!

Nu pe braţul meu mă bizui,
braţul meu e-aşa de slab,
că vrăjmaşul m-ar înfrânge
şi m-ar nimici degrab’,

Ci mă bizui doar pe Tine,
Cel Ne-nvins şi Credincios,
numai Tu mă ţii puternic,
Domnul meu Iisus Hristos! Citeşte în continuare »

Am primit acasă citaţie să mă prezint pe data de 29 iunie, ora opt, la Judecătoria Alba Iulia.

Am crezut că este vorba de acea înfăţişare formală la Procuratură, după cum ne spusese anchetatorul, poate pentru clasare, poate pentru amendă, poate pentru încadrare. Dar nici nu bănuisem că pentru judecare, fiindcă prea simplu, prea în ascuns, prea cumva pe nepregătite se întâmplau lucrurile. Nu ne gândisem că aceasta era, de fapt, o tactică pentru ca să nu bănuim nimic, să fim luaţi prin surprindere, să nu ne pregătim deloc pentru o apărare.

 În dimineaţa zilei de 29 iunie, ziua când în toată Biserica creştină se sărbătorea amintirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi răsunau clopotele pe la toate bisericile din Alba Iulia, ne prezentam şi noi la judecată. Tot pentru aceeaşi vină pentru care au fost judecaţi şi condamnaţi, într-o zi ca asta, şi cei doi mari apostoli ai Bisericii şi credinţei noastre, Petru şi Pavel. Ce prevestire – şi ce cinste pentru noi! Citeşte în continuare »

Omilia 28
La prăznuirea Sfinţilor Petru şi Pavel Cununa Apostolilor

1.Pomenirea fiecăruia dintre sfinţi, în ziua de sărbătoare rânduită, este un prilej de mare bucurie, comună poporului şi cetăţii, supuşilor şi dregătorilor, fiind aducătoare de mare folos duhovnicesc.

Căci, precum spune înţeleptul Solomon, „pomenirea cuviosului cu laude şi lauda dreptului bucură poporul” (Pilde 10:7). Şi aşa cum noaptea se aprind făcliile şi luminează spre folosul şi bucuria tuturor celor de faţă, tot aşa şi viaţa bine-plăcută lui Dumnezeu şi sfârşitul cel fericit pe măsură, şi harul dăruit acestora pentru curăţia vieţii lor, asemenea unei făclii luminoase prezente în mijlocul nostru prin pomenire, aduce celor adunaţi, deopotrivă, înţelepciunea duhovnicească şi tot folosul. Citeşte în continuare »

29 J (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel

Noul Testament – Fapte 15

Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 307 şi 308

T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. II – Capitolul 2: Slăvit să fie Domnul!

Congresul Oastei Domnului

Un lucru însemnat în istoria Oastei – dovedit foarte necesar şi statornicit încă de la început – a fost Congresul anual pe ţară.

Am mai spus că – îndată după Primul Război Mondial care ne-a adus independenţa şi întregirea ţării – o mulţime de alte societăţi şi asociaţii cu scopuri culturale, filantropice, morale, confesionale etc. se înfiinţaseră în multe părţi. În practica tuturor acestora era, încă de la început, organizarea, alegerea comitetului de conducere, statutele de funcţionare şi, mai ales, congresele generale.

Oastea Domnului, omeneşte vorbind, era şi ea o asociaţie religioasă, ce se bucura de aceleaşi drepturi, ca şi orice altă asociaţie constituită legal în ţara noastră. Citeşte în continuare »

Şi Petru, şi Iuda apostolul au greşit. De frica unei slujnice, Petru s-a lepădat cu jurământ de Domnul, iar Iuda L-a vândut pentru lăcomia banilor. Amândoi s-au căit pentru greşeala ce au făcut. Dar este o mare deosebire între căinţa lor. Petru s-a căit îndată. Ispita şi căderea lui au ţinut o clipă şi această clipă a plâns-o cu amar şi a stropit-o mereu cu lacrimi sfinte de căinţă. „Şi ieşind afară, Petru a plâns cu amar.” Citeşte în continuare »

11. Dacă o întreagă adunare frăţească ajunge ruptă de învăţătura cea dreaptă de la început,
căzută din credinţa şi dragostea dintâi,
unde îi punem pe aceşti fraţi atunci?
Unde punem această adunare
şi cum îi privim pe ei?

12. Iată un lucru la care trebuie să gândim bine, căci aici litera ne poate călăuzi într-un fel,
pe când duhul ne poate îndemna în alt fel,
iar firea noastră ne poate împinge să facem cu totul în alt chip: nici după literă, nici după duh.

13. Moartea trupească e la fel ca cea duhovnicească. Oriunde se întâmplă moartea trupească, ea aduce trupului aceeaşi stare de nesimţire şi de nepăsare în care cad toţi cei morţi cu duhul.
Şi tot aşa este şi cu cealaltă moarte: amândouă se aseamănă între ele. Citeşte în continuare »

1. Sfântul Apostol Pavel le spune celor din Efes că, timp de trei ani de zile cât fusese între ei, nu încetase să-i sfătuiască zi şi noapte cu lacrimi, pe fiecare dintre dânşii.
Trei ani de zile, zi şi noapte, pe fiecare… cu lacrimi…
O, de câte lacrimi a fost nevoie pentru fiecare, atâtea zile şi atâtea nopţi, trei ani întregi…
Fiţi binecuvântaţi, ochi sfinţi, atât de frumoşi când plângeţi!

2. Câtă împietrire şi câtă nepăsare, câtă neascultare şi câte alte păcate trebuie să fi fost în Efes
şi mai ales câtă dragoste de a putea da atâta preţ de lacrimi sfinte şi sfâşietoare pentru fiecare dintre fraţii şi surorile de acolo!
Dar după aceea, ce frumoasă dragoste i-au arătat şi ei aceluia care i-a stropit cu plânsul lui, spre a-i face să rodească aşa frumos apoi pentru Dumnezeu (Fapte 20, 31)! Citeşte în continuare »

Iona prorocul a stat 3 zile înghiţit de un chit (peşte de mare) şi a 3-a zi chitul l-a aruncat afară la uscat. Această întâm­plare a închipuit moartea şi învierea Mân­tuitorului Hristos. Citeşte în continuare »

Când ştia că se apro­pie ceasul, Iisus îşi îndemna apostolii, zicândo-le: „Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită, că duhul este osârduitor, iar trupul nepu­tincios” (Mt 26, 41). Atunci Petru a început a se lăuda că el va urma pe Iisus şi la moarte. Dar Iisus i-a zis: „Nu va cânta cocoşul până de 3 ori te vei lăpăda de Mine”. Cuvintele Domnului s-au îm­plinit. Când Îl duceau pe Iisus legat, Petru, de frica unei slujnice, s-a lepădat de 3 ori cu jurământ, zicând: „Nu cu­nosc pe omul acesta (pe Iisus)”. „Şi întorcându-se, Domnul se uită în faţa lui Pe­tru şi aducându-şi aminte Petru de cuvântul Domnului, ieşind afară, plânse cu amar” (Lc 22, 55-62). Citeşte în continuare »

Arhivă articole pe acest subiect:

„Sfântul Oastei: Apostolul Pavel – fr. Traian Dorz

Predică la Sfinții Apotoli Petru și Pavel –  PS. Sebastian Ilfoveanul, (Glasul Bisericii nr. 5-8, 2005) Citeşte în continuare »

iunie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Mai   Iul »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR