Arhiva pentru sâmbătă, 5 august 2017

Păzirea adevărului de credință întru rodirea virtuților

 

Apostolul Schimbării la Față aparține ultimei epistole sobornicești redactată de sfântul Petru cu puțin timp înaintea morții sale (1,13-15), ea purtând și numele de epistolă testament[1], fiindcă sintetizează întreaga gândire teologică a apostolului, pe care o predă acum pentru ultima dată păstoriților săi. Pericopa de astăzi face parte dintr-un context lărgit în care se insistă pe nevoia părtășiei cu Dumnezeu (1,4) după ce în prealabil s-a inițiat lupta despătimirii (1,5-8), adică sinergia omului cu harul lui Dumnezeu – împreună lucrare ce-și găsește împlinirea în virtuțile amintite[2], căci nu se poate ajunge la taina unirii omului cu Bunul Dumnezeu decât la finele unui proces amplu de sfințire neîntreruptă prin practicarea virtuților[3]Citeşte în continuare »

„Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” (Mt 14, 31).

Chipul de mai sus arată o întâmplare din viaţa apostolilor. O furtună cuprinsese corabia în care călătoreau apostolii, când deodată, pe la miezul nopţii, L-au văzut pe Iisus umblând peste valuri şi apostolii, de frică, au strigat, „zicând că nălucă este”. Citeşte în continuare »

Sus pe muntele Taborului, în faţa celor trei ucenici, se petrecea marea sărbătoare a puterii dumnezeieşti prin schimbarea la faţă a Domnului. Jos în vale, la poala muntelui, rămăsese mulţime de norod, între ei şi cei nouă apostoli care n-au fost luaţi de Domnul în munte. Se făcuse mare pricire. Mizeria şi necazul oamenilor era mare şi lipsea putinţa de ajutorare. Un om adusese la apostoli pe fiul său lunatic, cuprins de duh necurat, să-l vindece. Şi nu puteau. Căpeteniile jidovilor căutau să răsfrângă neputinţa ucenicilor asupra Învăţătorului lor, ca să-L umilească înaintea poporului. Şi se făcuse tulburare mare. Citeşte în continuare »

“Prăznuind Schimbarea la Faţă a Domnului, suntem datori să ne însuşim însemnătatea ei şi să dăm chip în noi înţelesului ei. Nu pentru Sine însuşi a arătat Domnul, prin Schimbarea la Faţă, slava Dumnezeirii Sale în omenitate, ca Cel slăvit dinainte de veci. El a vrut să arate la ce slavă înalţă El în Sine firea omenească, iar prin aceasta pe orice om: slava Schimbării Lui la Faţă este slava noastră în Domnul Iisus Hristos. El parcă ne-ar spune: „Iată cum o să fiţi!” Citeşte în continuare »

Cu cât zilele trec mai repede şi viaţa se-apropie de capăt, credinciosul iubitor de Hristos doreşte să se pregătească tot mai cu grijă pentru fericita întâlnire cu Domnul Său, cu preaiubitul sufletului său. Fericit sufletul credincios care ia seama la tot Cuvântul Domnului şi veghează, ca să se poată înfăţişa într-un chip cât mai vrednic de Domnul Său la venirea Lui sau la plecarea sa. Încă de pe drumul spre cer, credinciosul adevărat îi urează de bine de departe, mărturisind că este tot mai străin şi mai pribeag pe pământul acesta, precum spune Sfânta Scriptură. Şi-n acelaşi timp, că vede cu ochii lui tot mai limpezi, tot mai frumos, frumuseţea negrăită a cerului deschis care-l aşteaptă pe oricare dintre cei care-L iubesc pe Dumnezeu, la capătul ostenelilor iubirii sale, la capătul luptei credinţei sale, la capătul năzuinţelor şi nădejdii sale pentru Dumnezeu. Citeşte în continuare »

Schimbatu-Te-ai la Faţă în munte, Hristoase Dumnezeule,
arătând ucenicilor Tăi Slava Ta, pe cât li se putea.
Strălucească şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare,
pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu,
Dătătorule de lumină, slavă Ţie.

click pe Sfânta Icoană

„Ortodoxradio”

Arhivă articole pe acest subiect:
Când Tu-mi pluteşti pe-a mele valuri – Poezie de Traian Dorz

Când trăieşti o viaţă cu Domnul, El apare mereu în furtunile vieţii tale cu lumină şi scăpare – Pr. Iosif Trifa Citeşte în continuare »

Arhivă articole pe acest subiect:
Acatistul Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos

Predică la Schimbarea la Faţă a Domnului – Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula Citeşte în continuare »

Cuvântarea fr. Gh. Paschia

 

– Student la Facultatea de Teologie din Bucureşti, rostită la mormântul lui Şaguna, în numele studenţilor teologi din ţară şi străinătate –

Ascultând o poruncă divină, dată nouă de Sfântul Apostol Pavel, ne-am adunat aici din toate colţurile României Mari, ca să plecăm cu umilinţă genunchii, lângă locul de veci al marelui nostru păstor sufletesc şi să înălţăm rugăciuni fierbinţi pentru acel ce, o viaţă întreagă, s-a rugat lui Dumnezeu pentru românii de pe tot locul.

Era o datorie firească, era o datorie sfântă, era o datorie ostăşească a noastră ca, după ce sufletele ni s-au cutremurat sub înalta binecuvântare în catedrala din Sibiu, să venim aici la mormântul primului ei ctitor care, pentru a-i pune temelie, nu s-a umilit să ceară bănuţul văduvei şi galbenul împăratului şi nu a obosit să cerşească până la poalele munţilor Alpi şi malurile Mării Adriatice. Citeşte în continuare »

6. În timpul prigoanelor, când prigoneau şi omorau pe creştini pentru credinţa în Hristos, au prins şi pe doi fraţi călugări să-i muncească şi i-au aruncat în temniţă până a doua zi, ca a doua zi să-i scoată, să-i muncească şi să-i omoare. Aceşti doi fraţi aveau vrajbă şi pizmă între dânşii. Fiind deci ei în temniţă aruncaţi, bătuţi şi munciţi, unul umilindu-se cu inima a zis celuilalt: frate, iată mâine ne vor scoate la judecata lor şi ne vor munci şi ne vor omorî şi vom merge către Domnul. Pentru aceea, dar, vrajba şi pizma ce a fost şi este şi acum între noi, se cade să o lăsăm, să ne împăcăm, să ne iertăm unul pe altul, mai înainte de moartea noastră, ca să luăm, curaţi fiind, muncile şi moartea pentru credinţa şi dragostea lui Hristos şi aşa ne vom învrednici a lua cununile muceniceşti din mâinile lui Hristos şi vom fi primiţi în ceata mucenicilor. Citeşte în continuare »

Cunoşti tu oare starea ta
cea gata de pieire,
trăind pierdut, făr-a avea
nici gând de mântuire?

O, de-ai cunoaşte şi-ai primi
azi ultima chemare,
Hristos şi-acum ţi-ar dărui
o veşnică iertare!

Cunoşti tu oare calea ta
cea largă şi-ntinată,
de Însuşi Dumnezeu, la grea
osândă judecată? Citeşte în continuare »

5 S Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului;
†) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ;
Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei

Noul Testament – Romani 16

Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 371 şi 372

T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. II
– Capitolul 5: Întâia judecată

12. Scumpe suflete zidite de iubirea Tatălui
şi cercetate de dragostea Fiului Sfânt,
– şi vouă vi s a vestit Adevărul prin care puteţi moşteni viaţa veşnică.
El vă mai vorbeşte încă chiar şi acum,
dar nu vreţi voi oare să L cunoaşteţi pe Dumnezeu şi să aveţi viaţa? Citeşte în continuare »

august, 2017
L Ma Mi J V S D
« Iul   Sep »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Colinde
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR