Arhiva pentru septembrie, 2017

Experiențele extatice sunt înveșmântate cu virtutea smereniei

 

Pericopa se deschide cu o mărturisire a marelui apostol despre un moment critic din viața sa, când Dumnezeu i-a scăpat viața cu ajutorul unei funii din mâna dușmanului său, dregătorul regelui Areta din Damasc (11, 31-33). Simbolistica funiei ca acțiune mântuitoare dintr-un anume necaz sinonim cu moartea, mai întâlnim și în cartea proorocului Miheia (2,5) sau a conducătorului Iosua (2,18), ambele țintind spre descoperirea măreției lui Dumnezeu. Vedem că marea descoperire a sfântului Pavel, experiența sa extatică vine în urma unor intense suferințe și privațiuni, este modul în care știe Dumnezeu să își răsplătească slujitorul credincios (FA 12,5-11). Citeşte în continuare »

Arhivă articole pe acest subiect:
„Ce voiţi să vă facă vouă oamenii faceţi şi voi lor asemenea”  – Pr. Iosif Trifa

PREDICĂ LA DUMINICA A XIX-A DUPĂ RUSALII – Pr. Constantin Necula Citeşte în continuare »

7. 1937. A şaptea şi ultima operaţie

 

Durerea îl încearcă iarăşi din greu. Sunt abia două luni de zile de când scumpul nostru Părinte Iosif a avut de suferit, pentru a şasea oară, o operaţie care l-a slăbit nespus de mult. A rămas numai pielea şi oasele. În fiecare zi e mutat de două-trei ori de pe un pat pe altul.

Suferinţele îi sunt nespus de grele. Oare cum mai poate acest corp să mai ducă greul atâtor dureri amare?

În fiecare zi, cu febră până la peste 39 de grade, omul durerilor se topeşte ca o lumânare pe altar.

Şi, în această stare grea fiind, a trebuit să fie dus din nou la operaţie. Un os este atacat de boală şi trebuie tăiat. Şi astfel, marţi, 27 iulie 1937, cuţitul şi ferăstrăul doctorului au tăiat din nou, deschizând o nouă rană în corpul acela plin de răni şi de dureri (a şaptea operaţie!). Citeşte în continuare »

Mai întâi, fraţii mei, vreau să vă spun să luaţi aminte la toate noimele Sfintei Evanghelii, pentru că toate sunt diamante, comoa­ră, bucurie, veselie, viaţă veşnică şi mai ales la cele privitoare la Preacuratele Taine. Să ne gândim ce a făcut Hristos al nostru. Nu a ţinut ură şi duşmănie asupra vrăjmaşului Său Iuda, ci, aşa cum i-a împărtăşit pe cei unsprezece Ucenici, prietenii Săi cei buni, tot astfel l-a împărtăşit şi pe el.

Era un om pe nume Saprichie, care postea totdeauna, se ruga, căsătorea femei sărace, zidea biserici şi mănăstiri, nu fura niciodată, ci iubea dreptatea. Era şi un altul, pe nume Nichifor, care nu făcea bine niciodată, ci fura, nedreptăţea lumea, se des­frâna şi toate relele le făcea. Citeşte în continuare »

Arhid. Prof. Dr. Constantin VOICU

Tainele Bisericii urmăresc unirea celui care le primeşte cu Hristos şi încorporarea acestuia în Biserică, deschizându-i astfel posibilitatea accederii la Împărăţia cea veşnică. Începutul acestui drum de unire cu Hristos este reprezentat de Botez, prin intermediul căruia omul dobândeşte libertatea faţă de păcat, devenind imitator al lui Hristos prin har. Duhul Sfânt se pogoară în sufletul celui botezat, se şterge păcatul strămoşesc, iar harul divin lucrează din interior. Botezul reprezintă astfel începutul unei acţiuni de curăţire a omului, care culminează în desăvârşirea sa. Părinţii ascetici şi filocalici au acordat o importanţă deosebită procesului desăvârşirii creştine, fapt evidenţiat de către Omiliile macariene, dar şi de scrierile Sfântului Diadoh al Foticeii şi ale Sfântului Marcu Ascetul.  Citeşte în continuare »

„Iubiţi pe vrăjmaşii voştri”: înainte de toate, trebuie spus limpede că această poruncă a lui Hristos este cea mai grea dintre toate şi poate părea, din multe puncte de vedere, imposibil de împlinit. Înainte de a încerca să‑i descifrăm înţelesul adânc – lucru deloc lesne – se cuvine să‑l punem în context. Această pericopă evanghelică face parte din ceea ce se numeşte „Predica de pe munte”, dar care este de fapt cuvântul de început pe care‑l rosteşte Hristos în Galileea mergând către misiunea Sa. Îl găsim la Sfântul Matei şi la Sfântul Luca, dar este mult mai complet la Sfântul Matei (3 capitole, de la 5 la 7; la Sfântul Luca, o jumătate de capitol: 6, 20‑49).

Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Arcadie
la nunta de la Suceava – 1977

„Harul şi pacea să vă fie înmulţite.” Iarăşi mă întorc la epistolele Sfântului Pavel din Noul Testament. În toate epistolele, în afară de Epistola către Evrei, Sfântul Pavel, după ce-şi dă numele, ca fraţii să ştie de unde primesc scrisoarea, le spune: „Harul şi pacea…”, „har şi pace…”, „…pacea lui Dumnezeu Tatăl, din partea Domnului Iisus”. Iar în amândouă Epistolele către Timotei, pe lângă „harul şi pacea”, adaugă şi „îndurarea”.

Dragii mei, fără har şi fără pace, noi nu putem să existăm nici ca creştini, nici ca Lucrare, în general, nici ca Oaste vie şi luptătoare. Fără har şi fără pace, nu putem. Citeşte în continuare »

 

 

30 S Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani

Noul Testament – Coloseni 2

Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 467  si 468

T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. II
– Capitolul 10: Răscrucea Iisus

Ochii mei Te văd, Iisus,
suferind pe Cruce
pentru cei ce morţi eram,
viaţă a ne-aduce;
pentru cei care eram
iadul să ne-apuce,
Ţi-ai dat Sângele Tău Sfânt,
suferind pe Cruce…

Citeşte în continuare »

 (Luca 6:31-36)

Dacă într-adevăr oamenii ar vrea să studieze şi să aplice Sfânta Evanghlie, atunci nu doar societatea noastră ar fi deosebită şi cu adevărat umană, ci ne-am fi apropiat şi de virtuţile pe care le are Însuşi Părintele nostru cel Ceresc.

Exact acest adevăr ne învaţă şi pericopa evanghelică pe care o vom auzi duminică în sfintele noastre biserici. Prin deosebita sa harismă literară şi prin darul excepţional al dumnezeieştii insuflări de care a dispus, Sfântul Evanghelist Luca descrie cuvintele pe care Domnul nostru Iisus Hristos le dezvăluie în Predica de pe Munte. Citeşte în continuare »

Azi, fiii Ortodoxiei sunt chemați ca să asculte
Un crâmpei din cuvântarea Mântuitorului de pe munte.
Doar în câteva cuvinte Hristos voiește s-arate
Că mintea naște concepte, însă a iubi nu poate…!!

.Pe parcursul vieții noastre sunt fapte provocatoare,
Care mintea le acceptă, dar pe inimă o doare.
Pentru-a face legătura între-acestea amândouă,
Iisus vru ca să promulge pe pământ o lege nouă. Citeşte în continuare »

26. Zis-a iarăşi: de vei auzi despre cineva că te-a ocărât şi va veni la tine, să nu-i arăţi că ştii ceva, ci vorbeşte cu dragoste cu el şi arată-ţi faţa veselă către el, ca să ai îndrăzneală la rugăciune.

Citeşte în continuare »

Pr. Conf. Dr. Constantin I. BĂJĂU

Rezumat:

Relaţia Dumnezeu-om, aşa cum reiese din teologia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, constituie un capitol al dogmaticii şi moralei ortodoxe, foarte utilă în teologia practică, pentru că este strâns legată de viaţă, de om, de vieţuirea lui în Dumnezeu, în comuniunea cu El, de perfecţiunea şi îndumnezeirea lui. Relaţionarea omului cu Dumnezeu este posibilă şi necesară, omul având legătura constantă cu El ca dat ontologic întemeiat pe crearea după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, relaţie care devine şi mai accesibilă odată cu Întruparea şi Învierea Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos.

Cuvinte cheie:

relaţie, creaţie, creatură, natură, persoană, eu, mişcare, atracţie, teandrie, îndumnezeire, har, energie, existenţă, conştiinţă.  Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Arcadie
la nunta de la Suceava – 1977

Şi mai departe, se adresează acelora care au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a lor. Dragii mei, în privinţa aceasta, iarăşi, iată învăţătura: din învăţătură se primeşte credinţa. Credinţa se naşte dintr-o învăţătură şi adevărata credinţă se primeşte din Cuvântul lui Hristos, căci spune: „Astfel dar, credinţa vine în urma auzirii şi auzirea, prin Cuvântul lui Hristos”. Deci prin propovăduirea Cuvântului lui Hristos, cei ce primesc acest Cuvânt primesc, o dată cu primirea Cuvântului, şi credinţa. Şi, prin primirea acestei credinţe, primesc şi Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, cu Care sunt pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Citeşte în continuare »

Multe cărţi, în scurta-ţi viaţă,
poţi citi, iubitul meu,
în zadar, când nu ştii Cartea
dragostei lui Dumnezeu.

Carte sfântă – eu
te doresc mereu,
ca să cresc – şi să trăiesc
pentru Dumnezeu… Citeşte în continuare »

 

 

29 V Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia (Post)

Noul Testament – Coloseni 1

Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 465  si 466

T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. II
– Capitolul 10: Răscrucea Iisus

17. Un frate l-a întrebat pe un bătrân: ce lucrare trebuie să aibă inima, ca să se îndeletnicească cu dânsa. Şi i-a răspuns bătrânul: aceasta este lucrarea cea desăvârşită a monahului: să ia aminte la Dumnezeu fără răspândire. Zis-a fratele: dar gândurile cele rele nu lasă mintea să ia aminte la Dumnezeu pururea. Cum trebuie să le izgonească? Şi a zis bătrânul: nu poate mintea de la sine să facă aceasta, că nu are o astfel de putere, ci când vor bântui gândurile, trebuie degrabă să alerge la Dumnezeu şi Acela le va topi ca ceara, căci Dumnezeul nostru este foc mistuitor. Zis-a fratele: cum dar părinţii Schitului întrebuinţau gândul cel împotrivă grăitor? Citeşte în continuare »

5. 1936. Operaţia din Braşov

 

Plecat la Braşov pentru a răsufla, după cum zicea el, în urma unei munci istovitoare, pentru a cincea oară este operat, în luna august.

Operaţia e făcută tot la intestinul gros. Aici i s-a făcut tratament cu uraniu.

Despre această încercare grea pomeneşte Părintele Iosif când spune că a trecut prin groaznicele chinuri ale celor 40 de nopţi, când temperatura i se ridica până la 40 de grade.

Din această stare, Părintele Iosif le zice fraţilor: Citeşte în continuare »

Cu binecuvântarea P.S. Episcop Sofronie, Episcopul Oradiei, sâmbătă, 30 septembrie, a.c., începând cu orele 18:00, va avea loc, la biserica ortodoxă ”Sf.Ap. Andrei”, din Beiuș ( în drum spre Livada Beiușului) , Adunarea anuală a Oastei Domnului din Beiuș.

Invităm preoţi, fraţi şi surori de pretutindeni, ca bucuria noastră duhovniceasc, astfel încât aceasta să fie deplina în inimile tuturor.ă să fie, şi de această dată, deplină.

Adunarea Oastei Domnului din Beiuș

septembrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Aug   Oct »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR