Arhiva pentru duminică, 5 noiembrie 2017


Cu binecuvântarea părinţilor Eugen şi Ciprian Comşulea, du­minică, 5 noiembrie 2017, la biserica «Schim­barea la Faţă», de pe Bulevardul Saturn, nr. 33 (lângă Micşunica), va avea loc Adu­narea anuală a Oastei Domnului din Braşov.

Evenimentul care animă această adunare este deja bi­necunoscut Frăţietăţii: la 7 noiembrie 1976, la Poiana Braşov, s-a ţinut Sfatul Frăţesc al Oastei Domnului, însemnat în calendarul acestei Lucrări ca „A treia zi istorică”.

Programul frăţesc va începe cu Sfânta Liturghie, iar de la orele 14:00 se va desfăşura adunarea anuală propriu-zisă.

Invităm şi aşteptăm cu toată dra­gostea preoţi, fraţi şi surori din toată ţara, la sărbătoarea adunării noastre, spre a ne întări întru Domnul pe calea ascultării de Domnul şi de înaintaşii Lucrăii.

 

Adunarea Oastei Domnului din Braşov

Cum am ajuns în această stare? Cum ne-am putut lăsa întemniţaţi de diavol în această cumplită închisoare spirituală? Problema noastră cea mai acută constă în faptul că nu ne cunoaştem pe noi înşine. Suntem ignoranţi în privinţa conţinutului lăuntric al inimii noastre. În covârşitoarea noastră majoritate, suntem stăpâniţi de orgoliu. Cu alte cuvinte, credem despre noi înşine mai mult decât ne-ar îndreptăţi realitatea. Ne supraapreciem posibilităţile. Omul măcinat de orgoliu trăieşte sub imperiul imaginaţiei, pierzând astfel contactul cu cea mai intimă realitate – propria sa persoană. Apogeul acestui delir al mândriei este atins atunci când cineva ajunge să uite sau chiar să se socotească pe sine dumnezeu.

Oare nu cumva există ceva anume care nu numai că scapă controlului raţiunii, ci, probabil, atunci când acesta este privit în sine, dezorientează şi induce în eroare? Citeşte în continuare »

Exprimându-şi convingerea că „Dumnezeu va aduce vremea când în sânul ospitalier al Oastei Domnului să se adune cu drag toate sufletele cerului”, fratele Traian Dorz, pentru a nu se înţelege greşit ospitalitatea Oastei, nu uită să adauge: „În familia Oastei Domnului intră cine vrea şi rămâne cine poate” (cf. Traian Dorz, Istoria unei jertfe – vol. III). Cu alte cuvinte, fratele Traian Dorz ne spune că, în casa Oastei, eşti primit ca musafir al ei, dar pentru a putea rămâne trebuie să te converteşti în casnicul ei. Ca la mănăstire. Dacă vrei să rămâi mai mult de trei zile trebuie să intri în rânduiala ei. Nu de musafiri, pelerini sau turişti duce lipsă Oastea sau mănăstirea, ci de fraţi sau de monahi care să lucreze cu toată dăruirea şi responsabilitatea în ogorul adunării sau al obştii! Citeşte în continuare »

Despre făptura cea nouă întru Hristos Iisus

 

Încă din capul acestei pericope se remarcă tristețea sfântului Pavel cu privire la unii creștini, care de frica prigoanei, îl leapădă pe Hristos și Evanghelia, dând curs prerogativelor creștinilor iudei care încă mai practicau Legea lui Moise cu specială referire la problema circumciziei, deși sinodul apostolic de la Ierusalim interzicea această practică (FA 15,1-21). În textul paralel din 3,3 apostolul îi ironizează pe acești creștini care și-au început viața duhovnicească sub călăuzirea Sfântului Duh, iar acum regresează spiritual dând o mai mare importanță tăierii împrejur decât harului Domnului Iisus. Verbul grecesc epiteléō folosit aici cu sensul de „a sfârși”, și care se mai regăsește în Rom. 15,28 sau 2Cor. 7,1 exprimă însăși ironia marelui apostol prin care subliniază pericolul lepădării Evangheliei în Galatia. Probabil că iudaizanții de aici prezentau „faptele Legii”, printre care și tăierea împrejur, ca pe un complement necesar credinței, iar supunerea față de Lege ca pe un stadiu superior al vieții creștine. Sfântul Pavel în schimb le arată că această supunere oarbă față de Lege înseamnă o decădere din har, din statutul onorant de „făptură nouă în Hristos[1]”. Citeşte în continuare »

1. Cât de puţini sunt bogaţii, moşierii şi avuţii care se gândesc la sărăcie, la goliciune şi la foamete în vremea când ar trebui cel mai mult să gândească!
Cât de puţini norocoşi gândesc la nenorocirea care le poate veni într-o clipă!
De aceea numărul înţelepţilor este atât de mic
şi al nebunilor, atât de mare.

2. Într-adevăr, cât de puţini sunt oamenii cuminţi,
care să ştie să se poarte cu înţelepciune în zilele când le surâde soarta! Adică în zilele acelea care sunt cele mai puţine şi mai nestatornice dintr-o viaţă. Dar care pot nimici pe veşnicie întreagă viaţa aceasta.

3. Nu numai în Istoria Omenirii, ci chiar şi în viaţa de fiecare zi, prin care noi înşine trecem,
putem vedea limpede cât de puţini dintre cei îngâmfaţi şi răi scapă de prăbuşire şi de pedeapsă. Citeşte în continuare »

5 D Sf. Mc. Galaction şi Epistimia;
Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr);
Ap. Galateni VI, 11-18;
Ev. Luca XVI, 19-31

Evanghelia pomenită astăzi de Biserică este de o extremă importanţă teologică şi spirituală, căci Domnul ne dă învăţătură de mare limpezime cu privire la soarta sufletului după moarte, la adevărata natură a Iadului şi la pocăinţă. Această pildă este relatată numai de către Sfântul Luca.

Ne aflăm către sfârşitul misiunii pământeşti a Domnului şi este cu putinţă ca El să fie deja în drum către Ierusalim1 (dar această „urcare” va dura mai mult timp, vreme de câteva luni). Mulţime mare Îl urmează, iar El o învaţă, mai cu seamă în pilde. În această mulţime se află vameşi şi păcătoşi… care se apropiau să‑L asculte (Lc 15, 1). Aceasta atrage furia fariseilor şi a cărturarilor care cârtesc împotriva Lui. El spune atunci pildele Oii şi a Drahmei pierdute, cea a Fiului risipitor, apoi cea a Iconomului necredincios, pentru a arăta mila lui Dumnezeu, Tatăl Său ceresc. Toate acestea le auzeau şi fariseii, care erau iubitori de argint, şi‑L luau în bătaie de joc (Lc 16, 14). Domnul, atunci, le vorbeşte şi spune această pildă care îi priveşte direct.

Citeşte în continuare »

Zbor grăbit e viaţa asta pentru orişicine,
dar puţini ştiu să ia seama la aceasta bine;
mulţi, în dimineaţa vieţii, îşi cred ziua lungă,
nici nu se gândesc ce-aproape-i moartea să-i ajungă.

Cine-i oare înţeleptul care să-şi socoată
ca un zbor grăbit de-o clipă viaţa asta toată,
ca-n clipita asta scurtă să-şi adune bine
o comoară spre viaţa de-unde nu mai vine!

Cei mai mulţi sunt ca nebunul căruia nu-i pasă:
când e vară şi-are umbră, nu-şi mai face casă,
numai când îl prinde iarna, moartea şi urgia
se trezeşte el şi-şi plânge tristă nebunia. Citeşte în continuare »

1. Şi, când Tu, Preaiubitul scump al vieţii mele, ai fost cu mine atât de altfel de cum ai fost cu alţii, n-ar fi trebuit, oare, ca eu să nu mai pot locui, până la sfârşitul zilelor mele, decât în casa dragostei Tale?

2. N-ar fi trebuit, oare, ca eu să nu mai pot întoarce, nici măcar pentru o clipă, privirile mele spre altcineva, niciodată?

3. N-ar fi trebuit, oare, ca eu să pot primi mai bine moartea, decât să trădez încrederea şi dragostea Ta?

4. Dar unde mi-a fost oare inima, în locul nefericit, când mintea mea a putut să uite toate acestea?

5. Şi unde mi-a fost mintea, în clipa nefericită când inima mea a uitat?

6. De ce nu mi-a fost măcar una din ele trează? De ce am dormit cu amândouă chiar în ziua cea mai rea, când ispititorul îmi şoptea cel mai viclean şi când împotrivirea neprihănirii mele era cea mai slabă? Citeşte în continuare »

Măreaţa adunare a Oastei Domnului din Praznicul Cincizecimii, de la Sibiu şi Răşinari

Cea de a doua mare adunare a Oastei Domnului de Rusalii, din anul 1933, a fost la înălţimea celei de anul trecut. Cetatea Sibiului s-a cutremurat în faţa mulţimii ostaşilor.

Atât la Răşinari, cât şi la Sibiu am trăit clipe măreţe, pe care nu le vom putea uita niciodată. Domnul să fie lăudat!

Cerul ne-a copleşit cu binecuvântări şi cu mari bucurii. În ochii tuturor ostaşilor însă se vedea şi se putea citi tăinuita durere că Părintele Iosif nu este în mijlocul nostru.

Cu prilejul sărbătorii noastre, scumpul nostru Părinte Iosif, reţinut în „şcoala suferinţelor“, departe, în ţară străină, ne-a trimis următoarea „scrisoare“ plină de focul dragostei sale pentru noi: Citeşte în continuare »

noiembrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR