Arhiva pentru sâmbătă, 25 noiembrie 2017

  • La Ogești, jud. Bihor

Cu binecuvântarea părintelui-paroh Cosmin Luncan, sâmbătă seara, 25 noiembrie, 2017, va avea loc, la biserica ortodoxă, după săvârșirea slujbei Vecerniei, cu începere de la orele 18:00, Adunarea anuală a Oastei Domnului din localitatea Ogești, jud. Bihor.

Invităm preoți, frați și surori să ne însoțească la părtășia noastră duhovnicească, spre a ne bucura împreună de Darul și Harul cel ceresc al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Adunarea Oastei Domnului din Ogești

  • La Poienii de Sus, jud. Bihor

Cu binecuvântarea părintelui-paroh Teodor Bercea, duminică, 26 noiembrie, 2017, va avea loc, la biserica ortodoxă, după săvârșirea Sfintei Liturghii,  Adunarea anuală a Oastei Domnului din localitatea Poienii de Sus, jud. Bihor.

Așteptăm preoți, frați și surori să ne însoțească la bucuria noastră duhovnicească, spre slava Mântuitorului nostru Iisus Hristos și spre a noastră mântuire.

Adunarea Oastei Domnului din Poienii de Sus și Jos

din vorbirea fratelui Traian Dorz
la botezul de la Buciumi – 28 noiembrie 1981

Mâine e duminica aceea când se citeşte în toate bisericile noastre Evanghelia cu „tânărul bogat” care a venit la Domnul. Scrie despre el şi Sfântul Evanghelist Matei, şi Marcu, şi Luca. Fiecare aminteşte una dintre părţile interesante ale vieţii acestui tânăr. Am dori să amintim aceste lucruri nu numai pentru că mâine e duminică şi se citeşte în bisericile noastre această evanghelie, ci pentru că în ea sunt cuprinse nişte lucruri de foarte, foarte mare însemnătate pentru fiecare dintre noi.

Am vrea să citim împreună această Evanghelie şi după aceea să gândim adânc asupra înţelesului acestor adevăruri pe care Mântuitorul ni le-a înfăţişat şi la care e bine dacă fiecare dintre noi luăm bine seama, pentru că într-una dintre aceste şapte probleme cuprinse în această Evanghelie ne găsim fiecare dintre noi. Să ne cântărim fiecare în lumina şi în Cuvântul voii lui Dumnezeu şi să ne cercetăm noi înşine în care dintre aceste stări suntem.

Vom citi din Evanghelia după Sfântul Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 17, deşi mâine se citeşte capitolul 18 din Evanghelia de la Luca. E acelaşi lucru însă aici e ceva mai aproape de înţelegerea şi de starea noastră descrisă în Cuvântul lui Dumnezeu: Citeşte în continuare »

25 S †) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie
(Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului)

Noul Testament – 2 Petrui 1

Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 563 si 564

T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. II
– Capitolul 16: Din cetate în cetate


11. Dacă ai curajul să mărturiseşti Evanghelia la vecinii şi la cunoscuţii tăi, chemându-i la Hristos şi îndemnându-i la o viaţă sfântă şi evlavioasă – fără să fii totuşi făţarnic sau neruşinat – aceasta este adesea dovada unei adevărate schimbări în bine.
Căci omul cel prefăcut, oricât ar fi de neruşinat, totuşi nu prea are curajul să predice vecinilor şi cunoscuţilor lui.
Deşi mai este şi câte unul de acesta.
Există încă o oarecare rămăşiţă de ruşine la orice om.

12. Cel întors la Dumnezeu va fi întotdeauna un semn de întrebare pentru ceilalţi oameni.
Toţi îl ştiau înainte beţiv, hoţ, mincinos, desfrânat, lacom, rău…
Şi dintr-o dată îl văd schimbat. Dintr-o dată, ceilalţi oameni îl văd că nu mai bea, nu mai fură, nu mai minte, că acum el este un om nou.
De aceea, îndată este şi întrebat: Cum ţi s-au deschis ochii? Cum te-ai vindecat?
Cum se poate întâmpla aşa ceva?
O, ce prilej minunat pentru sufletul vindecat de Hristos este atunci să-L mărturisească el tuturora pe Domnul lui – Iisus Hristos, Binefăcătorul şi Vinde¬cătorul său!

13. Dacă i-a fost vindecată cuiva boala,
dacă i-au fost împlinite dorinţele,
dacă i s-au iertat cuiva păcatele sale,
dacă a fost cineva mântuit,
totul se datorează numai Aceluia Căruia I se zice Iisus, căci numai din El, prin El şi pentru El pot fi toate aceste minuni. Citeşte în continuare »

din cuvântul fr. Traian Dorz
de la adunarea de sfat frăţesc de la Comăneşti – august 1988

Bogatul, tânărul din Evanghelie, din trecut, a zis: „Doamne, ce bine să fac ca să moştenesc împărăţia cerurilor?”. Mântuitorul i-a spus: „Binele este unul singur. Binele este cel din faţa ta. Primeşte-l pe el, ascultă-l şi-l urmează; şi vei intra în viaţa veşnică. Dar ca să fii desăvârşit, vinde-ţi tot ce ai, împarte la săraci şi vino şi Mă urmează. Şi vei avea o moştenire cerească”.

Uite, trebuie să vindem noi ceva pentru Împărăţia cerească. Să vindem păhărelul, să vindem lăcomia, să vindem bârfirea, să vindem tot ceea ce este o zestre vinovată, care ne împiedică să moştenim Împărăţia lui Dumnezeu.

Împărăţia lui Dumnezeu se câştigă cu năvală. Marii oameni ai lui Dumnezeu cât au dat pentru ea! Şi-au lepădat averile, şi-au lepădat viaţa, şi-au lepădat tot… şi libertatea, ca să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu. Noi să nu lepădăm? Noi să nu cheltuim? Noi să nu renunţăm? Noi să nu jertfim nimic? Citeşte în continuare »

„Ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?”, L-a întrebat omul din Evanghelia de duminică pe Iisus. „Ţine poruncile”, i-a răspuns Iisus şi omul era gata-gata să fie declarat moştenitor al vieţii de veci, pentru că se lăuda că „păzeşte toate porun­cile”. Dar Hristos ştia că o patimă îl ţine legat în lanţuri şi această patimă – lăco­mia şi iubirea lui de avuţii – a ieşit în­dată la iveală când i-a zis Iisus: „împarte săracilor averea ta şi vino după Mine”. Iubirea de avuţii „l-a întristat foarte” pe bo­gat şi nu l-a lăsat să plece după Hristos. La aceasta a zis Iisus învăţăceilor: „Ane­voie vor intra bogaţii în împărăţia lui Dum­nezeu”, ca şi cum ar zice: „Iată, din pilda acestui om văzurăţi cum lăcomia, iubirea şi grija averilor îi împiedecă pe mulţi bo­gaţi să intre în împărăţia cerului». Citeşte în continuare »

O scrisoare-răspuns la apelul fratelui Marini

Zi de post şi rugăciune pentru Părintele Iosif

În ziua de 15 martie 1935, prima vineri din postul mare, când toată lumea ostaşilor a petrecut-o la picioarele crucii în post şi rugăciune, Părintele Iosif a stat din nou sub cuţitul suferinţei.

După operaţia de la Bucureşti, i-a rămas un defect, care trebuia din nou cioplit cu cuţitul, prin o mică operaţie.

După operaţie mă aşteptam să-l găsesc pe părintele gemând şi văitându‑se, dar l-am aflat liniştit şi zâmbitor.

Şi, ca o dovadă că „puterea lui Dumnezeu în slăbiciuni se adevereşte“, iată foaia cu minunatele ei tâlcuiri, lucrată pe pat. Şi numărul acesta chiar după operaţie.

Sunt aici pagini stropite cu sânge de jertfă, ca atâtea şi atâtea din paginile cărţilor şi foilor noastre, peste care au picurat apoi lacrimile cititorilor.

Dar părintele nu are decât o singură bucurie – chiar dacă el e slab – aceea de a ne şti pe noi tari. El se jertfeşte ca să ne întărim noi. „De aceea simt plăcere, în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare“ (II Cor. 12, 10). Şi de aceea lucrul Oastei rămâne.

Slăvit să fie Domnul! Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Martin Bugărin (Beiuş)
la nunta de la Timişoara – 29 august 1982

La Domnul Iisus vin doi tineri:

fiul cel lunatic adus de tatăl său pentru că rău îl chinuia duhul cel rău(Mt 17, 14-21);

şi tânărul bogat (Mt 19, 16-26). El vine singur, nu este adus de nimeni.

E frumos, e bine că amândoi aceşti tineri au venit la Domnul Iisus. E bine că s-au întâlnit cu Dumnezeu amândoi.

Dar priviţi la întoarcerea lor, căci nu se întorc la fel de mulţumiţi, nu se întorc amândoi binecuvântaţi.

Fiul cel lunatic, care e adus de tatăl său, se întoarce acasă mântuit, vindecat, izbăvit de duhul cel rău.

Dar tânărul bogat se întoarce întristat acasă, pentru că el nu putea să asculte ce îi cerea Domnul.

Dacă tânărul lunatic a avut nişte părinţi credincioşi şi buni care să-l ia şi să îl ducă la Mântuitorul… pentru credinţa acestor părinţi, pentru jertfa şi osteneala, şi rugămintea acelui tată bun, Domnul Iisus îl vindecă. Tatăl acesta se întoarce acasă fericit, pentru că copilul lui este vindecat. Citeşte în continuare »

Arhivă articole pe acest subiect:
Pr. prof. dr. Stelian Tofana – Dregatorul Bogat – Pazirea Poruncilor

Pr. Claudiu Melean – Cuvânt la Duminica dregătorului bogat (Cluj, 24 nov. 2013)

Evanghelia despre tânărul bogat – Comentarii patristice Citeşte în continuare »

Merită să laşi pe-oricine, ca să-L afli pe Hristos;
dacă L-ai aflat pe Domnul, ai aflat tot ce-i frumos.
Dincolo de El nu-i altă frumuseţe mai de preţ,
merită a Lui aflare jertfa orişicâtor vieţi.

Merită să pierzi o stare pentru alta şi mai sus,
din mai bine spre mai bine să alergi după Iisus.
Orişicâte roade scumpe I-ai adus, mai multe-adu-I,
niciodată nu se poate da prea mult spre slava Lui.

Citeşte în continuare »

“Iar el, auzind acestea, s-a intristat, fiindca era foarte bogat“…

“Marturiseste tot Vechiul Legamant, ca sa nu mai vorbesc de Noul Legamant, ca nimenea, dar nimenea este drept inaintea lui Dumnezeu, nimenea a gasit sfintenia, nimenea a gasit slava lui Dumnezeu, nici viata vecinica, toti suntem robi mortii. Dar iata ca in fiecare din noi traieste un bogatas. A, ca eu am educatie, ca eu sunt mai bun decat celalalt, mai frumos decat cineva, mai nu-stiu-ce decat altul.

Si asa, comparandu-ne si inmagazinand tot felul de cunostinte, elemente materiale, bani, incepem sa ne falim cu cate una, cu cate alta, si as zice ca mai periculos decat toate sunt agonisirile intelectuale, care ne fac sa credem ca suntem mai inalti decat semenii nostri sau, pe drept cuvant, mai inalti decat fuseseram inaintea agonisirilor. Citeşte în continuare »

“Bogatul auzise că este viaţă veşnică.

El o dorea din cauza bogăţiei sale, cu care dorea să fie veşnic. Aceasta se vede din tristeţea cu care a plecat de la Cel Veşnic.

Tanărul întreabă: ce are de făcut pentru a dobandi veşnicia? Iisus îi răspunde scurt: poruncile. Tanărul, vrand să atragă atenţia asupra sa, întreabă, care? – şi apoi puţin îi pasă dacă la urmă minte: „Toate acestea le-am păzit din tinereţele mele!” Şi mai nădăjduia-şi o laudă, de aceea mai şi întreabă pe Iisus: „Ce dar îmi mai lipseşte?” Dar, în loc să primească o laudă înaintea poporului, primeşte o demascare. Zici că ai împlinit toate poruncile, că iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi; iată ai prilejul să dovedeşti cu fapta, lucrul care-ţi mai lipseşte: „Vinde-ţi averile şi le dă săracilor apoi vino de-Mi urmează Mie!”

La această întorsătură a lucrurilor nu se aştepta tanărul fariseu. Citeşte în continuare »

noiembrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Oct   Dec »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR