O parte dintr-o vorbire a fratelui Traian Dorz
de la o adunare – începutul anilor ’80

Mi-am adus aminte – cum ar trebui să ne aducem noi aminte totdeauna – despre Domnul Iisus Hristos. Unde suntem noi în mijlocul chemărilor ispititoare, în mijlocul veacului ispititor, în mijlocul lumii ispititoare, în mijlocul acestei vieţi care e plină de chemări spre ispite şi spre păcat, ar trebui să ne aducem aminte de mâinile însângerate, de fruntea însângerată de care am fost noi răscumpăraţi. De Crucea însângerată prin care a fost plătit păcatul nostru, prin care au fost spălate nelegiuirile noastre, prin care a fost plătită datoria noastră şi prin care am scăpat noi de osânda pierzării care pe noi ne aştepta şi în care zăceam.

Dragi fraţi şi surori, aduceţi-vă aminte de Iisus Hristos! Aduceţi-vă aminte de rănile Lui, de Sângele Lui, de suferinţele Lui. Aduceţi-vă aminte de preţul cel scump al Jertfei Sale prin care ne-a răscumpărat. Noi coboram din Ierusalim spre Ierihon. Am coborât din viaţa cu Dumnezeu spre viaţa cu păcatul. Am coborât din tot ceea ce era bun şi sfânt spre tot ceea ce este rău. De atâtea ori inima noastră a ştiut ce este bine, dar picioarele noastre şi îndemnurile ispitei ne-au târât spre păcat. Să vă aduceţi aminte atunci totdeauna de sângele răscumpărării şi de rănile prin care am fost noi izbăviţi; prin care păcatele noastre au fost spălate, prin care am fost ridicaţi noi.

Tatăl cel Sfânt ne-a iubit aşa de mult, încât pe singurul Său Fiu Şi L-a dat, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Acesta este mesajul cel sfânt, solia cea sfântă, telegrama cea cerească, binecuvântată, care ni s-a trimis nouă pentru ca să ne îndreptăm inima şi gândurile spre mântuirea lui Dumnezeu. „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea…”. Acest lucru să ne fie totdeauna în mintea noastră ca un îndemn neîncetat să ne aducem aminte de Hristos şi de preţul cu care ne-a răscumpărat. Să nu mai păcătuim!

Când Domnul S-a îndurat de noi şi, deşi eram căzuţi între tâlharii păcatelor şi ispitelor, S-a apropiat de noi şi, prin cineva care ne-a adus Cuvântul Său, ne‑a chemat spre mântuire, inima noastră a simţit alinul binefăcător al mângâierilor Sale, nădejdea binefăcătoare a mântuirii. Fericit este acela care atunci şi‑a deschis sufletul larg cum îşi va fi deschis rănitul căzut între tâlhari toate rănile sale, spre a primi vindecarea untdelemnului mângâietor şi a vinului de­zinfectant. Noi trebuie să ştim că Dumnezeu foloseşte adeseori şi untdelemnul care mângâie, şi vinul, adică dezinfectantul, care ustură, dar curăţă totdeauna sufletele noastre. Cuvântul Său este pentru noi şi mângâiere, dar Cuvântul Său, când merităm, poate să fie şi mustrare. Pentru că toate acestea lucrează împreună spre vindecarea celui căzut. Atunci când merităm mustrarea, să nu cerem mângâiere. Căci Dumnezeu, când merităm mângâierea, nu ne dă mustrare… El este plin de bunătate şi de îndurare faţă de noi şi lucrează în aşa fel prin Cuvântul Său, ca să ne ajute să ne vindecăm sufleteşte şi să ne îndreptăm inima spre El.

E vremea postului. Urcăm spre luminata zi a Învierii. Am început acest urcuş binecuvântat. Să urcăm, într-adevăr. Să ne dăm şi mai mult silinţele spre rugăciune, spre înfrânare, spre toate faptele bunătăţii şi milei, şi dărniciei spre care ne îndreaptă şi ne îndeamnă Cuvântul Său. Că numai dacă suim, atunci vom ajunge odată în vârf. Numai dacă păşim pe urmele Domnului spre Ierusalim, atunci vom ajunge odată să moştenim acest Ierusalim ceresc. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, spune: „Dar Ierusalimul de sus este slobod şi el este mama noastră”. Şi aşa cum dorim mama noastră, cum dorim casa noastră, cum dorim fericirea noastră, ar trebui să dorim Ierusalimul ceresc. Dacă într-adevăr este mama noastră, prin credinţă, acest Ierusalim sfânt pe care ni l-a făgăduit Domnul că ni-l va da pentru veci, în fericirea Sa, dacă vom fi credincioşi, acest Ierusalim să fie ţinta noastră şi să înaintăm spre el. Din orice vârstă am fi, din orice stare am fi, din orice situaţie am avea, în orice zi, să ţintim tot mai sus, spre Ierusalim. În fiecare zi să căutăm să fim mai credincioşi, mai plini de dorinţa de a citi Cuvântul lui Dumnezeu, mai gata pentru rugăciune, mai dornici după adunare, mai plini de dorinţa de a face bine, mai însetaţi după Domnul şi după Mântuitorul nostru.

va urma

preluat din «Străngeţi fărâmăturile» vol. 5

Lasă un răspuns

noiembrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR