La Anul Nou 1933, se făcea un prim bilanţ duhovnicesc al rezultatelor şi luptei Oastei Domnului.

Acest rezultat anunţa roadele neaşteptat de frumoase ale binecuvântărilor dăruite de Dumnezeu, acestei sfinte Lucrări. Foaia «Oastea Domnului», în numărul festiv, primul din anul 1933, anunţa cu slove mari:

Peste trei mii de intrări în Oaste îşi aşteaptă publicarea în foaie

Câţi suntem? – Ne apropiem de o sută de mii – o sută de mii de luptători.

Oştirea Domnului creşte mereu.

Cu o vrajă cerească, Oastea pătrunde pe tot locul. Din toate părţile ţării, suflete cuprinse de dorul mântuirii se înrolează sub Steagul Domnului. În timpul din urmă, foaia aceasta n-a mai putut birui cu publicarea celor ce se scriu în Oaste. Avem aici, la redacţie, peste trei mii de intrări în Oaste, care îşi aşteaptă publicarea. Le vom publica rând pe rând. Ţara este plină azi de ostaşi şi de cunoştinţa Oastei! Nu este aproape sat, unde să nu se fi auzit despre Oaste. De la Arad, până în fundul Moldovei, se poate merge azi – pe o linie anumită – din ostaş în ostaş.

Chiar şi felul minunat cum s-a răspândit şi se răspândeşte această Mişcare, e un semn vădit că ea e răsadul Duhului Sfânt; e suflarea Duhului Sfânt. Noi n-am mai putut ţine o statistică despre câţi suntem. Dacă s-ar lua cineva, din sat în sat, să cutreiere toată ţara şi să însemne numărul ostaşilor, desigur, că va ajunge la un număr uimitor. Am urmărit numărul ostaşilor până la numărul 70 de mii. De atunci însă numărul lor a crescut covârşitor, luând în considerare şi faptul că cei mai mulţi din cei intraţi în Oaste nu şi-au trimis intrarea în scris la foaie. Ţăranul n-are birou să scrie totul. S-au făcut apoi intrări colective, de câte 20–30–40 de ostaşi, care iarăşi nu s-au publicat. Pe toată ţara numărul ostaşilor se apropie azi de o sută de mii de luptători. Rămâne ca toţi aceştia să devină adevăraţi ostaşi şi să aducă în fronturile Oastei o altă sută de mii. Pentru ca pe urmă să cucerim toată ţara pentru lucrul Domnului.

Slăvit să fie Domnul!

 

Câteva biruinţe de pe fronturile Oastei

 

– Serbarea Oastei din Scorţeni, judeţul Bacău –

Duminică, 22 octombrie, în satul nostru s-a desfăşurat serbarea Oastei Domnului. Dragostea i-a adus la noi şi pe fraţii din comuna Grigoreni, Valea Arinilor, Lăloaia, Ileşti, Olt, Letea Veche, Sohodol, Băsăşti, Câmpeni, Poduri, Cetăţuia şi Valea Rea.

La vecernie, a vorbit subsemnatul despre dragostea creştină. Iar la Sfânta Liturghie, cu multă putere, a grăit părintele Gh. Adăscăliţei despre „sărbătoare“.

 După-masă, în sala băncii «Albina», fraţii şi surorile de aici, au jucat piesa «Hazail» şi s-au recitat poezii de-ale Oastei; Cântările au mişcat multe suflete. Subsemnatul, am citit scrisoarea plină de dragoste şi avânt a fratelui Colonel Coman Ionescu din Cahul, adresată Oastei de aici. Apoi am arătat lupta continuă ce Oastea trebuie să o ducă în ţara aceasta subjugată fărădelegilor. Într-o sfântă bucurie, fraţii s-au despărţit mărind pe Domnul.

Slăvit să fie El pentru toate!

Pr. N. Munteanu-Muntmarg

 

– Din Bodeşti, jud. Vâlcea –

Cucernice părinte Trifa!

În atmosfera iubirii creştine şi la suflarea caldă a Vântului Ceresc, s-a ţinut adunarea ostaşilor din comuna Bodeşti. La adunare au răspuns fraţii din Săltoaia, Fometeşti, Voideeni, Pietrarii de Jos, Rm. Vâlcea, Brezoi, Budeşti – Argeş, Negreni – Gorj şi Briboieni – Muscel.

A fost o zi de nesfârşită bucurie în Domnul. La sfinţirea steagului şi la adunarea de după-masă, au grăit, cu putere de la Domnul, fraţii Negreanu, student teolog, învăţătorul Borcan, fratele Toma şi subsemnatul.

Cuvântările pr. ostaş A. Nicolaescu şi pr. Pietraru au găsit răsunet în sufletele tuturor.

Slăvit să fie Domnul!

Traian Gogoncea,

ostaş al Domnului, student în teologie

 

– Din Lisa, jud. Făgăraş –

Cucernice Părinte Trifa!

Ziua de 15 octombrie a fost o zi de mari bucurii pentru noi. Au răspuns fraţii din nouă sate. Sfânta Liturghie a fost slujită de părintele Alex Popa. Răspunsurile le-a dat corul ostaşilor din Viştea de Sus. După-masă ne-am adunat la casa culturală.

Au luat cuvântul: fr. Izidor – despre lipsa de credinţă, fr. N. Betu – despre fiul cel pierdut, fr. Vasile Şerban din Viştea de Jos – despre Părintele Iosif şi deşteptarea celor peste 70 de mii de suflete, fr. N. Paler – despre întrunirile ostaşilor, fr. Alexandru Teodor din Galaţi – despre cinstirea Zilei Domnului, fr. Moise Raita din Calbor – despre vestirea Mântuitorului şi fr. Ioniţă din Lisa – despre întărirea noastră prin îndrumările ostăşeşti.

Slăvit să fie Domnul!

ostaş, David Greavu

 

– Din Topârcea, jud. Sibiu –

O bucurie binevenită ne-au făcut fraţii din Sălişte, făcând până la noi 13 km. Biserica s-a umplut şi toată suflarea lăuda pe Domnul. Părintele Ilea tâlcuieşte Evanghelia. Se fac rugăciuni pentru Părintele Iosif. La ducere, soarele îşi trimitea razele sale binefăcătoare asupra credincioşilor înfrăţiţi în Domnul. Fr. Scânteie grăieşte cu multă putere. Fetiţele declamă minunate poezii. Despărţirea a fost duioasă. Toate spre slava Domnului.

Un ostaş

 

Dacă la această aniversare am fi privit îndărăt cu 10 ani, puteam să vedem „un singur om“ înlăcrimat lângă o Psaltire cu scoarţe groase, cu inima zdrobită, cerând Părintelui Ceresc – lumină şi Sfântului Duh – călăuzire.

Dacă atunci o singură carte era udată de lacrimi şi un singur om veghea privind spre un încă necunoscut orizont, azi, după numai zece ani, o sută de mii de inimi bat la fel de fericite, cu ochii înlăcrimaţi, înfrăţite prin legătura păcii şi unirea duhului.

O sută de mii de fraţi, uniţi sub o singură comandă, formează o Oaste de viteji sub neînvinsul steag al lui Iisus Biruitorul, în numele Căruia a îndrăznit şi va îndrăzni mereu.

Foile Oastei, cărţile Părintelui, Bibliile noi, au început să-şi facă lucrarea ca aluatul despre care zicea Domnul Iisus – în cele trei măsuri de făină, dospind toată plămădeala (Matei 13, 33).

Ca nişte ordine de zi, fiecare cuvânt al Părintelui pătrunde până în adâncul fiinţei şi mişcă sufletul. La îndemnul lui, eşti gata să te avânţi cântând în luptă, în lupta cea sfântă a mântuirii noastre sufleteşti.

Redăm aici, doar câteva din aceste cuvântări – ordine de zi – la jubileul celor zece ani de Oaste. Din ele, transpar însă şi frământarea, şi primejdiile ce ameninţă această Lucrare a lui Dumnezeu, precum şi calea ieşirii, cu biruinţă, din ele.

va urma

din „PROFETUL VREMILOR NOASTRE”, vol. 1
ALBUM DE ÎNSEMNĂRI ŞI DOCUMENTE
despre viaţa şi opera Părintelui IOSIF TRIFA
Culegere şi prezentare: Moise Velescu
Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 1998

 

 

Lasă un răspuns

noiembrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR