Arhiva autorului

Să nu pot izgoni din mine
nimic din dorul neuitat
ce cu cântări şi cu suspine
atât de-adânc mi l-am legat.

Să nu-i uit nici o clipă sfântă,
să nu-i pierd nici un strop din har,
să nu-i las nici o zare-nfrântă
şi nici un pas pierdut măcar. Citeşte în continuare »

Slavă veşnică Iubirii
Care ne-a răscumpărat
rânduindu-ne-al sfinţirii
drum slăvit şi-nsângerat!

Slavă veşnică Iubirii
Care ne-a iertat deplin
dăruindu-ne smeririi
chip Edenic şi Divin! Citeşte în continuare »

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! Amin.

Hristos a înviat!

Pentru că dacă n-ar fi înviat Hristos, zadarnică ar fi fost şi lauda împăratului pe care Dumnezeu ni l-a dăruit spre slava Sa şi spre mărirea Sfintei Biserici a lui Hristos Cel Înviat!

Iată, iubiţilor, astăzi sărbătoare mare se face nu numai pe pământ, ci şi în ceruri. Pentru că, fără-ndoială, cel care avea – aşa cum spuneau cântările duhovniceşti – binecuvântarea lui David şi misiunea lui Pavel, împărat şi misionar deopotrivă, nu poate să bucure numai pământul, ci neapărat bucură mai întâi cerul.

S-au spus multe despre Sfântul Împărat Constantin cel Mare. S-au spus foarte multe: unele de bine, altele de rău, ca despre toţi oamenii de pe pământ. Dar nimeni nu poate nega un singur lucru: extraordinara convertire a aceluia care părea, într-un moment, pierdut nu numai pentru credinţă, ci şi pentru eternitate. Cel care părea la un moment dat pierdut într-o lume bolnavă, iată, converteşte întreaga ţară la Crucea lui Hristos şi la binecuvântarea Lui. Citeşte în continuare »

Cu câtă-nţelepciune s-ar cere să păşim,
când nu ştim calea clipei de-ajungem s-o sfârşim.

Cu câtă lepădare de tot ce parcă-avem,
când nu ştim lângă toate cât încă mai suntem.

Cu câtă pocăinţă spre orişice păcat,
când nu ştim dacă mâine mai poate fi iertat. Citeşte în continuare »

Luptă-te, dar niciodată
nu-nceta zicând: „De-ajuns!”
– lângă tine totdeauna
poate fi-un duşman ascuns.

Seamănă, dar niciodată
să nu spui: „Am isprăvit!”
– uită-te ce necuprinderi
mai sunt încă de muncit.

Mângâie, dar niciodată
să nu spui: „Ajunge-acum!”
– vezi ce multe răni şi lacrimi
sunt pe-al vieţii aspru drum.

Suferă, dar niciodată
nu te plânge: „Nu mai pot!”
– cât ţi-ar fi de-amar paharul,
fundul lui e miere tot.

Dă, jertfeşte-te, împarte-ţi
inima cu tot din ea,
că nu dai, ci strângi cât veşnic
vei fi-uimit cât vei avea.

Astfel a făcut în clipa
cât a fost pe-aici Hristos
şi-avuţia Lui se-ntinde
cât de Sus şi cât de Jos!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Încredinţează-ne, iubire,
că-n clipa-n care-am acceptat
să dăm un preţ de plâns ori sânge,
e tot aşa cum l-am fi dat,

C-atunci când acceptăm Lumina,
am şi ajuns sfinţiţi de ea,
c-odată noaptea biruită,
nu-i luptă să mai fie grea, Citeşte în continuare »

O, creşte-mi, Rugăciune,
aripi de sfânt mister,
să zbor peste genune
spre cel din urmă cer!

Străluminate trepte
urcând mereu, urcând,
la capăt să m-aştepte
iubirea lăcrămând. Citeşte în continuare »

Iubire, fii pază vieţii curate,
fereşte-o nedusă pe căi vinovate

Păzeşte-o ne-nfrântă de nici o ispită,
întoarce-o din calea şi uşa oprită

Ajută-i să lupte, să creadă, să spere
în orice nălţare şi-n orice cădere

Aprinde-i lumină în neagra noptare,
alină-i suspinul tăcerii amare

Fă-i caldă căsuţa şi crucea uşoară,
pe zarea ei rece, căldură-nfăşoară

Sărută-i obrajii răniţi de durere,
rămâi-i prieten vieţii stinghere

Blândeţe-i aşază la uşa cu teamă,
acopere-i lipsa de frate şi mamă

Şi-ntoarce-i în ceruri, deplin, pe vecie
comoara jertfită sfinţirii şi ţie.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Slavă şi slavă, şi slavă
cântăm şi nălţăm, şi-nchinăm,
slavă şi slavă, şi slavă,
Iisuse, pe veci Ţi-nchinăm!
Tu ai venit şi ne-ai adus
Cuvântul Tatălui de Sus
şi Tu, prin Duhul, ne-ai făcut
al Cerului popor plăcut. Citeşte în continuare »

Slavă veşnică Iertării
Care lumii i-a adus
fericirea Întrupării
Dumnezeului Iisus!

Slavă veşnică Iertării
Care ne-a răscumpărat,
dând Dreptăţii şi-Acuzării
Preţul Sângelui Curat!

Slavă veşnică Iertării
Care ne-a pecetluit,
pentru Ziua-ncununării,
Chipul Celui Strălucit!

Slavă veşnică Iertării
ce, din nişte osândiţi,
ne-a adus în slava stării
de-nfiaţi şi preaiubiţi! Citeşte în continuare »

Slavă Ţie, Viu Izvor,
Veşnică Putere,
Dumnezeu-Mântuitor,
Viaţă şi-nviere!
Slavă Ţie, Care-nvii
zări şi lumi, şi sfere,
Viu Izvor de veşnic vii
duhuri şi mistere! Citeşte în continuare »

Slavă veşnică-nvierii
Tale, Dumnezeu Slăvit,
locul morţii şi-al durerii,
înviind l-ai nimicit –
Slavă veşnică-nvierii
Tale, Dumnezeu Slăvit!

Din vecie-n veşnicie
fii slăvit, Iisus Hristos,
binecuvântat să fie
al Tău Nume Glorios –
din vecie-n veşnicie
fii slăvit, Iisus Hristos!

Slavă Învierii Tale,
Dumnezeu Mântuitor,
fericite osanale
cânte-Ţi cerurile-n cor –
Slavă Învierii Tale,
Dumnezeu Mântuitor! Citeşte în continuare »

Nu va fi belşug de-a pururi,
nici tot mesele-ncărcate,
vor veni şi ani de lipsuri
şi de căi întunecate.

Ce-i face-n suferinţă
dac-astăzi nu-ţi aduni
răbdare prin credinţă
şi har prin rugăciuni? Citeşte în continuare »

Fiecare despărţire
de-o fiinţă ce-ai iubit
este-un strop de nimicire,
ţi-este-o parte din sfârşit.

Fiecare strâns de gene
este-un văl peste lumini,
teama veşnicei Gheene
să te facă să suspini. Citeşte în continuare »

Mărire Îndelung-răbdării Tale,
Iisus, Cerescul Miel Ispăşitor,
Tu ne-ai scăpat de-a’ noastre mari greşale
dând preţul jertfei noastre-a tuturor.

Mărire Ţie, mărire Ţie,
Iisus, Cerescul Miel Ispăşitor!

Mărire Îndelung-răbdării Tale
Îţi vom cânta pe veci, mărturisind
că din adânc de moarte şi de jale
ne-ai izbăvit, cu Sânge Sfânt plătind.

Mărire Îndelung-răbdării Tale
şi Jertfei Tale-aduse pentru noi,
din ea ne umplem sufletele goale,
prin ea, primim Viaţa de Apoi.

Mărire Îndelung-răbdării Tale,
Mărire Dragostei ce Te-a trimis,
Mărirea Ta e-a slavei noastre cale
şi-n Crucea Ta ni-e Cerul nou deschis.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Plângerile lui Ieremia 5, 14

Aceasta este cea mai mare durere a credincioșilor Domnului în vremea cea grea a ocării și nedreptății: faptul că cei rămași înapoi sunt stăpâniți de frică sau de deznădejde.

Starea de nepăsare care urmează imediat oricărei prigoniri asupra Bisericii are asupra multora o urmare nimicitoare.

În primele zile de la pornirea valului de suferințe și de încercări, cei mai mulți se zăpăcesc de tot… Bătrânii nu mai merg… Tinerii nu mai cântă…

Zac toți apăsați, fiecare în adăpostul său, ca niște păsări în furtună și în noapte. Citeşte în continuare »

Mărire Ţie, Doamne,
Iisuse Preaiubit,
Izvorul Păcii noastre
şi Ţelul ei slăvit!
Prin Jertfa Crucii Tale,
păcatul ne-ai iertat,
dreptatea împlinind-o,
viaţa ne-ai salvat.

Mărire Ţie, Doamne,
că-n toţi ai Tăi ai pus
încrederea şi pacea,
cât moartea mai presus,
încrederea şi pacea
mai tari ca orice greu,
acestea ţin viaţa
ascunsă-n Dumnezeu.

Mărire Ţie, Doamne,
al Păcii veşnic Rai,
Îţi mulţumim de starea
cerească ce ne-o dai!
De tot ce-avem acuma
şi tot ce ne-ai mai spus,
Mărire Ţie-al Păcii
Izvor Etern, Iisus…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

 

Când vezi pe câţi viteji i-nfrânge
păcatul blestemat şi hâd,
te bucuri de-orişicine plânge
şi-i plângi pe toţi cei care râd.

Când vezi pe câţi nebuni i-mpinge
nesocotinţa-n iad de vii,
să fugi de tot ce-ţi poate stinge
lumina sfintei curăţii. Citeşte în continuare »

Doamne, numai Tu ştii Singur arzătoarea-mi cruce,
– dacă nu mi-o porţi Tu, oare cine mi-o va duce?
Că pe lume n-am pe nimeni s-o mai poată duce.

Numai Tu-mi poţi înţelege lacrimile-amare,
nu-mi mai ştie-n lumea asta nimeni ce mă doare,
nu mai ştie ca şi Tine nimeni ce mă doare.

Numai Singur Tu poţi astăzi să-mi mai fii aproape,
– dacă nu-mi ajuţi Tu, oare cine-o să mă scape?
N-am pe nimeni ca pe Tine, altul, să mă scape.

Numai de la Tine Singur mai aştept scăpare,
– numai Tu ştii ce-i iubirea singură sub soare,
când aşteaptă şi când plânge singură sub soare!

Iubire, dă-ne harul
ce încă nu-l ştim noi:
în stare ca vrăjmaşul
să-l scoată din noroi,
să-l spele, să-l sărute,
să-l pună-n loc de sus;
– Iubire, dă-ne harul
din Duhul lui Iisus.

Lumină, dă-ne harul
ce încă noi nu-l ştim:
spre orice suferinţă,
cereşte să privim, Citeşte în continuare »

mai, 2017
L Ma Mi J V S D
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR