Arhiva autorului

Slăvit să fie Domnul!

Dragi frați și surori,

cu ajutorul Domnului, un grup de frați tineri, am redat viața librăriei online a Editurii „Oastea Domnului”- Sibiu, www.carteadeaur.ro.

Începând de astăzi, puteți comanda cărți și CD-uri, accesând librăria online www.carteadeaur.ro

Ea a căpatat „straie” noi, dar țelul a rămas același de la începuturile ei: cartea duhovnicească (în special „cartea Oastei”) să fie accesibilă tuturor oamenilor, prin toate mijloacele!

Precizăm  faptul că, acesată lucrare nu este desăvârșită, iar ulterioarele sugestii cât și critici „constructive”, le primim cu drag, la adresa de email: comenzi@carteadeaur.ro, sau la numărul de telefon afișat pe librăria www.carteadeaur.ro.

Slăvit să fie Domnul!

 

 

Cu ajutorul Domnului vom transmite in direct, de la 18.30, pe www.oasteadomnului.tv

 


Cu binecuvântarea Părintelui Protopop Gheorghe Joghiu va avea loc, în ziua de sâmbătă 8 aprilie a.c., Adunarea de Tineret cu tema: „Cu Domnul spre Golgota”.

Programul va începe de la ora 14.00,  și va avea loc în Catedrala ”Sf. Gheorghe” – Tecuci, aflată în centru orașului.

Invităm părinţi, fraţi şi surori, tineri „de toate vârstele” să participe alături de noi la sărbătoarea tinereţii în Hristos, spre slava Celui care Se jertfește pentru a noastră mântuire.

Pentru cei care nu pot participa, cu ajutorul lui Dumnezeu, acestă adunare va fi transmisă în direct la OasteaDomnuluiTV.

Adunarea Oastei Domnului din Tecuci.

coperta

Preaiubiţi fraţi şi surori! Cu ajutorul Domnului s-a finalizat un alt CD audio de cântări cu vocea preaiubitului nostru frate Traian Barna. El va trăi  în inimile noastre prin fiecare cântare pe care a interpretat-o cu toată dăruirea sufletului său. Prin tot ce a făcut în scurta viaţă aici pe pământ, fratele nostru ne-a arătat iubirea faţă de Dumnezeu prin trăire duhovnicească şi artă, legată de tot ce este frumos, dar nu oricum ci cu toată dăruirea, punând esenţă în versuri şi-n melodii, atingând cu multă sfială coardele instrumentelor. Intrând bine în tainele muzicii, fratele nostru petrecea mult timp cântând la orgă, nai, violă, pian şi altele, lucrând tot mai mult acolo în cămeruţa unde l-a aşezat Dumnezeu. La diferite prilejuri de adunare din ţară sau în Italia, când era chemat la instrument, fratele Traian era întotdeauna bine pregătit. Vocea se plia cu masele de fraţi, fără să-i iasă în evidenţă ci doar atât cât era nevoie de a conduce cântarea. Prezenţa dânsului în grupul de fraţi cântăreţi ridica mult nivelul duhovnicesc al cântării. Mă întreb şi ne întrebăm cu toţii! Mai avem astfel de fraţi printre noi?  Îl rugăm pe Domnul să ne mai trimită lucrători buni în Ogorul Lui şi să aşeze sufletul preaiubitului nostru frate în cortul drepţilor alături de Înaintaşii noştri. Hristos a Înviat!

Sava Constandache

 

Aici trebuie să îngenunchem!

Despre acest loc nu se poate scrie şi citi decât în genunchi.
Nu se poate vorbi şi nu se poate asculta decât cu glasul scăldat în lacrimi,
cu inima scăldată în flăcări,
cu toată fiinţa scăldată în adoraţie…

O, Golgota, loc unic, care ne grăieşte nemărginit mai cutremurător decât Sinai,
o, Golgota, munte mai înalt decât Moria, altar mai sfânt ca Sfânta Sfintelor!

Pe tine am primit NU ZECE porunci, CI NUMAI UNA singură, dar înmiit mai cutremurătoare. PORUNCA IUBIRII ŞI A JERTFEI. Lumina ta nu era cea a fulgerelor înspăimântătoare de pe Sinai, ci lumina negrăită a sărutului lui Dumnezeu, îmbrăţişându-Şi cel mai pierdut şi cel mai dorit dintre fiii Lui: OMUL.

Jertfa Ta nu era jertfa de jos în sus a unui singur fiu al iubirii, pentru dovedirea unei singure credinţe şi pecetluirea unui singur legământ ca pe Moria – ci negrăita Jertfă de Sus în jos, mai mare decât a tuturor fiilor iubirii, a tuturor credinţelor şi legămintelor ei.
O, Golgota, singurul loc ceresc pe acest pământ unde Dumnezeu, coborându-Se, a rămas între noi toţi, al nostru şi al tuturor.  Citeşte în continuare »

„Deci, fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget,
trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.
Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. Sfinţii toţi vă îmbrăţişează.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!”
( 2 Corinteni 13: 11-13)

Un adevărat credincios trebuie să înveţe a privi toate lucrurile vieţii acesteia şi ale celei viitoare aşa cum le-a privit Hristos, Domnul său.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos înseamnă, în primul rând, părtăşie la suferinţele Lui (Filip. 3, 10), la Crucea Lui, la jugul Lui, la ocara Lui (Evrei 13, 13; Filip. 1, 29).  Citeşte în continuare »

Parintele Iosif Trifa

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale,  Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ar­dea­lului, comemorarea din acest an a tre­cerii la Domnul a Părintelui Iosif Trifa, în­te­meietorul pământesc al Oastei Dom­nului, va avea loc în zilele de 13 şi 14      fe­bruarie.

Cu această ocazie, în ziua de vineri, 12 februarie, începând cu orele 19:00, va avea loc, în Aula Casei Oastei din Sibiu, Sfatul Frățesc Operativ al Oastei Domnului.

A doua zi, sâmbătă, 13 februarie, începând cu orele 8:30, se vor desfășura, tot în Aula Casei Oastei, lucrările Sfatului Frățesc Lărgit al Oastei Domnului.

De asemenea, sâmbătă, între orele 14:00 – 17:00, va avea loc, la Casa Oas­tei, deja tradiţionala Adunare de Tineret.

În continuare, la orele 17:30, din cur­tea Casei Oastei, strada Ch. Darwin, nr. 11, se va pleca, în coloană de marş ostăşesc, către Catedrala Mitropolitană, pentru a participa la slujba Vecerniei, ce va începe la orele 18:00, după care, tot în Catedrală, se va desfăşura Adunarea Oastei Domnului.

A doua zi, duminică, la orele 6:30, co­loana ostăşească va porni de la Casa Centrală a Oastei către Cimitirul Central Dumbrava, unde se vor săvârşi Sfânta Liturghie şi Parastasul, în memoria Pă­rintelui Iosif, şi Adunarea Oastei de come­morare şi cinstire a marelui nostru îna­intaş, până la orele 13:30.

Nădăjduim că Părintele nostru Iosif se roagă permanent lui Dumnezeu pentru ca lucrarea Sa de pe pământ să se afle şi de data aceasta sub ploaia de binecuvântări a Duhului Sfânt, astfel încât să ne regăsim fiecare locul şi rostul mântuirii noastre întru ea.

Cu ajutorul Domnului, toate manifestările anunţate mai sus vor fi transmise în direct la www.OasteaDomnului.tv.

Slăvit să fie Domnul!                                               Sfatul Frăţesc Operativ

Punguta cu mai multi baniPreaiubiţi fraţi şi surori, preaiubiţi copii! Cu ajutorul şi mila Lui Dumnezeu, mai la început de an vă prezentăm o nouă lucrare audio potrivită copiilor, dar poate şi celor mari, un CD cu povestiri în lectura fratelui şi Înaintaşului nostru Ghiţă Precupescu. Povestirile sunt în două volume, dar deocamdată s-a realizat primul CD. Toate aceste minunate întâmplări înregistrate cu vocea fratelui nostru preaiubit, s-au petrecut cu ani în urmă după cum relatează autorul prin locurile copilăriei sale din satul Săsciori – Alba şi alte întâmplări minunate petrecute prin satele de la poalele munţilor Sebeş. Vă las să ascultaţi frăţiile voastre şi voi dragi copii, deoarece nu pot fi cuvinte care să descrie frumuseţea talentul şi accentul cu tâlc la anii bătrâneţii venerabile a fratelui Ghiţă Precupescu. În final pot spune că se merită pentru toţi copiii, să asculte aceste CD-uri. Din povestirile unice a fratelui nostru preaiubit, reiese ceva foarte important dacă vor fi ascultate cu atenţie şi dragoste.

Slăvit să fie Domnul!

Sava Constandache

 

Almanah audio 2016 coperta Preaiubiţi fraţi şi surori, cu ajutorul Domnului s-a finalizat şi numarul 2 al Almanahului audio pentru anul 2016, lucrare audio care seamănă ca aranjament cu cea dintâi de anul acesta, dar diferită ca prezentare. Şi de data aceasta sunt noutăţi audio cu mărturii cântări şi poezii în următoarea ordine: după genericul de început prima cântare „Astăzi plec genunchii iar”, este prezentată de fratele nostru drag Traian Barna care a plecat de curând la Domnul! Imediat după această cântare minunată avem o vorbire cutremurătoare a fratelui Ghiţă Precupescu, de câteva minute, în cuprinsul căreia sunt şi două poezii, scrise în anii greii de închisoare. Urmează cântarea, „Din adevăr şi din iubire” interpretată de fratele Sandu Donici. În continuare poezia, „Ascultarea” este recitată de sora Luciana Filimon. Fratele Toader Slavu urmează cu un îndemn de folos duhovnicesc, mai ales pentru fraţii şi surorile tinere din Lucrarea Oastei Domnului. Mai departe avem vocea fratelui Traian Dorz cu poezia, „Mai sunt destui” după care urmează cântarea, „Nu-s numai copii” cântată în grup de surorile; Mihaela Munteanu, Simona Ţuţu, Alina Condrache şi Carmen Mistreanu. Fratele David Neculache cântă, „M-aş muta din lume” o cântare veche, dar frumoasă. „S-aud prin întuneric” e una din poeziile uimitoare, rostită cu vocea profundă şi caldă a fratelui Traian Dorz. Citeşte în continuare »

La fereastra casei mele - copertaPreaiubiţi fraţi şi surori, cu ajutorul Domnului, avem un CD de colinde, în conţinutul căruia sunt diverse interpretări, dar o parte din acestea având melodii şi texte noi. Spre deosebire de alte albume, avem, de data aceasta şi o povestire potrivită Sărbătorilor Naşterii Domnului, intitulată: Colindul întârziat – Din lectura fratelui Ghiţă Precupescu. Accentul vocii şi felul de povestire al fratelui Ghiţă sunt fermecătoare şi pătrund până la lacrimi. Starea duhovnicească a preaiubitului nostru frate, plecat de curând la Domnul, s-a vădit prin tot ce-a lucrat, prin tot ce-a spus, strălucind tot mai frumos în memoria tuturor celor l-au ascultat şi înţeles.Pentru toţi ascultătorii, dorim ca aceste colinde şi inclusiv minunata povestire, să fie cu folos duhovnicesc şi să aducă bucurie şi mângâiere tuturor.

Slăvit să fie Domnul!

Sava Constandache

 

Coperta finalPreaiubiţi fraţi şi surori, cu ajutorul Domnului s-a strâns primul buchet de cântări cu vocea duioasă şi caldă a preaiubitului nostru frate Traian Barna, plecat de curând la Domnul. Mulţumim din suflet familiei fratelui Culiţă Barna, pentru acordul şi sprijinul dat, la realizarea acestui album audio. De asemeni mulţumim fraţilor din Italia şi tuturor fraţilor şi surorilor care susţin cu dragoste Lucrul Domnului prin rugăciune şi prin tot ceea ce pot. Alăturat de acest anunţ redăm mai departe câteva cuvinte scrise de fratele Daniel Matei – Italia.

Dintotdeauna Dumnezu a chemat Acasă pe om, cand l-a vazut cel mai pregătit sufleteşte…
Când era cel mai desprins de pământ şi mai legat de Cer,
Când era cel mai împacat cu semenii, cu sufletul său şi cu Dumnezeul din conştiinţa sa,
Cand zgomotul din afară era tot mai departe şi tot mai stins, acoperit de armonia cântării şi bucuriei Divine care ardeau tot mai puternic în sufletul şi fiinţa sa… Citeşte în continuare »


Sufletul ascultator se scoală la prima strigare. A merge la prima chemare este dovada unui suflet sfânt.

Dar, o, Dumnezeul meu atât de lung-răbdator cu mine, eu am zăcut atât de mult neputincios, între sculare şi mergere! Era cândva un timp în care Îţi auzeam glasul curat, chiar şi atunci când doar în şoaptă îmi rosteai numele meu. Atunci, când mă sculam, eram şi pornit.

Ce atent era atunci urechea dragostei mele şi ce uşori îmi erau paşii ascultării! Putea să-mi fie atunci somnul cel mai dulce, ochii, oricât de îngreuiaţi, picioarele, oricât de obosite, noaptea, oricât de adâncă – eu Te auzeam din prima clipă. Era drumul oricât de lung, primejdiile, oricât de multe – nimic nu mă mai putea ţine în aşternutul meu. Şi nimic nu mă mai putea opri să nu alerg când mă chemai Tu.

Tu eşti toata frumuseţea amintirilor mele. Citeşte în continuare »

Sfânta maica noastră Parascheva, numită „cea Nouă”, de la Iaşi, „a Moldovei luminătoare” şi lauda întregii Ortodoxii, s-a născut în satul Epivat din Tracia răsăriteană, nu departe de Constantinopol, pe la începutul secolului al Xl-lea, din părinţi binecredincioşi şi de bun neam.

Cei doi copii, Eftimie şi Parascheva, au primit în familie o aleasă creştere şi educaţie religioasă. Astfel, Eftimie, fratele mai mare al cuvioasei, a intrat înaintea ei în nevoinţa monahală. Apoi, pentru sfinţenia vieţii lui, ajunge episcop al Matidiei şi păstoreşte bine Biserica lui Hristos până la sfârşitul vieţii. La fel şi Sfanta Parascheva, iubind mai mult decât orice pe Hristos, la vârsta de aproape 15 ani, a intrat într-o mănăstire de fecioare din oraşul Ieraclia Pontului. După cinci ani se închină la Mormântul Domnului şi se nevoieşte mai mulţi ani într-o mică mănăstire de călugăriţe pustnice de pe Valea Iordanului. Citeşte în continuare »

Ce loc frumos - coperta

Preaiubiţi fraţi şi surori! De săptâmâna aceasta, inclusiv la Adunarea de la Durău,  Librăria <<Cartea de Aur>> de la Sibiu va prezenta spre bucuria fraţilor un nou CD audio cu titlul de mai sus, în conţinutul căruia sunt mai multe compoziţii noi pe textele fratelui Train Dorz. Sunt înregistrate voci cunoscute de fraţi şi surori care au depus efort şi au contribuit cu darul lor, la înfrumuseţarea acestui nou album. Două dintre cântări sunt mai vechi şi poate cunoscute de fraţi; „Lume negustor de rele” cântată de fratele David Neculache şi cântarea, „Pe toate zilele vieţii”, cântată de sora Mihaela Munteanu, dar şi acestea au prins contur şi farmec, prin textele excepţionale a fratelui Traian Dorz şi prin expresia trăită a interpretării acestora. Întreg CD-ul, este ca o adiere a Vântului Ceresc care ne cheamă pe toţi la pocăinţă, dragoste frăţească şi muncă în Ogorul Lucrării Domnului! Prima cântare de pe CD, „În veselia ta” – compusă şi cântată de fratele Petru Vrabie, dă un impuls ferm duhovnicesc de pregătire încă din tinereţile noastre, pentru bătrâneţe chiar şi moarte, aşa cum reiese din cântare: (De tânăr dacă-ţi faci toiag, slăbia să ţi-o poarte, şi din viaţă Prieten Drag, Pe Domnul către moarte)!.. Cântarea: O cum să-ntârzie pedeapsa, interpretată de fratele Sandu Donici, este potrivită pentru vremurile în care trăim aşa cum spun cuvintele din context: (când orice ochi sticleşte ură, şi-n hăul cel mai dureros, religii fără de credinţă, şi creştinism fără Hristos.).

Citeşte în continuare »

“De n-ai fost pe Retezatul, pe Ceahlău ori Caraiman,
pe-aceşti munţi cu vârfuri albe până-n cerul diafan,
cu-nălţimi de măreţie şi cu ape de mărgean,
şi cu spaţii de lumină, şi cu zări spre Canaan,
– de nu poţi o dată-n lună,
mergi măcar o dată-n an…” (Traian Dorz)

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, la Durău, prin grija fraţilor din zona Neamţului, se va ţine şi anul acesta Adunarea anuală pe Ţară a Oastei Domnului, cu prilejul Schimbării la Faţă, în zilele de 8 și 9 august, în cortul Oastei de pe Valea Bistriţei.

Sâmbătă, 8 august, începând cu orele 10:00, tot în cortul Oastei, va avea loc întâlnirea de creaţie, anunţ făcut mai detaliat în «Iisus Biruitorul» nr. 30, după care, la orele 17:30, se va săvârşi slujba vecerniei, apoi se va continua cu programul duhovnicesc al adunării Oastei Domnului, până spre miezul nopţii.

Duminică dimineaţa, 9 august, la orele 8:00, va începe slujba Sfintei Liturghii, după care se va desfăşura programul nostru ostăşesc. Citeşte în continuare »

noiembrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR