Arhiva pentru categoria: ‘Anunţuri’

Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12
poezie

Arhivă articole pe acest subiect: Citeşte în continuare »

17495886_976046619198455_1547522232_n

Rugășești este un sat în comuna Cășeiu din județul Cluj. Se află la 12 km de municipiul Dej.

Cu binecuvântarea Părintelui Protopop Gheorghe Joghiu va avea loc, în ziua de sâmbătă 8 aprilie a.c., Adunarea de Tineret cu tema: „Cu Domnul spre Golgota”.

Programul va începe de la ora 14.00,  și va avea loc în Catedrala ”Sf. Gheorghe” – Tecuci, aflată în centru orașului.

Invităm părinţi, fraţi şi surori, tineri „de toate vârstele” să participe alături de noi la sărbătoarea tinereţii în Hristos, spre slava Celui care Se jertfește pentru a noastră mântuire.

Pentru cei care nu pot participa, cu ajutorul lui Dumnezeu, acestă adunare va fi transmisă în direct la OasteaDomnuluiTV.

Adunarea Oastei Domnului din Tecuci.

Cu binecuvântarea PS Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, sâmbătă 01 aprilie 2017, începând cu orele 17:00, va avea loc la biserica  ortodoxă cu hramul “ Adormirea Maicii Domnului” din Simeria-Biscaria  (lângă Parcul Dendrologic Simeria), Adunarea de comemorare a fratelui ostaș veteran Cornel Rusu (de la Simeria), de la a cărui mutare la cele veșnice se împlinesc anul acesta 22 ani.

Programul adunării Oastei Domnului dorim să aibă loc, după slujba Vecerniei şi paras­tasul fratelui Cornel Rusu, începând cu ora 17:00.

Invităm să participe la acest eveniment părinți, frați și surori de pretutindeni, anul acesta fiind şi Anul comemorativ al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română.

Sfatul Frăţesc Operativ 

p_1_f151bCu binecuvântarea părintelui paroh Ioan Duțuc, va avea loc la Biserica ”Sfântul Andrei” (Burdujeni), din Suceava, duminică, 2 aprilie, a.c., după Sfânta Liturghie, începând cu orele 15.00, Adunarea anuală a Oastei Domnului din Suceava, Burdujeni.

Așteptăm cu drag preoți, frați și surori să fie părtași la bucuria noastră duhovnicească.

Adunarea Oastei Domnului din Burdujeni

 

Se împlinesc 10 ani de când fratele Costică Iacobuţă ne îndrumă din cer adunările noastre, amintindu-ne că de buna lor organizare ţine revărsarea peste noi a Duhului de viaţă dătător. Aducem slavă lui Dumnezeu pentru că duhul fratelui Costică Iacobuţă se simte plutind peste fronturile Oastei Domnului.

Şi pentru că amintirea lui e încă vie între noi, datori suntem a-i cinsti memoria pomenidu-l în rugăciune şi-n program duhovnicesc de aducere-aminte de fiecare dată când suntem în preajma zile trecerii lui la veşnica odihnă.

Duminică, pe data de 12 martie 2017, la Casa de adunare a Oastei Domnului de la Comăneşti, de la ora 15:00, va avea loc adunarea de comemorare la care aşteptăm fraţii şi surorile care l-au cunoscut spre a-l reîntâlni în ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu pe care el l-a iubit până la capăt.

Slăvit să fie Domnul!

Familia şi Adunarea Oastei Domnului din Comăneşti

Cu binecuvân­ta­rea şi participa­rea Î. P. S. Sale Timo­tei, Arhi­e­pis­­copul Aradului, dumi­ni­că, 26 februarie, a.c., va a­vea loc Adu­narea de co­me­­mo­rare a fra­telui Moise Velescu, la bi­serica orto­doxă din car­ti­erul Gră­diş­te, mu­­ni­cipiul Arad, la îm­pli­nirea a 9 ani de la tre­cerea sa la Dom­nul.

Programul va începe cu Sfân­ta Liturghie, la care va participa şi ÎPS Sa Timotei, după care se va oficia sluj­ba de parastas pentru sufletul fratelui Moise, al surorii Eliţa, soţia sa, precum şi pentru al îna­intaşilor Oastei. Urmează de­pla­sarea la mormântul fra­telui Moise, unde se va ţine un scurt pro­gram duhovni­cesc, urmând ca, între orele 15:00 – 18:00, să aibă loc, tot la biserica din cartierul Grădişte, Adunarea pro­­priu‑zisă de comemorare a înaintaşului nos­tru drag, la care, de asemenea, va participa şi ÎPS Sa Timotei.

Aşteptăm cu bucurie participarea a cât mai mulţi preoţi, fraţi şi surori din toată ţara!…

Familia şi Adunarea Oastei Domnului din Arad

16807328_588771937988479_7671101624640540728_n

16804296_1875759155995521_7551794827373161020_o

16602981_1346277075415758_9155269109772020768_nŞtim despre maica Anişoara că l-a cunoscut personal pe Părintele Arsenie Boca, după ce a absolvit Facultatea de Teologie. La îndemnul Părintelui Arsenie, părintele Crăciun Opre se căsătoreşte cu tânăra Anişoara, din satul Cinciş, ucenică apropiată a Părintelui Arsenie. Chiar dacă Anişoara era dornică să îmbrace haina monahală, Părintele Arsenie îi spune hotărât tinerei că mai multe o să facă pentru Dumnezeu în lume, decât în mănăstire. La 16 februarie 1962 se căsătoresc, apoi, în noiembrie 1964, odată cu decretul de graţiere a deţinuţilor politici, Părintele Crăciun a fost hirotonit preot de către Prea Sfinţitul Episcop Teoctist, viitorul patriarh al României. Au urmat împreună o viaţă frumoasă, demnă de urmat.

Ne simţim datori să îi pomenim necontenit pe părintele Crăciun şi maica Anişoara! (sursa: http://www.cuvantul-ortodox.ro)

Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace!

Vezi şi: 

MÃRTURISITORUL CU NUME DE SÃRBÃTOARE

Prezbitera Anișoara Opre- chip luminos

comunicat-de-presa

În ultima vreme, în spaţiul public s-au emis diverse opinii referitoare la unele frământări din cadrul Bisericii noastre, parte dintre ele reclamând, din păcate, apartenenţa la Oastea Domnului. Sfatul Frăţesc Operativ (organul de conducere) al Oastei Domnului ia act şi se dezice ferm de aceste derapaje ale unor aşa-zişi ostaşi, precizând că acestea sunt doar puncte de vedere personale – de cele mai multe ori ale celor care se complac în a fi o permanentă problemă pentru Lucrarea Oastei în sine –, care nu reprezintă nicidecum poziţia Asociaţiei Oastea Domnului, legal constituită şi care îşi desfăşoară activitatea cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Oastea Domnului îşi reafirmă, încă o dată, rolul ei în cadrul Bisericii Ortodoxe, şi anume acela de copil al Bisericii, care „s-a născut şi trăieşte sub aripa Bisericii. Oastea Domnului nu e ceva mai mult decât Ortodoxia, ci e o familie re­strânsă, o comuniune de frăţietate evan­ghelică, cu gândul precis de a trăi mai in­tens învăţăturile Bibliei şi ale Bisericii. (…) Oastea Domnului nu are nici o pretenţiune dogmatică sau canonică. N-avem nimic de adăugat ca­noa­nelor. Oastea nici nu a vrut şi nici nu vrea să facă reguli peste sau contra Bisericii. Dar Oastea Domnului vrea să trăiască, cu toată fiinţa, regulile existen­te ale Bisericii” (dinMoţiunea Părintelui Iosif Trifa, întemeietorul pământesc al Oastei Domnului, Sibiu, 12 sept. 1937).

De aceea, poziţia Sfatului Frăţesc pe Ţară e aceeaşi cu cea exprimată clar şi de fratele Traian Dorz, în Dreptarului învăţăturii sănătoase, potrivit căreia cei ce intră în Oastea Domnului sunt datori: „Să înconjoare pe slujitorii Bisericii cu tot respectul şi dragostea, ca pe nişte mai-mari ai poporului, rânduiţi prin voia lui Dumnezeu la o slujbă sfântă… (cf. Fapte 23, 5)” (Traian Dorz, Dreptarului învăţăturii sănătoase, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2001, pg. 63-64).

Sfatul Frăţesc pe Ţară al Oastei Domnului,
10 februarie 2017

 

Slide1

Cu binecuvântarea Înaltpreasfin­ţiei Sale, Dr. Laurenţiu Streza, Mi­tro­politul Ar­dea­lului, comemorarea din acest an a tre­cerii la Domnul a Părin­telui Iosif Trifa, în­te­meietorul pă­mântesc al Oastei Dom­nului, va avea loc în zilele de 11 şi 12 fe­bruarie.

Sâmbătă, 11 fe­bru­­arie, în­ce­pând cu orele 8:30, se vor des­făşura, în Aula Casei Oastei, lucrările Sfatului Fră­ţesc Lăr­git al Oastei Dom­­nului.

De asemenea, sâm­bătă, între orele 14:00 – 17:00, va avea loc, la Casa Oas­tei, Adunarea de Tineret.

În continuare, la orele 17:30, din cur­tea Casei Oas­tei, strada Ch. Darwin, nr. 11, se va pleca, în coloană de marş ostăşesc, către Catedrala Mitropolitană, pentru a participa la slujba Vecerniei, ce va începe la orele 18:00, după care, tot în Catedrală, în continuare se va desfăşura Adunarea Oastei Domnului.

A doua zi, duminică, la orele 6:30, co­­loana ostăşească va porni de la Casa Cen­trală a Oastei către Cimitirul Central Dumbrava, unde se vor săvârşi Sfânta Liturghie şi Parastasul, în memoria Pă­rintelui Iosif, şi Adunarea Oastei de come­morare şi cinstire a marelui nostru îna­intaş, până la orele 13:30.

Nădăjduim că Părintele nostru Iosif se roagă per­ma­nent lui Dumnezeu pentru ca Lucrarea Sa de pe pământ să se afle şi de data aceasta sub ploaia de bine­cuvântări a Duhului Sfânt, astfel încât să ne regăsim fiecare locul şi rostul mântuirii noas­tre întru ea.

Slăvit să fie Domnul! Citeşte în continuare »

Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la înveşnici­rea fratelui nostru învăţător Ioan Marini, lucrător neo­bo­sit în vremurile de început ale Oastei, alături de Părintele nostru Iosif Trifa. Frăţietatea Oastei Dom­nu­lui este chemată să se adune la biserica din Săsciori (Alba), duminică, 29 ianuarie, a. c., pentru a participa la Sfânta Liturghie, la parastasul în me­moria cinstitului înaintaş, precum şi la Adunarea Oastei Domnului de comemorare a fratelui învăţător, ce va urma, cu binecuvântarea ÎPS Sale Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, imediat după sfânta Slujbă.

La Săsciori se ajunge cu trenul până în gara Sebeş-Alba, iar de la fosta fabrică de ciorapi TEBA, din Sebeş, se pot lua maşini de ocazie, până-n Săsciori.

 

Sfatul Frăţesc Operativ al Oastei Domnului

Reamintim și anul acesta faptul că toți cei care depun la termen declarațiile de venit au posibilitatea să redistribuie 2% din impozitul pe care îl datorează statului către o asociaţie non-profit.

DIRECŢIONEAZA 2%
DIN IMPOZITUL PE VENIT

CĂTRE ASOCIAŢIA MISIONARĂ “OASTEA DOMNULUI”
DIN CADRUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Termenul de depunere: 25 mai 2017

Citeşte în continuare »

Iubiţi fraţi şi surori,

Tineretul Oastei Domnului şi nu numai, din zona Moldova Sud şi împrejurimi sunt aşteptaţi, cît mai numeroşi, la Adunare de tineret la Matca, jud. Galaţi, care va avea loc în Sala de Sport a Şcolii nr. 3, la intrare în Matca dinspre Tecuci, lângă Biserica Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului”, sâmbătă 21 ianuarie a.c. începând cu ora 14,00, adunare de tineret cu tema: “Nașterea din nou – Taina pocăinței“.

Cu ajutorul Domnului vom transmite Adunarea de tineret în direct pe www.OasteaDomnului.tv.

Slăvit să fie Domnul!

Duminică 15 ianuarie a.c., începând cu ora 14,oo, la Biserica Sf. Arhidiacon Ştefan din Iveşti, sat Blăjeri, jud. Galaţi aşteptăm cu drag fraţi şi surori pentru a cinsti memoria şi a-i comemora pe înaintaşii din comuna noastră.

 

Slăvit să fie Domnul!

Adunarea Oastei Domnului din Iveşti – Galaţi.

11137-660x438   În nădejdea Învierii, anunţăm adormirea fratelui Vasile Marini, în vârstă de 93 de ani (n. 05.10.1923), fratele de trup al învăţătorului Ioan Marini.

   Privegherea  va avea loc în comuna Vladimirescu, str. Reformei, nr. 9, jud. Arad, începând de miercuri 11.01. 2017, ora 17 și joi 12.01.2017 aceeiași oră. Înmormântarea va fi vineri 13 ianuarie, ora 12, în cimitirul din Cicir (5 km distanță de com. Vladimirescu) și 14 km de Arad (drumul spre Deva).

   Familia Marini aşteaptă la priveghere pe toţi fraţii din Oastea Domnului şi cunoscuţi ai familiei.

Familia Marini

pr-iosif-trifa_alte-talcuiri– Ed. Oastea Domnului,
Sibiu, 2016, 448 p., seria Scrisul cel dintâi –

Scrierile înaintaşilor noştri sunt un nesecat izvor de bucurie şi o continuă mină duhovnicească, din care fiecare generaţie îşi extrage comori nebănuite, care se semnifică şi resem­nifică la nesfârşit, spre îmbogăţirea noastră în Dumnezeu.

Sub îngrijirea fratelui Ovidiu Rus, în Editura Oastea Domnului apare acum un nou volum de predici la duminicile de peste an ale Pă­rin­telui Iosif Trifa. O carte-eveniment care reuneşte exegeze scrip­turistice sau gânduri cu vocaţia apoftegmei ale Părintelui Iosif răs­firate, până nu demult, în foile vremii şi care, iată, şi-au găsit al­bia spre sufletele noastre printr-o nouă aşezare în pa­gină de carte. Sunt inserate, astfel, zeci de pre­dici publi­cate pe parcursul anilor în foile Părintelui (multe dintre ele semnate inclusiv cu pse­u­donim, între care, după cum bine ştim, I. Tâlcuitor ocupă un loc dis­tinct), ilus­trate grafic şi valorizate editorial într-o ţinută de ex­cepţie. De asemenea, fie­care evanghelie duminicală comportă câteva in­terpre­tări exegetice, pentru că a­vem câteva predici pentru fiecare pe­ricopă, în funcţie de tâlcuirile pe care le făcea Părintele Iosif an cu an şi foaie cu foaie.

Această apariţie, alături de Tâl­cuirea Evangheliilor duminicilor de peste an a aceluiaşi autor, este una fundamentală, atât pentru viziunea de ansamblu a Părintelui Iosif Trifa asupra Adevărului revelat prin Sf. Scriptură, cât şi pentru nor­marea vieţii duhovniceşti a fiecărui credincios angajat activ în slujirea lui Hristos, prin Oastea Domnului. Pentru că întotdeauna, la Părintele Iosif, Evanghelia duminicală are aplicabilitate directă, imperativă, în viaţa cotidiană a fiilor săi duhovniceşti.

Cartea poate fi comandată la Librăria Cartea de Aur a Oastei Domnului, la preţul de 27,00 lei.

Romeo PETRAŞCIUC

arhim-scriban-si-odEd. Oastea Domnului, Sibiu, 2016, 240 p.

Editura Oastea Domnului face, prin această carte, un exerciţiu de recuperare a memoriei unuia dintre cei mai apropiaţi şi statornici apărători ai Lucrării în vremuri de grea încercare. Când Părintele Iosif este părăsit, pe rând, de nume sonore im­plicate în Oaste, care îşi regăsesc co­moda liniştire înspre partea prigonitorilor, Arhim. Iuliu Scriban este printre foarte puţinii contemporani care continuă să creadă neclintit în Părintele şi care luptă alături de el pentru neîngrădirea Duhului.

În 1931, vorbind despre Arhim. Iuliu Scriban, Pr. Iosif spunea: „Oastea Domnului a avut de la început foarte mulţi duşmani şi criticanţi. Cu adevărat de la Dumnezeu a fost pentru noi apărarea hotărâtă şi vestirea călduroasă pe care ne-a făcut-o de la început eruditul bărbat al Bisericii Ortodoxe, Cuv. Sa Părintele Arhimandrit Iuliu Scriban. Nu a fost nici un atac mai însemnat împotriva Oastei care să nu fi primit răspunsul preaiubitului nostru apărător”.

Volumul e, aşadar, o carte tonică, vie, cu şi despre Arhim. Iuliu Scri­ban, care, dincolo de valoarea ei strict duhovnicească, e şi o mărturie a zbaterilor acelor vremuri şi decantarea adevărurilor necesare într-o analiză corectă, onestă, a acelei falii de timp.

Apărută în seria Scrisul cel dintâi, cartea poate fi comandată la Librăria Oastei Domnului, la preţul 20,00 lei.

Romeo PETRAŞCIUC

martie 2017
L Ma Mi J V S D
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR