Arhiva pentru categoria: ‘Libraria Cartea de Aur’

– Ministru, Întâi-ministru şi apoi călugăr –

În Grand-Saint-Bernard este o mănăstire pe care cei ce o cercetează şi ştiu povestea unuia din călugării ei nu scapă prilejul a-l vedea şi a-l auzi vorbindu-le, fie şi cât de puţin.

Povestea acestui călugăr e foarte frumoasă şi foarte tristă. Iat-o:

În oraşul chinez Shanghai, religia creştină a străbătut, după multe încordări, să aibă credincioşi numeroşi, nu numai în popor, ci şi printre cărturarii chinezi, care, prin cercetări şi adânciri asupra religiei lor şi a celei creştine, au aflat că e mult mai plăcută sufletului şi cu adevărat mântuitoare credinţa aceasta creştină. Citeşte în continuare »

Tot cel ce-şi doreşte botezul lui Iisus Hristos doreşte o viaţă nouă. Să părăsească deci viaţa cea veche, pentru a ajunge la viaţa cea nouă: N-a fost oare Vechiul Testament, cântarea cea veche, omul cel vechi? Astăzi este Noul Testament, cântarea cea nouă pentru omul cel nou. Să demonstrăm cele ce spunem prin mărturiile Sfintelor Scripturi. Citim la Ieremia: „Iată că vin zile, zice Domnul, şi voi împlini Testamentul Meu cel Nou peste casa lui Iuda” (Ier 31, 31). David zice şi el: „O, Dumnezeule, cântare nouă Îţi voi cânta Ţie” (Ps 143, 9); şi iarăşi: „Cântaţi Domnului cântare nouă” (Ps 95, 1); Sfântul Apostol Pavel adaugă: „Dezbrăcându-vă de omul cel vechi, îmbrăcaţi-vă în cel nou” (Col 3, 9); şi într-o altă parte: „Tot ce era vechi a trecut, totul a devenit nou” (II Cor 5, 17). Care lucruri vechi au trecut? Care au devenit noi? Citeşte în continuare »

Noi apariţii editoriale
Seria „Cuvinte confiscate” – documente folosite de Securitate pentru condamnarea fratelui Traian Dorz „la 16 (şaisprezece) ani muncă silnică, 10 (zece) ani degradare civică şi confiscarea totală a averii personale”, volumul 1:

 

Traian Dorz, Cîntarea Cîntărilor (manuscris),

Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2017 Citeşte în continuare »

Reamintim și anul acesta faptul că toți cei care depun la termen declarațiile de venit au posibilitatea să redistribuie 2% din impozitul pe care îl datorează statului către o asociaţie non-profit.

DIRECŢIONEAZA 2%
DIN IMPOZITUL PE VENIT

CĂTRE ASOCIAŢIA MISIONARĂ “OASTEA DOMNULUI”
DIN CADRUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Termenul de depunere: 25 mai 2017

Citeşte în continuare »

rugativa-neincetatCel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vântului…(Psalmul 103, 4)

O pace cerească se aşterne în suflet atunci când, la Vecernie, se citeşte acest psalm de inspiraţie divină, al lui David.
Din această inspiraţie, Părintele Iosif Trifa a denumit tipografia Mireasa Vântului, pentru că ea avea să-L ducă pe Iisus cel Răstignit în întunericul satelor, al caselor şi al inimilor multora din vremea aceea; iar această trezire, prin glasul Gornistului, să ajungă până la noi. Slavă lui Dumnezeu că lucrarea cea tainică şi cerească nu şi-a epuizat mijloacele!

S-au împlinit de curând zece ani de când un grup de fraţi tineri şi inimoşi au transmis pentru prima dată on-line, în ziua de 2 decembrie 2006, Adunarea anuală de la Galaţi, din Biserica Sfântul Pantelimon. Parcă văd şi astăzi feţele lor tinere radiind de bucuria că gândul şi profeţia fratelui Traian, care vedea peste timp, se împlinea: Toate mijloacele tehnicii moderne vor ajuta Cuvântul acesta unic să ajungă la orice făptură de sub Cer, spre a auzi unicul Adevăr – şi pentru ca să slujească de mărturie fiecăruia.1 Citeşte în continuare »

Dragă cititorule! Eu ştiu că ţi-au plăcut învăţă­turile din cartea aceasta. Pe unele locuri, te-ai înfi­orat cu sufletul, citindu-le.

Mă grăbesc însă, acum la încheiere, să spun că singură numai plăcerea acestor învăţături nu fo­loseşte nimic, n-ajută cu nimic lucrarea mântuirii sufleteşti.

Diavolul râ-de de plăcerea sufletească cu care cineva citeşte Biblia şi alte cărţi religioase, câtă vre-­me cititorul se tăvăleşte mai departe în păcate, şi de răutăţi nu se lasă. Din această plăcere, omul nu câştigă nimic, şi diavolul, aşijderea, nu pierde ni­mic. Ba încă diavolul câştigă din acest lucru.În chipul de mai jos, se vede un om citind cu interes şi plăcere învăţăturile despre corabia lui Noe. Nu e de ajuns însă numai plăcerea de a citi cărţi religioase. Această plăcere trebuie să treacă la o hotărâre contra păcatelor. Citeşte în continuare »

Ferice de cine îngrijeşte de cel sărac, a spus cândva omul acela care era după inima lui Dumnezeu. Căci omul cel milostiv va avea parte de milă.

Cel care se îndură de alţii va vedea veşnic Faţa plină de îndurare a lui Dumnezeu. Şi cine udă pe altul va fi udat şi el, fiindcă Dumnezeu Se poartă cu fiecare om după cum este inima lui. Cu cel bun, Tu eşti bun, Doamne. Cu cel drept Te porţi după dreptate. Iar cu cel nelegiuit Te porţi după nelegiuirea lui.

Cât vom trăi pe lume, să nu uităm aceste adevăruri! Citeşte în continuare »

Traian DorzPãşune dulce e Cuvântul lui Dumnezeu Cel Sfânt în veac
şi hranã bunã şi aleasã cu ierburi – pentru orice leac
cu dulci izvoare de odihnã,
cu loc plãcut şi rãcoros
la orice oaie şi oiţã şi mieluşel al lui Hristos.
Ferice-n veci de orişicine doreşte dupã-acest Cuvânt
el nu va duce nici o lipsã de nici un bine pe pãmânt.

Izvor de Apã Vie este Cuvântul Domnului Hristos
din El curg neîncetat şuvoaie udând pãmântul secetos
şi fac sã înverzeascã lanuri, grãdini cu vii cu rod ceresc
pe tot pãmântul ce doreşte acest belşug Dumnezeiesc.
Ferice-n veci de orişicine s-adapã din acest izvor
el va aduce-n veşnicie, belşug de rod mântuitor. Citeşte în continuare »

DREPTARUL INVATATURII SANATOASE-500x500Ce spune Sfânta Scriptură

„Şi cei înţelepţi vor lumina ca strălucirea cerului şi cei ce vor fi îndrumat pe mulţi pe calea dreptăţii vor fi ca stelele în vecii vecilor” (Daniel 12, 3).
„Atunci va veni Domnul Dumnezeul meu şi toţi sfinţii împreună cu El” (Zaharia 14, 5).
„Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor” (Matei 13, 43).
„Căci Irod se temea de Ioan, ştiindu-l bărbat drept şi sfânt, şi-l ocrotea” (Marcu 6, 20).
„Iar tu, pruncule, Prooroc al Celui Prea Înalt te vei chema, că vei merge înaintea feţei Domnului, ca să găteşti căile Lui” (Luca 1, 76).
„Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? (I Cor. 6, 2).
„Taina cea din veci ascunsă neamurilor, iar acum descoperită sfinţilor Săi” (Col. 1, 26). Citeşte în continuare »

Iisuse, când veni-vei iară
să-i iei la Cer pe toţi ai tăi,
o, cine va mai plânge oare
că l-au lovit cândva cei răi?

Când lunga noapte-a încercării
de pe pământ va fi sfârşit,
o, cine va mai plânge oare
că pentru Tine-a suferit?

Când lacrimile Tu vei şterge
din ochii noştri-ai tuturor,
o, cui îi va părea rău oare
c-a plâns de chinuri sau de dor? Citeşte în continuare »

Centrul, miezul învăţăturii Bisericii noastre Ortodoxe, este Jertfa cea mare de pe Golgota a scumpului nostru Mântuitor. Prin Jertfa Sa de pe Golgota, Domnul Iisus Hristos ne-a împăcat cu Tatăl Ceresc (Col. 1, 19-21; Efes. 2, 13-16; II Cor. 5, 18-21), plătind în locul nostru preţul cel mare al răscumpărării şi mântuirii noastre. Noi eram morţi în greşelile şi în păcatele noastre (Efes. 2, 1); El însă a luat asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor (Isaia 53, 6). El a fost „străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi“ (Isaia 53, 5).
O, slăvită să fie în veci marea şi nespusa iubire a Tatălui Ceresc Care ne-a iubit atât de mult, „încât pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică“. Citeşte în continuare »

Rugăciunea lui Neemia – Neem.1, 6

Sunt uneori vremuri de mari ispitiri și de mari căderi între credincioșii Domnului.

Vin uneori valuri de ispite și de întunecime duhovnicească peste toată fața unor luminători ai adunării Domnului, cum vin eclipsările peste fața strălucită a soarelui și a luminii.

În mod normal, acești luminători trebuie să strălucească totdeauna. Dar câteodată și ei se umbresc. Umbrirea trecătoare nu-i anulează, dar îi întunecă.

Cel mai greu lucru este atunci nu că cineva sau ceva este umbrit, ci că acel cineva și acel ceva nu vrea să se recunoască umbrit. Fiindcă el în sine se crede că tot nu este așa. Citeşte în continuare »

II Cronici 6, 26

Vremurile deosebite sunt totdeauna semne deosebite și cercetări deosebite din partea lui Dumnezeu.

Cât de limpede înțelegeau înaintașii noștri graiul vremurilor!

Lor le vorbea totdeauna din partea lui Dumnezeu orice vreme. Iar ei cunoșteau totdeauna voia lui Dumnezeu privind la vremuri.

Când nu aveau Cartea scrisă, Sfânta Scriptură, și nu aveau cunoașterea cititului, atunci aveau Cartea Vremii, în care ei se deprinseseră așa de bine să citească voia lui Dumnezeu. Citeşte în continuare »

Rugăciunea lui Solomon – II Cronici 6, 14

Cât de puțin te poți bizui pe oameni și pe legămintele lor! Aproape n-a fost inimă omenească să nu și le calce.

Nu numai că atât de puțini sunt în stare să facă legăminte pline de gânduri bune și cu o inimă iubitoare, dar chiar și acei puțini și le țin foarte rar.

Unii pentru că nu-i ajută puterea, alții pentru că nu-i ajută împrejurările.

Dar Dumnezeul nostru are și Cuvânt, are și Voință, are și Putere, are și împrejurări să-Și țină legământul pe care ni l-a făcut. Citeşte în continuare »

Rugăciunea lui David – I Cronici 17, 24

Parcă nimeni nu și-a mai iubit poporul său și casa sa atât de mult ca David, omul după inima lui Dumnezeu.
Nimeni parcă nu s-a rugat atât de mult pentru poporul său și pentru casa lui ca el.
Nimeni parcă n-a suferit și n-a luptat atât de mult pentru ca poporul său să fie fericit și casa lui binecuvântată.

Dar, tot la fel, nimeni parcă, așa ca David, n-a înțeles atât de clar că, spre a fi binecuvântat de Dumnezeu, apărat și ajutat de Domnul, poporul său și casa lui trebuie să asculte și să urmeze Cuvântul lui Dumnezeu.

Trebuie ca Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu să rămână viu și lucrător, trăit și iubit, cunoscut și ascultat în mijlocul întregului său popor și al casei sale. Citeşte în continuare »

52Alături de Foaia Iisus Biruitorul, ediția de Sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului și de calendarele pe care Editura Oastea Domnului le pregătește în fiecare an, ca pe un dar de suflet, fraților, și sfârșitul acestui an ne aduce o nouă bucurie duhovnicească: Almanahul pe 2015. El e nu doar o carte devenită tradiție în Lucrarea Oastei Domnului și moștenită de la înaintași, ci și un tovarăș de însoțire pe calea urmării lui Hristos cu fiecare zi a anului ce va urma. De aceea nu lipsesc, nici de  această dată, Micul dejun duhovnicesc ( cu hrană din Noul Testament și din scrierile Oastei), foarte utile însemnări zilnice, versuri din fratele Traian, toate acestea făcând însă trimiterea către partea a doua, cea de învățătură. De aici amintim rubricile: Din lucările lui Neemia și a calfelor sale (pagini dedicate înaintașilor), Articole cu divers conținunt scripturistic, Articole de atitudine, Femeia, mama șoția, Cuvinte alese pentru copii și adolescenți, rețete din medicina naturistă, Poezi și colinde, etc. O rubrică inedită pentru acest almanah o reprezintă cea intitulată Fratele Traian Dorz. Scrisori codificate, în cadrul căreia sunt redate o parte din scrisorile trimise de fratele Traian fronturilor și care conțin în ele mesaje binecuvântate, care să scape oarecum de ochiul vigilent al Securității.

Almanahul Iisus Biruitorul 2015 poate fi comandat la Librăria Oastei Domnului, la prețul de 15,00 lei.

Redacția

Conditia mantuiriiSelecție de texte
din opera scrisă și vorbită
a omului lui Dumnezeu, Traian Dorz,
Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2014, 680 p.,
ediție îngrijită de Ovidiu Rus

Puține sunt cărțile-punte care să producă limpezimi radicale, intuiții duhovnicești ce țin de iconomia revelației, de dezvăluirea lui Dumnezeu către marii Săi oameni, pentru ca, din exercițiul lor chenotic, să poată fi împărtășite apoi deslușiri divine către noi, ceilalți. Cea dintâi condiție a mântuirii: Nașterea din Nou. Selecție de texte
din opera scrisă și vorbită a omului lui Dumnezeu, Traian Dorz, apărută în aceste zile în Editura Oastei Domnului, este nu doar un eveniment editorial de excepție, ci mai ales o datorie de conștiință față de înaintașii Lucrării și, în special, față de Fratele Traian. Tematica abordată –  deloc facilă teologic și destul de controversată pentru mulți din cei ce frizează cu ignoranță adevărurile de credință – este una de o stringentă, imperativă actualitate: Nașterea din Nou ca reconfirmare de către Oastea Domnului, a mărturisirii dintodeauna a Bisericii. Citeşte în continuare »

Sunati, voi trambite de harPreaiubiţi fraţi şi surori, cu ajutorul Domnului s-au finalizat lucrările noului album de cântări intitulat: „Sunaţi, voi trâmbiţe de har. Prima cântare al acestui album cu titlul;”Noi avem pe pământ”, este prezentată de un grup de surori, cântare care prin mesajul ei duhovnicesc, dă avânt şi curaj tinerilor, la muncă, răbdare şi rugăciune.

În conţinutul CD-ului, sunt cântate şi cântări noi, o parte din acestea potrivite comemorării fratelui Traian Dorz, cum sunt pe melodiile fratelui Sandu Donici şi anume; „Când m-am născut cu trupul”, „Am umblat prin soare” şi cântarea „Ce fierbinte e iubirea” cântată de fratele David Neculache, dar mai sunt şi alte compoziţii  noi, cum ar fi cântarea „O, Doamne, depărtează ceaţa” cântată de fratele Petru Iosif, toate acestea şi altele împodobind frumos noul album.

Fratele Ghiţă Bujoreanu ne cântă; „Sunaţi voi trâmbiţe de har” şi cântarea „Cu gândul la răbdarea Ta”, cântări aproape uitate de mulţi dintre noi, culese din cartea Cântări Nemuritoare. Citeşte în continuare »

 

Preaiubiţi fraţi şi surori!

Cu ajutorul Domnului s-au finalizat lucrările noului CD de cântari cu psalmi, noutate audio în care vocea surorilor Carmen Mistreanu şi Simona Ţuţu apare întru-un mod de interpretare aparte, dând farmec şi sens duhovnicesc celor 12 psalmi, cântaţi cu voce caldă, în armonia cărora ne poate duce gândul şi simţământul mai aproape de Dumnezeu.

După ce au fost descifrate melodiile din cartea cu note „Să Cântăm Domnului” şi urmând apoi câteva repetiţii, avem acum bucuria să ascultăm şi să retrăim o parte din „Cântările Psalmilor”, versificaţi de fratele Traian Dorz.

Psalmii aduşi în faţa Domnului ca o rugăciune sinceră, fac sufletul să zboare şi să-l urce de fiecare dată pe treptele cereşti! – Instrumentaţia la aceste cântări are ceva deosebit prin dimensiunea vastă al tonalităţilor, unde cu multă grijă fratele Daniel Mitu îmbracă diversificat vocea surorilor noastre. Citeşte în continuare »


Promo – Strângeţi Cântările Domnului


Preaiubiţi fraţi şi surori! O veche înţelepciune spune aşa: „Ca să mergi bine înainte, trebuie să priveşti mereu înapoi”. Este paradoxal, dar în aceste cuvinte stă un mare adevăr. Legat de titlul acestei colecţii audio «Strângeţi Cântările Domnului» dorim să fie aşezate pe albume, cântările din trecutul Oastei Domnului printr-o selecţie amănunţită al acestora. Aceasta nu înseamnă că aducem la zi ceva învechit, expirat, sau că facem o întoarcere tehnic înapoi, cum aparent se poate înţelege, ci ar fi o bună orientare pentru viitor. În vremea în care trăim şi-n frământările actuale de care suntem presaţi, mulţi dintre noi – mai mult ca oricând – trebuie să ne întoarcem la felul de început al oricărui lucru duhovnicesc. Din punct de vedere al cântării de la Oaste şi al modului de interpretare a acestor valori, colecţia «Strângeţi Cântările Domnului» nu apare intenţionat de a opri ceva sau de a face observaţii premeditate cu privire la modul de intonare sau de înregistrare al cântărilor actuale, ci poate fi o alternativă de lucru care ne-ar ajuta mai mult în ceea ce dorim să facem. De fapt, este impropriu spus că facem sau încercăm ceva la Cântările Domnului, ci trebuie să conştientizăm că aceste valori se primesc numai în anumite stări duhovniceşti şi având mereu în gând şi în suflet dictonul de aur al fratelui Traian Dorz  Întâi să fim apoi să facem. Considerăm că toate aceste cântări din aceste colecţii pot fi un ghid de orientare în spaţiul cântării duhovniceşti fără de care nu putem călători pe crestele abrupte şi necunoscute care pot apărea în calea noastră tot mai mult cu trecerea timpului şi al vremurilor de astăzi.

Citeşte în continuare »

noiembrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR