Arhiva pentru categoria: ‘Oastea Domnului’

din foaia ”Isus Biruitorul”, anul II, nr. 18, Sibiu, 26 Aprilie, 1936

Plouase o săptămână întreagă. Fusese tot tim­pul o vreme posomorâtă şi întunecoasă. Astăzi deo­dată, sfios, razele soarelui începură a străbate prin pânza de nori. Cu încetul apoi, norii se risipiră. Pă­mântul fu îmbrăcat în dulce şi mângâietoare lu­mină. Plante, copaci, pajişti, toate râdeau în soare. Cerul devenise de un albastru atât de minunat, încât parcă seninul lui ţi se cobora până în suflet. Citeşte în continuare »

din foaia ”Isus Biruitorul”, anul II, nr. 18, Sibiu, 26 Aprilie, 1936

«Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul…»
(Apoc. 1, 8).

Când am venit întâia dată
La şcoala asta minunată,
Câţiva „copii“, mai mari ca mine,
M-au tras deoparte şi mi-au spus:
– De azi încolo, ţin’te bine,
Tu eşti şcolar al lui Iisus! Citeşte în continuare »

din foaia ”Oastea Domnului”, anul II, nr. 16-17, Sibiu, 26 Aprilie, 1931

Slavă, slavă, slavă Ţie,
Bun şi Blând, şi Sfânt Păstor
Care-aduci cu bucurie
mântuirea tuturor!
– Slavă, slavă, slavă Ţie,
Bun şi Blând, şi Sfânt Păstor!

Slavă Ţie ce din jalea
morţii ne-ai eliberat
şi ne duci la Cer pe calea
unui unic har curat!
– Slavă Ţie ce din jalea
morţii ne-ai eliberat!

Slavă Ţie, Care-o turmă
nesfârşită-Ţi pregăteşti
ca mărirea cea din urmă
peste ea să-Ţi străluceşti!
– Slavă Ţie, Care-o turmă
nesfârşită-Ţi pregăteşti!

Slavă Ţie-n fericirea
unui veşnic Viitor
când pe toată Nesfârşirea
va fi-o turmă şi-un Păstor!
– Slavă Ţie-n fericirea
unui veşnic Viitor!

TRAIAN DORZ
din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

din foaia ”Oastea Domnului”, anul II, nr. 16-17, Sibiu, 26 Aprilie, 1931

Tu, omule, care ai ajuns până acolo că, în loc să-L lauzi, să-L preamăreşti pe Dumnezeu, batjoco­reşti Sfântul Lui Nume prin cele mai murdare înju­rături, nu mai simţi nici o mustrare de conştiin­ţă? Ţi s-a întunecat cu totul mintea? Cum? Porun­ca lui Dumnezeu este ca nici să nu rostim numele Lui numai aşa, în deşert; şi tu ai îndrăzneala să-L amesteci în tot felul de josnicii?

Nu auzi glasul Lui strigându-ţi: „Unde eşti?”? Nu-ţi dai seama unde eşti, unde ai ajuns? Nu-ţi dai seama că ai ajuns într-un hal de strică­ciu­ne mult mai grozav decât bărbaţii Sodomei?

Citeşte, te rog, Biblia la cartea Facerii, capitolul 19, versetul 5, şi vezi ce au strigat sodomenii la adresa ce­lor doi îngeri veniţi la Lot! Şi dacă te îngrozeşte neruşinarea acelora, apoi cutremură-te şi înfricoşează-te, căci neruşinarea ta e de milioane de ori mai mare: tu strigi aceeaşi gro­zavă nebunie chiar la adresa Bunului Dumnezeu Însuşi! Citeşte în continuare »

din foaia ”Oastea Domnului”, anul II, nr. 16-17, Sibiu, 26 Aprilie, 1931

26 M Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Dezlegare la peşte)

Noul Testament – Luca 22, 37-71
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 197 şi 198
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 17: Lupta cu leul, lupta cu ursul…

Când pomenim numele Sfântului Ioan Gură de Aur, pe lângă marea şi luminoasa lui figură, pe lângă neîntrecutele lui cuvinte de aur şi de foc, pe lângă neîntrecutele lui învăţături şi pe lângă neuitatul nume al credincioasei lui mame, Antuza, involuntar ne aducem aminte şi de Sinodul din anul 403.

Da, sinod de greşeli şi de adversari violenţi.

Căci doar în scopul îndreptării greşelilor s-a ţinut sinodul din anii 343–344, care avea tocmai această misiune de a îndrepta răul altora.

În „Istoria Bisericească Universală“, cartea I, ediţia a II-a, din anul 1925, la paginile 55-56, aflăm la punctul 4 următoarele:

Sinodul ce s-a ţinut în anii 343–344 la Tarsica, în Dieceza Dacia, alipită la Iliricul răsăritean: „…a dat 20 de canoane; trei dintre aceste canoane (3, 4, 5) conferă lui Iuliu, episcop al Romei… drept de revizuire în procesele despre depunerea episcopilor persecutaţi prin atari procese ale adversarilor violenţi.“

Spunem aceasta pentru a nu rămâne cineva surprins, când, pe parcursul acestei istorisiri, va mai afla asemenea hotărâri şi ale altor sinoade. Să nu avem naivitatea de a crede că sinoadele nu pot greşi sau că, în compunerea lor, nu pot fi şi oameni violenţi, care iau decizii contrare voii lui Dumnezeu şi împotriva hotărârii Duhului Sfânt. Citeşte în continuare »

din foaia ”Oastea Domnului”, anul II, nr. 16-17, Sibiu, 26 Aprilie, 1931

din foaia ”Lumina Satelor”, anul V, nr. 18, Sibiu, 25 Aprilie, 1926

Slăvită fii, Lumină
ivită fericit
spre ochii care-n vină
şi-n noapte-au rătăcit!…

Slăvit fii Tu, Iisus,
Ce-n suflet ne-ai adus
lumina cea de Sus,
– Slăvit fii Tu, Iisus!

Slăvită fii, Puterea
luminii, Ce-ai deschis
viaţa şi-nvierea
din veşnicul abis!

Slăvită fii, Izbânda
luminii, Ce-ai înfrânt
blestemul şi osânda
atâtui greu mormânt! Citeşte în continuare »

25 M Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului

Noul Testament – Luca 22, 21-38
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 195 şi 196
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 17: Lupta cu leul, lupta cu ursul…

din foaia ”Oastea Domnului”, anul III, nr. 17, Sibiu, 24 Aprilie, 1932

24 L †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Stefan, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Sf. Cuv. Elisabeta

Noul Testament – Luca 22, 1-20
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 193 şi 194
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 17: Lupta cu leul, lupta cu ursul…

„Omul cel nou, omul cel duhovnicesc este ultima perfecţiune, ultima desăvârşire pe care o poate atinge un suflet ce locuieşte într-un vas de lut.” Prin naşterea din nou primim dreptul de copii ai lui Dumnezeu (In 1, 12), suntem făcuţi părtaşi cu Hristos (Evr 3, 14); părtaşi ai Duhului Sfânt (Evr 6, 4), părtaşi firii dumnezeieşti (II Ptr 1, 4). Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă (II Cor 5, 17). Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă (Gal 6, 15). Acest „om nou” e omul făcut după chipul lui Dumnezeu (Ef 4, 24); este „casa lui Dumnezeu” (I Cor 3, 16) şi „lăcaş al Duhului Sfânt” (I Cor 6, 19).

Ce vorbe mari sunt acestea! Aceasta e desăvârşirea care numai prin lucrarea „vântului”, a Duhului Sfânt, se poate face. „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Dom­nului nostru Iisus Hristos, Care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morţi, la o moştenire nestricăcioasă şi care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi” (I Ptr 1, 3-4). Citeşte în continuare »

În ziua de duminică, 14 mai 2017, va avea loc comemorarea Părintelui Vasile Ouatu, la 80 de ani de la trecerea sa la Domnul, la mormântul său din Cimitirul Ghencea Civil, din București.

Programul începe la 8:30 cu participarea la Sfânta Liturghie, ce se va săvârși la biserica ”Sf. Elefterie Vechi”, din București, situată pe strada Sf. Elefterie, sector 5, și va continua la mormântul Părintelui Vasile, la orele 11:30, cu săvârșirea slujbei Parastasului, urmat, de la ora 12:00, de adunarea Oastei Domnului.

Cimitirul Ghencea Civil se află pe B-dul Ghencea, nr. 18, sector 6. Se poate ajunge de la Gara de Nord cu trolebuzul nr. 96, cu coborâre la stația ”13 Septembrie”. La biserica Sf. Elefterie Vechi se poate ajunge cu metroul până la stația ”Eroilor” sau cu autobuzul 13, până la stația ”Pod Eroilor”.

Spre a marca precum se cuvine împlinirea a 80 de ani de la înveșnicirea Părintelui Vasile, invităm la acest  popas comemorativ preoți, frați și surori din toată țara.

Adunarea Oastei Domnului din București

aprilie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR