Arhiva pentru categoria: ‘Strangeti faramiturile’

din vorbirea fratelui Arcadie
la nunta de la Suceava – 1977

„Harul şi pacea să vă fie înmulţite.” Iarăşi mă întorc la epistolele Sfântului Pavel din Noul Testament. În toate epistolele, în afară de Epistola către Evrei, Sfântul Pavel, după ce-şi dă numele, ca fraţii să ştie de unde primesc scrisoarea, le spune: „Harul şi pacea…”, „har şi pace…”, „…pacea lui Dumnezeu Tatăl, din partea Domnului Iisus”. Iar în amândouă Epistolele către Timotei, pe lângă „harul şi pacea”, adaugă şi „îndurarea”.

Dragii mei, fără har şi fără pace, noi nu putem să existăm nici ca creştini, nici ca Lucrare, în general, nici ca Oaste vie şi luptătoare. Fără har şi fără pace, nu putem. Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Arcadie
la nunta de la Suceava – 1977

Şi mai departe, se adresează acelora care au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a lor. Dragii mei, în privinţa aceasta, iarăşi, iată învăţătura: din învăţătură se primeşte credinţa. Credinţa se naşte dintr-o învăţătură şi adevărata credinţă se primeşte din Cuvântul lui Hristos, căci spune: „Astfel dar, credinţa vine în urma auzirii şi auzirea, prin Cuvântul lui Hristos”. Deci prin propovăduirea Cuvântului lui Hristos, cei ce primesc acest Cuvânt primesc, o dată cu primirea Cuvântului, şi credinţa. Şi, prin primirea acestei credinţe, primesc şi Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, cu Care sunt pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Arcadie
la nunta de la Suceava – 1977

Şi spune şi „apostol”. Arată şi slujba pe care el o avea ca apostol al lui Dumnezeu. Dragii mei, vestirea Evangheliei s-a făcut de la început (şi se continuă) prin oameni. Nu îngerii au fost aleşi să vestească Evanghelia, să ducă această veste în lume, ci oamenii sunt aceia care au fost aleşi de Dumnezeu. Au fost aleşi de El, au fost socotiţi vrednici de încredere şi li s-a încredinţat această slujbă, cum spune Sfântul Pavel, că suntem împuterniciţi din partea lui Dumnezeu să împlinim această slujbă a împăcării. Şi de aceea mărturiseau cu atâta aprindere: „Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!”. Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Arcadie
la nunta de la Suceava – 1977

Slăvit să fie Domnul!

Să citim împreună Cuvântul lui Dumnezeu de la Epistola a doua a Sfântului Petru, începând cu versetul 1:

„Simon Petru, rob şi apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Iisus Hristos.

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe ca, prin ele, să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte” (II Ptr 1, 1-4). Citeşte în continuare »

Vorbirea fratelui Popa Petru (Batiz)
la nunta de la Simeria – 2 iulie 1978

În cartea Facerii, la capitolul 24, cunoscătorii Bibliei ştiu că este vorba despre căsătoria lui Isaac, copilul făgăduinţei, dat de Dumnezeu bătrânului Avraam, la vârsta de 100 de ani, şi soţiei lui destul de înaintate în vârstă, Sara.

S-a amintit şi se va aminti întotdeauna din capitolul acesta o lecţie cât se poate de minunată pentru toţi tinerii noştri.

Dragilor tineri şi tinere! Când veţi ajunge în pragul căsătoriei, vă îndemnăm din toată inima: urmăriţi cu multă luare aminte capitolul acesta, fiecare verset, şi veţi trage învăţătura pentru planul pe care vi-l făuriţi voi pentru un viitor fericit. Citeşte în continuare »

Vorbirea fratelui Popa Petru (Batiz)
la nunta de la Vălani – 4 iulie 1976

 

„Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de le El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi” (In 16, 12-15).

 

Spre sfârşitul misiunii, Domnul Iisus, ca Învăţător aici pe pământ, a căutat să-i pregătească pe ucenici pentru primirea făgăduinţei, adică pentru primirea Duhului Sfânt.

„Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta”… Şi le-a dat frumoasa făgăduinţă – nu numai lor, ci şi tuturor credincioşilor din toate timpurile: „Când va veni Mângâietorul, vă va învăţa tot adevărul, pentru că El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit”…

Fraţilor dragi, gândiţi-vă bine la citatul acesta: „Duhul Sfânt nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit”… Citeşte în continuare »

NUNTA DIN CANA – NUNTA DIN VĂLANI

Vorbirea fratelui Popa Petru (Săucani)
la nunta de la Vălani – 4 iulie 1976

„Şi a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana şi mama lui Iisus era acolo; şi a fost chemat şi Iisus cu ucenicii Săi” (In 2, 1-2).

 

Slăvit să fie Domnul!

Ce sărbătoare este aceasta pentru noi, fraţii noştri dragi! O nuntă e o mare bucurie şi o mare binecuvântare. De multă vreme am aşteptat această nuntă. Cu ea, L-am aşteptat şi pe Dumnezeu. Împreună cu nunta aceasta, v-am aşteptat şi pe voi toţi, fraţii mei cei dragi.

Ne bucurăm astăzi că iarăşi ne vedem! De când nu ne-am văzut noi, ce bucurii aţi mai avut voi? Noi suntem fraţii voştri. Şi noi, de atunci, am avut mari bucurii, dar am avut şi unele dureri mari.

Aşa aţi fost şi voi? Hai să cântăm acum, că e nuntă! Hai să ne bucurăm acum, în ziua acestei sărbători sfinte. Citeşte în continuare »

Vorbirea fratelui Sandu Munteanu
la nunta de la Vălani – 4 iulie 1976

Dragii noştri fraţi şi surori, mulţumim din toată inima lui Dumnezeu, Bunului nostru Tată din ceruri, Care ne-a lungit firul vieţii noastre şi ne-a adus cu bine până în clipa aceasta, ca iarăşi să ne putem vedea faţă către faţă. Deşi de la mari distanţe, noi, aşa cum ne învaţă Cuvântul lui Dumnezeu, ne purtăm pe braţele rugăciunii unii pe alţii, ne ducem sarcinile unii altora şi ne rugăm Domnului să ne ajute ca fiecare dintre noi care am avut parte de chemarea aceasta sfântă să ajungem în Împărăţia lui Dumnezeu. Citeşte în continuare »

Vorbirea fratelui Opriş
la nunta de la Vălani – 4 iulie 1976

„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume” (I In 2, 15).

 

Cum, tocmai mie îmi spune asta? Tocmai mie îmi pretinde să nu iubesc? Fraţilor dragi şi surori iubite! El ştie de ce-ţi spune să nu iubeşti lumea, căci pentru tine, lumea este o viperă. Pentru tine, lumea, şi pentru mine, este o scorpie. De aceea a spus: „Să nu iubeşti lumea”.

Şi n-a spus numai atât, ci a mai spus: „…nici lucrurile din lume”. Că, poate vei zice tu în tine însuţi: „Eu am venit să mă dezlipesc de lume, m-am desprins de lume, eu n-o mai iubesc”. Dar ce faci cu cealaltă parte a versetului? Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Traian Dorz
la nunta de la Vălani – 4 iulie 1976

Poporul nostru nu s-a încreştinat după ani de păgânism, ca alte popoare. Noi ne-am născut cu credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos. Înaintaşii noştri şi domnitorii poporului nostru, acei care, cu crucea şi cu sabia în mână, au apărat libertatea şi demnitatea, şi cinstea neamului nostru, au avut singurul aliat pe Dumnezeu.

Şi, pentru că L-au iubit pe Dumnezeu şi nu L-au părăsit nici în cele mai grele împrejurări, Dumnezeu i-a izbăvit.

După fiecare luptă, ei au înălţat o mănăstire. Mănăstirile de pe întinsul patriei noastre sunt dovezi ale puterii lui Dumnezeu şi ale dragostei Lui faţă de poporul nostru. Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Traian Dorz
la nunta de la Vălani – 4 iulie 1976

Se vorbeşte apoi, în capitolul 25 de la Matei, despre o altă nuntă, la care sunt invitate zece fecioare: cinci înţelepte şi cinci neînţelepte.

Sărmanele, dacă ar fi ştiut ele cât de aproape este venirea Mirelui, cum ar fi dat ele totul, să poată să-şi pregătească haina de nuntă şi untdelemnul din candele, pentru ca să poată avea lumina aprinsă şi să poată intra şi ele la nunta aceasta minunată!

S-a vorbit şi despre aceasta. Ştim cu toţii înţelesul acestei pilde şi ni s-a spus de nenumărate ori să ne facem din timp rost de untdelemnul dragostei lui Dumnezeu, al faptelor bune, al ascultării vrednice, al Duhului şi prezenţei lui Hristos în noi. Citeşte în continuare »

Strângeţi fărâmiturile divine
din Pâinea împărţită de Hristos
când mesele frăţeşti sunt pline-pline
şi tot Cuvântu-i dulce şi mănos. Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Traian Dorz
la nunta de la Vălani – 4 iulie 1976

În Sfânta Evanghelie sunt multe locuri în care se vorbeşte despre nunţi. În Matei, capitolul 22, Mântuitorul spune pilda cu cei chemaţi la nuntă. Acolo, un tată vrednic a pregătit o nuntă mare fiului său. Şi a făcut un cort mare, mare şi i‑a chemat pe toţi cei care erau invitaţi, să vină la petrecerea aceasta. „Veniţi, a zis el; toate sunt gata!”

Şi a trimis pretutindeni chemători minunaţi, crainici, să-i cheme pe toţi, pe toţi. În primul rând, a trimis la cei mai apropiaţi. Dar au fost trei categorii de oameni care au refuzat chemarea la nuntă.

I – Unul a spus: „Mi-am cumpărat o pereche de boi şi trebuie să-i încerc. Iartă-mă, nu pot veni…”

II – Altul a spus: „Mi-am sădit o vie, iartă-mă, nu pot veni…”

III – Altul a spus: „Mi-am luat nevastă. Iartă-mă, te rog, nu pot să vin”. Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Traian Dorz
la nunta de la Vălani – 4 iulie 1976

Slăvit să fie Domnul!

Acest cuvânt de slavă lui Dumnezeu… acest cuvânt de bucurie din toată inima şi de recunoştinţă pentru toate binecuvântările Sale este cel mai potrivit pe care-l mai putem spune în această clipă.

Fiecare nuntă este un prilej de mare bucurie. Dar pentru acest prilej de mare bucurie, noi n-am făcut nimic, decât ne-am ridicat inima şi rugăciunile către Dumnezeu, ca El să-i binecuvânteze şi să-i ajute pe cei ce-o pregătesc şi să ocrotească toată această bucurie. Dar ne împărtăşim din plin de toată desfăşurarea ei revărsată ca un dar de la Dumnezeu pentru toate sufletele noastre ale tuturor. Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Popa Petru (Batiz)
la adunarea de la Reşiţa – 1974

Dragii mei fraţi lucrători, fie-vă milă de sufletele din adunare. Fie-vă milă de timpul care se scurge…

Uite, avem aici tineri care, ca mâine, aşteptăm să fie lucrători viitori… Ce ar putea să înveţe de la noi, cei bătrâni? Ce pildă le dăm noi lor? Oare nu ne va condamna odată Dumnezeu că n-am fost o pildă pentru cei din jurul nostru? Nu vom răspunde în faţa lui Dumnezeu? Şi cum vom sta în casele noastre când ştim că am lăsat în urma noastră o Evanghelie răsturnată? N-am crescut copiii în frica şi în temerea lui Dumnezeu. Ţineţi cont că tinerii noştri sunt foarte înţelepţi acum şi ei pot să vadă… Se vede pe feţele noastre… Se vede pe purtarea noastră… Se vede prin felul cum venim la adunare… Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Popa Petru (Batiz)
la adunarea de la Reşiţa – 1974

Eu v-aş pune o întrebare, la care să-şi răspundă fiecare pentru el însuşi: Ieşit-am noi din lume sau încă mai trăim în lume? Cercetaţi-vă fiecare: avem o dragoste naturală sau o dragoste prefăcută? O dragoste prefăcută este o povară pentru Biserica lui Dumnezeu. De ce să nu fie întreagă, curată şi naturală? De ce să nu fim curaţi la suflet? Cum ne-am simţi noi să fim „proteze” sau „schele” la Trupul lui Hristos, la Biserica Lui cea Vie? E-o povară pentru tine, e-o povară pentru Biserică! Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Popa Petru (Batiz)
la adunarea de la Reşiţa – 1974

În adunările noastre se petrec lucruri mari: aici se desăvârşesc sfinţii, pentru că aici se vesteşte Evanghelia lui Dumnezeu. De ce a ales Domnul apostoli, evanghelişti, învăţători? De ce? Ca să desăvârşească pe sfinţi! Adică să-i completeze pe sfinţi cu Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea zice Mântuitorul: „Aş avea multe să vă spun, dar acum nu le puteţi purta. Când va veni Mângâietorul, El vă va descoperi toate”.

Deci în adunările noastre se desăvârşesc sufletele. În adunările acestea se formează credinţa. În adunările acestea se desăvârşeşte dragostea. În adunările acestea avem ochii ţintă spre Ţinta către care noi alergăm. În adunările noastre nu sunt „proteze”, mai ales fraţi lucrători „proteze”. În adunări, Ţinta nu‑i acoperită. Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Popa Petru (Batiz)
la adunarea de la Reşiţa – 1974

Ce ţintă avem noi, de care ţinem cont? Sfântul Apostol Pavel spune: „Cu ochii ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre”. Dacă noi nu ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, noi nu putem avea o vedere clară! Deci să învăţăm şi lecţia aceasta, fraţilor şi surorilor! Să ne uităm totdeauna, oriunde vom fi, la ţintă şi să alergăm spre ţintă, chiar dacă vom mai şi cădea… Dar ochii trebuie să fie la ţintă, inima la ţintă. Chiar dacă vom sângera, să nu pierdem ţinta din ochi!

Ştim că sunt mulţi care au căutat să ia ţinta din faţa noastră… Sunt atâţia care ne-au întunecat ţinta, ca să nu-L putem vedea pe Domnul Iisus. Citeşte în continuare »

O întâmplare adevărată descrisă de fratele Traian Dorz

Am să vă povestesc o întâmplare adevărată, spusă de un frate care a văzut cu ochii lui aceasta.

„Eram întâmplător – spune fratele – în ziua aceea de Crăciunul trecut într‑un oraş mare şi treceam pe lângă uşa unei mari şi lăudate adunări, pline de predicatori vestiţi, care avea un cor mare, o orchestră mare cum nu prea sunt altele. În faţa adunării aceleia erau parcate zeci de maşini personale cu care veniseră cei ce cântau şi predicau acum în adunarea aceea foarte lăudată şi mare. Eu aşteptam pe cineva care trebuia să iasă şi, pentru a nu încurca ieşirea, trecusem de cealaltă parte a străzii şi mă uitam, că trebuia să iasă şi trebuia să-l văd pe cel care va ieşi. Citeşte în continuare »

din vorbirea fratelui Arcadie Nistor
la nunta de la Bursuceni – 1982

Noi trăim acum o vreme însemnată în Cuvântul lui Dumnezeu şi aş vrea să v-o spun. Noi trăim în vremea când se face alegerea. Alegerea pentru un viitor care va urma şi alegerea pentru veşnicie. Şi alegerea se face prin trei mijloace.

Spunem lucrul acesta după cum vedem în Vechiul Testament că proorocul Ilie era în peştera aceea şi Domnul i-a spus: „Ieşi afară şi stai înaintea Domnului”. Şi a venit un vânt puternic, dar Domnul nu era în vântul acela. Vântul era numai un slujitor, un trimis înaintea Domnului. Citeşte în continuare »

octombrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR