Arhiva pentru categoria: ‘Traian Dorz’

Călătorim alături de fraţi şi de surori,
dar ce străini ne suntem prea mulţi adeseori!
Luăm aceeaşi masă, dormim pe acelaşi pat,
şi totuşi mii de mile – de unii – ne despart! Citeşte în continuare »

Surori de cruce şi răsplată, însoţitoare-n plâns şi-n har,
părtaşe-aceleeaşi credinţe, jertfind aceluiaşi altar
– cinstire-n veci îndreptăţită şi semn al sfintei preţuiri,
recunoştinţa noastră vouă v-aduce-a ei adânci simţiri… Citeşte în continuare »

Slavă Ţie, slavă, Scump Iisus Iubit,
Tu ne eşti Modelul cel Desăvârşit,
Tu ne-ai spus ce Tatăl Sfânt a poruncit,
iar apoi cu Pilda Vieţii le-ai sfinţit.
Slavă Ţie, slavă – slavă Ţie, slavă,
Scump Iisus Iubit, Scump Iisus Iubit!

Numele Tău fie binecuvântat,
Tu ne-ai spus Cuvântul cel Adevărat,
Tu ne-ai dat puterea să-L trăim curat,
Tu vei fi Răsplata cui Te-a ascultat.
Numele Tău fie, Numele Tău fie
binecuvântat, binecuvântat!

Slavă Ţie, slavă, Scump Iisus Iubit,
noi privim la Tine, Cel Desăvârşit;
şi dorim Puterea Duhului Slăvit,
să-Ţi urmăm întregul drum neprihănit!
Slavă Ţie, slavă – slavă Ţie, slavă,
Scump Iisus Iubit, Scump Iisus Iubit!

TRAIAN DORZ
din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Te slăvim, Preamărit Dumnezeu,
Împărat şi Stăpân, şi-Arhiereu,
Te slăvim, Scump Iisus, Om deplin,
Fiu Iubit, Miel Junghiat, Rob Divin!
Osana, fii slăvit, osana,
ne-nchinăm şi cântăm slava Ta,
Cel ce vii să ne fii Împărat,
căci, murind şi-nviind, ne-ai salvat!

Ţi-aducem ca un mir preţios
sfântul dor iubitor şi duios,
sărutând paşii Tăi preasfinţiţi,
Te primim şi slujim fericiţi!
Osana, Te slăvim, Scump Iisus,
c-ai venit preamărit şi supus,
Dumnezeu, Arhiereu şi-Mpărat,
fii în veci preamărit şi-nchinat!

Ne-nchinăm şi cântăm osana,
Crucea Ta, Jertfa Ta, Slava Ta,
credincioşi şi voioşi s-o nălţăm –
şi trăind, şi murind să-Ţi urmăm.
Osana, lăudăm, osana,
Ziua Ta, Faţa Ta, Slava Ta,
Fericit, Strălucit şi-nchinat
Dumnezeu, Arhiereu şi-Mpărat!

TRAIAN DORZ
din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Slavă Ţie, Viu Izvor,
Veşnică Putere,
Dumnezeu-Mântuitor,
Viaţă şi-nviere!
Slavă Ţie, Care-nvii
zări şi lumi, şi sfere,
Viu Izvor de veşnic vii
duhuri şi mistere!

Slavă Ţie, Viu Izvor,
Veşnic şi Mântuitor,
Învierea tuturor,
slavă, slavă, slavă Ţie!

Slavă Ţie, Prieten Sfânt,
Veşnică Iubire
Care schimbi orice mormânt
într-o nouă fire!
Slavă Ţie, Ce prefaci
plânsu-n fericire,
slavă Ţie, Care-mbraci
moartea-n nemurire!
Slavă Ţie, Blând Păstor,
Veşnică-ndurare,
Sfântul dragostei odor,
Viul Vieţii Soare!
Slavă fără de apus
şi fără-ncetare
Ţie-n veci, Iubit Iisus,
– slavă şi-adorare!

TRAIAN DORZ
din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Slavă, slavă, slavă Ţie,
Bun şi Blând, şi Sfânt Păstor
Care-aduci cu bucurie
mântuirea tuturor!
– Slavă, slavă, slavă Ţie,
Bun şi Blând, şi Sfânt Păstor! Citeşte în continuare »

Slăvită fii, Lumină
ivită fericit
spre ochii care-n vină
şi-n noapte-au rătăcit!…

Slăvit fii Tu, Iisus,
Ce-n suflet ne-ai adus
lumina cea de Sus,
– Slăvit fii Tu, Iisus!

Slăvită fii, Puterea
luminii, Ce-ai deschis
viaţa şi-nvierea
din veşnicul abis!

Slăvită fii, Izbânda
luminii, Ce-ai înfrânt
blestemul şi osânda
atâtui greu mormânt! Citeşte în continuare »

Slavă Ţie, numai Ţie,
Dumnezeul Savaot,
Tu, Lumină, Bucurie
şi Viaţă, pentru Tot…
Tu Putere, Tu Mişcare,
Tu-Nviere, Tu Cuvânt,
Tu Căldura-nnoitoare…
– Slavă Numelui Tău Sfânt!

Slavă Ţie, slavă Ţie,
Sfânt Luminător de Sus,
până-n veci de veşnicie
fii slăvit, slăvit Iisus!
Slavă Ţie, numai Ţie,
Unicul Liberator
Care-ai izbăvit din moarte
viaţa noastră-a tuturor!
Tu ne-ai slobozit din patimi,
ca dintr-un etern mormânt,
Tu, din blestemul pierzării…
– Slavă Numelui Tău Sfânt! Citeşte în continuare »

12. Ce va fi oare când toate puterile naturii, care sunt şi ele în mâna cea tare a lui Dumnezeu nişte unelte ale mâniei şi ale dreptei pedepsiri a Lui…
ce va fi în Ziua cea Înfricoşată când ele se vor uni ca să împlinească zdrobitor, grabnic şi cumplit poruncile nimicitoare asupra păcatului lumii
şi pedepsele judecăţilor înştiinţate de Cuvântul Sfânt (Mt 24, 21-22; II Ptr 3, 7-12; I Tes 5, 2-3; Apoc 16)?
Cine va mai putea sta atunci împotriva mâniei acestora, ca să le oprească şi să le întoarcă înapoi,
când Însuşi Dumnezeu le-a poruncit dezlănţuirea?
De mânia lui Dumnezeu nu există decât o singură scăpare: în braţele lui Iisus.
Vino cu lacrimi de căinţă acum în aceste braţe iertătoare! Citeşte în continuare »

Pentru credinţa ta-n Hristos, vei fi salvat din moarte,
dar pentru necredinţa ta, de Cer te vei desparte. Citeşte în continuare »

Slăvit fii Tu, slăvit mereu,
Mântuitor şi Dumnezeu,
atât de Viu şi Strălucit,
dar ne-nţeles şi neprimit;
– Slăvit fii Tu, Cel Strălucit,
dar ne-nţeles şi neprimit.

Slăvit fii Tu, Cel Neascuns,
dar necăutat şi nepătruns,
atât de bun şi de-ndurat,
dar înjosit şi lepădat;
– Slăvit fii Tu, Cel Îndurat,
dar înjosit şi lepădat. Citeşte în continuare »

7. Dumnezeu ştie cât cunoaştem fiecare dintre noi din poruncile şi voile Sale,
căci de Duhul Său şi de ochii Lui nu ne putem as-cunde nimeni dintre noi, cum nu ne putem ascunde de propriul nostru cuget.
De aceea răspunderea fiecăruia în faţa Lui ne ră-mâne întreagă.

8. Putem să trăim nepăsători ca şi cum nici n-ar fi moarte şi judecată, răsplată sau osândă veşnică nicio-dată – dacă vrem.
Dar vine Ziua cea Înfricoşată de care nu ne vom putea nici ascunde, nici feri, nici unul şi nicăieri.
Atunci va trebui să o vedem tremurând –
nici unul nu va scăpa de asta!

9. Vine îngerul fioros al morţii, care ne va afla oriunde vom fi
şi ne va târî la Judecata lui Dumnezeu, în care n-am crezut (dacă n-am crezut)
şi ne va arunca în osânda Cuvântului Său pe care l am batjocorit (dacă l-am batjocorit)
şi în chinurile conştiinţei, în focul veşnic de care am râs (dacă am râs).
Ce vei face tu atunci?
Şi ce-ţi va mai rămâne după aceea? Citeşte în continuare »

Ţinta alergãrii noastre
Domnul nostru Preaiubit
Te privesc mereu şi ochii
nu-mi mai satur de privit.

Toatã strãlucirea lumii
o vãd fiere şi gunoi
– nu lãsa nicicând acestea
sã Te fure de la noi.

Fã-ne credincioşi sã ţinem
omul firii rãstignit
Duhul Sfânt sã ne înalţe
Adevãrul cald trãit.

Ca având credincioşie
spre-ndrumãrile cereşti
s-ascultãm asemeni Ţie
şi s-ajungem unde eşti.

Traian Dorz, din ”Cântarea Cântãrilor mele”

1. Armele Duhului Sfânt sunt şi roadele Lui (Gal 5, 22).
Sunt şi virtuţile sufletului credincios – dar sunt şi puterea lui.
Sunt meritul străduinţelor noastre – dar sunt şi da-rul lui Dumnezeu.
Când noi ne străduim cu smerenie şi sinceritate să aducem aceste roade, Domnul Duhul Sfânt face din ele armele noastre de apărare.

2. Neprihănirea este şi o armă de lovire, dar şi de apărare (II Cor 6, 7).
Râvna este un mijloc prin care sufletul capătă nu numai bucurie, dar şi roade.
Credinţa neschimbată şi vie este nu numai un pu-ternic scut de apărare împotriva săgeţilor arzătoare ale celui rău, ci este şi o mare putere biruitoare asupra diavolului. Citeşte în continuare »

Slavă veşnică, Iisuse,
Veşnicului Pâinii Har,
ce le-ndestulează toate
iertătoare iar şi iar,
dăruind viaţă lumii,
foamei ei ducând alin
şi-ntregind desăvârşirea
Misticului Trup Divin!
Veşnic slavă, veşnic slavă lui Iisus;
El e Pâinea, El e Harul ei nespus.

Slavă veşnică, Iisuse,
Veşnicului Tainei Har
ce-ndumnezeieşte totul:
Vin şi Pâine, şi Altar,
dăruindu-Se-n Minunea
Clipei ce-i de nepătruns
spre aceeaşi mântuire,
fiecăruia-ndeajuns!
Veşnic slavă, veşnic slavă lui Iisus;
El e Taina, El e Harul ei nespus. Citeşte în continuare »

13. Când Dumnezeu a făcut legea şi a vrut s-o dea oamenilor, a încredinţat-o mai întâi femeilor, zicându-le:
– Dacă femeia o primeşte şi vrea ca ea să fie ţinută în casă şi în popor, Legea Mea va fi ţinută, pentru că femeia face ce vrea din casa ei şi din poporul ei.
Mult poate femeia, de aceea răspunderea ei este foarte mare – faţă de familia ei şi faţă de poporul ei.
Dacă Dumnezeu ar fi înştiinţat-o pe Eva, poate că n ar fi păcătuit nici Adam.

14. Greu este începutul oricărui lucru…
şi mai greu decât orice este ascultarea
şi începutul ei. De aceea este scris:
Dumnezeu iubeşte ascultarea mai mult decât jertfele.
Fericit cine începe să asculte, căci cine ascultă în suferinţă va începe să asculte şi în bucurie.
A asculta pe Dumnezeu este bucuria cea mai mare. În asta stă învierea, fiindcă este scris:
Şi cei ce-L vor asculta vor învia. Citeşte în continuare »

Slavă nesfârşită, Doamne,
nesfârşitului Tău har
ce revarsă peste toate
zarea fără de hotar
a luminii Tale-n care
toate limpezi ne răsar,
fericind viaţa noastră,
– Slavă Marelui Tău Har!
Slavă bunătăţii Tale
cu adânc de nepătruns,
care zi de zi se-mparte
tuturora îndeajuns,
ce şi Morţii, şi Vieţii
le dă unicul răspuns,
arătându-le-Adevărul;
– Slavă Harului Ascuns!

Slavă-nvăţăturii Tale
cu-nţeles mântuitor,
ce descoperă-n lumină
conştiinţa tuturor,
răsărindu-le-al Vieţii
Soare Binefăcător,
neapus pe veşnicie;
– Slavă, Har Mântuitor!

TRAIAN DORZ
din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Slăvit fii Tu, Înnoitorul
a toate câte sunt şi cresc,
Tu, Începutul şi Izvorul
vieţii de pământ ceresc!

Slăvit fii Tu, Iisus Hristos,
Cel ce-nnoieşti tot ce-i frumos,
Cel ce creezi şi dai, şi ţii,
slăvit să fii, slăvit să fii!

Slăvit fii Tu, Înnoitorul
făpturii noastre sufleteşti,
puterea ei şi sfinţitorul
fiinţei cei dumnezeieşti! Citeşte în continuare »

aprilie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR