Arhiva pentru categoria: ‘Traian Dorz’

Nu va fi belşug de-a pururi,
nici tot mesele-ncărcate,
vor veni şi ani de lipsuri
şi de căi întunecate.

Ce-i face-n suferinţă
dac-astăzi nu-ţi aduni
răbdare prin credinţă
şi har prin rugăciuni? Citeşte în continuare »

15. Nici un miez nu poate fi fără coajă, nici un conţinut fără formă.
Chiar Cuvântul cel Viu al lui Dumnezeu ne este dat sub forma unei cărţi.
Cine preţuieşte Cuvântul va preţui şi forma lui – Cartea.
Nu cartea este Cuvântul,dar el este în ea.
Tot aşa, Trupul şi Sângele Domnului sunt Pâinea şi Vinul luate cu credinţă (Ioan 6, 53-56).
Nu poţi preţui una fără cealaltă.
Nu poţi păstra miezul dacă arunci coaja lui.

16. Nu cartea pipăită este Cuvântul, dar Cuvântul este chiar în ea. Citeşte în continuare »

Fiecare despărţire
de-o fiinţă ce-ai iubit
este-un strop de nimicire,
ţi-este-o parte din sfârşit.

Fiecare strâns de gene
este-un văl peste lumini,
teama veşnicei Gheene
să te facă să suspini. Citeşte în continuare »

Sufletul înţelept trebuie totdeauna să se pregătească mai din timp pentru ceasul grelei încercări, cu priveghere, cu rugăciune (Mt 26, 41; I Ptr 4, 7 şi 5, 8). Să se pregătească mai din vreme, până nu vine clipa aceea grea şi nimicitoare în care nu mai poate face nimic.

Când vine clipa nenorocită, sufletul nici nu se poate ruga şi nu mai poate nici priveghea, spre a se feri… De aceea, privegheaţi şi rugaţi-vă înainte de a veni, pentru ca atunci când va veni să vă afle pregătiţi şi să nu cădeţi, trecând prin ea!

Întotdeauna când Biserica Domnului a trecut, în lupta ei pe pământ, prin vremuri de secetă duhovnicească sau de prigoniri şi de piedici pentru mărturisirea Cuvântului lui Hristos, – privegherile au fost slabe şi rugăciunile puţine, de aceea, în strâmtorările şi în opreliştile din lucrarea de vestire a adevărului Evangheliei, mulţi au căzut. O, de am învăţa şi noi ceva din asta, ca să nu păţim la fel! Citeşte în continuare »

7 – Numai un Hristos Nevãzut, nu ar fi putut mântui lumea. A fost nevoie de un Hristos Vãzut… De Hristos Iisus Domnul şi Mântuitorul Întrupat şi Rãstignit între noi.
Este nevoie ca adevãrul sã devinã o realitate vie şi trãitã în viaţa noastrã – prin învãţãtura Lui.
Şi dragostea sã devinã vie, – prin unitatea şi umblarea frãţeascã, – altfel nu vom putea fi mântuiţi.
Trebuie Cuvântul sã Se facã Trup, în învãţãturã sã Se facã faptã şi milã între noi şi prin noi.
Numai o credinţã fãrã fapte, este ca un cuvânt fãrã împlinire, ca un cap fãrã trup, ca o coroanã fãrã trunchi…

8 – În chinurile vieţii mele o, iubire mântuitoare, – eu nu voi dori nimic altceva decât sã Te am pe Tine, şi sã-Ţi pot spune fericit cã Ţi-am fost credincios.
Iar Tu sã simţi în tot adâncul Tãu cã eu spun adevãrul cã Te-am iubit pânã-n ultima mea suflare…
Iisuse Domnul meu, încredinţeazã-Te de acest lucru: Tu ai fost cea Dintâi şi cea din urmã Coroanã a inimii mele. Numai Tu Iisuse Preaiubitul meu. Citeşte în continuare »

Mărire Îndelung-răbdării Tale,
Iisus, Cerescul Miel Ispăşitor,
Tu ne-ai scăpat de-a’ noastre mari greşale
dând preţul jertfei noastre-a tuturor.

Mărire Ţie, mărire Ţie,
Iisus, Cerescul Miel Ispăşitor!

Mărire Îndelung-răbdării Tale
Îţi vom cânta pe veci, mărturisind
că din adânc de moarte şi de jale
ne-ai izbăvit, cu Sânge Sfânt plătind.

Mărire Îndelung-răbdării Tale
şi Jertfei Tale-aduse pentru noi,
din ea ne umplem sufletele goale,
prin ea, primim Viaţa de Apoi.

Mărire Îndelung-răbdării Tale,
Mărire Dragostei ce Te-a trimis,
Mărirea Ta e-a slavei noastre cale
şi-n Crucea Ta ni-e Cerul nou deschis.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Plângerile lui Ieremia 5, 14

Aceasta este cea mai mare durere a credincioșilor Domnului în vremea cea grea a ocării și nedreptății: faptul că cei rămași înapoi sunt stăpâniți de frică sau de deznădejde.

Starea de nepăsare care urmează imediat oricărei prigoniri asupra Bisericii are asupra multora o urmare nimicitoare.

În primele zile de la pornirea valului de suferințe și de încercări, cei mai mulți se zăpăcesc de tot… Bătrânii nu mai merg… Tinerii nu mai cântă…

Zac toți apăsați, fiecare în adăpostul său, ca niște păsări în furtună și în noapte. Citeşte în continuare »

Mărire Ţie, Doamne,
Iisuse Preaiubit,
Izvorul Păcii noastre
şi Ţelul ei slăvit!
Prin Jertfa Crucii Tale,
păcatul ne-ai iertat,
dreptatea împlinind-o,
viaţa ne-ai salvat.

Mărire Ţie, Doamne,
că-n toţi ai Tăi ai pus
încrederea şi pacea,
cât moartea mai presus,
încrederea şi pacea
mai tari ca orice greu,
acestea ţin viaţa
ascunsă-n Dumnezeu.

Mărire Ţie, Doamne,
al Păcii veşnic Rai,
Îţi mulţumim de starea
cerească ce ne-o dai!
De tot ce-avem acuma
şi tot ce ne-ai mai spus,
Mărire Ţie-al Păcii
Izvor Etern, Iisus…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

 

Când vezi pe câţi viteji i-nfrânge
păcatul blestemat şi hâd,
te bucuri de-orişicine plânge
şi-i plângi pe toţi cei care râd.

Când vezi pe câţi nebuni i-mpinge
nesocotinţa-n iad de vii,
să fugi de tot ce-ţi poate stinge
lumina sfintei curăţii. Citeşte în continuare »

Doamne, numai Tu ştii Singur arzătoarea-mi cruce,
– dacă nu mi-o porţi Tu, oare cine mi-o va duce?
Că pe lume n-am pe nimeni s-o mai poată duce.

Numai Tu-mi poţi înţelege lacrimile-amare,
nu-mi mai ştie-n lumea asta nimeni ce mă doare,
nu mai ştie ca şi Tine nimeni ce mă doare.

Numai Singur Tu poţi astăzi să-mi mai fii aproape,
– dacă nu-mi ajuţi Tu, oare cine-o să mă scape?
N-am pe nimeni ca pe Tine, altul, să mă scape.

Numai de la Tine Singur mai aştept scăpare,
– numai Tu ştii ce-i iubirea singură sub soare,
când aşteaptă şi când plânge singură sub soare!

din cuvântul fratelui Traian Dorz
către fraţii din comuna Roma (Botoşani)
– 24 noiembrie 1987

Fericiţi cei care au ascultat chemarea cea dulce şi blândă şi au primit îndemnurile şi mângâierile Domnului. (…) Lor li s-a turnat pe răni un calmant sfânt. Când Mântuitorul spune: „Veniţi la Mine voi, toţi cei împovăraţi şi cei chinuiţi şi Eu vă voi da odihnă”, ce calmant mângâietor este pe rana sufletelor noastre un astfel de untdelemn vindecător… Îi mulţumim Domnului pentru această stare. El n-a venit să ne mustre cum ne mustră alţii când cădem în vreo nenorocire: „Aşa‑ţi trebuie! De ce te-ai dus? De ce n-ai avut grijă? De ce n-ai avut minte? De ce ai făcut aşa? De ce ai făcut aşa?”. Numai mustrări şi judecăţi… Citeşte în continuare »

Iubire, dă-ne harul
ce încă nu-l ştim noi:
în stare ca vrăjmaşul
să-l scoată din noroi,
să-l spele, să-l sărute,
să-l pună-n loc de sus;
– Iubire, dă-ne harul
din Duhul lui Iisus.

Lumină, dă-ne harul
ce încă noi nu-l ştim:
spre orice suferinţă,
cereşte să privim, Citeşte în continuare »

„Mulţumesc Domnului nos­tru Iisus Hristos, Care m-a în­tărit şi m‑a socotit vrednic de încredere, şi m-a pus în slujba Lui!” (I Tim 1, 12).

Iată strigătul plin de recunoştinţă prin care, poate cel mai vrednic lucrător al lui Hristos, din toate timpurile, a arătat că încrederea lui Dumnezeu este cea dintâi condiţie a unui adevărat slujitor al Său.

În Hristos, fiecare dintre ai Săi se poate încrede în orice vreme, pentru că El totdeauna Şi-a îndeplinit toate făgăduinţele Sale faţă de fiecare dintre ei.

Dar Hristos nu Se poate încrede cu adevărat decât în puţini slujitori ai Săi. Pentru că prea puţini îşi dovedesc în orice vreme şi în orice împrejurare credincioşia faţă de El. Căci numai acela care este, mai întâi, vrednic de încredere la Hristos poate ajunge să fie vrednic de crezare şi la oameni (I Cor 7, 25). Citeşte în continuare »

Aşa ţi-ar spune seara,
de-ai şti s-o înţelegi:
– Curând îţi laşi povara
şi-un alt lăcaş ţi-alegi…

Aşa ţi-ar spune iarba,
de-ar fi să aibă cum:
– Curând soseşte oarba
cosire pentru scrum. Citeşte în continuare »

17. Să nu mai amărâm pe nimeni.
Să ne fie milă chiar şi de vrăjmaşii noştri, fiindcă ei au şi mai mare nevoie de mântuirea lui Dumnezeu decât prietenii.
Să le înlăturăm pe cât putem orice piedică din drumul lor spre Hristos, Domnul nostru, ca să-L poată afla şi ei pe scumpul nostru Mântuitor, Care a suferit pe Crucea Lui şi pentru ei.
Şi să facem slujba aceasta cu bucurie, cu milă, cu dragoste – şi nu de silă, ca ei s-o poată primi.
Puterea şi iubirea Lui ne va ajuta. Citeşte în continuare »

Slăvită Viţă-a Vieţii
din Care odrăslim,
– cu zorii Tinereţii,
Iisuse, Te slăvim!
Fiinţa şi mişcarea
din Tine ne primim,
urmându-ne chemarea,
Iisuse, Te slăvim.

Slăvită Viţă-a Vieţii
din care înflorim,
– cu lupta Bărbăţiei,
Iisuse, Te slăvim!
Sub frunzele vestirii,
rod dulce-Ţi pârguim
– cu harfele iubirii,
Iisuse, Te slăvim!

Slăvită Viţă-a Vieţii
spre care năzuim
– cu-amurgul Bătrâneţii,
Iisuse, Te slăvim!
Din ramuri cărunţite,
rod sfânt Îţi dăruim,
– cu slujbele-mplinite,
Iisuse, Te slăvim!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Lăudat să fii, Iisuse,
şi slăvit – şi slăvit,
Răscumpărătorul nostru
Preaiubit – Preaiubit;
mulţumire şi-nchinare
Ţi-nălţăm – Ţi-nălţăm,
viaţa noastră numai Ţie-Ţi
datorăm – datorăm.

Fii slăvit, fii slăvit,
Răscumpărător Iubit,
ne-nchinăm şi-Ţi cântăm –
totul Ţie-Ţi datorăm!…

Mulţumire şi-nchinare
c-ai primit – ai primit
să Te dai în locul nostru
chinuit – chinuit,
să porţi vina tuturora
pe Calvar – pe Calvar,
să ne-aduci al mântuirii
veşnic har – veşnic har…

Închinare Ţie-al nostru
Dumnezeu – Dumnezeu,
c-ai plătit în locul nostru
preţul greu – preţul greu
şi că-n locul nostru fost-ai
judecat – judecat,
ispăşindu-ne păcatul,
ne-ai salvat – ne-ai salvat!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Începând cu anul 2004, în data de 2 mai celebrăm Ziua naţională a tineretului.

Îndemnăm pe această cale tineretul ţării noastre şi de pretutindeni să-L caute pe Dumnezeu.

Curăția cărării tânărului

Problema educației tineretului este o problemă foarte însemnată și de aceea fiecare familie, fiecare biserică și fiecare popor și-o pune – sau ar trebui să și-o pună – cu foarte multă grijă. Pentru că de această educație depinde în cea mai mare măsură nu numai fericirea sau nefericirea celor care au sau nu au tineret, ci întreg viitorul lor. Citeşte în continuare »

Iisuse, Apa vie
ce orice sete-alini,
ce inima ne-o-nvie
şi ochii ni-nsenini;
Tu sufletul ni-l saturi,
Tu duhul ne-ai-nnoit,
pe-a lumii mii de laturi,
– Iisuse, fii slăvit! Citeşte în continuare »

Cântări Nemuritoare
pe veacuri vin şi vin,
de neauă şi de soare
e corul lor divin;

Hotare de lumină
vuiesc spre Sus şi Jos,
înalţă şi închină
un Nume Glorios:

Iisus, Iisus, Iisus, Iisus,
de corul veacurilor dus,
cântat de mii spre alte mii,
– slăvit, slăvit să fii!

Din Taina cea Ascunsă
nainte de-nceput,
Cântare nerăspunsă
răzbate nevăzut

prin Poarta de Lumină
a Primului Cuvânt…
vuirea ei Divină
înalţ-un Nume Sfânt: Citeşte în continuare »

mai, 2017
L Ma Mi J V S D
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR