Postări cu etichetele: ‘Cântări Nemuritoare’

Slavă, slavă, slavă Ţie,
Bun şi Blând, şi Sfânt Păstor
Care-aduci cu bucurie
mântuirea tuturor!
– Slavă, slavă, slavă Ţie,
Bun şi Blând, şi Sfânt Păstor!

Slavă Ţie ce din jalea
morţii ne-ai eliberat
şi ne duci la Cer pe calea
unui unic har curat!
– Slavă Ţie ce din jalea
morţii ne-ai eliberat!

Slavă Ţie, Care-o turmă
nesfârşită-Ţi pregăteşti
ca mărirea cea din urmă
peste ea să-Ţi străluceşti!
– Slavă Ţie, Care-o turmă
nesfârşită-Ţi pregăteşti!

Slavă Ţie-n fericirea
unui veşnic Viitor
când pe toată Nesfârşirea
va fi-o turmă şi-un Păstor!
– Slavă Ţie-n fericirea
unui veşnic Viitor!

TRAIAN DORZ
din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Slăvită fii, Lumină
ivită fericit
spre ochii care-n vină
şi-n noapte-au rătăcit!…

Slăvit fii Tu, Iisus,
Ce-n suflet ne-ai adus
lumina cea de Sus,
– Slăvit fii Tu, Iisus!

Slăvită fii, Puterea
luminii, Ce-ai deschis
viaţa şi-nvierea
din veşnicul abis!

Slăvită fii, Izbânda
luminii, Ce-ai înfrânt
blestemul şi osânda
atâtui greu mormânt! Citeşte în continuare »

Slavă Ţie, numai Ţie,
Dumnezeul Savaot,
Tu, Lumină, Bucurie
şi Viaţă, pentru Tot…
Tu Putere, Tu Mişcare,
Tu-Nviere, Tu Cuvânt,
Tu Căldura-nnoitoare…
– Slavă Numelui Tău Sfânt!

Slavă Ţie, slavă Ţie,
Sfânt Luminător de Sus,
până-n veci de veşnicie
fii slăvit, slăvit Iisus!
Slavă Ţie, numai Ţie,
Unicul Liberator
Care-ai izbăvit din moarte
viaţa noastră-a tuturor!
Tu ne-ai slobozit din patimi,
ca dintr-un etern mormânt,
Tu, din blestemul pierzării…
– Slavă Numelui Tău Sfânt! Citeşte în continuare »

Slăvit fii Tu, slăvit mereu,
Mântuitor şi Dumnezeu,
atât de Viu şi Strălucit,
dar ne-nţeles şi neprimit;
– Slăvit fii Tu, Cel Strălucit,
dar ne-nţeles şi neprimit.

Slăvit fii Tu, Cel Neascuns,
dar necăutat şi nepătruns,
atât de bun şi de-ndurat,
dar înjosit şi lepădat;
– Slăvit fii Tu, Cel Îndurat,
dar înjosit şi lepădat. Citeşte în continuare »

Slavă veşnică, Iisuse,
Veşnicului Pâinii Har,
ce le-ndestulează toate
iertătoare iar şi iar,
dăruind viaţă lumii,
foamei ei ducând alin
şi-ntregind desăvârşirea
Misticului Trup Divin!
Veşnic slavă, veşnic slavă lui Iisus;
El e Pâinea, El e Harul ei nespus.

Slavă veşnică, Iisuse,
Veşnicului Tainei Har
ce-ndumnezeieşte totul:
Vin şi Pâine, şi Altar,
dăruindu-Se-n Minunea
Clipei ce-i de nepătruns
spre aceeaşi mântuire,
fiecăruia-ndeajuns!
Veşnic slavă, veşnic slavă lui Iisus;
El e Taina, El e Harul ei nespus. Citeşte în continuare »

Slavă nesfârşită, Doamne,
nesfârşitului Tău har
ce revarsă peste toate
zarea fără de hotar
a luminii Tale-n care
toate limpezi ne răsar,
fericind viaţa noastră,
– Slavă Marelui Tău Har!
Slavă bunătăţii Tale
cu adânc de nepătruns,
care zi de zi se-mparte
tuturora îndeajuns,
ce şi Morţii, şi Vieţii
le dă unicul răspuns,
arătându-le-Adevărul;
– Slavă Harului Ascuns!

Slavă-nvăţăturii Tale
cu-nţeles mântuitor,
ce descoperă-n lumină
conştiinţa tuturor,
răsărindu-le-al Vieţii
Soare Binefăcător,
neapus pe veşnicie;
– Slavă, Har Mântuitor!

TRAIAN DORZ
din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Slăvit fii Tu, Înnoitorul
a toate câte sunt şi cresc,
Tu, Începutul şi Izvorul
vieţii de pământ ceresc!

Slăvit fii Tu, Iisus Hristos,
Cel ce-nnoieşti tot ce-i frumos,
Cel ce creezi şi dai, şi ţii,
slăvit să fii, slăvit să fii!

Slăvit fii Tu, Înnoitorul
făpturii noastre sufleteşti,
puterea ei şi sfinţitorul
fiinţei cei dumnezeieşti! Citeşte în continuare »

Slăvit fii Tu, al Bucuriei
Preafericit şi Sfânt Izvor,
ce umpli Cerul şi pământul
de-al dragostei etern fior!
– Slăvit fii Tu, al nostru Unic
şi Fericit Mântuitor!

Slăvit fii Tu de-ntreg pământul
şi-ntregul cerurilor cor,
Tu, Sărbătoarea nesfârşită
a Bucuriei tuturor!
– Slăvit fii Tu, al nostru Veşnic
şi Preaiubit Mântuitor!

Slăvit fii Tu de fiecare
răscumpărat nemuritor,
Tu, Care-l faci să-ajungă-al Slavei
şi-al Cerului moştenitor!
– Slăvit fii Tu, al nostru Dulce
şi Minunat Mântuitor!

Slăvit fii Tu de toţi nuntaşii
cereşti, în vecii Nunţii lor,
Tu, Bucuria cea mai naltă
şi Dorul cel mai arzător!
– Slăvit fii Tu, al nostru Mire
şi Dumnezeu-Mântuitor!

TRAIAN DORZ
din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Slavă Ţie, slavă Ţie,
Dumnezeu-Mântuitor,
din vecie-n veşnicie
cânte-Ţi veacurile-n cor!

Slavă Ţie din Trecut,
Dumnezeu Fără-Nceput,
slavă Ţie-n Viitor,
Dumnezeu-Mântuitor!

Slavă Ţie-n veci, Cuvântul
Care toate le-ai creat,
Cerul tot şi tot pământul
cânte-Ţi slavă ne-ncetat!

Slavă Ţie, Minunatul
frumuseţilor Izvor,
pe de-a lungul şi de-a latul
cânte-Ţi corul tuturor! Citeşte în continuare »

aprilie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR