Postări cu etichetele: ‘Cântări Nemuritoare’

Să nu pot izgoni din mine
nimic din dorul neuitat
ce cu cântări şi cu suspine
atât de-adânc mi l-am legat.

Să nu-i uit nici o clipă sfântă,
să nu-i pierd nici un strop din har,
să nu-i las nici o zare-nfrântă
şi nici un pas pierdut măcar. Citeşte în continuare »

Slavă veşnică Iubirii
Care ne-a răscumpărat
rânduindu-ne-al sfinţirii
drum slăvit şi-nsângerat!

Slavă veşnică Iubirii
Care ne-a iertat deplin
dăruindu-ne smeririi
chip Edenic şi Divin! Citeşte în continuare »

Cu câtă-nţelepciune s-ar cere să păşim,
când nu ştim calea clipei de-ajungem s-o sfârşim.

Cu câtă lepădare de tot ce parcă-avem,
când nu ştim lângă toate cât încă mai suntem.

Cu câtă pocăinţă spre orişice păcat,
când nu ştim dacă mâine mai poate fi iertat. Citeşte în continuare »

Luptă-te, dar niciodată
nu-nceta zicând: „De-ajuns!”
– lângă tine totdeauna
poate fi-un duşman ascuns.

Seamănă, dar niciodată
să nu spui: „Am isprăvit!”
– uită-te ce necuprinderi
mai sunt încă de muncit.

Mângâie, dar niciodată
să nu spui: „Ajunge-acum!”
– vezi ce multe răni şi lacrimi
sunt pe-al vieţii aspru drum.

Suferă, dar niciodată
nu te plânge: „Nu mai pot!”
– cât ţi-ar fi de-amar paharul,
fundul lui e miere tot.

Dă, jertfeşte-te, împarte-ţi
inima cu tot din ea,
că nu dai, ci strângi cât veşnic
vei fi-uimit cât vei avea.

Astfel a făcut în clipa
cât a fost pe-aici Hristos
şi-avuţia Lui se-ntinde
cât de Sus şi cât de Jos!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Încredinţează-ne, iubire,
că-n clipa-n care-am acceptat
să dăm un preţ de plâns ori sânge,
e tot aşa cum l-am fi dat,

C-atunci când acceptăm Lumina,
am şi ajuns sfinţiţi de ea,
c-odată noaptea biruită,
nu-i luptă să mai fie grea, Citeşte în continuare »

O, creşte-mi, Rugăciune,
aripi de sfânt mister,
să zbor peste genune
spre cel din urmă cer!

Străluminate trepte
urcând mereu, urcând,
la capăt să m-aştepte
iubirea lăcrămând. Citeşte în continuare »

Iubire, fii pază vieţii curate,
fereşte-o nedusă pe căi vinovate

Păzeşte-o ne-nfrântă de nici o ispită,
întoarce-o din calea şi uşa oprită

Ajută-i să lupte, să creadă, să spere
în orice nălţare şi-n orice cădere

Aprinde-i lumină în neagra noptare,
alină-i suspinul tăcerii amare

Fă-i caldă căsuţa şi crucea uşoară,
pe zarea ei rece, căldură-nfăşoară

Sărută-i obrajii răniţi de durere,
rămâi-i prieten vieţii stinghere

Blândeţe-i aşază la uşa cu teamă,
acopere-i lipsa de frate şi mamă

Şi-ntoarce-i în ceruri, deplin, pe vecie
comoara jertfită sfinţirii şi ţie.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Slavă şi slavă, şi slavă
cântăm şi nălţăm, şi-nchinăm,
slavă şi slavă, şi slavă,
Iisuse, pe veci Ţi-nchinăm!
Tu ai venit şi ne-ai adus
Cuvântul Tatălui de Sus
şi Tu, prin Duhul, ne-ai făcut
al Cerului popor plăcut. Citeşte în continuare »

Slavă veşnică Iertării
Care lumii i-a adus
fericirea Întrupării
Dumnezeului Iisus!

Slavă veşnică Iertării
Care ne-a răscumpărat,
dând Dreptăţii şi-Acuzării
Preţul Sângelui Curat!

Slavă veşnică Iertării
Care ne-a pecetluit,
pentru Ziua-ncununării,
Chipul Celui Strălucit!

Slavă veşnică Iertării
ce, din nişte osândiţi,
ne-a adus în slava stării
de-nfiaţi şi preaiubiţi! Citeşte în continuare »

Slavă Ţie, Viu Izvor,
Veşnică Putere,
Dumnezeu-Mântuitor,
Viaţă şi-nviere!
Slavă Ţie, Care-nvii
zări şi lumi, şi sfere,
Viu Izvor de veşnic vii
duhuri şi mistere! Citeşte în continuare »

Slavă veşnică-nvierii
Tale, Dumnezeu Slăvit,
locul morţii şi-al durerii,
înviind l-ai nimicit –
Slavă veşnică-nvierii
Tale, Dumnezeu Slăvit!

Din vecie-n veşnicie
fii slăvit, Iisus Hristos,
binecuvântat să fie
al Tău Nume Glorios –
din vecie-n veşnicie
fii slăvit, Iisus Hristos!

Slavă Învierii Tale,
Dumnezeu Mântuitor,
fericite osanale
cânte-Ţi cerurile-n cor –
Slavă Învierii Tale,
Dumnezeu Mântuitor! Citeşte în continuare »

Nu va fi belşug de-a pururi,
nici tot mesele-ncărcate,
vor veni şi ani de lipsuri
şi de căi întunecate.

Ce-i face-n suferinţă
dac-astăzi nu-ţi aduni
răbdare prin credinţă
şi har prin rugăciuni? Citeşte în continuare »

Fiecare despărţire
de-o fiinţă ce-ai iubit
este-un strop de nimicire,
ţi-este-o parte din sfârşit.

Fiecare strâns de gene
este-un văl peste lumini,
teama veşnicei Gheene
să te facă să suspini. Citeşte în continuare »

Mărire Îndelung-răbdării Tale,
Iisus, Cerescul Miel Ispăşitor,
Tu ne-ai scăpat de-a’ noastre mari greşale
dând preţul jertfei noastre-a tuturor.

Mărire Ţie, mărire Ţie,
Iisus, Cerescul Miel Ispăşitor!

Mărire Îndelung-răbdării Tale
Îţi vom cânta pe veci, mărturisind
că din adânc de moarte şi de jale
ne-ai izbăvit, cu Sânge Sfânt plătind.

Mărire Îndelung-răbdării Tale
şi Jertfei Tale-aduse pentru noi,
din ea ne umplem sufletele goale,
prin ea, primim Viaţa de Apoi.

Mărire Îndelung-răbdării Tale,
Mărire Dragostei ce Te-a trimis,
Mărirea Ta e-a slavei noastre cale
şi-n Crucea Ta ni-e Cerul nou deschis.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Mărire Ţie, Doamne,
Iisuse Preaiubit,
Izvorul Păcii noastre
şi Ţelul ei slăvit!
Prin Jertfa Crucii Tale,
păcatul ne-ai iertat,
dreptatea împlinind-o,
viaţa ne-ai salvat.

Mărire Ţie, Doamne,
că-n toţi ai Tăi ai pus
încrederea şi pacea,
cât moartea mai presus,
încrederea şi pacea
mai tari ca orice greu,
acestea ţin viaţa
ascunsă-n Dumnezeu.

Mărire Ţie, Doamne,
al Păcii veşnic Rai,
Îţi mulţumim de starea
cerească ce ne-o dai!
De tot ce-avem acuma
şi tot ce ne-ai mai spus,
Mărire Ţie-al Păcii
Izvor Etern, Iisus…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

 

Când vezi pe câţi viteji i-nfrânge
păcatul blestemat şi hâd,
te bucuri de-orişicine plânge
şi-i plângi pe toţi cei care râd.

Când vezi pe câţi nebuni i-mpinge
nesocotinţa-n iad de vii,
să fugi de tot ce-ţi poate stinge
lumina sfintei curăţii. Citeşte în continuare »

Iubire, dă-ne harul
ce încă nu-l ştim noi:
în stare ca vrăjmaşul
să-l scoată din noroi,
să-l spele, să-l sărute,
să-l pună-n loc de sus;
– Iubire, dă-ne harul
din Duhul lui Iisus.

Lumină, dă-ne harul
ce încă noi nu-l ştim:
spre orice suferinţă,
cereşte să privim, Citeşte în continuare »

Aşa ţi-ar spune seara,
de-ai şti s-o înţelegi:
– Curând îţi laşi povara
şi-un alt lăcaş ţi-alegi…

Aşa ţi-ar spune iarba,
de-ar fi să aibă cum:
– Curând soseşte oarba
cosire pentru scrum. Citeşte în continuare »

Slăvită Viţă-a Vieţii
din Care odrăslim,
– cu zorii Tinereţii,
Iisuse, Te slăvim!
Fiinţa şi mişcarea
din Tine ne primim,
urmându-ne chemarea,
Iisuse, Te slăvim.

Slăvită Viţă-a Vieţii
din care înflorim,
– cu lupta Bărbăţiei,
Iisuse, Te slăvim!
Sub frunzele vestirii,
rod dulce-Ţi pârguim
– cu harfele iubirii,
Iisuse, Te slăvim!

Slăvită Viţă-a Vieţii
spre care năzuim
– cu-amurgul Bătrâneţii,
Iisuse, Te slăvim!
Din ramuri cărunţite,
rod sfânt Îţi dăruim,
– cu slujbele-mplinite,
Iisuse, Te slăvim!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Lăudat să fii, Iisuse,
şi slăvit – şi slăvit,
Răscumpărătorul nostru
Preaiubit – Preaiubit;
mulţumire şi-nchinare
Ţi-nălţăm – Ţi-nălţăm,
viaţa noastră numai Ţie-Ţi
datorăm – datorăm.

Fii slăvit, fii slăvit,
Răscumpărător Iubit,
ne-nchinăm şi-Ţi cântăm –
totul Ţie-Ţi datorăm!…

Mulţumire şi-nchinare
c-ai primit – ai primit
să Te dai în locul nostru
chinuit – chinuit,
să porţi vina tuturora
pe Calvar – pe Calvar,
să ne-aduci al mântuirii
veşnic har – veşnic har…

Închinare Ţie-al nostru
Dumnezeu – Dumnezeu,
c-ai plătit în locul nostru
preţul greu – preţul greu
şi că-n locul nostru fost-ai
judecat – judecat,
ispăşindu-ne păcatul,
ne-ai salvat – ne-ai salvat!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

mai, 2017
L Ma Mi J V S D
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR