Postări cu etichetele: ‘Cantari Viitoare’

Merită să laşi pe-oricine, ca să-L afli pe Hristos;
dacă L-ai aflat pe Domnul, ai aflat tot ce-i frumos.
Dincolo de El nu-i altă frumuseţe mai de preţ,
merită a Lui aflare jertfa orişicâtor vieţi.

Merită să pierzi o stare pentru alta şi mai sus,
din mai bine spre mai bine să alergi după Iisus.
Orişicâte roade scumpe I-ai adus, mai multe-adu-I,
niciodată nu se poate da prea mult spre slava Lui.

Citeşte în continuare »

Încarcă-ţi tinereţea cu tot ce e frumos,
iar frumuseţea toată e numai în Hristos.
Tot ce-i frumos şi-n suflet, şi-n trup, de orice fel,
din Dragoste izvoară, iar Dragostea e El.

Din El e Poezia cu zbor de heruvim
ce inima ne-o arde ca soarele sublim,
din El e Armonia cântărilor din Rai,
când cânţi numai cu lacrimi, că nu mai poţi cu grai.

Din El e-nflăcărarea Divinului Avânt
ce apără-Adevărul cu cel mai ’nalt cuvânt
şi-şi dă pentru iubire, în felul cel măreţ,
tot sângele şi jertfa de cel mai mare preţ. Citeşte în continuare »

Prea puţin credinţa noastră este-a unor fii cereşti
şi prea mult a unor oameni slabi, nevrednici şi lumeşti.

Prea puţin ni-e rugăciunea ca un soare cald pe cer
şi prea mult ne e ca norii ce se-mprăştie şi pier.

Prea puţin e postul nostru ca al sfinţilor smeriţi
şi prea mult e rar şi rece, postul unor prea grăbiţi. Citeşte în continuare »

Aveai şi tu cândva un suflet de copilaş nevinovat;
mai poţi să-l recunoşti acuma, cu-atâtea vini împovărat?

Aveai şi tu mânuţe albe, atât de gingaşe şi moi;
mai poţi să le cunoşti acuma, cu-atâta sânge şi noroi?

Aveai şi tu priviri curate, de ochişori frumoşi şi dulci;
mai poţi, în ochii tăi de astăzi, să-ţi recunoşti ceva de-atunci? Citeşte în continuare »

Nu ţi-a rămas nimic din toată învăţătura cât ai strâns,
de n-ai aflat – uimit – odată ce-nţelepciune-i într-un plâns;
poţi să cunoşti tot Universul, şi-n ce-i văzut, şi-n ce-i ascuns,
nimic nu ştii când până-la miezul vieţii însăşi n-ai pătruns.

Fără Hristos, fără Hristos,
nici un folos, – nici un folos;
numai în El, numai în El
viaţa are-un veşnic Ţel.

Nimic din tot nu-ţi va rămâne nici azi – din cât te tot frămânţi,
poţi face orişicâte planuri, curând zdrobit ţi le-nmormânţi;
poţi să străbaţi până la stele sau tot adâncul să-l străpungi,
nimic nu ştii când pân’ la miezul vieţii însăşi nu ajungi.

Şi poţi şi-n viitor cuprinde cât e din Nord şi până-n Sud,
poţi să dezlegi atâtea taine câte se văd ori se aud;
chiar să le afli toate, toate, curând vei plânge dureros
de n-ai ştiut să afli Miezul vieţii însăşi, – pe Hristos.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Viitoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Zbor grăbit e viaţa asta pentru orişicine,
dar puţini ştiu să ia seama la aceasta bine;
mulţi, în dimineaţa vieţii, îşi cred ziua lungă,
nici nu se gândesc ce-aproape-i moartea să-i ajungă.

Cine-i oare înţeleptul care să-şi socoată
ca un zbor grăbit de-o clipă viaţa asta toată,
ca-n clipita asta scurtă să-şi adune bine
o comoară spre viaţa de-unde nu mai vine!

Cei mai mulţi sunt ca nebunul căruia nu-i pasă:
când e vară şi-are umbră, nu-şi mai face casă,
numai când îl prinde iarna, moartea şi urgia
se trezeşte el şi-şi plânge tristă nebunia. Citeşte în continuare »

Nu te-ngrijora cu gânduri c-o să n-ai ce să mai faci,
că pe zi n-o s-ai mâncare, iar pe noapte ce să-mbraci,
că pe vară n-o s-ai apă, iar pe iarnă n-o s-ai foc;
– n-avea teamă, n-avea teamă, nu te-ngrijora deloc.

Oare nu-i mai scumpă viaţa decât hrana orişicui,
oare n-are grijă Domnul de-orişice făptură-a Lui,
oare păsările ară, oare crinii torc sau ţes,
– cine poartă, cine poartă grija lor aşa de-ales? Citeşte în continuare »

Dacă nu întrebi pe nimeni de-a Vieţii Cale,
rătăcind o să te afle ceasul morţii tale.
Şi cum o să te-afle moartea pe cărarea lată,
aşa mergi în focul de-unde nu ieşi niciodată.

…Vino pe genunchi şi-ntreabă Cartea Vieţii Sfinte,
cere-i ei să-ţi lumineze drumul înainte,
cere-i ei cu plâns fierbinte ca-n credinţa vie
calea mântuirii sfinte să-ţi arate ţie. Citeşte în continuare »

Ţi-ai tot pierdut câte-un prieten
sau câte-un frate ori un fiu
şi tot nu vezi că şi pe tine
te-aşteaptă mâine un sicriu.

Nu mai sta, nu mai sta,
caută mântuirea ta
până ţi-o mai poţi, până ţi-o mai poţi afla
la Hristos, ce-o poate da.

Ţi-ai tot pierdut şi ani, şi zile
pe calea rea cu cei mai mulţi
şi tot, nici azi, nu vezi că-i vremea
îndemnul Domnului s-asculţi. Citeşte în continuare »

Semănaţi sămânţa bună fără odihnire
şi cu mâna cea mai plină, pentru grea rodire;
şi de-a lungul, şi de-a latul holdelor, în cruce,
peste tot unde sămânţa se mai poate duce.

Semănaţi sămânţă multă – căci din umbre sure
sunt atâtea răpitoare care vin s-o fure
şi prin locuri de ispite, multe pietre grele
vin cu arşiţe, să piardă câte cad în ele.

Citeşte în continuare »

Cel ce bate-n uşa ta
este Domnul, – nu uita;
scoală şi deschide-I Lui
inima ca nimănui,
cu un strigăt fericit:
Drag Iisuse, bun venit,
ia-mi deplin inima mea,
fii Tu-n veci Stăpân în ea!
Drag Iisus şi Scump Iisus, fii Tu-n veci Stăpân în ea!

Citeşte în continuare »

Dacă doi se vor ruga
tari într-o credinţă,
Domnul le va asculta
scumpa lor dorinţă.
Gândul lor va fi-mplinit
cu o taină rară
şi-al Lui dar, şi-al Lui dar preafericit
le va fi, le va fi-o comoară.

Dacă doi sau trei se strâng
în al Lui Sfânt Nume,
Domnul e-ntre ei oricând,
dulce să-i îndrume.
Citeşte în continuare »

Vino-mi, lacrimă fierbinte,
şi revarsă-te la Cruce
în simţiri cum ştii mai sfinte
şi-n sărut cum ştii mai dulce.
Căci pe Crucea Pătimirii,
Dragostea se răstigneşte,
Preţul Jertfei, Preţul Jertfei Ispăşirii
dându-ni-l, dându-ni-l dumnezeieşte.

Vino-mi, sfântă rugăciune,
prăbuşeşte-te la Cruce
şi cum ştii mai tainic pune
legământul cel mai dulce,
să-I predăm viaţa toată
dragostei nemărginite
ce-Şi dă Jertfa, ce-Şi dă Jertfa-nsângerată,
Preţul vinii, Preţul vinii ispăşite.

Citeşte în continuare »

Iată vremea să se-arate Cerul şi Pământul Nou
şi pe zări nemăsurate, al cântărilor Ecou;
peste-ntinderi răsuna-va imnul cel mai glorios,
toată slava, toată slava, numai lui Iisus Hristos.

Iată Veşnica Cetate, Sfânt Ierusalimul Nou,
peste el înalt răzbate al cântărilor ecou;
prin lumina lui cânta-va tot ce-i jos şi tot ce-i Sus,
toată slava, toată slava numai lui Hristos Iisus.

Citeşte în continuare »

Voi, lucrătorii Viei sfinte,
cât de cinstit s-ar fi căzut
să-I fi dat partea Lui la vreme
Stăpânului când v-a cerut.

El vă lăsase muncii voastre
tot ce-aveaţi dreptul pentru ea,
dar voi de ce n-aţi dat asemeni
şi partea Lui când v-o cerea?

El v-a dat Soarele şi Ploaia,
şi Vântul, şi Pământul Lui,
iar toamna v-aţi strâns voi tot rodul,
nedând nimica, nimănui.

Citeşte în continuare »

Nici tu nu eşti departe de calea lui Hristos
când tainic al tău suflet doreşte-această cale,
dar trebuie credinţă – şi saltul curajos,
să treci cu hotărâre în rândul Oastei Sale.

Nu-L poţi mereu în taină urma pe Dumnezeu,
odată tot te scoate o clipă la lumină;
atunci, de poţi învinge în ceasu-acesta greu,
primeşti botezul jertfei – câştigi izbânda plină.

Citeşte în continuare »

Doamne, fă să nu ne temem
niciodată de acei
care pot ucide trupul
cu puterea rea din ei,
dar nu mai pot, după-aceea,
să ne facă nici un rău
– ci noi, Doamne, să ne temem
numai de Cuvântul Tău,
numai de Cuvântul Tău.

Să ne temem doar de-a Tale
sfinte şi cereşti porunci,
căci Tu poţi şi-n focul veşnic
sufletul să ni-l arunci;
Doamne, temerea de Tine
să ne facă treji să fim
şi cu trupul, şi cu duhul
de păcat să ne ferim,
de păcat să ne ferim.

Citeşte în continuare »

Numai lângă Tine
inima din mine,
scump Iisus, ar sta,
sfintele-Ţi Cuvinte,
cu un dor fierbinte
le-ar tot asculta.

Sfânta-mi juruinţă
de-a-Ţi păstra credinţă
vreau pe veci s-o ţin,
grelele-mi suspine,
doar pe Sân la Tine
să mi le alin.

Temerile mele,
orişicât de grele,
Ţie să le spun,
ca apoi la toate,
binecuvântate
mângâieri s-adun.

Lupta cea frumoasă
Tu mi-o faci voioasă,
cu izbânzi cereşti,
şi, sfârşind furtuna,
Tu-mi vei da cununa
care mi-o găteşti. Citeşte în continuare »

Când vei trece Râul Morţii, vezi din timp, să-l treci
cu Cântarea Biruinţei fericit pe veci.
Asta va fi cea din urmă luptă ce-ai de dat;
dacă-o treci cu biruinţă – eşti pe veci salvat.

Dacă pân’ la Râul Morţii ai trăit frumos,
cu viaţa pusă-n slujba Domnului Hristos,
cu cât e mai mare jertfa ce-ai avut de-adus,
o cunună mai frumoasă te aşteaptă Sus. Citeşte în continuare »

Tu, Cel Drag, ce-mi eşti Steag
şi-mi eşti Vis, şi-mi eşti Dor,
Te iubesc, Te doresc şi Te-ador.
Fii mereu Domnul meu, până eu
am să vin fericit şi ferit pe deplin.

Tu, Cel Sfânt, Care-Ţi cânt
şi Te chem,şi Te vreau,
inima, viaţa mea Ţie-Ţi dau.
Vino blând orişicând,
un cuvânt drag să-mi spui,
cum n-ai spus, drag Iisus, nimănui. Citeşte în continuare »

noiembrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR