Postări cu etichetele: ‘Oastea Domnului’

Reamintim și anul acesta faptul că toți cei care depun la termen declarațiile de venit au posibilitatea să redistribuie 2% din impozitul pe care îl datorează statului către o asociaţie non-profit.

DIRECŢIONEAZA 2%
DIN IMPOZITUL PE VENIT

CĂTRE ASOCIAŢIA MISIONARĂ “OASTEA DOMNULUI”
DIN CADRUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Termenul de depunere: 25 mai 2017

Citeşte în continuare »

almanah-2017
Preaiubiţi fraţi şi surori! Cu ajutorul Domnului s-au finalizat lucrările Almanahului audio, pentru anul 2017. Întreg CD-ul, cuprinde înregistrări de cântări, poezii şi mărturii. La început după generic, fratele Traian Dorz, deschide albumul, cu poezia, „Pe unde-am mers Iisuse” dar şi spre final o altă poezie, „Cu cine şezi alături”! Fratele Daniel Mocanu, cântă cântarea, „Să nu pot, Doamne, să mă las” urmat de poezia sorei Gabriela Mocanu, „O, dragoste zdrobită”! Fratele Vasile Pohrib, cântă la acordeon cântarea, „Tinereţe, tinereţe” după care fratele Nicolae Vinter, recită două poezii: „Ca anii tinereţii” şi „Curând soseşte vremea”. Fratele Cornel Silaghi, mărturiseşte în câteva minute, despre suferinţa şi chinurile prin care a trecut împreună cu fraţii în temniţile comuniste, amintind printre altele, de lotul celor unsprezece fraţi şi două surori care au fost arestaţi şi trimişi la cele mai grele închisori din vremea aceea. Când a povestit toate acestea, fratele Cornel Silaghi era la vârsta de 81 de ani, şi a fost înregistrat la Studioul audio de la Casa Oastei din Sibiu. Spre finalul CD-ului mai este o scurtă mărturie cu fratele Viorel Bar, care ne arată, cum a început să compună primele melodii la îndemnul fratelui Traian Dorz. Mărturia aceasta şi cântarea „Toate mamele” Citeşte în continuare »

O, când mi se-ntoarce privirea spre El
lumină şi zâmbet mi-e faţa
şi inima-mi umple fiorul acel
ce-nalţă-ntr-o clipă viaţa.
Atunci norii negri de griji şi tristeţi
se duc cum se duce-o clipire
şi-n suflet revarsă seninul măreţ
cântare, lumină, iubire.

Citeşte în continuare »

La o biserică slujeau doi preoţi, cu multă râvnă.

În fiecare duminică se predica bine Cuvântul lui Dumnezeu.

Unul dintre preoţi, voind în predica lui să facă legătură cu predica celuilalt preot din duminica trecută, îl întrebă pe crâsnic (paracliser) despre ce a vorbit părintele în duminica trecută.

„Să mă iertaţi, – răspunse crâsnicul – dar eu eram atunci încurcat cu cădelniţa, căci se stinseseră cărbunii din ea şi nu-mi aduc aminte… Voi întreba însă pe cantor.”

Dar cantorul nu-şi aducea nici el aminte, pentru că pe vremea predicii căutase prin Tipic glasul şi rânduiala duminicii viitoare. Citeşte în continuare »

Cercetand ocnele de sare de la Ocna Sibiului, am văzut un lucru interesant.

Bolovanii de sare scoşi din adâncul pământului erau plini de straturi de pământ ce se scutura mereu de pe ei.

-Ce înseamnă acest pământ ce iese din sare? – l-am întrebat pe ocnaşul care mă conducea prin baie (mină).

-Asta e puterea sării – mi-a răspuns ocnaşul. Sarea nu suferă pământul; se curăţă de el, îl scoate afară din ea…

Aşa e şi cu creştinul cel adevărat, despre care a zis Mântuitorul că e o ,,sare a pământului” (Matei 5, 13). Citeşte în continuare »

coperta final

Preaiubiţi fraţi şi surori! S-a împlinit un an de când fratele nostru Traian Barna a plecat la Domnul, bucurându-se împreună cu Sfinţii şi Înaintaşii noştri. Şi tocmai, în anul şi luna aceasta, era programată nunta lui de pe pământ, dar planul Domnului a fost cu totul altul. Fratele Traian, cu puţin timp înainte de a pleca la Domnul, a interpretat, împreună cu sora Maria Magdalena Benghiu, – cu mult simţământ duhovnicesc – cele mai selecte cântări de sărbători alese.

Cântările întregului album răscolesc sufletul oricărui ascultător şi cred că va rămâne unic în Istoria Lucrării Oastei Domnului, după felul interpretării, a liniei melodice şi-al duhului smerit din fiecare cuvânt. Fratele nostru iubit avea în plan să dăruiască, în ziua nunţii, tuturor participanţilor, câte un CD cu aceste cântări.

Acum – când toate lucrurile s-au schimbat şi, ca printr-o minune, nuntaşii sunt cu mult mai mulţi, dar îmbrăcaţi în altfel de haine şi cântând mult mai frumos – noi toţi cei rămaşi aici vom păstra veşnic memoria nunţii şi-a mirelui iubit, Traian, care s-a mutat la cer!

CD-ul poate fi procurat de la Librăria Oastei, «Cartea de Aur», din Sibiu.

Slăvit să fie Domnul!

Sava CONSTANDACHE  

Dumnezeu veghează totdeauna asupra a tot ce facem noi semenilor noştri. Dacă noi tragem asupra altora săgeţi arzătoare, El le este acelora un scut puternic, iar săgeţile otrăvitoare trase de un om asupra altuia se vor întoarce totdeauna asupra celui ce le-a trimis.

Dacă vrem să le facem bine, binele, trecând prin Dumnezeu, creşte şi se desparte în două revărsări. Partea cea mai îmbelşugată se va revărsa înapoi spre acela din care a izvorât.

„Uită-te spre ceruri şi priveşte…

Vezi norii cât de sus sunt faţă de tine?

Dacă păcătuieşti, ce rău îi faci lui Dumnezeu?

Şi când păcatele ţi se mulţesc, cu ce-L poţi atinge pe El?

Ce primeşte El din mâna ta?“ (Iov 35, 5-7). Citeşte în continuare »

Fiecare om este un singuratic pe pământ. Până la urmă urmelor el rămâne singur în faţa tuturor lucrurilor şi răspunsurilor sale. Nimeni nu-l poate nici înlocui în împlinirea datoriilor lui şi nimeni nu-i poate nici lua osânda sau răsplata sa pentru împlinirea sau neîmplinirea acestora.

Numai Domnul nostru Iisus Hristos ne-a luat o dată locul fiecăruia dintre noi, pe Crucea Golgotei, atunci când a venit să ispăşească păcatul nostru, al fiecăruia personal, pentru ca noi, fiecare, primind iertarea Sa prin credinţă, să putem să ne împărtăşim personal, fiecare, de iertarea Tatălui Ceresc. Nimeni altcineva nu poate lua locul altora.

Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept – spune Sfânta Scriptură. Dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi! … Citeşte în continuare »

Domnul m-a făcut pe mine mai nainte decât toate,

mai naintea celor care mai dintâi au fost lucrate.

Mai nainte de-nceputuri eu am fost, din veşnicie,

până nici n-a fost a lumii aşezată temelie.

Eu am fost născută-atuncea când Adâncul n-a fost încă,

nici izvoarele-ncărcate cu belşug de apă-adâncă.

Mai nainte-am fost făcută ca a munţilor tărie,

mai nainte de-a fi dealuri sau întinderi de câmpie.

Până nici era pământul, nici câmpii cu-ntinderi roată

până n-a fost nici fărâma cea dintâi a lumii dată.

Eu, când întocmit-a Domnul cerurile-am fost de faţă,

când a tras El prima zare pe-adâncimea cea măreaţă… Citeşte în continuare »

O, slăvită Înţelepciune a lui Dumnezeu, Iisuse Domane, îndură-Te şi fă ca toţi să Te ascultăm pe Tine. Să Te primim în inimă şi să Te păstrăm în ea.

Îndură-Te şi rămâi în fiecare creatură a Ta îndrumător ascultat, rod fericit, mântuitor şi etern.

Îndură-Te şi rămâi în fiecare timp şi în fiecare loc dreptate, pace, libertate şi armonie între oameni, între popoare, între generaţii, între mentalităţi.

Îndură-Te şi ridică-i pe cei căzuţi, vindecă-i pe cei bolnavi.

Mângâie-i pe cei întristaţi. Îndreaptă-i pe cei rătăciţi. Izbăveşte-i pe cei în primejdii. Călăuzeşte-i pe cei călători. Însoţeşte-i pe cei singuratici. Apără-i pe cei năpăstuiţi. Luminează-i pe cei ce conduc. Şi răsplăteşte-i pe cei binefăcători. Citeşte în continuare »

Slavă veşnică Ţi-aducem Ţie, Iisuse, preamărindu-te pe Tine, prin Tine şi pentru Tine… Pe Tine pentru ce am fost. Prin Tine pentru ce suntem. Şi pentru Tine pentru ce vom fi.

Ne proşternem şi Te slăvim veşnic şi veşnic.

Ne prosternem în faţa Ta, Lumina – Înţelepciune.

Dumnezeul-Meşter şi Însoţitorul Meşterului şi Ziditorul Etern (Everi 11,10).

Prin Care s-au conceput şi s-au realizat toate câte au fost. Câte sunt. Şi câte vor mai fi încă.

În timp. Şi în veşnicie.

În cer. Şi pe pământ.

În partea văzută şi în cea nevăzută a existenţei unice din mărginit. Şi nemărginit.

Ne proşternem şi Te slăvim veşnic şi veşnic… Citeşte în continuare »

În acest deosebit de frumos text din Sfânta Scriptură se vorbeşte despre Domnul Hristos, Cuvântul şi Înţelepciunea lui Dumnezeu, ca despre Acela Care a fost mai dinainte de orice început Sfetnicul şi Împreună-lucrătorul Tatălui la facearea tuturor celor văzute şi nevăzute.

În nişte cuvinte şi imagini unice este descrisă fericita colaborare a Fericitului nostru Dumnezeu Iisus Hristos cu Tatăl la alcătuirea minunată a întregului Univers material şi spiritual.

Sub chipul şi numele Înţelepciunii şi Luminii se spune despre Domnul Iisus:

Eu am fost aşezată din veşnicii.

Înainte de orice început.

Înainte de a fi pământul. Citeşte în continuare »

coperta

Preaiubiţi fraţi şi surori! Cu ajutorul Domnului s-a finalizat un alt CD audio de cântări cu vocea preaiubitului nostru frate Traian Barna. El va trăi  în inimile noastre prin fiecare cântare pe care a interpretat-o cu toată dăruirea sufletului său. Prin tot ce a făcut în scurta viaţă aici pe pământ, fratele nostru ne-a arătat iubirea faţă de Dumnezeu prin trăire duhovnicească şi artă, legată de tot ce este frumos, dar nu oricum ci cu toată dăruirea, punând esenţă în versuri şi-n melodii, atingând cu multă sfială coardele instrumentelor. Intrând bine în tainele muzicii, fratele nostru petrecea mult timp cântând la orgă, nai, violă, pian şi altele, lucrând tot mai mult acolo în cămeruţa unde l-a aşezat Dumnezeu. La diferite prilejuri de adunare din ţară sau în Italia, când era chemat la instrument, fratele Traian era întotdeauna bine pregătit. Vocea se plia cu masele de fraţi, fără să-i iasă în evidenţă ci doar atât cât era nevoie de a conduce cântarea. Prezenţa dânsului în grupul de fraţi cântăreţi ridica mult nivelul duhovnicesc al cântării. Mă întreb şi ne întrebăm cu toţii! Mai avem astfel de fraţi printre noi?  Îl rugăm pe Domnul să ne mai trimită lucrători buni în Ogorul Lui şi să aşeze sufletul preaiubitului nostru frate în cortul drepţilor alături de Înaintaşii noştri. Hristos a Înviat!

Sava Constandache

 

Rugăciunea lui Asa – II Cronici 14, 11

Iată, cele cuprinse în spusele de mai înainte, cât de adevărate s-au dovedit în cazul împăratului Asa, descrise în capitolul 14 din II Cronici.
Într-o vreme de mare cumpănă și război nedrept, de agresiune, iată cum vine ajutorul lui Dumnezeu în sprijinul unui popor nevinovat, condus de un împărat înțelept și credincios, om al rugăciunii și suflet al ascultării de Dumnezeu.

Cu o oștire mult mai slabă și mai mică decât a vrăjmașului, Asa a îndrăznit să se măsoare cu agresorul nenumărat și puternic.
După ce L-a chemat pe Domnul într-o scurtă, dar plină de putere și de credință rugăciune, el și-a înșirat oștirea împotriva invadatorului țării lor. Citeşte în continuare »

II Cronici 6, 34

Dumnezeu n-a vrut să fie războaiele între oameni. Tot Cuvântul Lui îi îndeamnă și îi obligă pe toți oamenii la pace, la iertare și la dragostea dintre popoare și dintre indivizi, osândind pe cei care nu-l ascultă.

Dar Dumnezeu a știut că – prin înșelăciunea păcatului și prin firea lor hrăpăreață, necredincioasă, desfrânată și trufașă – vor fi mulți oameni și multe popoare care niciodată nu se vor mulțumi oricât de largi le-ar fi hotarele, oricât de multe prăzile și oricât de rușinoase purtările. Și nu se vor mulțumi cu cât au cuprins. Cu cât au prădat. Cu cât au nelegiuit și i-au nedreptățit pe alții.

Ci vor căuta mereu să-i cuprindă, să-i prade, să-i invadeze pe cei care nu se pot sau nu se știu apăra pe ei.
De aceea Dumnezeu a îngăduit lupte și apărare împotriva celui hrăpăreț și nedrept. Citeşte în continuare »

II Cronici 6, 22

Binecuvântat este și binecuvântat să fie locașul cel sfânt peste care este chemat Numele Domnului, singura Casă numai a Lui unde poate veni oricine la Dumnezeu. Și unde oricine poate aduce înaintea Lui orice.

Sfântul locaș este spital unde sufletele bolnave pot veni să primească leacul mântuitor și vindecător.

Este adăpost unde cei biruiți de vrăjmașul pot scăpa oricând.
Este refugiu unde cei zbuciumați pot afla liniștire.
Este sânul cald la care cei singuratici pot fi mângâiați.
Este locul îndestulat unde cei flămânzi sunt săturați.
Este Casa lui Dumnezeu unde Îl poate afla totdeauna oricine care are ceva să-I spună sau are ceva să-L întrebe. Citeşte în continuare »

II Cronici 6, 18

Cât de credincios și cât de înțelept este Solomon acum când vorbește așa despre Dumnezeu!

Înțelepciunea dumnezeiască din el vede cât de nemărginit este Dumnezeu Care le-a făcut pe toate cele câte sunt și Care a făcut toate golurile dintre ele, cu care a umplut nu numai Spațiul, ci și Timpul. El Însuși fiind nespus mai mult și decât Spațiul și decât Timpul. Trecând în nemărginire, în infinit și în veșnicie.

Iar noi nu putem nici înțelege, nici explica acum nici ce este nemărginirea în spațiu. Nici ce este veșnicia în timp. Pentru că ele sunt dincolo de amândouă acestea.

De aceea, ce atât mai mult nu-L putem cuprinde și explica pe Dumnezeu. Citeşte în continuare »

Rugăciunea lui Solomon – II Cronici 6, 14

Cât de puțin te poți bizui pe oameni și pe legămintele lor! Aproape n-a fost inimă omenească să nu și le calce.

Nu numai că atât de puțini sunt în stare să facă legăminte pline de gânduri bune și cu o inimă iubitoare, dar chiar și acei puțini și le țin foarte rar.

Unii pentru că nu-i ajută puterea, alții pentru că nu-i ajută împrejurările.

Dar Dumnezeul nostru are și Cuvânt, are și Voință, are și Putere, are și împrejurări să-Și țină legământul pe care ni l-a făcut. Citeşte în continuare »

noiembrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR