Postări cu etichetele: ‘poezie’

O, când Hristos vã cheamã, când El vã lumineazã
voi tineri, duceţi pacea în locul urii crunte
şi fiţi mereu nainte, cununa vã urmeazã! –
chemarea voastrã-i munca şi locul vostru-i frunte! Citeşte în continuare »

Veniţi toţi să-I cerem Duhului Ceresc
roadele Lui sfinte care ne lipsesc!

Duhule Preasfinte, umple-ne mereu,
ca s-aducem roade pentru Dumnezeu.

Fă viaţa noastră vasul Tău divin
unde-a Tale daruri să le pui din plin.

Harul rugăciunii, mila de cei goi,
duhul umilinţei pune-le în noi!

Căile curate fă-ne să umblăm,
pe Iisus ce Vine noi să-L aşteptăm.

Căci întotdeauna de vom fi aşa,
vom putea fi vrednici de răsplata Sa.

de Traian Dorz

Din arhiva www.Radio.OasteaDomnului.ro în lectura autorului, Traian Dorz:

Doamne-n săptămâna asta, grea a patimilor Tale
fă să-ţi suferim alături, când Tu sui a Crucii cale
Să simţim şi noi cum crucea ne apasă şi ne doare
Să simţim cum arde biciul peste sânge şi sudoare. Citeşte în continuare »

De dorul Tău, Iisus iubit,
în dragostea Ta arse,
şi inima spre Răsărit
şi faţa ni-s întoarse.
Iisus, Iisus, şi Te-aşteptăm
cum crinii-aşteaptă rouă,
privind spre ceruri, Te chemăm
cu mâinile-amândouă.

Treci peste anii viitori,
Iisuse drag, şi vină,
ne du mai sus, mai sus de zori,
spre Ţara de Lumină;
şi-n clipa când ni-i cununa
cu-a Slavei Tale Taine,
schimbaţi, ca Tine vom purta
a Păcii albe haine . Citeşte în continuare »

Oricât de frumos, odată orice drum ţi-ajunge greu,
numai căile iubirii le-ai umbla cu drag mereu.
Oricât de plăcute-odată toate cântecele tac,
numai cântecul iubirii l-ai cânta cu drag în veac.

Cât de buni să-ţi fie anii, toţi ţi-i uiţi nedezgropaţi,
numai anii daţi iubirii până-n veci ţi-s neuitaţi.
Cât de tari, se rup odată orice legături se fac,
numai ce-a legat iubirea nu se poate rupe-n veac.

Orice rană se închide mai târziu sau mai curând,
numai rănile iubirii nu se mai închid nicicând.
Orice lacrimă fierbinte se mai uscă uneori,
numai lacrima iubirii nu se uscă până mori. Citeşte în continuare »

Dacã vom cãuta cu adevãrat Împãrãţia lui Dumnezeu şi neprihãnirea Lui , cum ni s-a poruncit, – atunci toate celelalte lucruri care ne sunt necesare şi folositoare Dumnezeu va îngriji El Însuşi, ca noi sã le avem, – fãrã sã forţãm Mâna Lui spre a ni le da.
Tot ce primim nesilit de la Dumnezeu, este binecuvântat şi bun.
Tot ce smulgem fãrã sã ne fie dat, putem avea.
Dar nu va fi însoţit de binecuvântare ci de necaz.
Ne va împovãra viaţa, nu ne-o va uşura.

Sfântul Ioan Botezãtorul, ca toţi marii oameni ai lui Dumnezeu, a rãmas mereu la mãrturisirea sa – pe care a ţinut sã şi-o sfârşeascã cu credincioşie.
Şi aşa şi-a şi sfârşit-o.
De aceea a fost lãudat de Dumnezeu.
Cãci numai acela care rãmâne statornic îşi duce mãrturisirea sa pânã la sfârşit.
Toţi cei nestatornici îşi pierd mãrturia şi n-o mai gãsesc niciodatã.
De aceea nu mai au crezare apoi la nimeni. Citeşte în continuare »

Cât ai Tu mai mult ca alţii,

Sfânt şi Veşnic Mire,

cât mai scumpă decât toate

este-a Ta iubire,

mai de preţ ca lumea-ntreagă,

dulcea Ta iubire!

 

Glasul Tău cel sfânt îmi pare

cel mai drag din lume,

Numele Iubirii Tale-i

cel mai dulce Nume;

fericit, şi-ales, şi veşnic,

cel mai dulce Nume. Citeşte în continuare »

Poruncile Iubirii sfinte sunt pentru noi eterne legi
ce trebuie de noi ştiute, iubite şi păzite-ntregi,
că-n ele este adevărul – la început atât de-ascuns –
dar care dragostea ni-l face apoi tot mai frumos pătruns;
ferice, fiul meu, de tine, a’ lui porunci când le iubeşti
şi care cu întregul suflet le cercetezi şi le-mplineşti.

Porunci ale Iubirii-s toate Cuvintele lui Dumnezeu,
pe care orice suflet este dator a le-mplini mereu;
în ele, orice suflet sincer îşi află hrană şi-ajutor
să-şi ducă zilele vieţii pe sfântul drum mântuitor;
ferice, fiul meu, de tine când le iubeşti şi când le ţii
şi-n ele tu-ţi găseşti izvorul întregii tale bucurii. Citeşte în continuare »

Sfârşit e tot ce-a fost durere,

sfârşit pe veci e-al tău suspin,

spre veşnicii de mângâiere,

o, vino, Ceru-ntreg te cere,

Iubito, scoală-te şi vin’!

 

Trecute-s ploile duşmane,

se face-acum pe veci senin,

trecută-i iarna de prigoane,

o, vin să-ţi vindec orice rane,

Iubito, scoală-te şi vin’! Citeşte în continuare »

Carmen Mistreanu – Ce Nume scump


Ce Nume Scump ai Tu, Iisuse,

Iubitul sufletului meu,

mireasma lui dumnezeiască

îmi umple sufletul mereu!

Comori pe lume nu mă-ncântă,

nu mă vrăjesc şi nu m-atrag,

comoara mea pe veşnicie

eşti numai Tu, Iisuse Drag.

 

Pământul n-a văzut frumseţe,

nici cerul cântec mai curat,

nici sufletul un har mai dulce

ca Scumpu-Ţi Nume minunat.

Să spună vântul ce-ntâlneşte

atâtea flori în calea sa,

mai este oare-n lumea-ntreagă

mireasmă ca mireasma Ta? Citeşte în continuare »

Părtăşia adunării
unde ne-a născut Cuvântul
să ne-o ţinem cum ne-a dat-o
prima dată legământul.
Naşterea din nou ce-acolo
am primit-o prima dată,
să ne-o ducem pân-la moarte
sfântă, trează şi curată.

Ţine-ne, Iisuse Sfânt,
în întâiul legământ,
treji şi vrednici să ne ştii
până când va fi să vii…

Duhul cel smerit şi sincer
ce-l aveam întâia oară
să ne fie-n totdeauna
scumpa inimii comoară.
Naşterea din nou se-arată,
şi rămâne, şi rodeşte
numai unde duhu-acesta
sincer şi smerit domneşte . Citeşte în continuare »


În credinţa părintească şi-n Biserica străbună
Dumnezeu vrea să-L cunoaştem
şi să-I facem slujba bună;
naşterea din nou, în ele s-o avem
şi-n sfânta-I cale,
să-I cinstim aşa Cuvântul şi podoaba Casei Sale.

Doamne, Te rugăm,
noi aşa să stăm
şi Venirea Ta
să ne afle-aşa .

Dreapta-nvăţătură care
din părinţi ne-a fost lăsată,
s-o ţinem cu mintea trează şi cu inima curată;
naşterea din nou cu viaţa nouă şi neprihănită,
în aceasta să ne-o ducem rodnică şi neclintită. Citeşte în continuare »

O, ce deşertăciune-s toate
ce după moarte nu rămân,
a’ lor cuprinderi vinovate
vor arde ca o gheaţă-n sân.

Păreri şi amăgire-s toate
ce vezi cu ochii cei de lut,
din lupta lumii zbuciumate
te duci mai gol cum te-ai născut.

Ce goană după vânt sunt toate
necontenitele-alergări,
tot ce cuprinzi sunt necurmate
prilejuri noi de-ndurerări.

De câte-ţi legi iubirea, toate,
când pleci, zdrobesc adâncul tău,
chiar ce-ai mai drag pe lume poate
să-ţi facă cel mai mare rău. Citeşte în continuare »

Toate-ai să le pierzi în viaţă,

una astăzi, alta mâine,

lângă tine pe vecie

numai dragostea rămâne.

 

Orice preţ frumos pe lume

clipa-l creşte, clipa-l duce,

veşnic este numai Preţul

mântuirii de pe Cruce.

 

Toate-s schimbătoare-n lume,

orice neam şi orice limbă,

vremea schimbă totul, numai

adevărul nu se schimbă. Citeşte în continuare »

Viitorul e-al Iubirii;

cine vrea triumful ei

fie sigur că va-nvinge,

fie anii cât de grei.

 

Înfrânţi vor fi toţi răii

cu toată ura lor,

Hristos e Cel din Urmă

Măreţ Biruitor.

 

Viitoru-i cu-Adevărul;

cine luptă pentru el

fie sigur că va-nvinge

ne-adevărul de-orice fel. Citeşte în continuare »

Cine seamãnã iubire
sã culeagã fericire,
cine seamãnã cântare
sã culeagã desfãtare.

Bun Iisus, Drag Iisus,
fericit, fericit, fericit
cel ce Te-a iubit.
Binecuvântat, binecuvântat
cel ce ți-a cântat.

Doamne, fã-mã iubitor,
bucurie tuturor
Doamne, fã-mã cântãreț
veșnicelor frumuseți.

Cã-n iubire și-n cântãri
sunt cele mai sfinte stãri
și din ele cresc mereu
roduri dulci lui Dumnezeu.

de Traian Dorz

Eu vreau să vin, Iisuse,

acum când m-ai chemat,

în slujba Ta frumoasă,

pe drumul Tău curat;

ajută-mi, Domnul meu Iisus,

la hotărârea care-am pus.

 

Eu vreau să-Ţi fiu, Iisuse,

un fiu ascultător,

iau crucea Ta cea dulce

şi jugul Tău uşor;

ajută-mi, Domnul meu Iisus,

ca să le port cum Tu mi-ai spus. Citeşte în continuare »

Doamne, ţine seama, ţine
de oricine face bine,
că acela-i tot cu Tine
şi când pleacă şi când vine,
voia Ta voind s-o facă
şi când vine şi când pleacă.

Doamne, apără şi-ajută
viaţa care Ţi-e plăcută,
bunătatea neştiută
şi iubirea netrecută,
că aceasta cât trăieşte
numai voia Ta doreşte.

Doamne, mângâie şi-alină
inima de lacrimi plină,
care, orice-ar fi să vină,
luptă calea Ta s-o ţină,
că ea sufere şi tace,
dar păcatul tot nu-l face. Citeşte în continuare »

Plângeţi, ochi, şi lăcrimaţi,

că voi sunteţi vinovaţi,

plângeţi, ochi, cu lacrimi grele

pentru greşurile mele.

 

Căci pe voi într-o clipită

v-a învins orice ispită,

dar dacă vegheaţi mai bine

ea n-ar fi pătruns în mine.

 

Plângeţi, ochi, lacrimi amare

pentru orice întristare

care-o faceţi cui îl doare

o privire mustrătoare . Citeşte în continuare »

Mi-aşa de dor de Tine,

Iisuse, Domnul meu,

mă rog, şi cânt, şi sufăr,

şi plâng de dorul Tău.

 

Ce-aş face fără Tine

în vreme de necaz,

căci numai Tu mă mângâi

atunci pe-al meu obraz?

 

Când răul şi vrăjmaşii

în valuri mă-nconjor,

Iisus, numai Tu singur

îmi vii în ajutor. Citeşte în continuare »

decembrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Noi    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR