Postări recomandate
Concurs grafică Atelier Literar

Concurs grafică Atelier Literar

Cu ajutorul lui Dumnezeu în ianuarie 2012,  am deschis atelierul literar online cu un concurs de grafică pentru realizarea siglei ...

Read More

COMUNICAT

În ultima vreme, în spaţiul public s-au emis diverse opinii referitoare la unele frământări din cadrul Bisericii noastre, parte dintre ...

Read More

Nu uitaţi mormintele înaintaşilor voştri.

Nu uitaţi mormintele înaintaşilor voştri. Nu uitaţi numele lor. Nu uitaţi cãrţile lor, - cãci uşor veţi uita apoi şi ostenelile lor. Domnul vã aduce ...

Read More

„Să fie lumină!“ – a zis Dumnezeu la facerea lumii. Această lumină n-a fost numai a soarelui, ci a fost şi lumina sufletului; a fost lumina care l-a luminat pe Adam, omul cel dintâi. Aceasta era o lumină curată şi desăvârşită. Întuneric nu se afla în ea. Dar din greşeala din grădina Edenului, întunericul s‑a amestecat cu lumina, binele cu răul – şi pe urmă întunericul a biruit lumina. Întuneric mare s-a făcut iar peste tot pământul; un fioros întuneric sufletesc. Citeşte în continuare »

Ce mult ne stăpâneşte Astăzi,
de parcă nici n-a fost vreun Ieri
şi parcă nici n-ar fi vreun Mâine,
– ci-i numai Astăzi-de-dureri,

sau numai Astăzi-de-plăcere,
de încântare şi belşug –
uităm de Ieri, cel ca un leagăn
şi Mâine, cel ca un coşciug… Citeşte în continuare »

25 D Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23;

Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie (Dezlegare la peşte)

Sf. Neofit Zăvorâtul

 Și cum, zice, putem trăi, disprețuind viața și lucrurile ei?

Auzi-L pe Domnul zicând: „Pentru aceea vă spun vouă” (Care aceea? Aceea, adică acea întrebare pe care de mai înainte știu că mulți se întreabă, că adică, cum putem trăi fără să ne lipim de un domn, de mamona vieții acesteia) Pentru aceea zic vouă: „Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca și ce veți bea, nici cu ce vă veți îmbrăca trupul. Oare nu este sufletul vostru mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea?” Da, mai mult este sufletul decât hrana și încă atât de mult încât nici lumea toată nu este vrednică de un singur suflet, fiindcă lumea este trecătoare și vremelnică, iar sufletul, nemuritor. Și fiecare a primit un suflet, iar cel ce îl pierde din pricina răutății faptelor sale nu va mai găsi alt suflet niciodată, dar lumea, cu harul lui Dumnezeu, este plină de foarte multe mâncăruri. Citeşte în continuare »

Vorbirea fratelui Traian Dorz
la o stare de vorbă cu fraţii acasă, la Livada

Ciocârlia s-a sculat de dimineaţă şi a început să cânte urcând în sus. Urcând mereu, urcând… Cu cât urcă mai sus, cu atât e cântecul mai frumos. În soarele… în seninul măreţ ca o catedrală uriaşă, ciocârlia se leagănă acolo sus ca o candelă cu untdelemn, cu untdelemnul cântecului.

Şi cântând, şi cântând, s-a desprins de pământ… Citeşte în continuare »

Vorbirea fratelui Popa Petru (Săucani)
la inaugurarea unei case din Beiuş – iunie 1978

„De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că timp de trei ani de zile, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi (Fapte 20, 31)!

Slăvit să fie Domnul!

Ne-am întâlnit în ziua de astăzi în acest loc unde n-am mai fost niciodată. Şi poate nici nu ne-am gândit că chiar şi aici, în acest oraş şi în aceste clădiri să‑Şi facă Dumnezeu şi El un loc pentru Sine.

De dragul Lui am venit aici fiecare. N-am fi venit nici unul dintre noi pentru altceva. Avem fiecare dintre noi un loc, un cămin, un aşternut, o masă şi puteam să stăm acolo liniştiţi. Dar am auzit şi am crezut din totdeauna şi din toată inima noastră că vine în locul acesta şi Fiul lui Dumnezeu. Citeşte în continuare »

Vorbirea părintelui Teodor Heredea (Gavriş)
de la adunarea din a doua seară de priveghere a fratelui Popa Petru

(…) Avem un folos sufletesc şi de seara aceasta a întâlnirii cu fratele nostru Petre în trup numai; sufletul s-a dus. (…) Nici unul nu suntem de    săvârşiţi. Fiecare mai avem de făcut câte ceva. Şi, dacă ne plângem păcatul nostru sub Crucea Domnului Iisus şi lăsăm să curgă Sângele iertării şi peste noi, Sângele lui Iisus Hristos ne curăţeşte de orice păcat. Şi ne dă nădejdea celeilalte vieţi, veşnice, şi nădejdea întâlnirii dincolo, în cealaltă Împărăţie. Dacă nu credem aşa, de multe ori suntem ca cealaltă lume. Dacă ţi‑e groază să te duci la Tatăl tău, înseamnă că ai făcut ceva… Am observat că atunci când copilul face un rău, plânge pe undeva pe-afară, nici nu vrea să intre în casă, [să spună], să se ştie: „Uite, sunt vinovat cu cutare… am furat”, sau: „Am bătut…”. Dar când a făcut o faptă bună, atunci cum vine de bucuros în casă la tatăl său: „Uite, tată, ce am făcut!”. Şi tatăl îl îmbrăţişează şi-l sărută. Citeşte în continuare »

Roadele îndreptățirii prin credință

             Iubiți frați și surori. Credința fără fapte moartă este în ea însăși ne spune apostolul Iacob (2, 26), iar apostolul Pavel insistă pe roadele Duhului care trebuie să caracterizeze viața oricărui credincios (Galateni 5, 22-23). Textul apostolului nostru (5, 3-5) rezumă această învățătură apostolică, insistând și el pe necesitatea rodirii faptelor bune ale credinței, fără de care nu există viață veșnică (1 Corinteni 6, 9-10). Viața unui creștin autentic trebuie să fie o viață de profundă asceză, de luptă cu patimile (1 Corinteni 9, 24-27), iar aceste semne ale lepădării de sine, sunt cele mai naturale roade ale îndreptării prin credință. Ce este această îndreptare prin credință amintită de sfântul Pavel? Citeşte în continuare »

13. Când îţi alegi slujba lui Dumnezeu,
când te hotărăşti să te predai lui Hristos şi să L urmezi pe El,
când pui gând şi legământ să umbli călăuzit de Duhul Sfânt (Gal 5, 16),
în Casa lui Dumnezeu,
– atunci tu trebuie să faci o întoarcere dinspre tot ce este din lume înspre tot ceea ce este din Dumnezeu.

14. Să o rupi cu tot ceea ce este vechi şi firesc, spre a deveni o făptură nouă în Hristos.
Să renunţi la tot ce poate fi doar un folos trupesc, spre a urmări în totul foloasele duhovniceşti.
Dacă nu poţi face acest lucru dintr o totală predare şi încredere în slujba Duhului Sfânt, tu vei fi un nenorocit slujitor permanent la doi stăpâni (Mt 6, 24). Citeşte în continuare »

Evanghelia de duminică este plină de minunate învăţături sufleteşti. Zice mai întâi evanghelia că fiecare om are în el o lumină şi, când această lumină se întunecă, oare căi de mare se va face întunericul? Această lumină este conştiinţa omului, adică mustrarea sau mulţumirea sufletească ce o are omul când face fapte rele sau bune. Această lumină i s-a dat fiecărui om. Citeşte în continuare »

24 S (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †)Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Dezlegare la peşte)

   Noul Testament – Fapte 12                                                                                                   Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 299 şi 300

T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. II – Capitolul 1: Semnul apostoliei și prețul Adevărului

 

Arhivă articole pe acest subiect:
Grijile vieții și libertatea sufletului credincios – Preafericit Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Evanghelia de Duminică: ”Luminătorul trupului este ochiul”. – Pr. Iosif Trifa Citeşte în continuare »

Iubirii care n-a uitat
credinţa cea jurată,
dă-i cerul cel mai preacurat,
Iubire Preacurată!

Iubirii ce-a adus frumos
preasfânta ascultare,
dă-i cerul Maicii lui Hristos,
Iubire-Ndurătoare!

Iubirii care n-a trădat
credinţa datorată,
dă-i cerul cel mai minunat,
Iubire-Adevărată! Citeşte în continuare »

 

Lumina ochilor şi lumina sufletului

Cât de scumpi ne sunt ochii şi ve­derea! Pentru toţi banii şi toate bogăţiile lumii, nu ne-am da ochii şi vederea. Tot aşa de scumpă trebuie să ne fie şi vederea, lumina cea sufletească. Şi lumina noastră cea sufletească aceasta este: „Eu sunt lu­mina lumii – a zis Iisus –; tot cel ce vine după Mine nu va umbla în întuneric”… Dar noi umblăm în întuneric de păcate şi purtări slabe şi aceasta este o dovadă că ni s-au stricat ochii cei sufle­teşti şi vederea cea sufletească. Patimile cele rele şi păcatele sunt tot atâtea boli care ne strică vederea şi ochii sufletului nostru. Citeşte în continuare »

Arhivă articole pe acest subiect:
La nașterea Sfântului Ioan Botezătorul – Vasilică Nica

Predică la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul [24 iunie 2015] – Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș Citeşte în continuare »

” Iată, Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. (Marcu 1, 2-6)

Ioan Înaintemergătorul este chipul bărbatului desăvârşit, cel ce a părăsit şi s-a lepădat de lumea aceasta dedicându-şi viaţa lui Dumnezeu. Citeşte în continuare »

Slăvit să fie Domnul!

Dragi frați și surori,

cu ajutorul Domnului, un grup de frați tineri, am redat viața librăriei online a Editurii „Oastea Domnului”- Sibiu, www.carteadeaur.ro.

Începând de astăzi, puteți comanda cărți și CD-uri, accesând librăria online www.carteadeaur.ro

Ea a căpatat „straie” noi, dar țelul a rămas același de la începuturile ei: cartea duhovnicească (în special „cartea Oastei”) să fie accesibilă tuturor oamenilor, prin toate mijloacele!

Precizăm  faptul că, acesată lucrare nu este desăvârșită, iar ulterioarele sugestii cât și critici „constructive”, le primim cu drag, la adresa de email: comenzi@carteadeaur.ro, sau la numărul de telefon afișat pe librăria www.carteadeaur.ro.

Slăvit să fie Domnul!

 

 

Iisuse, bunule Doamne! Eu sunt drahma cea pierdută, din evanghelie. Ah, în ce stare grozava şi nenorocită am ajuns! M-a acoperit întunericul păcatelor şi gunoiul fărăde­legilor. M-au biruit patimile şi zac doborât la pământ. N-am nici o putere, nu pot face nimic. Ca şi drahma, zac şi eu aco­perit de întuneric şi ros de rugină. Chipul Împăratului-Dum­nezeu s-a şters cu totul de pe drahma sufletului meu. Am risipit darurile sufleteşti pe care mi le-a dat Tatăl Ceresc. Totul am pierdut, totul am risipit. Citeşte în continuare »

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

Vorbirea fratelui Opriş Ioan (Batiz)
la nunta de la Vălani – 20 mai 1978

Iubiţilor fraţi şi surori şi mult preţuiţi prieteni şi rude ce aţi venit în acest loc! În Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel spune aşa, în Epistola către Evrei 10, 37: „Încă puţină vreme, foarte puţină, şi Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi. Dar cel ce dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el”. Citeşte în continuare »

iunie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Mai    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR