Postări recomandate

Alte tâlcuiri la Evanghelii ale Părintelui Iosif Trifa

– Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2016, 448 p., seria Scrisul cel dintâi – Scrierile înaintaşilor noştri sunt un nesecat izvor de bucurie ...

Read More

Scumpi şi preaiubiţi fraţi!

Scumpi şi preaiubiţi fraţi!

„Ostaşii Domnului se agrăiesc întreolaltă «fraţi» şi «surori». Creştinii cei dintâi trăiau în dragoste şi frăţietate evanghelică, de aceea agrăirea lor de ...

Read More

COMUNICAT

În ultima vreme, în spaţiul public s-au emis diverse opinii referitoare la unele frământări din cadrul Bisericii noastre, parte dintre ...

Read More

Concurs grafică Atelier Literar

Concurs grafică Atelier Literar

Cu ajutorul lui Dumnezeu în ianuarie 2012,  am deschis atelierul literar online cu un concurs de grafică pentru realizarea siglei ...

Read More

din foaia ”Oastea Domnului”, anul III, nr. 17, Sibiu, 24 Aprilie, 1932

24 L †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Stefan, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Sf. Cuv. Elisabeta

Noul Testament – Luca 22, 1-20
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 193 şi 194
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 17: Lupta cu leul, lupta cu ursul…

„Omul cel nou, omul cel duhovnicesc este ultima perfecţiune, ultima desăvârşire pe care o poate atinge un suflet ce locuieşte într-un vas de lut.” Prin naşterea din nou primim dreptul de copii ai lui Dumnezeu (In 1, 12), suntem făcuţi părtaşi cu Hristos (Evr 3, 14); părtaşi ai Duhului Sfânt (Evr 6, 4), părtaşi firii dumnezeieşti (II Ptr 1, 4). Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă (II Cor 5, 17). Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă (Gal 6, 15). Acest „om nou” e omul făcut după chipul lui Dumnezeu (Ef 4, 24); este „casa lui Dumnezeu” (I Cor 3, 16) şi „lăcaş al Duhului Sfânt” (I Cor 6, 19).

Ce vorbe mari sunt acestea! Aceasta e desăvârşirea care numai prin lucrarea „vântului”, a Duhului Sfânt, se poate face. „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Dom­nului nostru Iisus Hristos, Care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morţi, la o moştenire nestricăcioasă şi care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi” (I Ptr 1, 3-4). Citeşte în continuare »

În ziua de duminică, 14 mai 2017, va avea loc comemorarea Părintelui Vasile Ouatu, la 80 de ani de la trecerea sa la Domnul, la mormântul său din Cimitirul Ghencea Civil, din București.

Programul începe la 8:30 cu participarea la Sfânta Liturghie, ce se va săvârși la biserica ”Sf. Elefterie Vechi”, din București, situată pe strada Sf. Elefterie, sector 5, și va continua la mormântul Părintelui Vasile, la orele 11:30, cu săvârșirea slujbei Parastasului, urmat, de la ora 12:00, de adunarea Oastei Domnului.

Cimitirul Ghencea Civil se află pe B-dul Ghencea, nr. 18, sector 6. Se poate ajunge de la Gara de Nord cu trolebuzul nr. 96, cu coborâre la stația ”13 Septembrie”. La biserica Sf. Elefterie Vechi se poate ajunge cu metroul până la stația ”Eroilor” sau cu autobuzul 13, până la stația ”Pod Eroilor”.

Spre a marca precum se cuvine împlinirea a 80 de ani de la înveșnicirea Părintelui Vasile, invităm la acest  popas comemorativ preoți, frați și surori din toată țara.

Adunarea Oastei Domnului din București

Se poate. Nici Nicodim cel învăţat în ale Bibliei nu înţelegea. Parcă-l zărim, cu fruntea încreţită, şoptind: „Cum se poate aşa ceva?”. I se pare foarte ciudat. Născut din nou, născut din Duhul Sfânt! Cum se poate aşa ceva? Mulţi oameni spun: „Dovediţi cum vine asta, altminteri nu credem”.

Mărturisesc cu toată smerenia că nu pot lămuri această taină. Domnul Iisus Însuşi spune: „Vântul suflă încotro vrea şi-i auzim vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul” (In 3, 8). Citeşte în continuare »

23 D †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma);
Ap. Fapte XII, 1-11;
Fapte V, 12-20;
Ev. Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2;
Ioan XX, 19-31

Slavă Ţie, numai Ţie,
Dumnezeul Savaot,
Tu, Lumină, Bucurie
şi Viaţă, pentru Tot…
Tu Putere, Tu Mişcare,
Tu-Nviere, Tu Cuvânt,
Tu Căldura-nnoitoare…
– Slavă Numelui Tău Sfânt!

Slavă Ţie, slavă Ţie,
Sfânt Luminător de Sus,
până-n veci de veşnicie
fii slăvit, slăvit Iisus!
Slavă Ţie, numai Ţie,
Unicul Liberator
Care-ai izbăvit din moarte
viaţa noastră-a tuturor!
Tu ne-ai slobozit din patimi,
ca dintr-un etern mormânt,
Tu, din blestemul pierzării…
– Slavă Numelui Tău Sfânt! Citeşte în continuare »

12. Ce va fi oare când toate puterile naturii, care sunt şi ele în mâna cea tare a lui Dumnezeu nişte unelte ale mâniei şi ale dreptei pedepsiri a Lui…
ce va fi în Ziua cea Înfricoşată când ele se vor uni ca să împlinească zdrobitor, grabnic şi cumplit poruncile nimicitoare asupra păcatului lumii
şi pedepsele judecăţilor înştiinţate de Cuvântul Sfânt (Mt 24, 21-22; II Ptr 3, 7-12; I Tes 5, 2-3; Apoc 16)?
Cine va mai putea sta atunci împotriva mâniei acestora, ca să le oprească şi să le întoarcă înapoi,
când Însuşi Dumnezeu le-a poruncit dezlănţuirea?
De mânia lui Dumnezeu nu există decât o singură scăpare: în braţele lui Iisus.
Vino cu lacrimi de căinţă acum în aceste braţe iertătoare! Citeşte în continuare »

Anul acesta, Adunarea de Tineret pe Ţară a Oastei Domnului va avea loc la Braşov, în ziua de sâmbătă, 22 aprilie. Începând cu ora 9:00 se va oficia Sfânta Liturghie la Biserica cu hramul „Buna Vestire” de pe Strada Nicolae Iorga. Biserica se află în fa­­ţa Parcului Central. La ora 11:30, ne vom aduna la „Monumen­tul Eroilor Revoluţiei” pentru o scurtă slujbă religioasă. După acest moment, vom începe deplasarea în coloană pe traseul următor: B-dul Erolilor, B-dul 15 Noiembrie, Str. Toamnei, Str. Hărmanului, B-dul Gării, Sala Sporturilor. Deplasarea în coloană se va încheia la Sala Sporturilor, în jurul orei 13:00. 

De la ora 13:00 până la ora 14:00, va fi pauză. De la ora 14:00 până la ora 18:30, se va desfăşura a doua par­te a programului.

Tematica adunării va fi:

HRISTOS – MĂRTURIA MEA. MARTIRI ŞI MARTIRIU ÎN OASTEA DOMNULUI, cu următoarele titluri pentru dezbatere: Citeşte în continuare »

Domnul Iisus a asemănat lucrarea naşterii din nou cu lucrarea vântului. „Vântul unde voieşte suflă şi glasul lui îl auzi; dar nu ştii de unde vine şi unde merge. Aşa este cu oricine este născut din Duhul” (In 3, 8).

În Cuvântul lui Dumnezeu scrie în multe locuri despre lucrarea cea tainică a naşterii din nou.

1. Amintim, în primul rând, locul de la Ioan 1, 12: „A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L‑au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu”.

Deci, potrivit acestui cuvânt, naşterea din nou este o lucrare curat dumnezeiască; a fi născut din nou e tot una cu a fi născut din Dumnezeu – şi aceasta, prin primirea în inimă, prin credinţă, a Domnului Iisus. Citeşte în continuare »

Pentru credinţa ta-n Hristos, vei fi salvat din moarte,
dar pentru necredinţa ta, de Cer te vei desparte. Citeşte în continuare »

22 S Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail

Noul Testament – 21
Pr. Iosif Trifa / 600 istorioare religioase – istorioara nr. 191 şi 192
T. Dorz / Istoria unei jertfe vol. I – Capitolul 16: Leacul dureroasei sfâşieri

din foaia ”Lumina Satelor”, anul VII, nr. 17, Sibiu, 22 Aprilie, 1928

Slăvit fii Tu, slăvit mereu,
Mântuitor şi Dumnezeu,
atât de Viu şi Strălucit,
dar ne-nţeles şi neprimit;
– Slăvit fii Tu, Cel Strălucit,
dar ne-nţeles şi neprimit.

Slăvit fii Tu, Cel Neascuns,
dar necăutat şi nepătruns,
atât de bun şi de-ndurat,
dar înjosit şi lepădat;
– Slăvit fii Tu, Cel Îndurat,
dar înjosit şi lepădat. Citeşte în continuare »

7. Dumnezeu ştie cât cunoaştem fiecare dintre noi din poruncile şi voile Sale,
căci de Duhul Său şi de ochii Lui nu ne putem as-cunde nimeni dintre noi, cum nu ne putem ascunde de propriul nostru cuget.
De aceea răspunderea fiecăruia în faţa Lui ne ră-mâne întreagă.

8. Putem să trăim nepăsători ca şi cum nici n-ar fi moarte şi judecată, răsplată sau osândă veşnică nicio-dată – dacă vrem.
Dar vine Ziua cea Înfricoşată de care nu ne vom putea nici ascunde, nici feri, nici unul şi nicăieri.
Atunci va trebui să o vedem tremurând –
nici unul nu va scăpa de asta!

9. Vine îngerul fioros al morţii, care ne va afla oriunde vom fi
şi ne va târî la Judecata lui Dumnezeu, în care n-am crezut (dacă n-am crezut)
şi ne va arunca în osânda Cuvântului Său pe care l am batjocorit (dacă l-am batjocorit)
şi în chinurile conştiinţei, în focul veşnic de care am râs (dacă am râs).
Ce vei face tu atunci?
Şi ce-ţi va mai rămâne după aceea? Citeşte în continuare »

Ţinta alergãrii noastre
Domnul nostru Preaiubit
Te privesc mereu şi ochii
nu-mi mai satur de privit.

Toatã strãlucirea lumii
o vãd fiere şi gunoi
– nu lãsa nicicând acestea
sã Te fure de la noi.

Fã-ne credincioşi sã ţinem
omul firii rãstignit
Duhul Sfânt sã ne înalţe
Adevãrul cald trãit.

Ca având credincioşie
spre-ndrumãrile cereşti
s-ascultãm asemeni Ţie
şi s-ajungem unde eşti.

Traian Dorz, din ”Cântarea Cântãrilor mele”

Sfantul Mucenic Gheorghe – Ap. Fapte XII, 1-11Fapte V, 12-20Ev. Ioan XV, 17-27XVI, 1-2Ioan XX, 19-31
Apostolul Toma a fost necredincios? – Ap. Fapte XII, 1-11Fapte V, 12-20Ev. Ioan XV, 17-27XVI, 1-2Ioan XX, 19-31

Arhivă pentru acest subiect:
Despre credinţa lui Toma şi puţina noastră credinţă – Pr. Constantin Necula Citeşte în continuare »

Biblia ne învaţă că, prin păcat, omul a pierdut frumuseţea sufletului, asemănarea cu Dumnezeu şi legătura cu El. Domnul Hristos ne arată că inima omului este o adevărată peşteră de tâlhari. „Din inimă ies gândurile rele, uciderile, prea­curviile, curviile, furtişagurile, măr­turiile mincinoase, hulele” (Mt 15, 19). Mulţi se laudă că au o inimă bună. Dar inima din care pot ieşi asemenea lucruri rele numai bună nu poate fi. Cum ar fi cu putinţă să capeţi apă curată, viaţă curată, când izvorul este spurcat? Curăţă întâi izvorul, curăţă întâi fântâna, curăţă inima şi atunci vei avea apă bună şi curată. Această lucrare de curăţire, de spălare, de înnoire – pe limba Evangheliei – se numeşte naştere din nou. Citeşte în continuare »

1. Armele Duhului Sfânt sunt şi roadele Lui (Gal 5, 22).
Sunt şi virtuţile sufletului credincios – dar sunt şi puterea lui.
Sunt meritul străduinţelor noastre – dar sunt şi da-rul lui Dumnezeu.
Când noi ne străduim cu smerenie şi sinceritate să aducem aceste roade, Domnul Duhul Sfânt face din ele armele noastre de apărare.

2. Neprihănirea este şi o armă de lovire, dar şi de apărare (II Cor 6, 7).
Râvna este un mijloc prin care sufletul capătă nu numai bucurie, dar şi roade.
Credinţa neschimbată şi vie este nu numai un pu-ternic scut de apărare împotriva săgeţilor arzătoare ale celui rău, ci este şi o mare putere biruitoare asupra diavolului. Citeşte în continuare »

aprilie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR